0

Luận án hôn nhân hiện nay của người h’mông đen ở xã tà xùa, huyện bắc yên, tỉnh sơn la

96 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2023, 16:23

MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hơn nhân có vai trị quan trọng đời sống dân tộc Nó khơng kiện quan trọng đánh dấu thay đổi chu kì đời người cá nhân, gia đình dòng họ; mà phản ánh rõ đặc trưng văn hóa tộc người Hơn nhân gắn liền với nhiều nghi lễ, phong tục chứa đựng nhiều sắc thái văn hố dân tộc Ngồi nhằm trì nòi giống, đánh dấu chuyển đổi trưởng thành thành viên gia đình, nhân tảng để trì, củng cố phát triển gia đình Chính việc nghiên cứu nhân có tầm quan trọng đặc biệt, giúp nhận thức tính đa dạng vấn đề Bởi vậy, tập quán hôn nhân trở thành tiêu chí quan trọng để phân biệt tộc người với tộc người khác Trong công trình nghiên cứu người H’mơng, nhân lĩnh vực đề cập tới cách khái quát chi tiết miêu tả khía cạnh nội hàm Các cơng trình mang tính tổng hợp thường đề cập tới tất lĩnh vực truyền thống, lĩnh vực thiết chế xã hội, có dịng họ, nhân cưới xin Tuy nhiên, nghiên cứu cách có hệ thống chuyên sâu riêng hôn nhân người người H’mông cịn khiêm tốn, mà thường liên quan đến lĩnh vực cưới xin hay gia đình Ở tỉnh Sơn La, dân tộc H’mông đứng thứ dân số, chiếm 13% tổng dân số toàn tỉnh (sau người Thái người Kinh) Họ cư trú tập trung huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Yên Châu, Bắc Yên Cho đến nay, nghiên cứu người H’mông tỉnh chủ yếu liên quan đến lĩnh vực xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hay lễ hội nói chung Tại xã Tà Xùa - xã vùng cao huyện Bắc Yên, người H’mông chiếm tới 99,57% dân số, gồm hai nhóm H’mơng Đen H’mơng Hoa cư trú Tuy nhiên, nghiên cứu hai nhóm H’mơng đến cịn khiêm tốn Vì thế, thơng qua nghiên cứu hôn nhân cưới xin, hiểu rõ đa dạng văn hóa, sắc thái địa phương người H’mơng nói chung; đồng thời nhận diện tương đồng nét khác biệt hai nhóm H’mơng địa phương Ngày tác động ảnh hưởng trình cơng nghiệp hóa hội nhập hóa diễn mạnh mẽ, để thích ứng với điều kiện hồn cảnh mới, người H’mơng xã Tà Xùa có chuyển biến đời sống kinh tế văn hóa - xã hội, vấn đề nhân có thay đổi rõ nét Nhiều lễ nghi, thủ tục rườm rà, tốn đám cưới lược bỏ, quan niệm hôn nhân, độ tuổi kết hơn, thủ tục đám cưới có nhiều khác biệt so với trước Những thay đổi mặt làm phong phú thêm đời sống văn hóa tộc người, mặt khác nhân tố làm thay đổi giá trị văn hóa vốn có người H’mơng Bởi vậy, nghiên cứu nhân nhóm H’mơng Đen xã Tà Xùa cịn nhằm góp phần làm sáng rõ thêm vấn đề văn hóa tộc người Bên cạnh đó, kết nghiên cứu làm sở khoa học giúp nhà quản lý có chủ trương, sách cụ thể việc bảo tồn phát huy giá trị sắc tộc người, góp phần thực hiệu Luật Hơn nhân Gia đình Nhà nước Theo đó, nghiên cứu hướng phù hợp với tinh thần Nghị Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về: xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Là cán giảng dạy nghiên cứu văn hóa dân tộc thuộc Trường Đại học Tây Bắc, tơi có điều kiện tiếp xúc với đồng bào người H’mông xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên chuyến thực tế chuyên môn Bản thân tham dự tham gia nhiều nghi lễ thực hành phong tục tập quán độc đáo, có nhân cưới xin họ Mỗi lần thế, nghi thức, nghi lễ ln lơi thơi thúc tơi tìm hiểu chúng với mong muốn góp phần nhỏ, giới thiệu với bạn bè, đồng nghiệp Vì thế, tơi định chọn đề tài “Hôn nhân người H’mông Đen xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La” làm nội dung nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Một số nghiên cứu người H’mông Việt Nam Là 53 tộc người thiểu số Việt Nam, từ lâu người H’mông tộc người dành quan tâm, ý đặc biệt nghiên cứu khoa học xã hội Nhân văn, nhà Dân tộc học/Nhân học Vì thế, bên cạnh nghiên cứu liên quan tới lĩnh vực: lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hóa, ngơn ngữ, chữ viết, tri thức dân gian, loại hình diễn xướng, dân ca, văn học nghệ thuật , nghiên cứu mảng đề tài hôn nhân cưới xin người H’mông cơng bố nhiều cơng trình nghiên cứu, viết, đề tài luận văn, luận án Đây tài liệu quý giá giúp cho tham khảo kế thừa q trình hồn thành luận văn Có thể nhắc đến số cơng trình nghiên cứu người H’mông “Các dân tộc người Việt Nam (các tỉnh phía Bắc)” tập thể tác giả Viện Dân tộc học [37] giới thiệu nét khái quát lịch sử tộc người người H’mơng Tìm hiểu cách tồn diện đời sống kinh tế, quan hệ xã hội, tôn giáo tín ngưỡng, quan hệ dịng họ nhân, gia đình người H’mơng Nhìn chung, tác giả cung cấp cho nhìn tổng quan khái quát tất mặt đời sống văn hóa vật chất văn hóa tinh thần tộc người H’mông Cuốn “Dân tộc Mông Việt Nam” hai tác giả Cư Hịa Vần, Hồng Nam [36] Trong sách này, hai tác giả khảo tả tương đối tồn diện dân tộc H’mơng, như: địa vực cư trú, nguồn gốc lịch sử, tên gọi, nhóm người, đặc điểm kinh tế, đời sống, quan hệ xã hội phong tục tập quán ma chay, cưới xin, tập quán sinh đẻ nuôi Cuốn sách không cung cấp thông tin khái quát người H’mông Việt Nam mà cịn nguồn tài liệu tham khảo có giá trị, cung cấp nhiều thông tin cho nghiên cứu nhân người H’mơng Cuốn “Văn hóa tâm linh người Hmông Việt Nam truyền thống tại”, tác giả Vương Duy Quang [27] khái quát lịch sử tộc người, hoạt động kinh tế phần quan trọng quan hệ xã hội người H’mơng Trong đó, tác giả nhấn mạnh gia đình, dịng họ quan hệ làng dịng họ cộng đồng người H’mơng Có thể nói, quan hệ dịng họ nhân tố có ảnh hưởng lớn đến vấn đề nhân người H’mông kể khứ Trong “Đặc trưng văn hoá truyền thống cách mạng dân tộc Kỳ Sơn Nghệ An” tập thể tác giả Trần Tất Chủng, Phạm Quang Hoan, Cầm Trọng, Nguyễn Ngọc Thanh [7] tập trung nghiên cứu dân tộc huyện Kì Sơn, tỉnh Nghệ An gồm người Thái, người Khơ-mú người H’mơng Nội dung đặc trưng văn hóa dân tộc chiếm ½ dung lượng sách, đề cập đến mặt kinh tế truyền thống, văn hóa vật chất, tổ chức xã hội, nhân gia đình Trong nghi lễ nhân người H’mơng Kì Sơn Nghệ An mơ tả cách chi tiết bước tiến trình nhân Cuốn “Văn hóa dân tộc Mơng Hà Giang” Trường Lưu Hùng Đình Quý [22] “Văn hóa người Mơng Nghệ An” tác giả Hoàng Xuân Lương [21] khảo tả đầy đủ văn hóa nhóm H’mơng Trắng H’mơng Hoa nơi Tuy nhiên, phần nhân cưới xin trình bày khái qt Tương tự, cuốn“Tiếp cận văn hóa Hmơng” hai tác giả Mã A Lềnh, Từ Ngọc Vụ [19] cung cấp cho nhìn khái quát, toàn diện lịch sử cư trú, tổ chức xã hội - dòng họ mối quan hệ thân tộc, huyết thống, văn hóa vật chất văn hóa tinh thần với giá trị biểu đặc trưng vấn đề nhân đề cập đến xem bước ngoặt chu kì đời người cộng đồng người H’mông Cuốn sách ảnh “Người Hmông Việt Nam” Vũ Quốc Khánh cộng [18] Với dung lượng gồm phần giới thiệu cách khái quát người H’mông Việt Nam với nội dung cụ thể: Nguồn gốc - lịch sử phân bố dân cư; Bản làng; Trang phục; Nhà; Ẩm thực; Chợ; Lễ hội Hiện coi công trình sách ảnh cung cấp cho hiểu biết nhìn sơ lược đời sống thực tế người H’mông Việt Nam Cuốn “Phong tục tập quán số dân tộc thiểu số” tập thể tác giả Ninh Văn Hiệp, Tuấn Dũng, Hoàng Quyết, Trương Thị Xứng, Bùi Ngọc Quang [13] Cuốn sách tập hợp sưu tầm giới thiệu phong tục tập quán số dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc Việt Nam, có nội dung đám cưới tục sinh đẻ người H’mông Cao Bằng Nội dung cung cấp cho tác giả hiểu biết nghi lễ đám cưới người H’mông Cao Bằng, sở để tác giá có nhìn so sánh, đối chiếu với nhân người H’mông xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên trình thực luận văn Trong “Bạo lực gia đình người Mơng vùng núi phía Bắc Việt Nam”, tác giả Nguyễn Thế Huệ [16] qua nghiên cứu thôn/bản thuộc xã huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phân tích, làm rõ thực trạng nguyên nhân gây nên bạo lực gia đình cộng đồng người H’mơng Từ đề xuất số giải pháp phịng, chống bạo lực gia đình Qua phân tích, tác giả rõ ngun nhân gây nên bạo lực gia đình trình độ nhận thức tình trạng tảo hôn diễn cộng đồng tộc người H’mông Tác giả Bùi Xuân Trường với “Tác dụng luật tục với việc quản lí xã hội dân tộc Thái, Hmông - Tây Bắc Việt Nam” [34] Cuốn sách hệ thống hoá tư liệu luật tục, xác định ảnh hưởng luật tục xã hội đương thời người Thái H’mơng, có ảnh hưởng luật tục đến vấn đề nhân Nghiên cứu “Giữ “lí cũ” hay theo “lí mới”? Bản chất cách phản ứng khác người Hmông Việt Nam với ảnh hưởng đạo Tin lành” tác giả Nguyễn Văn Thắng [32] góp phần làm rõ chất vấn đề giữ “lí cũ” theo “lí mới” người H’mông ảnh hưởng cách phản ứng khác người H’mông tới văn hóa xã hội họ, có ảnh hưởng nhân, gia đình, dịng họ Đặc biệt với tình hình cải đạo người H’mơng xã Tà Xùa diễn ngày phổ biến, sách góp phần làm rõ thêm lựa chọn biến đổi Cuốn “Dân số kế hoạch hóa gia đình người Hmơng Hịa Bình” tập thể tác giả Viện Dân tộc học gồm PGS.PTS Khổng Diễn cộng [9] sách song ngữ Việt - H’mông đầu tiên, nghiên cứu ảnh hưởng sách dân số kế hoạch hóa gia đình tới đồng bào dân tộc H’mơng tỉnh Hịa Bình Dựa số liệu điều tra điền dã thu hai xã Hang Kia Pà Cò, huyện Mai Châu, sách khái lược thực trạng kế hoạch hóa gia đình chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em địa bàn tỉnh Hòa Bình, sở đề xuất việc sử dụng kết hợp biện pháp phòng tránh thai theo y học đại với thuốc dân gian người H’mông áp dụng từ xa xưa nhằm đạt mục tiêu giảm tỉ lệ sinh cộng đồng tộc người vốn tồn nhiều hạn chế nhận thức bất bình đẳng xã hội Chuyên khảo “Người Hmơng Pà Cị huyện Mai Châu tỉnh Hịa Bình” tác giả Khổng Diễn [8] cho thấy tranh tổng quát tình hình dân số, đặc điểm kinh tế - xã hội văn hóa người H’mơng Pà Cị, huyện Mai Châu Từ khó khăn người H’mơng nơi nhằm góp phần thực tốt sách dân tộc nói chung với người H’mơng tỉnh Hịa Bình nói riêng Tác giả Đỗ Ngọc Tấn cộng với cơng trình nghiên cứu “Hơn nhân gia đình dân tộc Hmơng, Dao hai tỉnh Lai Châu Cao Bằng” [31] sâu phân tích, làm rõ đặc điểm, thực trạng nhân gia đình hai dân tộc H’mông Dao vào số liệu điều tra cụ thể Tuy nhiên sách không nghiên cứu chun sâu nhóm H’mơng chưa phân tích nghi lễ diễn nhân người H’mông Cuốn “Đám cưới người Hmông Lềnh (Hmông Hoa) Lào Cai” tác giả Trần Hữu Sơn [29] giới thiệu nhiều nghi lễ độc đáo, đặc trưng tộc người với lễ xem tuổi, lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi, lễ cưới lễ lại mặt Cuốn sách nghiên cứu nhóm địa phương cụ thể nhóm H’mơng Lềnh Lào Cai Đây nguồn tư liệu quan trọng cho độc giả nghiên cứu người H’mông Lào Cai nói chung nhóm tộc người H’mơng Lềnh (H’mơng Hoa) nói riêng Luận văn Thạc sĩ “Hơn nhân người Hmông Hoa xã Pú Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái” tác giả Nguyễn Thị Bích Ngọc [24] tập trung nghiên cứu, làm rõ biến đổi hôn nhân truyền thống đại người H’mông Hoa xã Pú Luông, huyện Mù Cang Chải Trên sở đó, tác giả nêu lên vấn đề đặt hôn nhân người H’mông Hoa kiến nghị số giải pháp nhằm bảo tồn phát huy giá trị văn hóa tộc người 2.2 Một số nghiên cứu người H’mông tỉnh Sơn La Nghiên cứu người H’mông tỉnh Sơn La nhiều nhà nghiên cứu, học giả nước quan tâm với nhiều cơng trình nghiên cứu lĩnh vực khác nhau, tiêu biểu kể đến “Dân tộc Mơng Sơn La với việc giải vấn đề tín ngưỡng tơn giáo nay” tác giả Thào Xuân Sùng (chủ biên) [30]; Chuyên khảo“Một số vấn đề tổ chức xã hội người Hmông Sơn La trước cách mạng tháng Tám năm 1945” tác giả Trần Bình [4]; “Tín ngưỡng, tơn giáo người Hmơng tỉnh Sơn La” tác giả Hồng Bé [5]; “Dịng họ người Hmông Trắng (quan nghiên cứu Mô Cổng, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La)” tác giả Hồ Ly Giang [11]; “Văn hóa lễ hội người Mơng: Truyền thống biến đổi” tác giả Nguyễn Hồng Yến cộng [40] nghiên cứu nhân người H’mơng có nghiên cứu “Truyền thống biến đổi quan hệ dòng họ, hôn nhân người Hmông Hoa Tây Bắc nay” (Nghiên cứu Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) tác giả Nguyễn Thị Oanh [26]; “Tục cưới xin người Hmông Trắng Thuận Châu, Sơn La (Qua nghiên cứu Nậm Giắt, xã Phỏng Lái)” tác giả Dương Hà Hiếu [14], cơng trình bàn đến nhân người H’mông dừng lại việc miêu tả sơ lược hôn nhân người H’mông Hoa người H’mông Trắng cụ thể tỉnh Sơn La Hôn nhân người H’mông Đen huyện Bắc Yên nói chung xã Tà Xùa nói riêng chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu Ngồi cơng trình nghiên cứu nêu trên, cịn kể đến nhiều cơng trình nghiên cứu tác giả khác, nghiên cứu đăng Tạp chí chuyên ngành như: “Trẻ em phụ nữ người Hmông, thực trạng nhu cầu trợ giúp (Nghiên cứu Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang)” tác giả Lâm Bá Nam - Phạm Văn Thành [23]; “Ảnh hưởng du lịch đến số thiết chế xã hội người Hmông Sapa” Trần Hữu Sơn [28]; “Tri thức địa phương chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em người Hmông xã Văn Lăng, huyện Đồng Văn, tỉnh Thái Nguyên” Vũ Thị Hồng - Nguyễn Thị Minh Nguyệt [15]; “Di dân tự người Hmông miền núi Thanh Hóa từ 1990 đến nay” Vũ Trường Giang [12]; “Lễ lên đồng người Hmông Trắng Tây Bắc” Khổng Kim Anh - Đặng Thị Hoa [1]; “Lễ cưới người Hmông Trắng Lào Cai” Nguyễn An Châu [6] hệ thống luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ, khoá luận tốt nghiệp cử nhân lưu trữ Viện Dân tộc học, thư viện trường đại học Những cơng trình nghiên cứu mặt giúp chúng tơi có nhìn tồn diện sinh động dân tộc H’mông - dân tộc thiểu số với nhiều nét văn hóa đặc sắc, đa dạng, bên cạnh có dịp tìm hiểu sâu số nhóm nhỏ dân tộc H’mơng từ thấy riêng biệt nằm chung cộng đồng người H’mông ; Mặt khác nghiên cứu cịn góp phần cung cấp luận khoa học giúp nhà hoạch định sách đề xuất giải pháp can thiệp phù hợp nhằm nâng cao đời sống vật chất đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào vùng sâu, vùng xa nói riêng nhằm xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, văn minh đảm bảo sắc văn hóa truyền thống tộc người Tổng quan tài liệu cho thấy cơng trình nghiên cứu văn hóa H’mơng đa dạng nghiên cứu nhân lĩnh vực cịn nhiều khoảng trống, đặc biệt nghiên cứu hôn nhân người H’mơng Đen Các cơng trình nghiên cứu chun sâu giống khác nhóm địa phương tộc người H’mơng chưa có Bởi việc nghiên cứu, tìm đặc điểm riêng xu hướng biến đổi nhóm cần thiết nhằm đưa định hướng bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tộc người theo định hướng Đảng Nhà nước ta Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu - Thơng qua nghiên cứu trình bày cách hệ thống đặc điểm nhân truyền thống người H’mông Đen xã Tà Xùa, luận văn phác họa tranh văn hóa người H’mơng huyện Bắc n, tỉnh Sơn La nói chung, nhóm H’mơng Đen nói riêng - Trong bối cảnh tác động điều kiện kinh tế thị trường, giao lưu hội nhập ngày sâu rộng, luận văn thực trạng khía cạnh biến đổi, nguyên nhân hay nói cách khác tác động dẫn đến biến đổi hôn nhân nhóm H’mơng Đen nơi - Một số vấn đề đặt số đề xuất khuyến nghị nhằm bảo tồn phát huy giá trị tốt đẹp hôn nhân người H’mông Đen xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để làm rõ mục đích nghiên cứu trên, luận văn tập trung thực nhiệm vụ cụ thể sau đây: - Tổng hợp, phân tích tài liệu thành văn liên quan đến người H’mơng nói chung nhân người H’mơng nói riêng - Triển khai đợt điền dã Dân tộc học để thu thập tài liệu - Luận văn tập trung phân tích, lý giải khía cạnh nội hàm liên quan đến hôn nhân lễ cưới gồm: quan niệm, ngun tắc, tính chất, hình thức ; bước thực hành trước lễ cưới nhóm H’mơng Đen nơi - Chỉ rõ khía cạnh biến đổi phân tích, lý giải nguyên nhân biến đổi hôn nhân nhóm H’mơng Đen điểm nghiên cứu Trong chừng mực đó, luận văn cố gắng so sánh với nhân nhóm H’mơng Hoa địa bàn nghiên cứu - Thảo luận số vấn đề đặt khuyến nghị nhằm bảo tồn phát huy giá trị tốt đẹp hôn nhân người H’mông Đen xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La nêu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn người H’mông Đen xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Trong đó, nội dung luận văn tập trung phân tích, lý giải sâu đặc điểm hôn nhân người H’mông Đen xã Tà Xùa thực trạng hôn nhân người H’mông Đen Cách thực làm rõ biến đổi hôn nhân yếu tố tác động vấn đề đặt hôn nhân nhóm H’mơng Ngồi ra, luận văn có số so sánh với nhân nhóm H’mông Hoa đồng tộc họ 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Nghiên cứu hôn nhân người H’mơng, nhóm H’mơng Đen xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Về không gian: Địa bàn nghiên cứu luận văn xác định Tà Xùa A, Tà Xùa C xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, nơi người H’mông Đen tập trung sinh sống đông lâu đời Ngồi ra, luận văn cịn khảo sát thêm số khác địa bàn xã nơi sinh sống chủ yếu người H’mông Hoa để thấy điểm khác biệt tập quán hôn nhân hai nhóm người H’mơng sinh sống địa bàn xã Về thời gian: Trên phạm vi nước, sau Đảng Nhà nước ta thực công đổi đất nước (1986), tình hình kinh tế - trị - văn hóa - xã hội có chuyển biến rõ rệt Tuy nhiên Tà Xùa xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, giao thông lại khó khăn, đồng bào người H’mơng sống khép kín, giao lưu với bên ngồi, trước năm 1998, diện mạo nông thôn người H’mông nơi chưa thay đổi mạnh mẽ, đời sống người dân địa bàn khó khăn Phải kể từ năm 1998 trở đi, Chương trình phát triển kinh tế xã hội xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi (gọi tắt Chương trình 135) triển khai địa phương, kinh tế - xã hội địa phương có chuyển biến, đời sống đồng bào H’mơng xã Tà Xùa bắt đầu có thay đổi Giai đoạn Chương trình 135 (2005 - 2010) thực tác động mạnh mẽ đến đời sống người dân Đặc biệt, hệ thống đường giao thông đầu tư xây dựng, việc lại thuận tiện từ mở hội làm ăn kinh tế, giao lưu trao đổi văn hóa, lớp trẻ học, làm thành phố lớn phát triển từ nhận thức người dân có thay đổi đáng kể so với trước Chính yếu tố sở nguyên nhân dẫn tới nhiều thay đổi sâu rộng đời sống xã hội người H’mơng nơi đây, có thay đổi hôn nhân 10 12 Vũ Trường Giang (2007) “Di dân tự người Hmơng miền núi Thanh Hóa từ 1990 đến nay”, tài liệu lưu Thư viện Viện Dân tộc học 13 Ninh Văn Hiệp, Tuấn Dũng, Hoàng Quyết, Trương Thị Xứng, Bùi Ngọc Quang (Sưu tầm, giới thiệu) (2012) Phong tục tập quán số dân tộc thiểu số, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội 14 Dương Hà Hiếu (2008) “Tục cưới xin người Hmông Trắng Thuận Châu, Sơn La (Qua nghiên cứu Nậm Giắt, xã Phỏng Lái)”, Tạp chí Dân tộc học, số 15 Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2006) “Tri thức địa phương chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em người Hmông xã Văn Lãng, huyện Ðồng Văn, tỉnh Thái Nguyên”, Kỷ yếu Hội nghị Thông báo dân tộc học năm 2004, tr.312-322 16 Nguyễn Thế Huệ (2007) Bạo lực gia đình người Mơng vùng núi phía Bắc Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 17 Tạ Quốc Khánh (1998) Tổ chức xã hội cổ truyền người Mông vùng Co Mạ - Thuận Châu - Sơn La, Khoá luận tốt nghiệp ngành Dân tộc học, Trường ÐHKHXH&NV - ÐHQG Hà Nội 18 Vũ Quốc Khánh (Chủ biên) (2005) Người Hmông Việt Nam, Nxb Thông tấn, Hà Nội 19 Mã A Lềnh, Từ Ngọc Vụ (2014) Tiếp cận văn hóa Hmơng, Nxb Văn hố Dân tộc, Hà Nội 20 Luật nhân gia đình (2014), , (19/02/2019) 21 Hồng Xn Lương (2000) Văn hóa người Mơng Nghệ An, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội 22 Trường Lưu, Hùng Ðình Q (1996) Văn hóa dân tộc Mơng Hà Giang, Nxb Sở Văn hóa thơng tin Hà Giang 82 23 Lâm Bá Nam, Phạm Văn Thành (2006) “Trẻ em phụ nữ người Hmông, thực trạng nhu cầu trợ giúp (Nghiên cứu Sảng Tủng, huyện Ðồng Vãn, tỉnh Hà Giang)”, Kỷ yếu Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2004, tr 148-159 24 Nguyễn Thị Bích Ngọc (2015) Hơn nhân người Hmơng Hoa xã Pú Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội 25 Ðặng Minh Ngọc (1999) Một số nghi lễ gia đình người Hmơng xã Hầu Thào, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Luận văn tập sự, Viện Dân tộc học 26 Nguyễn Thị Oanh (2001) Truyền thống biến đổi quan hệ dịng họ, nhân người Hmông Hoa Tây Bắc (Nghiên cứu Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Ðề tài tiềm năm 2001, Hà Nội 27 Vương Duy Quang (2005) Văn hóa tâm linh người Hmông Việt Nam truyền thống tại, Nxb Văn hóa - Thơng tin & Viện Văn hóa, Hà Nội 28 Trần Hữu Sơn (2006) “Ảnh hưởng du lịch đến số thiết chế xã hội người Hmông Sapa”, Kỷ yếu Hội nghị Thông báo dân tộc học năm 2004, tr 180-189 29 Trần Hữu Sơn (2017) Ðám cưới người H’mông Lềnh (H’mông Hoa) Lào Cai (Sưu tầm, nghiên cứu), Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 30 Thào Xuân Sùng (2010) Dân tộc Mơng Sơn La với việc giải vấn đề tín ngưỡng tơn giáo nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31 Ðỗ Ngọc Tấn (Chủ biên) (2004) Hôn nhân gia đình dân tộc Hmơng, Dao hai tỉnh Lai Châu Cao Bằng, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội 32 Nguyễn Văn Thắng (Chủ biên) (2009) Giữ “lí cũ” hay theo “lí mới”? Bản chất cách phản ứng khác người Hmông Việt Nam với ảnh hưởng đạo Tin lành, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 33 Trung tâm Từ điển học (2007) Từ điển Tiếng Việt, Nxb Ðà Nẵng, Ðà Nẵng 83 34 Bùi Xuân Trường (Chủ biên) (1999) Tác dụng luật tục với việc quản lí xã hội dân tộc Thái, Hmông - Tây Bắc Việt Nam, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội 35 Từ điển Nhân học (1997), Nxb Black Well (bản dịch tiếng Việt), tài liệu lưu trữ Thư viện Viện Dân tộc học 36 Cư Hịa Vần, Hồng Nam (1994) Dân tộc Mơng Việt Nam, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội 37 Viện Dân tộc học (2014) Các dân tộc người Việt Nam (các tỉnh phía Bắc), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 38 Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên (2018) “Giới thiệu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên”, , (07/09/2018) 39 Uỷ ban nhân dân xã Tà Xùa (2017), Báo cáo Kết thực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 40 Nguyễn Hoàng Yến, Trần Hạnh Nguyên, An Thị Hồng Hoa (2016) Văn hóa lễ hội người Mơng: Truyền thống biến đổi, Ðề tài cấp sở năm 2015 - 2016, Trường Ðại học Tây Bắc 84 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HUYỀN PHỤ LỤC HÔN NHÂN HIỆN NAY CỦA NGƯỜI H’MÔNG ĐEN Ở XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA Ngành: Dân tộc học Mã số: 31 03 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS VI VĂN AN HÀ NỘI, NĂM 2019 PHỤ LỤC Bản đồ - Bản đồ hành huyện Bắc Yên - Bản đồ hành tỉnh Sơn La Danh sách người cung cấp thông tin Ảnh minh hoạ hôn nhân người H’mông Đen xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La PHỤ LỤC 1: BẢN ĐỒ PHỤ LỤC DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN STT Họ tên Năm sinh Nghề nghiệp Địa Mùa A Chinh 1981 Chủ tịch xã Tà Xùa Mùa A Dao 1962 Mùa A Lồ 1976 Nơng dân - Ơng mối Mùa A Hàng 1996 Nông dân Mùa A Xơ 1935 Nguyên Chủ tịch xã Tà Xùa Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa Phàng A Của 1990 Phó Ban huy quân xã Tà Xùa Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa Phàng A Dũng 1972 Thầy mo Phàng A Hờ 1974 Nông dân Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa Phàng A Tòng 1983 Trưởng tà Xùa A Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa 10 Mùa Thị Sao 1977 Buôn bán nhỏ Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa 11 Thào A Sáy 1980 Giáo viên Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa 12 Mùa Thị Tồng 1993 Nhân viên homestay Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa 13 Giàng Thị Dỉa 2003 Nông dân Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa 14 Hờ A Tú 1990 Chủ homestay Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa 15 Sồng Thị Mỷ 1992 Nhân viên trường Bản Tà Xùa A, Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa Nguyên Chủ tịch Hội Bản Tà Xùa A, Nông dân xã Tà Xùa xã Tà Xùa Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa Mầm non xã Tà Xùa xã Tà Xùa 16 Hoàng Thị Linh 1976 Cán y tế xã Tà Xùa 17 Sùng Thị Cha 1997 Cán phụ nữ Tà Xùa A Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa Công an viên Bản Mống Vàng, xã Tà 18 Mùa A Dê 1998 Xùa 19 20 Giàng Thị Nu Mùa Thị Tồng 1973 1993 Nông dân Nhân viên homestay Bản Mống Vàng, xã Tà Xùa Bản Mống Vàng, xã Tà Xùa 21 Lù A Chua 1974 Nơng dân - Ơng mối Bản Tà Xùa C, xã Tà Xùa 22 Lù A Châu 1996 Chủ homestay Bản Tà Xùa C, xã Tà Xùa 22 Lù A Sê 1982 Phó trưởng cơng an xã - Ông mối Bản Tà Xùa C, xã Tà Xùa 23 Lù A Châu 1996 Chủ homestay Bản Tà Xùa C, xã Tà Xùa 24 Lù A Pó 1993 Lao động tự Bản Tà Xùa C, xã Tà Xùa 25 Lý Thị Ba 1993 Giáo viên Bản Tà Xùa C, xã Tà Xùa 26 Hạng Thị La 1998 Nông dân Bản Tà Xùa C, xã Tà Xùa 27 Lù Thị Lua 1999 Nông dân Bản Tà Xùa C, xã Tà Xùa 28 Mùa Thị Cha 1999 Nông dân Bản Tà Xùa C, xã Tà Xùa 29 Lù A Thái 1983 Cán Tư pháp xã Tà Xùa Bản Tà Xùa C, xã Tà Xùa PHỤ LỤC ẢNH MINH HOẠ VỀ HÔN NHÂN HIỆN NAY CỦA NGƯỜI H’MÔNG ĐEN Ở XÃ TÀ XÙA, HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA (Ảnh tác giả Nguyễn Thị Huyền chụp xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) Ảnh 1: Trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND Ảnh 2: Đường vào Tà Xùa C xã Tà Xùa Ngày 26/9/2018 Ảnh 3: Một góc Tà Xùa C, xã Tà Xùa Ngày 29/9/2018 Ảnh 4: Một hộ gia đình người H’mơng Đen Ngày 30/12/2017 Ngày 30/12/2017 Ảnh 5: Phụ nữ H’mông Đen xã Tà Xùa Ảnh 6: Hái chè Ngày 30/12/2017 Ngày 30/12/2018 Ảnh 7: Chế biến thức ăn dùng đám cưới Ảnh 8: Thịt treo gác bếp dùng anh Lù A Pó Ngày 09/12/2018 lễ cảm ơn Ngày 09/12/2018 Ảnh 9: Bàn ghế dùng lễ cưới Ảnh 10: Nghi lễ trao nhận thuốc lào nhà anh Lù A Pó Ngày 09/12/2018 đám cưới anh Lù A Pó Ngày 09/12/2018 Ảnh 11: Nghi lễ lễ cưới Ảnh 12: Nghi lễ đón đồn đưa dâu nhà rể Lù A Pó Ngày 09/12/2018 trở nhà trai Ngày 09/12/2018 Ảnh 13: Hai ông mối làm lễ mở ô Ảnh 14: Của hồi môn cô dâu Lý Thị Ba đưa đám cưới anh Lù A Pó Ngày 09/12/2018 nhà chồng Ngày 09/12/2018 Ảnh 15: Mâm cơm nam giới Ảnh 16: Mâm cơm phụ nữ trước đón khách Ngày 10/12/2018 trước đón khách Ngày 10/12/2018 Ảnh 17: Khách dự đám cưới anh Lù A Pó Ảnh 18: Nam nữ niên hẹn hò dịp Ngày 10/12/2018 đám cưới Ngày 10/12/2018 Ảnh 19: Tặng quà đám cưới anh Lù A Pó Ngày 10/12/2018 Ảnh 20: Mâm cỗ cưới Ngày 10/12/2018 Ảnh 21: Cô dâu Lý Thị Ba rể Lù A Pó mời rượu khách dự đám cưới Ngày 10/12/2018 Ảnh 22: Gia chủ thực nghi lễ cảm ơn ông mối ban quản đám cưới anh Lù A Pó Ngày 10/12/2018 Ảnh 23: Cô dâu Lý Thị Ba rể Lù A Pó đám cưới Ngày 10/12/2018 10 Ảnh 24: Cơ dâu Lý Thị Ba dọn dẹp sau đám cưới Ngày 10/12/2018 11 ... nhân người H’mông Đen xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La nêu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn người H’mông Đen xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh. .. Đen xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La Về không gian: Địa bàn nghiên cứu luận văn xác định Tà Xùa A, Tà Xùa C xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, nơi người H’mông Đen tập trung sinh sống... đề tài ? ?Hôn nhân người H’mông Đen xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La? ?? làm nội dung nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2.1 Một số nghiên cứu người H’mông Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án hôn nhân hiện nay của người h’mông đen ở xã tà xùa, huyện bắc yên, tỉnh sơn la,