0

MARKETING DU LỊCH CHƯƠNG

16 1 0
  • MARKETING DU LỊCH   CHƯƠNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 16:01

MARKETING DU LỊCH T.S: NGUYỄN PHÚC HÙNG MỤC TIÊU HỌC PHẦN  Trang bị kiến thức bản, cần thiết Marketing Marketing du lịch để vận dụng vào vào cơng tác nghề nghiệp  Có khả xây dựng thực chiến lược tiếp thị sản phẩm du lịch  Có thể vận dụng để thiết lập chiến lược Marketing phù hợp trình thiết lập chiến lược Marketing cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch TÀI LIỆU CHÍNH  Hà Nam Khánh Giao (2011), giáo trình Marketing du lịch, NXB Tổng hợp TPHCM  PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh, TS Nguyễn Đình Hịa (2008), giáo trình Marketing du lịch, NXB Đạ Học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO  Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương (2006), giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội  Trần Ngọc Nam, Hoàng Anh (2009), Cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch quy định pháp luật kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn, NXB Lao Động – XH, Hà Nội  Trần Ngọc Nam, Trần huy Khang (2008), Marketing du lịch, NXB Hồng Đức  Đỗ thị Thu Hải (2006), giáo trình Marketing du lịch, NXB Hà Nội NỘI DUNG HỌC PHẦN Chương Khái quát Marketing Marketing du lịch Chương Marketing Mix dịch vụ du lịch Chương Thiết kế SPDL Chương Phân phối SPDL Chương Xúc tiến SPDL Chương Chiến lược giá Chương Marketing điểm tham quan Chương Marketing lưu trú Chương Marketing điểm đến Chương 1: Khái quát chung Marketing du lịch Nội dung chương        Khái quát hình thành phát triển Marketing Khái niệm Marketing du lịch Tầm quan trọng Marketing du lịch Môi trường Marketing du lịch Hành vi mua hàng du lịch Phân khúc thị trường du lịch Định vị thị trường cơng ty du lịch Khái qt hình thành phát triển Marketing Sự đời Marketing  Marketing thuật ngữ tiếng Anh sử dụng vào năm 1902 giảng đường đại học Tổng hợp Michigan Mỹ  Tuy hoạt động Marketing có từ lâu khái niệm hình thành từ năm đầu kỷ 20 Trải qua trình hình thành phát triển, nội dung Marketing ngày hoàn thiện phong phú Ngày nay, Marketing ứng dụng rộng rãi nước có kinh tế thị trường phát triển truyền bá sang nhiều nước khác giới Thực trạng Marketing du lịch Việt Nam  “In 2012, the Ministry of Culture, Sports and Tourism, once again, intended to spend big money to post ad pieces on 32 buses in Australia for one month Travel firms then immediately criticized the plan, saying they could not understand what the ministry strived for when running the program  A report by Nielsen, a market survey firm, showed that more and more tourists access Internet to seek tourism information About 61 percent of tourists nowadays seek information about the destination points before or when they begin the trips, while 48 percent discuss about trips on online forums The advertisement on TV and radio ranks nearly at the bottom of the list of the main channels tourists use to seek information.” (Vietnam still doesn’t know how to spend money on tourism promotion - VietNamNet Bridge) Các giai đoạn phát triển theo quan điểm marketing  Quan điểm hướng theo sản xuất (Production – Orientation Stage)  Quan điểm hướng theo sản phẩm (Product – Orientation Stage)  Quan điểm hướng theo bán hàng (Sale – Orientation Stage)  Quan điểm hướng theo Marketing (Marketing – Orientation Stage)  Quan điểm marketing xã hội (The Societal Marketing Concept) Định nghĩa Marketing du lịch  Theo Tổ chức  du  lịch  thế  giới  (World  Tourism  Organization) “Marketing du lịch triết lý quản trị mà nhờ nghiên cứu, dự đoán, tuyển chọn dựa nhu cầu du khách đem sản phẩm du lịch thị trường cho phù hợp mục đích thu nhiều lợi nhuận cho tổ chức du lịch đó” Tầm quan trọng Marketing du lịch  Marketing có tác dụng hướng dẫn, đạo phối hợp hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp  Nhờ hoạt động Marketing, định đề sản xuất kinh doanh có sở khoa học vững  Marketing có chức làm cho sản phẩm ln ln thích ứng với nhu cầu thị trường  Marketing đóng vai trị quan trọng liên kết, phối hợp yếu tố người với sản xuất, tài Mơi trường Marketing du lịch HÀNH VI MUA HÀNG DU LỊCH  Hành vi phản ứng cá nhân bị yếu tố mơi trường kích thích Các yếu tố bên ngồi tình trạng bên gộp thành tình tiến trình ứng xử để thích ứng có định hướng nhằm giúp cá nhân thích nghi với hoàn cảnh  Là người mua sản phẩm du lịch nhằm thỏa mãn nhu cầu mong muốn cá nhân Họ người cuối tiêu dùng sản phẩm du lịch trình sản xuất tạo Người tiêu dùng du lịch cá nhân, hộ gia đình nhóm người (tập thể ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIÊU DÙNG DU LỊCH VĂN HÓA CÁ NHÂN GIAI TẦNG XÃ HỘI NHÓM THAM KHẢO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG DU LỊCH  Phân khúc thị trường công việc chia thị trường làm nhiều phần nhỏ (nhiều phân khúc) Mỗi phân khúc tập hợp khách hàng có điểm giống vị trí địa lý, tuổi tác, thu nhập, hành vi, sở thích cách thức phản ứng hoạt động marketing TẠI SAO PHẢI PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY DU LỊCH  Định vị trung tâm chiến lược marketing.Xác định định vị sản phẩm thị trường mục tiêu hai định quan trọng tiến hành xây dựng chiến lược marketing Để thực thành công, Marketer phải hiểu rõ khách hàng khả tài cơng ty đối thủ cạnh tranh để định cần phải đứng “vị trí” phân khúc thị trường lựa chọn CÂU HỎI THẢO LUẬN   Trình bày hiểu biết anh chị thị trường kinh doanh giới nước?  Trong lĩnh vực du lịch nói chung thay đổi hành vi tiêu dùng khách hàng có thay đổi giai đoạn (so với trước đây)  4.Tại phải phân khúc thị trường lĩnh vực kinh doanh Hiểu biết anh/ chị hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh nói chung giới Việt Nam nay? ... giáo trình Marketing du lịch, NXB Hà Nội NỘI DUNG HỌC PHẦN Chương Khái quát Marketing Marketing du lịch Chương Marketing Mix dịch vụ du lịch Chương Thiết kế SPDL Chương Phân phối SPDL Chương Xúc... triển Marketing Khái niệm Marketing du lịch Tầm quan trọng Marketing du lịch Môi trường Marketing du lịch Hành vi mua hàng du lịch Phân khúc thị trường du lịch Định vị thị trường công ty du lịch. .. Chương Xúc tiến SPDL Chương Chiến lược giá Chương Marketing điểm tham quan Chương Marketing lưu trú Chương Marketing điểm đến Chương 1: Khái quát chung Marketing du lịch Nội dung chương     
- Xem thêm -

Xem thêm: MARKETING DU LỊCH CHƯƠNG ,