tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển thương mại điện tử ở việt nam

54 5.2K 9
tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển thương mại điện tử ở việt nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN: NGHIỆP VỤ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÀI TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Diệu Linh Sinh viên thưc hiện: Nhóm 04 – 2013 MỤC LỤC [Thuận lợi khó khăn cho phát triển TMĐT VN] [NVTMQT – Nhóm 1] PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Trong hai thập kỷ qua, công nghệ thông tin thương mại điện tử xâm nhập vào góc cạnh đời sống xã hội nói chung doanh nghiệp nói riêng Đối với doanh nghiệp, thương mại điện tử góp phần hình thành mơ hình kinh doanh mới, giảm chi phí, nâng cao hiệu kinh doanh Đối với người tiêu dùng, thương mại điện tử giúp mua sắm thuận tiện hàng hóa dịch vụ thị trường nơi giới Việt Nam khơng nằm ngồi vịng quay thương mại điện tử Trong năm gần đây, thương mại điện tử Việt Nam phát triển mạnh mẽ đạt nhiều thành công lớn Tuy nhiên, việc phát triển thương mại điện tử Việt Nam hạn chế so với phát triển giới Vậy, Việt Nam có thuận lợi khó khăn việc phát triển thương mại điện tử? Để trả lời cho câu hỏi hiểu rõ vấn đề mà Việt Nam gặp phải việc phát triển thương mại điện tử, nhóm chúng tơi định thực đề tài tìm hiểu thuận lợi khó khăn việc phát triển thương mại điện tử Việt Nam Mục tiêu đối tượng nghiên cứu • Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: phân tích khó khăn thuận lợi việc phát triển thương mại điện tử Việt Nam, từ đề số giải pháp nhằm phát triển TMĐT Việt Nam - Mục tiêu cụ thể:  Hiểu sở lý thuyết chung thương mại điện tử vấn đề thương mại điện tử  Hiểu cách thức hoạt động yêu cầu cần thiết ứng dụng thương mại điện tử [Thuận lợi khó khăn cho phát triển TMĐT VN] [NVTMQT – Nhóm 1]  Phân tích khó khăn thuận lợi việc phát triển thương mại điện tử Việt Nam  Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử Việt Nam  Phân tích thành công công ty TMĐT hàng đầu Việt Nam • Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài là: - - Những hoạt động thương mại điện tử Việt Nam:  Các phương tiện kỹ thuật thương mại điện tử  Các hình thức hoạt động giao dịch thương mại điện tử Những thuận lợi khó khăn việc phát triển hoạt động thương mại điện tử Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu định tính: Trong giới hạn tính chất nghiên cứu chủ yếu mang tính chất tìm hiểu, mơ tả lý luận, nên để thực đề tài, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu tài liệu, sách báo, Internet để thu thập liệu thứ cấp nhằm hiểu rõ thương mại điện tử thấy thuận lợi khó khăn phát triển TMĐT Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn đề tài Thương mại điện tử đời khắc phục hạn chế hình thức thương mại truyền thống, đem lại nhiều lợi ích cho tổ chức, người tiêu dùng xã hội Tuy nhiên, quốc gia nào, khu vực thành cơng với việc ứng dụng hình thức thương mại điện tử Mỗi nước có thuận lợi khó khăn riêng việc phát triển ứng dụng hình thức thương mại Qua việc tìm hiểu thuận lợi khó khăn việc phát triển triển thương mại điện tử Việt Nam, hiểu rõ thuận lợi khó khăn việc phát triển thương mại điện tử Việt Nam Qua đó, đề xuất giải pháp để khai thác tốt thuận lợi khắc phục, hạn chế khó khăn phát triển [Thuận lợi khó khăn cho phát triển TMĐT VN] [NVTMQT – Nhóm 1] thương mại điện tử Việt Nam để thúc đẩy thương mại điên tử Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, theo kịp tiến độ phát triển thương mại điện tử giới Tổng quan tài liệu Có nhiều đề tài nghiên cứu lĩnh vực thương mại điện tử, nhiên chủ đề: “nghiên cứu thuận lợi khó khăn việc phát triển thương mại điện tử Việt Nam” số lượng đề tài cịn hạn chế, năm gần Có thể kể số đề tài như: - Khóa luận tốt nghiệp (2006), Thương mại điện tử phát triển Việt Nam Đề tài nêu nét khái quát vấn đề liên quan đến thương mại điện tử, đồng thời sâu phân tích thực trạng phát triển thương mại điện tử Việt Nam, qua đưa giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử Việt Nam Điểm mạnh đề tài phân tích sâu cặn kẽ thực trạng thương mại điện tử Việt Nam giải pháp phát triển Tuy nhiên, đề tài thực năm 2006, nên phạm vi thời gian để thu thập số liệu thứ cấp từ năm 2006 trở trước, hạn chế lớn tài liệu để tham khảo đề tài mà thực hiện, bối cảnh internet thương mại điện tử phát triển với tốc độ nhanh vũ bão năm trở lại - Tiểu luận (2004), Những thuận lợi khó khăn thương mại điện tử Việt Nam so sánh với phát triển giới Đề tài nêu nét khái quát vấn đề liên quan đến thương mại điện tử, đồng thời sâu phân tích thực trạng phát triển thương mại điện tử Việt Nam giới, phân tích thuận lợi khó khăn việc phát triển thương mại điện tử Việt Nam, qua đưa giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử Việt Nam Điểm mạnh đề tài có so sánh phát triển thương mại điện tử Việt Nam so với mặt chung giới số nước giới Phân tích số thuận lợi khó khăn việc phát triển thương mại điện tử Việt Nam Tuy nhiên, đề tài đề tài cũ (thực năm 2004) nên nhiều mặt mà đề tài phân tích thay đổi nhiều sau thời gian dài - Khóa luận tốt nghiệp (2002), Thương mại điện tử - thực trạng giải pháp Điểm mạnh đề tài sâu phân tích địi hỏi để phát triển thương mại điện tử, phân tích sâu thực trạng phát triển thương mại điện tử Việt Nam đặc biệt trọng đến hệ thống giải pháp nhằm phát triển thương mại điện tử Việt Nam Tuy nhiên đề tài mắc hạn chế hai đề tài thực vào năm 2002, số liệu hệ thống lý luận cũ khác xa so với thực [Thuận lợi khó khăn cho phát triển TMĐT VN] [NVTMQT – Nhóm 1] PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Khái niệm thương mại điện tử Thương mại điện tử (sau viết tắt TMĐT) (cịn gọi E-Commerce hay E-Business) quy trình mua bán hàng hóa dịch vụ thơng qua phương tiện điện tử mạng viễn thông, đặc biệt qua máy tính mạng Internet Các hình thức hoạt động giao dịch thương mại điện tử [Thuận lợi khó khăn cho phát triển TMĐT VN] 2.1 [NVTMQT – Nhóm 1] Các hình thức hoạt động thương mại điện tử 2.1.1 Thư điện tử (Email) Email giúp cho doanh nghiệp đạt mục tiêu truyền gửi thông tin cách nhanh tiết kiệm chi phí Một địa email tốt: • • Ngắn gọn -> dễ nhớ, tránh gõ nhầm, Gắn với địa website thương hiệu => Để tăng tính đồng địa website địa email-> lấy địa website làm phần gốc 2.1.2 Trao đổi liệu điện tử (EDI) - electronic data interchange EDI việc trao đổi trực tiếp liệu dạng "có cấu trúc" máy tính điện tử cơng ty hay tổ chức thoả thuận buôn bán với nhau, cách tự động mà khơng cần có can thiệp người Sự tiện lợi: • • Chi phí giao dịch thấp Khả đối chiếu chứng từ tự động, hiệu quả, nhanh chóng xác • Quan hệ đối tác đem lại hiệu suất cao 2.1.3 Bán hàng qua mạng Website bán lẻ hình thức để trưng bày hình ảnh hàng hố giao dịch bán hàng hố cho người tiêu dùng Kinh doanh hàng có giá trị nhỏ vừa, mặt hàng tiêu dùng thường ngày, hàng hố số hố, dịch vụ, Quy trình mua bán website bán lẻ thường diễn sau: • • • • xem hàng “Đặt mua” Sau xem chọn hàng xong->“Giỏ mua hàng” Thanh toán-> người mua điền mã số khách hàng (nếu đăng ký) điền thông tin địa nhận hàng chọn phương thức toán => Là nhà phân phối hàng hoá, khơng trực tiếp sản xuất, khơng cần diện tích q lớn để làm cửa hàng [Thuận lợi khó khăn cho phát triển TMĐT VN] [NVTMQT – Nhóm 1] 2.1.4 Quảng cáo trực tuyến Hình thành website riêng -> đăng hình quảng cáo, trực tiếp gửi thư điện tử tới khách hàng, đối tác tiềm 2.1.5 Thanh tốn trực tuyến Là hình thức tốn tiến hành mơi trường internet, thơng qua hệ thống toán điện tử Được sử dụng chủ thể tiến hành mua hàng siêu thị ảo tốn qua mạng 2.2 Các hình thức giao dịch thương mại điện tử • Giữa doanh nghiệp người tiêu dùng B2C: Các doanh nghiệp bán cho cơng chúng thường • • thơng qua danh mục sử dụng phần mềm giỏ mua hàng Giữa doanh nghiệp với B2B: Các công ty kinh doanh với Giữa doanh nghiệp với Chính phủ; B2G: Giao dịch doanh nghiệp với quan nhà nước, • quan nhà nước đóng vai trị khách hàng Giữa người tiêu dùng với nhau; C2C: Các cá nhân mua bán với nhờ hệ thống • tốn trực tuyến Giữa người tiêu thụ với Chính phủ; C2G: Là loại hình giao dịch quan nhà nước với cá nhân Đây chủ yếu giao dịch mang tính hành chính, mang yếu tố TMĐT Vai trò thương mại điện tử Có thể nói kỷ 21 chứng kiến phát triển bậc ngành công nghệ thông tin Công nghệ thông tin thay đổi giới tạo nên cách mạng thực lĩnh vực khoa học đời sống Việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động SXKD khơng nằm ngồi xu hướng Khái niệm ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động thương mại hay gọi thương mại điện tử đời trở thành xu thay dần phương thức kinh doanh cũ với nhiều ưu bật nhanh hơn, rẻ hơn, tiện dụng hơn, hiệu không bị giới hạn không gian thời gian…vv Tuy nhiên số nước phát triển nói chung việt nam nói riêng TMDT lại điều mẻ việc nắm bắt xu phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu Các doanh nghiệp cá nhân dùng TMĐT để giảm chi phí giao dịch cách đẩy luồng thông tin tăng cường thêm phối hợp hoạt động để giảm bớt tình trạng khơng rõ ràng Bằng việc giảm bớt chi phí tìm kiếm thơng tin người kinh doanh, người bán tăng số lượng tham gia thị trường, TMĐT thay đổi thu hút thống theo chiều thẳng đứng [Thuận lợi khó khăn cho phát triển TMĐT VN] [NVTMQT – Nhóm 1] nhiều cơng ty Cũng chưa thể việc chấp nhận TMĐT khiến cho tổ chức theo cấu trúc vòm quay trở lại cấu trúc thị trường cũ họ, khả hoàn toàn TMĐT khiến cho mạng lưới dựa hồn tồn vào chia sẻ thơng tin trì quản lý dễ dàng Một số nhà nghiên cứu tin tưởng hình thức tổ chức thương mại tới trở nên có ưu Mặc dù có nhiều doanh nghiệp biết ứng dụng phát triển TMDT trở thành điển hình lĩnh vực cơng ty Vietgo, công ty cổ phần vật giá với sàn giao dịch TMĐT: vatgia.com; công ty peaceoft solution với trang web: chodientu.vn, …vv Tuy nhiên, việc khai thác ứng dụng TMDT ln hai mặt vấn đề: • • Thứ giao thời kinh doanh truyền thống phương thức kinh doanh TMDT, ln có so sánh thực dụng ngắn hạn tính hiệu hai phương thức Thứ hai TMDT địi hỏi phải có cách nhìn nhận khác hơn, trí tuệ khó (không theo lối tư cũ), việc ứng dụng phát triển TMDT đỏi hỏi nhận thức sâu rộng xã hội môi trường làm việc quản lý hạn chế mặt tiêu cực việc gian lận, niềm tin, phá hoại vv khó kiểm sốt tính nhanh, mạnh kỹ thuật cao loại hình Tổng quan thương mại điện tử Việt Nam 4.1 Sơ lược trình phát triển thương mại điện tử Việt Nam Thương mại điện tử Việt nam, xét theo nghĩa rộng (bao gồm phương tiện truyền thống như: điện thoại, telex, fax hay việc sử dụng máy tính cơng cụ độc lập) hình thành từ lâu Tuy nhiên, xét theo nghĩa chặt chẽ (thương mại điện tử chủ yếu tiến hành trao đổi liệu mua bán dung liệu, hàng hoá, dịch vụ qua mạng Internet phân mạng nó) tham gia Việt nam cuối năm 1997 Tháng 11/1997, Việt nam thức kết nối vào mạng Internet Ngày 05/03/1997, Nghị định 21/CP ban hành kèm theo quy chế tạm thời quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet Việt nam Để xúc tiến hoạt động thương mại điện tử Việt nam, tháng 6/1998, Ban đạo quốc gia Công nghệ thông tin thành lập Tổ công tác thương mại điện tử Đến tháng 12/1998, Bộ thương mại thành lập Ban thương mại điện tử Giữa năm 1999, Chính phủ giao cho Bộ thương mại chủ trì dự án quốc gia “Kỹ thuật thương mại điện tử” Trong năm 2000, Chính phủ giao cho Bộ thương mại làm đầu mối đàm phán với nước ASEAN xây dựng Hiệp định khung E-ASEAN hiệp định sau lãnh đạo cấp cao nước ASEAN ký Singapore ngày 24/11/2000 [Thuận lợi khó khăn cho phát triển TMĐT VN] [NVTMQT – Nhóm 1] Nghị số 07/2000/NQ-CP ngày 5/6/2000 Chính phủ xây dựng phát triển công nghiệp phần mềm giai đoạn 2001 – 2005 nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nước đầu tư, kinh doanh, sản xuất cung ứng dịch vụ phần mềm Ngày 17/10/2000, Bộ trị có thị số 58-CT/TW “Đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố đại hố” Trong năm 2000, Thủ tướng Chính phủ ký loạt định nghị định nhằm mở rộng việc sử dụng hệ thống thông tin điện tử tạo tiền đề cho phát triển thương mại điện tử tương lai: Quyết định 19/2001/QĐ-TTg, định 81/2001/QĐ-TTg, Nghị định số 55/2001/NĐ/CP Trong Văn kiện đại hội Đảng lần thứ IX tháng 04/2001 khẳng định tâm phải phát triển thương mại điện tử Việt nam Đây kim nam quan trọng mở đường động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin thương mại điện tử Việt nam Quyết định 112/2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 25/7/2001 nhằm thiết lập hệ thống thông tin từ Trung ương đến Bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác điều hành hoạt động Chính phủ Cuối năm 2001, Bộ thương mại hồn thành trình lên Chính phủ đề án Phát triển thương mại điện tử Việt nam giai đoạn 2001-2005 Bản đề án giúp Chính phủ có đánh giá trạng ban đầu tình hình phát triển thương mại điện tử nước giới Từ đánh giá này, Chính phủ có định hướng thống tạo môi trường thuận lợi cho phát triển thương mại điện tử Việt nam Có thể coi Bản đề án bước quan trọng thiết thực thể tâm Việt nam hội nhập vào kinh tế kỹ thuật số khu vực giới Ngày 1/3/2006 Luật giao dịch điện tử Việt Nam thức có hiệu lực Ngày 9/6/2006 Chính phủ ban hành Nghị định Thương mại điện tử với việc thừa nhận chứng từ điện tử có giá trị pháp lý tương đương chứng từ truyền thông hoạt động thương mại từ chào hàng, chấp nhận chào hàng, giao kết hợp đồng thực hợp đồng Ngày 15/2/2007 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết Chữ ký số Dịch vụ chứng thực chữ ký số ban hành Ngày 23/2/2007 Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2007/NĐ-CP qui định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử hoạt động tài Hệ thống cấp phép nhập tự động triển khai từ năm 2008 có 656 Doanh nghiệp tham gia Ngày 23/3/2011 triển khai mở rộng Hải quan điện tử Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Đắc Lắc, Tây Ninh, Long An Năm 2011 nước có 46.919 Doanh nghiệp tham gia thí điểm Hải quan điện tử 10 [Thuận lợi khó khăn cho phát triển TMĐT VN] [NVTMQT – Nhóm 1] hay khơng nhận hàng vatgia.com hồn lại tồn số tiền, tối đa 10.000.000 VNĐ/đơn hàng Đặc biệt, “tính so sánh giá” Với sản phẩm chọn mua khách hàng biết người bán đưa giá tốt nhất, doanh nghiệp bán sản phẩm hiển thị theo giá tăng dần để người dùng dễ nhận biết Do để cạnh tranh doanh nghiệp buộc phải giảm giá thành sản phẩm xuống Khi khách hàng đối tượng hưởng lợi từ canh tranh - Sở hữu tích hợp cổng tốn trực tuyến Với việc tích hợp thêm cổng tốn Baokim.vn với chức toán tạm giữ, doanh nghiệp rút tiền mà nhận đồng ý từ phía người mua yếu tố tạo an tâm cho khách hàng thực giao dịch ảo qua mạng - Số lượng gian hàng phong phú Hơn triệu sản phẩm đăng bán ngày từ 10.000 gian hàng khác Hầu sản phẩm bạn cần tìm thấy Vatgia.com Hơn với sản phẩm ln có đánh giá nhận xét thành viên Vật giá ưu nhược điểm sản phẩm từ giúp người mua có nhiều thông tin trước đưa định mua hàng - Công nghệ SEO hiệu Việt Nam Với chiến lược tổ chức nội dung, cấu trúc site cực tốt nên Vatgia.com sở hữu loạt từ khóa quan trọng nằm top đến top google Công nghệ SEO hiệu Vatgia.com đội ngũ kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm đứng làm - Chính sách tuyển dụng giữ chân người tài + Phải tìm người yêu thích cơng việc hợp với Muốn làm việc tốt, làm việc lâu dài người làm phải yêu thích cơng việc người họ làm Tâm niệm vậy, tiêu chí tuyển dụng vật giá từ trước đến tìm người dù khơng có kinh nghiệm có lịng nhiệt tình, đam mê với cơng việc, hợp với Và tiêu chí quan trọng khơng kém, lực ứng viên + Tạo nấc thang thăng tiến khơng giới hạn bí để giữ nhân tài Chuyện giành giật người tài, chảy máu chất xám chuyện bình thường Nhưng với Vật Giá, tình trạng xảy Bí Vật Giá đưa nấc thang thăng tiến không giới hạn cho nhân viên Rất nhiều nhân viên Vật Giá người gắn bó với công ty từ họ vừa tốt nghiệp đại học 40 [Thuận lợi khó khăn cho phát triển TMĐT VN] [NVTMQT – Nhóm 1] Khi họ vừa trường, làm việc văn hóa cơng ty nhìn thấy tương lai tốt với cơng ty họ gắn bó lâu dài 41 DANH SÁCH THÀNH VIÊN Phạm Thị Linh Giang (NT) Trương Văn Thành Đặng Nữ Ngọc Hà Phan Viết Bảy Nguyễn Thị Diệu Ái Nguyễn Thị Minh Trâm OUBONEPHASERTH DONEPHINITH Trần Đình Hiển KHAMPHOUVONG KITTISACK K44B Thương Mại K44B Thương Mại K44B Thương Mại K44B Thương Mại K44B Thương Mại K44B Thương Mại K44B Thương Mại K44B Thương Mại K44B Thương Mại ... dụng hình thức thương mại Qua việc tìm hiểu thuận lợi khó khăn việc phát triển triển thương mại điện tử Việt Nam, hiểu rõ thuận lợi khó khăn việc phát triển thương mại điện tử Việt Nam Qua đó, đề... tốt thuận lợi khắc phục, hạn chế khó khăn phát triển [Thuận lợi khó khăn cho phát triển TMĐT VN] [NVTMQT – Nhóm 1] thương mại điện tử Việt Nam để thúc đẩy thương mại điên tử Việt Nam phát triển. .. liên quan đến thương mại điện tử, đồng thời sâu phân tích thực trạng phát triển thương mại điện tử Việt Nam giới, phân tích thuận lợi khó khăn việc phát triển thương mại điện tử Việt Nam, qua đưa

Ngày đăng: 28/02/2014, 09:28

Hình ảnh liên quan

Hình 2: Các Nghị định xử phạt trong TMĐT - tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển thương mại điện tử ở việt nam

Hình 2.

Các Nghị định xử phạt trong TMĐT Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình: Số lượng máy tính trong doanh nghiệp qua các năm - tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển thương mại điện tử ở việt nam

nh.

Số lượng máy tính trong doanh nghiệp qua các năm Xem tại trang 16 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

  • 1. Lý do chọn đề tài

  • 2. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu

  • 3. Phương pháp nghiên cứu

  • 4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

  • 5. Tổng quan tài liệu

  • PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

   • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

    • 1. Khái niệm thương mại điện tử

    • 2. Các hình thức hoạt động và giao dịch của thương mại điện tử

     • 2.1. Các hình thức hoạt động của thương mại điện tử

      • 2.1.1. Thư điện tử (Email)

      • 2.1.2. Trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) - electronic data interchange

      • 2.1.3. Bán hàng qua mạng

      • 2.1.4. Quảng cáo trực tuyến

      • 2.1.5. Thanh toán trực tuyến

      • 2.2. Các hình thức giao dịch của thương mại điện tử

      • 3. Vai trò của thương mại điện tử

      • 4. Tổng quan về thương mại điện tử ở Việt Nam

       • 4.1. Sơ lược quá trình phát triển của thương mại điện tử ở Việt Nam

       • 4.2. Thành tựu sau hơn 10 năm phát triển

       • 4.3. Triển vọng tương lai

       • CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM

        • 1. Thuận lợi

        • 2. Khó khăn

         • 2.1. Khó khăn chung

         • 2.2. Khó khăn của từng mô hình

         • 3. Đánh giá tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố chính gây nên khó khăn cho sự phát triển cảu thương mại điện tử

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan