0

KHÓA LUẬN ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN lực DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN mềm ERP tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại DỊCH vụ và kỹ THUẬT CAO THT

65 6 0
  • KHÓA LUẬN ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN lực DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN mềm ERP tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại DỊCH vụ và kỹ THUẬT CAO THT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 13:58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH o0o KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT CAO THT Họ và tên sinh viên Trần Văn Sơn Mã sinh viên 1829211405 Lớp 1812 QTQT 4F1 03 K3 HN Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Hồng Vân Hà Nội, tháng 01 năm 2022 https lmsftu topica vnuserview php?id=9219course=444 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH …… o0o…… KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM ERP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT CAO THT Họ tên sinh viên : Trần Văn Sơn Mã sinh viên : 1829211405 Lớp : 1812.QTQT.4F1.03 - K3 HN Giáo viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Hồng Vân Hà Nội, tháng 01 năm 2022 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP ERP 1.1 Tổng quan ERP 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Các nguồn lực doanh nghiệp 1.1.3 Lịch sử phát triển ERP 1.2 Nội dung quản lý ERP 1.2.1 Quản lý mua hàng 1.2.2 Quản lý bán hàng 1.2.3 Quản lý kho hàng 1.2.4 Quản lý sách bán hàng – Marketing 1.2.5 Quản lý vốn tiền 1.2.6 Quản lý tài sản cố định 1.2.7 Quản lý công nợ phải thu, công nợ phải trả 1.2.8 Quản lý kế toán tổng hợp 1.3 Đánh giá hiệu ERP 1.3.1 Cải tiến, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ 1.3.2 Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh kiểm soát 10 1.3.3 Hồn thiện quản lý liệu thơng tin 11 1.3.4 Thời gian thực nghiệp vụ quy trình kinh doanh giảm 12 1.4 Các điều kiện để ứng dụng ERP vào quản trị doanh nghiệp 12 1.4.1 Yếu tố nhân lực 12 1.4.2 Yếu tố quỹ thời gian 13 1.4.3 Yếu tố điều kiện tài 13 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP ERP TẠI CÔNG TY THT 15 2.1 Tổng quan công ty THT 15 2.1.1 Giới thiệu Công ty THT 15 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 15 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty THT 18 2.1.4 Lĩnh vực kinh doanh Công ty THT 21 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty THT (từ 2018-2020) 22 2.2 Thực trạng quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP công ty THT 23 2.2.1 Giới thiệu ứng dụng Ecount ERP công ty THT sử dụng 23 2.2.2 Hiệu việc áp dụng Ecount ERP công ty THT 26 2.3 Đánh giá việc triển khai áp dụng Ecount ERP công ty THT 46 2.3.1 Đội ngũ nhân tham gia triển khai Ecount ERP 46 2.3.2 Thời gian triển khai thực ứng dụng Ecount ERP 47 2.3.3 Chi phí triển khai ứng dụng Ecount ERP 48 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM ECOUNT ERP TẠI CÔNG TY THT 49 3.1 Mục tiêu công ty THT đến năm 2025 49 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 49 3.1.2 Mục tiêu cụ thể chi tiết 49 3.2 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn lực Ecount ERP công ty THT đến năm 2025 50 3.3 Các giải pháp đề xuất hoàn thiện quản lý Ecount ERP 50 3.3.1 Hồn thiện quy trình quản lý mua hàng Ecount ERP 50 3.3.2 Hồn thiện quy trình quản lý bán hàng Ecount ERP 53 3.3.3 Hoàn thiện quy trình quản lý kho hàng Ecount ERP 55 3.3.4 Hồn thiện quy trình quản lý công nợ phải thu Ecount ERP 56 3.3.5 Hồn thiện quy trình quản lý công nợ phải trả Ecount ERP 56 3.4 Kiến nghị 57 3.4.1 Đối với Nhà nước 57 3.4.2 Đối với nhà cung cấp phần mềm ERP 57 3.4.3 Đối với doanh nghiệp Việt Nam 58 3.4.4 Đối với công ty THT 58 KẾT LUẬN 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH Bảng Bảng 2.1: Tổng doanh thu cơng ty từ 2018 – 2020 (Đơn vị: VND) 22 Hình Hình 1.1: Mơ hình hệ thống ERP cho doanh nghiệp vừa nhỏ .2 Hình 1.2: Sự phát triển qua thời kỳ ERP Hình 1.3: Quy trình nghiệp vụ nhập mua hàng hóa Hình 1.4: Quy trình nghiệp vụ bán hàng 10 Hình 1.5: Mơ hình phân loại chi phí đầu tư hệ thống ERP 14 Hình 2.1: Logo cơng ty THT 15 Hình 2.2: Chứng nhận đại lý hãng GE công ty THT 16 Hình 2.3: Sơ đồ tổ chức công ty THT 18 Hình 2.4: Giao diện truy cập vào phần mềm ERP 23 Hình 2.5: Quy trình nghiệp vụ mua hàng công ty THT .29 áp dụng Ecount ERP 29 Hình 2.6: Quy trình nghiệp vụ bán hàng công ty THT áp dụng Ecount ERP 33 Hình 2.7: Quy trình nhập kho cơng ty THT áp dụng Ecount ERP 36 Hình 2.8: Quy trình xuất kho bán hàng công ty THT áp dụng ERP 37 Hình 2.9: Quy trình thu tiền mặt công ty THT áp dụng Ecount ERP .39 Hình 2.10: Quy trình tốn cơng nợ tiền mặt áp dụng Ecount ERP công ty THT 42 Hình 2.11: Quy trình tốn cơng nợ tiền gửi ngân hàng công ty THT áp dụng ERP 43 Hình 3.1: Quy trình nghiệp vụ mua hàng cơng ty THT sau thay đổi .52 Hình 3.2: Quy trình nghiệp vụ bán hàng cơng ty THT sau thay đổi 54 LỜI MỞ ĐẦU Sự bùng nổ cách mạng công nghệ 4.0, với phát triển mạnh mẽ ngày công nghệ thông tin khiến cho nhà quản lý phải cập nhật, đổi mới, thay đổi cách quản lý vận hành máy để theo kịp đối thủ để bắt kịp xu hướng phát triển hội nhập quốc tế Để theo kịp công nghệ hội nhập quốc tế, doanh nghiệp cần trang bị thêm cho doanh nghiệp công cụ hỗ trợ hiệu cho việc quản lý phần mềm phát triển nguồn lực doanh nghiệp ERP, tên đầy đủ Enterprise Resource Planning Đây phần mềm đại, dùng công nghệ để quản lý nguồn lực doanh nghiệp nhân sự, tài chính, kho, bán hàng …) Bên cạnh đó, ERP cịn tự phân tích, tổng hợp kiểm tra thực trạng sử dụng nguồn lực theo yêu cầu quản lý Với hệ thống phần mềm đa năng, đại, ERP quản lý lĩnh vực hoạt động từ xây dựng kế hoạch, thống kê, kiểm tốn, phân tích, điều hành… ERP giúp theo dõi hoạt động sản xuất doanh nghiệp cách mềm mại tối ưu, đáp ứng kịp thời trước thay đổi môi trường bên ngồi Hiện có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm đến sử dụng ERP giải pháp thiết yếu Qua trình thực tập tìm hiểu Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật cao THT (Công ty THT) với kiến thức học trường, em nhận thức vai trò quan trọng việc ứng dụng Thương mại điện tử doanh nghiệp, cụ thể ứng dụng công nghệ ERP Em định chọn đề tài "Ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp phần mềm ERP Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật cao THT” đề tài chia thành chương sau: Chương I: Tổng quan ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP Chương II: Thực trạng ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP công ty THT Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp phần mềm Ecount ERP công ty THT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP ERP 1.1 Tổng quan ERP 1.1.1 Khái niệm Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – viết tắt ERP) ứng dụng phần mềm hệ thống máy tính giúp hỗ trợ việc quản lý nguồn lực như: quản lý nhân sự, quản lý khách hàng, quản lý sản xuất, quản lý tài chính, quản lý kho hàng vật tư, quản lý bán hàng, quản lý nhập mua hàng hóa, hỗ trợ thơng tin thống kê, báo cáo, lập kế hoạch, dự báo … cho doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng hiệu hoạt động kinh doanh, sản xuất quản lý, quản trị cho doanh nghiệp ERP phần mềm tích hợp nhiều tính đại, quy chuẩn hóa nghiệp vụ hoạt động thường ngày doanh nghiệp tự động hóa nghiệp vụ Với mơ hình gần khép kín thống mình, quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP có nhiều chức việc quản trị doanh nghiệp Hình 1.1: Mơ hình hệ thống ERP cho doanh nghiệp vừa nhỏ (Trích nguồn: https://erpviet.vn/mo-hinh-erp-danh-cho-doanh-nghiep-vua-va-nho) 1.1.2 Các nguồn lực doanh nghiệp Tất tài sản bao gồm hữu hình vơ hình mà doanh nghiệp sở hữu sử dụng để phát triển doanh nghiệp, nguồn lực doanh nghiệp nguồn lực thường phân nhóm thành loại: ▪ Nhân lực: Bao gồm vấn đề phát triển, quản lý người, nhân ▪ Vật lực: Là tài sản hữu, thiết bị sản suất, thiết bị sử dụng, máy móc ▪ Tài lực: Bao gồm tiền, cơng nợ, dịng tiền, đầu tư, tài Nếu doanh nghiệp quản lý không tốt nguồn lực, sử dụng khơng hiệu gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, gây lãng phí hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bị chậm chạm, rời rạc mà kết hợp làm việc phòng ban, nhân đơn vị đi, thông tin truyền tải từ cấp xuống không kịp thời, dẫn đến độ tin cậy thông tin không cao 1.1.3 Lịch sử phát triển ERP ERP có lịch sử phát triển từ khoảng 100 năm trước Ford Whitman Harris – kỹ sư phát triển mơ hình gọi mơ hình số lượng kinh tế EOQ vào năm 1913, để nhằm mục đích hỗ trợ cho việc lập kế hoạch sản xuất, EOQ tiêu chuẩn cho sản xuất nhiều thập kỷ Vào năm 1964, Toolmaker Black and Decker công ty thay đổi, áp dụng giải pháp lập kế hoạch yêu cầu vật liệu (MRP) kết hợp khái niệm EOQ với máy tính lớn Hình 1.2: Sự phát triển qua thời kỳ ERP (Trích nguồn: https://itgtechnology.vn) Năm 1983, MRP II – Lập kế hoạch tài nguyên sản suất phát triển thay cho MRP tiêu chuẩn sản xuất nhiều năm trước MRP II cung cấp nhìn tổng quan chia sẻ, tích hợp liệu doanh nghiệp, tăng hiệu hoạt động với quy hoạch sản xuất tốt hơn, giảm hàng tồn kho phế liệu MRP II tập trung thành phần sản xuất cốt lõi, tích hợp bao gồm: thu mua, lập hóa đơn, lập kế hoạch quản lý hợp đồng Đây lần nhiệm vụ sản xuất khác tích hợp vào hệ thống chung Trong thập niên năm 1970 1980 cơng nghệ máy tính phát triển, khái niệm tương tự MRP II phát triển lên để xử lý hoạt động kinh doanh ngồi sản xuất, kết hợp tài chính, quản lý quan hệ khách hàng liệu nguồn nhân lực Tiếp đến năm 1990, nhà phân tích cơng nghệ đặt tên cho loại phần mềm quản lý doanh nghiệp lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp ( ERP) Việc áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP tăng nhanh chóng từ năm 1990 đến đầu kỷ 21, có nhiều tổ chức dựa vào ERP để hợp lý hóa quy trình kinh doanh cốt lõi cải thiện khả hiển thị, lưu trữ liệu Khi đó, chi phí triển khai hệ thống ERP bắt đầu tăng lên Không đầu tư phần cứng phần mềm đắt tiền chỗ mà cịn có chi phí bổ sung cho mã hóa, tư vấn đào tạo tùy chỉnh 1.2 Nội dung quản lý ERP ERP phần mềm khép kín thống nhất, có nhiều chức hỗ trợ cho công tác quản lý, quản trị sau: 1.2.1 Quản lý mua hàng ➢ Lập theo dõi định kỳ kế hoạch mua, mua phát sinh, giám sát trình triển khai, thực kế hoạch mua hàng ➢ Quản lý thông tin tổng quát, mặt hàng, giá cả, sách,… nhà cung cấp tạo thuận lợi cho kế hoạch mua hàng việc định lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, tối ưu ➢ Theo dõi, kiểm soát, ghi nhận hoạt động quy trình mua cách tồn diện nghiệp vụ như: lập đơn đặt hàng, đánh giá lựa chọn nhà cung cấp, theo dõi q trình nhận hàng hóa theo đơn hàng, xử lý việc trả hàng không đáp ứng yêu cầu ➢ Quản lý giám sát tình trạng hàng tồn kho để việc cung cấp vật tư đảm bảo tiến độ, quản lý chi phí phát sinh trình mua hàng: vận chuyển, bốc dỡ, thuế nhập khẩu,… Kết chuyển tự động số liệu sang phần hành quản trị kho hàng quản trị công nợ phải trả 1.2.2 Quản lý bán hàng ➢ Lập theo dõi định kỳ kế hoạch bán hàng: kế hoạch phát triển thị trường, kế hoạch phân phối, bán lẻ, đảm bảo việc thực kế hoạch hiệu quả, quy trình ➢ Theo dõi, kiểm soát ghi nhận nghiệp vụ quy trình bán hàng đến khách hàng: Tạo bảng báo giá; kiểm tra đáp ứng u cầu hay khơng, tình trạng giao hàng, theo dõi hợp đồng đơn hàng, công nợ, chứng từ liên quan kèm theo hàng hóa…; ➢ Quản lý chi phí phát sinh trình bán hàng như: khoản chiết khấu khách hàng, hoa hồng, hàng khuyến mãi, chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa…) ➢ Xử lý việc thu hồi hàng hóa q hạn, khơng đáp ứng kỹ thuật, hàng khách trả… thực truy vấn thống kê số liệu bán hàng, tự động kết chuyển số liệu, thông tin sang nghiệp vụ quản lý công nợ quản lý kho hàng 1.2.3 Quản lý kho hàng ➢ Thu thập liệu từ nghiệp vụ quy trình mua, bán hàng, để tự động ghi nhận từ nghiệp vụ số liệu hàng hóa phát sinh tăng, phát sinh giảm hàng tồn kho ➢ Quản lý liệu liên quan đến kho như: thơng tin hàng hóa, đối tượng lưu kho (mã số, mã hàng hóa, quy cách đóng gói, thơng tin kỹ thuật hàng hóa kiểm sốt lượng tồn kho định mức, số lượng hàng hóa kho…) ➢ Quản lý liệu vật tư, hàng hóa có kho tăng, giảm theo nghiệp vụ cụ thể như: xuất, nhập kho, điều chuyển kho, điều chỉnh kho Kiểm soát lượng hàng tồn kho, quản lý hạn mức hàng tồn kho cho phép, làm sở cho việc điều tiết quản lý hàng hóa vật tư cách hợp lý, hiệu theo kế hoạch kinh doanh ➢ Thực thống kê, báo cáo cần thiết, kết chuyển tự động số liệu, thông tin sang phận kế tốn tiếp nhận xử lý tiếp 1.2.4 Quản lý sách bán hàng – Marketing ➢ Theo dõi, quản lý hoạt động marketing chương trình quảng cáo, tài trợ, hội chợ triển lãm, hội thảo… Quản lý chi phí sách, kế hoạch bán hàng doanh nghiệp thơng qua chương trình tri ân khách hàng khuyến mãi, tặng quà, giảm giá, chiết khấu … ➢ Quản lý theo dõi, cập nhật ghi nhận các phát sinh, chi phí khoảng thời gian mà doanh nghiệp thực kế hoạch bán hàng mới, chương trình khuyến mại, quảng cáo Phân tích thực tổng hợp, thống kê liên quan đến kế hoạch, chương trình thực hiện, tự động kết chuyển số liệu, chi phí đến nghiệp vụ liên quan hệ thống 1.2.5 Quản lý vốn tiền ➢ Tự động ghi nhận số liệu liên quan từ nghiệp vụ mua bán hàng, công nợ phải thu phải trả, nghiệp vụ thu tiền chi toán với chứng từ liên quan như: phiếu thu, phiếu chi, séc ➢ Chuyển số liệu, thông tin dạng định khoản kế toán sang nghiệp vụ quản lý kế toán tổng hợp để theo dõi, liệu, chứng từ sổ sách liên quan như: tài khoản tiền chi tiết, sổ tiền gửi, sổ quỹ, … 1.2.6 Quản lý tài sản cố định ➢ Quản lý nghiệp vụ kế toán tăng giảm tài sản cố định khấu hao tài sản, mua trang thiết bị, máy móc, bán lý trang thiết bị, máy móc, đánh giá lại trị giá tài sản,… 47 sớm mang lại hiệu quả, sớm đưa ứng dụng vào triển khai tồn diện cơng ty Trong khoảng thời gian đầu tiếp cận phần mềm Ecount ERP, để chuẩn bị cho công tác vận hành đưa vào sử dụng, công ty THT xếp đội bao gồm nhân có trình độ chun môn cao, am hiểu công nghệ thông tin phòng ban, phận, kết hợp tham gia thảo luận với đơn vị cung cấp phần mềm để triển khai Thời gian đầu chưa tiếp cận với ERP với việc phải bận rộn cơng việc, dự án hàng ngày khác mà đóng góp nhân chưa nhiều Tuy nhiên, với nhiệt tình nhà cung cấp phần mềm cố gắng nhân tham gia, bên bắt đầu đưa nhìn chung, dựa vào mục đích quản lý quy trình vận hành nghiệp vụ có cơng ty, kết hợp với tư vấn đơn vị triển khai cấp phần mềm, hai bên phối hợp đưa toán quản lý, quản trị, quy trình vận hành tốt nhất, đảm bảo yêu cầu đề ban giám đốc công ty Sau xây dựng trọn quy trình nghiệp vụ cần thực Ecount ERP, công ty THT tiến hành giai đoạn triển khai áp đồng quy trình nghiệp vụ Ecount ERP, tồn nhân viên, trưởng phận phịng ban ban giám đốc công ty tham gia Mặc dù khoảng thời gian đầu việc triển khai Ecount ERP bị chệch choạc nhân viên cịn thực nghiệp vụ cơng việc theo thói quen cũ, chưa hiểu sâu nghiệp vụ quy trình phịng ban mình, nghiệp vụ cịn xử lý chậm chạp nghiệp vụ chưa có liên kết Tuy vậy, với tâm yêu cầu liệt từ ban lãnh đạo công ty, sau vài tháng tồn cán cơng nhân viên công ty bắt đầu sử dụng thành thục nghiệp vụ, quy trình Các nghiệp vụ bắt đầu có liên kết, số liệu cập nhật cách xác Giúp cơng ty bắt đầu quản lý vận hành nhanh chóng, truy vấn thơng tin nhanh xác, mang lại hài lịng cho ban lãnh đạo tồn nhân viên cơng ty 2.3.2 Thời gian triển khai thực ứng dụng Ecount ERP Sau khoảng tháng kể từ lúc tiếp cận hệ thống phần mềm Ecount ERP, tâm cao độ toàn cán nhân viên hỗ trợ xây dựng hệ thống nhiệt tình từ công ty cung cấp phần mềm Ecount ERP, cuối năm 2017, cơng 48 ty THT thức đưa Ecount ERP vào áp dụng để phục vụ công tác vận hành, quản lý Quy mô tài khoản nhân hệ thống Ecount ERP thời điểm 30 người, quy mô nhân công ty sử dụng Ecount ERP khoảng 40 nhân So với đơn vị quy mơ khác công ty THT đánh giá tiếp cận xây dựng, vận hành hệ thống ERP nhanh 2.3.3 Chi phí triển khai ứng dụng Ecount ERP Cơng ty THT trước triển khai áp dụng Ecount ERP trang bị hạ tầng mạng hệ thống máy tính lưu trữ quản lý liệu sẵn có Khi triển khai Ecount ERP công ty phải bỏ chi phí dich vụ khoảng 1500 USD/1 năm sử dụng Ngồi công ty THT đầu tư thêm khoảng 7000 USD để mua sắm trang bị thêm server lưu trữ liệu Với tiện lợi, tối ưu công tác quản lý vận hành Ecount ERP với quy mơ cơng ty THT chi phí hợp lý, hồn tồn đáp ứng 49 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN MỀM ECOUNT ERP TẠI CÔNG TY THT 3.1 Mục tiêu công ty THT đến năm 2025 3.1.1 Mục tiêu tổng quát ▪ Thông qua hỗ trợ ứng dụng Ecount ERP công ty bước quy chuẩn nghiệp vụ, quy trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tuân thủ nâng cao tính trách nhiệm, kiểm sốt nghiệp vụ quy trình ▪ Thơng qua hỗ trợ Ecount ERP để quy chuẩn thông tin, liệu quản trị, tiết kiệm thời gian triển khai nghiệp vụ, mang lại tự tiện lợi, thoải mái cho nhân viên tham gia vào quy trình 3.1.2 Mục tiêu cụ thể chi tiết ▪ Xây dựng quy chuẩn lại quy trình, nghiệp vụ mua hàng, để nghiệp vụ quy trình hồn tồn thực Ecount ERP kể phê duyệt điện tử Ecount ERP ▪ Xây dựng hồn thiện lại quy trình bán hàng để quy trình thể rõ ràng sách hỗ trợ, khuyến mại, chiết khấu cơng ty bảng báo giá chi tiết ▪ Xây dựng hoàn thiện quản lý hàng tồn kho, xây dựng riêng biệt kho hàng thương mại kho hàng dự án để thuận tiện cho việc quản lý ▪ Xây dựng hoàn thiện lại nghiệp vụ quy trình thu hồi cơng nợ phải thu, tránh sai lệch công nợ thực công nợ hệ thống Ecount ERP, đảm bảo xác liệu thông tin công nợ đồng ▪ Xây dựng hoàn thiện lại nghiệp vụ quy trình, nghiệp vụ tốn cơng nợ phải trả cho đơn vị cung cấp, tránh sai lệch công nợ thực 50 công nợ hệ thống Ecount ERP, đảm bảo xác liệu thông tin công nợ đồng nhất, qua theo dõi q trình tốn nợ dễ dàng 3.2 Quan điểm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn lực Ecount ERP công ty THT đến năm 2025 Cơng ty THT có quan điểm xây dựng giải pháp rõ ràng liên quan đến việc hồn thiện, quy chuẩn cơng tác quản lý, quản trị nguồn lực ứng dụng Ecount ERP Giải pháp xây dựng phải phù hợp với chiến lược phát triển chủ trương định hướng mà cơng ty hướng đến mà phải mang tính tổng thể, khả thi phù hợp với đặc điểm, cấu trúc công ty nhắm hướng đến phát triển mạnh mẽ toàn diện doanh nghiệp 3.3 Các giải pháp đề xuất hoàn thiện quản lý Ecount ERP 3.3.1 Hồn thiện quy trình quản lý mua hàng Ecount ERP Mặc dù công ty THT xây dựng quy trình mua hàng hợp lý triển khai Ecount ERP, nghiệp vụ quy trình quy chuẩn, tối ưu thực Ecount ERP như: đơn đặt hàng, phiếu nhập kho, phiếu yêu cầu kiểm tra chất lượng… để quy trình tối ưu nghiệp vụ khác như: Lựa chọn đơn vị cung cấp, lập phiếu đề nghị mua hàng Phê duyệt điện tử đề nghị mua hàng nên thực Ecount ERP Cùng với đó, quy trình nên bổ sung thêm nghiệp vụ thực Ecount ERP như: Kiểm tra chất lượng (nguồn gốc hàng hóa, phụ kiện kèm hàng, bao bì, nhãn mác hàng hóa,…) 51 ▪ Quy trình mua hàng nên thay đổi sau: 52 Hình 3.1: Quy trình nghiệp vụ mua hàng công ty THT sau thay đổi ▪ Việc thực thay đổi quy trình đề xuất mang lại hiệu tích cực sau: Khi tồn nghiệp vụ xử lý thực Ecount ERP như: Lựa chọn nhà cung cấp, Lập phiếu đề nghị mua hàng Phê duyệt đề nghị mua hàng mang lại nhiều lợi ích Hệ thống lưu trữ lại liệu giá mua hàng cũ, sách mua hàng chiết khấu, công nợ lưu trữ cập nhật hệ thống giúp cho phận Vật tư – XNK ban Giám đốc dễ dàng so sánh đối chiếu thơng tin để lựa chọn nhà cung cấp với giá thành sách bán hàng tốt Bên cạnh đó, phê duyệt đề nghị mua hàng điện tử Ecount ERP giúp q trình mua hàng nhanh chóng thơng suốt, cơng việc xử lý với 53 tốc độ nhanh, tránh sai sót số liệu khâu phải in ấn, xin phê duyệt đề nghị mua hàng cứng Ecount ERP kiểm tra, rà soát chắn giá mua đơn đặt hàng với giá mua phê duyệt liệu đồng từ đề xuất phê duyệt, yêu cầu mua chưa phê duyệt Giám Đốc khơng thực tiếp Các nghiệp vụ tiếp như: Kiểm tra chất lượng, Lập phiếu nhập kho thực Ecount ERP đảm bảo hàng hóa nhập kho đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng giúp đánh giá nhà cung cấp, việc quản lý công nợ cập nhật xác theo giá trị hàng hóa thực tế nhập kho 3.3.2 Hồn thiện quy trình quản lý bán hàng Ecount ERP Hiện công ty THT xây dựng quy trình bán hàng hợp lý triển khai Ecount ERP, nghiệp vụ quy trình bán hàng quy chuẩn, tối ưu thực Ecount ERP: đơn bán hàng, đề nghị mua hàng, xuất hóa đơn VAT, ghi nhận cơng nợ, xuất kho… để quy trình tối ưu nghiệp vụ khác như: Bảng báo giá, phê duyệt báo giá, cập nhật đơn đặt hàng khách hàng, phê duyệt điện tử đề xuất mua nên thực ERP 54 ▪ Quy trình bán hàng nên tối ưu sau: Hình 3.2: Quy trình nghiệp vụ bán hàng công ty THT sau thay đổi 55 ▪ Việc thực thay đổi quy trình đề xuất mang lại hiệu tích cực sau: Các nghiệp vụ như: Lập bảng báo giá Phê duyệt báo giá triển khai Ecount ERP giúp hệ thống xác nhận giá bán mặt hàng tùy theo khách hàng, tùy theo dự án mà giá bán khác nhau, giám đốc phê duyệt, cơng ty theo dõi mức giá bán khác từ xây dựng cấp giá bán hợp lý cho đối tượng khách hàng dạng dự án cụ thể Để chương trình bán hàng mà cơng ty triển khai như: chương trình khuyến mại, chiết khấu đơn hàng thể rõ ràng cụ thể tránh sai sót phải tính tốn thủ cơng Ecount ERP cần thêm trường thơng tin đó, nên thể Đơn bán hàng Và Ecount ERP cần giúp doanh nghiệp bút toán, ghi nhận khoản mục giảm trừ cơng nợ thơng qua sách bán hàng như: chiết khấu, hoa hồng, khuyến mại cho khách hàng thông qua nghiệp vụ Xuất hóa đơn tài 3.3.3 Hồn thiện quy trình quản lý kho hàng Ecount ERP Bên cạnh hiệu phủ nhận, quy trình nhập xuất tồn hồn thiện, xác đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho hoạt động kinh doanh sản xuất công ty THT áp dụng Ecount ERP vào quản lý tồn kho Tuy nhiên cịn tồn mà cơng ty cịn chưa khắc phục việc quản lý phân chia rõ hàng tồn kho thương mại dùng cho việc phân phối hàng tồn kho dành cho dự án có mang tính sản xuất cụ thể Hiện hai kho hàng công ty thống kê quản lý tập trung, gây khó khăn cho kinh doanh kiểm tra lượng hàng tồn có xuất bán ln hay khơng lượng hàng hóa có kế hoạch dùng cho sản xuất lắp ráp Do công ty THT cần phải quản lý hàng hóa tồn kho dùng cho dự án, sản xuất riêng, kho hàng thương mại phân phối riêng Bên cạnh cần thay đổi cách quản lý hàng tồn kho theo lô hàng nhập để tránh việc hàng hóa nhập trước lại xuất sau, làm khấu hao, giảm thời gian bảo hành hàng hóa nhập lâu bị lãng quên, gây hư hỏng, đọng vốn Việc quản lý hàng tồn kho theo Lô giúp cho việc truy suất lô hàng 56 bị hỏng, bị lỗi cách nhanh chóng, qua báo cáo đánh giá tình trạng hàng hóa lơ hàng, đơn vị cung cấp riêng biệt 3.3.4 Hồn thiện quy trình quản lý cơng nợ phải thu Ecount ERP Khi triển khai Ecount ERP cách đồng nghiệp vụ, quy trình quy trình bán hàng kết nối với nghiệp vụ phát sinh tăng công nợ, giảm công nợ công nợ kiểm tra, rà soát cách chặt chẽ, số liệu thơng tin dư nợ ln đảm bảo tính xác Song khơng phải quy trình quản lý cơng nợ cơng ty THT hồn hảo hồn tồn Một số nghiệp vụ quản lý chi tiết công nợ cho hóa đơn liệu tuổi nợ khách hàng chưa thực Do để hồn thiện việc quản lý cơng nợ phải thu cơng ty THT cần phải thông tin dư nợ chi tiết đến hóa đơn cụ thể cịn cơng nợ Để quản lý điều hóa đơn phát sinh công nợ nhập liệu Ecount ERP kế toán cần phải thêm trường quản lý ngày đến hạn toán, khách hàng thưc tốn cơng nợ cần phải xác minh việc tốn cho hóa đơn khấu trừ dần hóa đơn Thực nghiệp vụ hỗ trợ việc truy xuất thơng tin tình hình nợ: q hạn, hạn hay q hạn Thơng tin tình hình cơng nợ giúp cơng ty dự báo nguồn tài làm sở cho việc cân đối hoạt động sản xuất kinh doanh Cùng với đó, nhằm tránh trường hợp bị sai lệch thông tin quỹ tiền thực tế quỹ tiền tài khoản ứng dụng Ecount ERP, cơng ty cần phải quản lý chặt chẽ, xác quy trình nghiệp vụ thu nợ khách để tránh việc 3.3.5 Hồn thiện quy trình quản lý cơng nợ phải trả Ecount ERP ▪ Cũng tương tự quy trình quản lý cơng nợ phải thu, quy trình quản lý cơng nợ phải trả cơng ty THT hoàn thiện Song cần thay đổi số nghiệp vụ để quy trình hồn thiện Một số nghiệp vụ quản lý chi tiết cơng nợ phải tốn cho hóa đơn thông tin tuổi nợ đơn vị cung cấp chưa 57 thực Để khắc phục điều cơng ty THT cần phải thông tin dư nợ chi tiết đến hóa đơn phải tốn cụ thể mà cơng ty nợ nhà cung cấp Để quản lý điều hóa đơn phát sinh khoản công nợ phải trả, nhập liệu Ecount ERP kế toán cần phải thêm trường quản lý ngày đến hạn tốn cho hóa đơn Triển khai làm nghiệp vụ hỗ trợ quản lý công ty tránh cơng nợ q hạn, gây uy tín đến nhà cung cấp Thơng tin tình hình cơng nợ phải trả giúp công ty chủ động nguồn tài để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh ▪ Cùng với đó, nhằm tránh trường hợp bị sai lệch thông tin quỹ tiền thực tế quỹ tiền tài khoản ứng dụng Ecount ERP, cơng ty cần phải quản lý chặt chẽ, xác quy trình nghiệp vụ tốn cơng nợ cho đơn vị cung cấp 3.4 Kiến nghị 3.4.1 Đối với Nhà nước Nhà nước cần có sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam công chuyển đổi số, thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng phần mềm thông tin ERP công tác quản lý vận hành doanh nghiệp Ngoài ra, nhà nước cần tạo điều kiện xây dựng chương trình hội thảo, tọa đàm liên quan đến việc chuyển đổi số nhằm quảng bá tuyên truyền, đẩy mạnh thông tin truyền thông, để doanh nghiệp nhìn nhận tầm ảnh hưởng quan trọng, ưu việt việc áp dụng phần mềm ERP mang lại công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp Bên cạnh đó, nhà nước cần có sách hỗ trợ, khuyến khích, ưu đãi cho doanh nghiệp cung cấp phần mềm ERP nhằm thu hút đầu tư, giảm giá thành sử dụng, tạo điều kiện phát triển chung cho ngành công nghệ phần mềm ngày phát triển 3.4.2 Đối với nhà cung cấp phần mềm ERP Để có phần mềm ERP tốt nhất, phù hợp cho doanh nghiệp 58 Việt Nam nhà cung cấp phần mềm cần phải nâng cao lực, chất lượng đội ngũ xây dựng, đội ngũ triển khai vận hành ERP cho đơn vị doanh nghiệp Có gói phần mềm đa dạng đáp ứng quy mơ doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp: Thương mại, sản xuất, dịch vụ … giúp doanh nghiệp nhanh chóng dễ dàng tiếp cận, sử dụng ERP vào quản lý vận hành thành công Các nhà cung cấp phần mềm cần kết hợp với quan ban ngành nhà nước tổ chức nhiều buổi hội thảo, tọa đàm ứng dụng công nghệ số, ứng dụng chuyển đổi số nhằm giúp cho doanh nghiệp, công ty Việt Nam nâng cao hiểu biết, nhận thức tốt việc nâng cao chất lượng quản lý, quản trị, phát triển doanh nghiệp thông qua ứng dụng ERP 3.4.3 Đối với doanh nghiệp Việt Nam Trong xu hướng hội nhập phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin việc ứng dụng ERP vào công tác quản trị, quản lý vận hành doanh nghiệp tất yếu, ERP không công cụ quan trọng để nâng cao lực cạnh tranh, tối ưu nguồn lực mà đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp cận tốt đến tiêu chuẩn quốc tế Nếu doanh nghiệp sớm ứng dụng ERP từ quy mơ doanh nghiệp cịn nhỏ có nhiều thuận lợi bứt phá việc phát triển mở rộng quy mô Tuy nhiên nhà quản lý doanh nghiệp cần phải có tầm nhìn chiến lược, cần có tâm để đổi doanh nghiệp Cần nghiên cứu lựa chọn phần mềm phù hợp với điều kiện quy mô sản xuất kinh doanh mình, cần đầu tư, đào tạo thêm người, nhân để vận hành thành cơng ERP 3.4.4 Đối với công ty THT Sự tâm huyết liệt ban lãnh đạo ảnh hưởng lớn đến thành công hay không việc áp dụng phần mềm ERP vào quản lý vận hành doanh nghiệp, ban lãnh đạo công ty cần có liệt, nhiệt huyết cơng tác triển khai, hồn thiện vận hành Trong q trình triển khai ERP, ban lãnh đạo cơng ty cần tích cực động viên đặc biệt phải gương mẫu tuân thủ thực nghiệp vụ hệ thống ERP Lãnh đạo phải động viên, gắn kết 59 đội ngũ nhân viên để tạo phối hợp nhịp nhàng nhuần nhuyễn quy trình, nghiệp vụ Lãnh đạo cơng ty cần nhìn nhận quy trình tích cực, quy trình rườm rà không thiết thực, không cần thiết để hướng đến xây dựng quy trình hồn hảo cho doanh nghiệp Với nhân cơng ty THT cần nâng cao tính chủ động, tuyệt đối tuân thủ quy trình đưa ra, nhiên cần nêu lên ý kiến, đề xuất, giải pháp tối ưu hồn thiện để lãnh đạo cơng ty xem xét thay đổi 60 KẾT LUẬN Trong môi trường kinh hội nhập với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, cách mạng công nghệ 4.0 nay, việc áp dụng ERP vào công tác quản trị, quản lý vận hành doanh nghiệp yếu tố cần thiết thực khoản đầu tư hợp lý, chất lượng xứng đáng cho doanh nghiệp Bài khóa luận phân tích sở lý luận, đưa nội dung thực trạng việc áp dụng hệ thống phần mềm ERP Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật cao THT Đưa nội dung hiệu ứng dụng ERP như: Quy trình nghiệp vụ, hồn thiện thơng tin quản lý, cải tiến, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, giúp giảm thời gian thực nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất doanh nghiệp Điều khơng có ý nghĩa lớn cho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật cao THT mà cịn có ý nghĩa lớn cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam khác Ngồi ra, khóa luận đưa đề xuất giải pháp hoàn thiện quy trình nghiệp vụ áp dụng phần mềm Ecount ERP cơng ty THT, góp phần nâng cao hiệu quản trị, quản lý cho Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật cao THT thông qua sở lý luận, nội dung thực trạng việc ứng dụng phần mềm Ecount ERP Bài khóa luận hoàn thiện nhiều cố gắng Tuy nhiên, ảnh hưởng đại dịch Covid, khả tiếp cận thơng tin cịn hạn chế, với khả nghiên cứu thân có hạn, khóa luận chắn cịn nhiều hạn chế, thiếu sót, em mong nhận thêm nhiều ý kiến đóng góp, hỗ trợ từ thầy để khóa luận hoàn thiện 61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Hoàng Minh Đường & PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc, 2005, Giáo trình quản trị doanh nghiệp thương mại, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp, 2005, Quản trị học, NXB Thống kê, TP.HCM Trần Văn Hòe, 2010, Giáo trình Thương mại điện tử bản, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 2018 Trần Thị Song Minh, 2012, Giáo trình Hệ thống thơng tin quản lý, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Thế Hưng, 2006, Hệ thống thơng tin kế tốn, NXB Thống kê, TP.HCM Nguyễn Đình Thọ, 2008, Nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh – Thực trạng giải pháp, NXB Văn hóa – thơng tin, TP.HCM Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật cao THT, 2018, Quy trình Ecount ERP Báo cáo: ➢ Báo cáo tài năm 2018, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật cao THT ➢ Báo cáo tài năm 2019, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật cao THT ➢ Báo cáo tài năm 2020, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật cao THT Các trang web: https://dean2020.edu.vn (Truy cập: 05/12/2021) https://itgtechnology.vn (Truy cập: 11/12/2021) https://erpviet.vn (Truy cập: 12/12/2021) https://icsc.vn/ (Truy cập: 18/ 12/2021) https://bsscommerce.com (Truy cập: 19/12/2021) ... TRẠNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP ERP TẠI CƠNG TY THT 2.1 Tổng quan cơng ty THT 2.1.1 Giới thiệu Cơng ty THT • Tên công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật cao THT •... dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP Chương II: Thực trạng ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP công ty THT Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh. .. nghệ ERP Em định chọn đề tài "Ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp phần mềm ERP Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật cao THT? ?? đề tài chia thành chương sau: Chương I: Tổng quan ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHÓA LUẬN ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN lực DOANH NGHIỆP BẰNG PHẦN mềm ERP tại CÔNG TY cổ PHẦN THƯƠNG mại DỊCH vụ và kỹ THUẬT CAO THT,

Từ khóa liên quan