0

Thế chấp quyền đòi nợ theo quy định pháp luật việt nam

137 1 0
  • Thế chấp quyền đòi nợ theo quy định pháp luật việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ ĐỒN KIỀU TRINH THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM KHÓA LUẬN CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH – 07 – 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH LÊ ĐỒN KIỀU TRINH THẾ CHẤP QUYỀN ĐỊI NỢ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM GVHD: ThS NGUYỄN TRƢƠNG TÍN TP HỒ CHÍ MINH – 07 – 2021 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Giảng viên hướng dẫn, Thạc sĩ Nguyễn Trương Tín – Giảng viên Khoa Luật dân sự, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh Với bề dày kiến thức, kinh nghiệm mình, thầy dẫn tận tình, chu đáo, luôn động viên giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận Em chúc thầy thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc thành công nghiệp giáo dục Em xin cảm ơn đến quý thầy, cô Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh tận tình dạy dỗ em suốt bốn năm học vừa qua Để em có tâm huyết, kiến thức vững kỹ việc hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan Khóa luận tốt nghiệp kết tìm hiểu, nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn Ths Nguyễn Trương Tín Khóa luận đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng năm 2021 Sinh viên thực Lê Đoàn Kiều Trinh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM .7 1.1 Khái quát chung chấp quyền đòi nợ theo pháp luật Việt Nam 1.1.1 Khái niệm chấp quyền đòi nợ .7 1.1.2 Đặc điểm chấp quyền đòi nợ .14 1.1.3 Phân loại quyền đòi nợ 15 1.1.4 Ý nghĩa chấp quyền đòi nợ .18 1.2 Điều kiện quyền đòi nợ đƣợc chấp .20 1.2.1 Quyền đòi nợ phát sinh từ giao dịch hợp pháp .20 1.2.2 Quyền đòi nợ thuộc quyền sở hữu bên chấp 21 1.2.3 Quyền địi nợ khơng bị tranh chấp 23 1.3 Những mối quan hệ liên quan đến chấp quyền đòi nợ .24 1.3.1 Quan hệ bên có nghĩa vụ trả nợ bên chấp quyền đòi nợ 24 1.3.2 Quan hệ bên chấp bên nhận chấp quyền đòi nợ .25 1.3.3 Quan hệ bên có nghĩa vụ trả nợ bên nhận chấp quyền đòi nợ 26 1.4 Phạm vi chấp xử lý quyền đòi nợ đƣợc chấp 28 1.4.1 Phạm vi chấp quyền đòi nợ .28 1.4.2 Xử lý quyền đòi nợ chấp 29 Kết luận Chƣơng 31 Chƣơng 32 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ Ở VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 32 2.1 Vƣớng mắc việc xác định phạm vi chấp quyền đòi nợ giải pháp hoàn thiện pháp luật 32 2.1.1 Xử lý lãi phát sinh từ quyền đòi nợ chấp 32 2.1.2 Thế chấp quyền đòi nợ hình thành tương lai 33 2.2 Vƣớng mắc quy định hình thức giao dịch chấp quyền đòi nợ giải pháp hoàn thiện pháp luật 35 2.3 Vƣớng mắc quy định nghĩa vụ thơng báo quyền địi nợ đƣợc chấp giải pháp hoàn thiện pháp luật 37 2.4 Vƣớng mắc việc xử lý quyền địi nợ đƣợc chấp giải pháp hồn thiện pháp luật 42 2.4.1 Phương thức xử lý quyền đòi nợ chấp .42 2.4.2 Thời điểm thực nghĩa vụ chấp quyền đòi nợ 43 2.4.3 Thế chấp quyền đòi nợ mối quan hệ với phương tiện phịng vệ bên có nghĩa vụ trả nợ .46 Kết luận Chƣơng 58 KẾT LUẬN 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BLDS năm 2005 BLDS năm 2015 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP Nghị định số 11/2012/NĐ-CP Nghị định số 21/2021/NĐ-CP Thông tư số 08/2018/TT-BTP Nội dung đƣợc viết tắt Bộ luật Dân năm 2005 Bộ luật Dân năm 2015 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2021 Chính phủ quy định thi hành Bộ luật Dân bảo đảm thực nghĩa vụ Thông tư số 08/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2018 Bộ Tư pháp hướng dẫn đăng ký, cung cấp thông tin biện pháp bảo đảm, hợp đồng trao đổi thông tin đăng ký biện pháp bảo đảm Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ thời La Mã cổ đại khái niệm tài sản đời, lúc tài sản bao gồm vật quyền tài sản Trải qua hàng ngàn kỉ, khái niệm tài sản với chất khái niệm động mang nội dung kinh tế, xã hội, pháp lý thời đại khơng ngừng vận hành thay đổi Cho tới thời kỳ kinh tế thị trường nay, với phát triển nhanh chóng kinh tế, xuất vũ bão cách mạng khoa học kĩ thuật, đem lại thành tựu to lớn cho loài người, làm cho giá trị xã hội ngày nâng cao, kéo đến đa dạng hóa loại hợp đồng dẫn đến phát sinh loại tài sản mới, đa dạng hơn, phức tạp tất yếu kéo theo tài sản dùng để chấp, kể đến tài sản hình thành tương lai, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng quyền thu phí, quyền yêu cầu toán, quyền thuê bất động sản mà trả tiền thuê trước cho thời hạn thuê Trong quyền tài sản trên, bất quyền đòi nợ Quyền đòi nợ loại tài sản, loại tài sản giao dịch dân sự, lẽ trước coi trọng bất động sản động sản hữu hình, mà xem nhẹ vai trị quyền tài sản Tuy nhiên, bước sang kỉ XXI, cấu kinh tế có chuyển dịch đáng kể, loại tài sản ngày chiếm phần lớn sản nghiệp cá nhân, tổ chức Giao dịch chấp quyền đòi nợ ngày sử dụng rộng rãi với ưu điểm khơng thể phủ nhận Việc sử dụng quyền địi nợ để bảo đảm cho nghĩa vụ, tránh nguy tài sản bị mất, bị hư hại, bị giảm giá trị, lại chuyển giao cho bên nhận chấp Chính nên thời hạn chấp, bên chấp có quyền bán, chấp tiếp hay thực giao dịch khác với tài sản chấp thỏa mãn điều kiện định Mặt khác, quyền đòi nợ lưu trữ dễ dàng chuyển dịch nhanh chóng, thuận tiện phương tiện điện tử Chính thuận tiện nên quyền đòi nợ dần trở thành tài sản lựa chọn để đảm bảo thực nghĩa vụ Thế so với loại tài sản khác quyền đòi nợ chưa sử dụng phổ biến, mặt loại tài sản mẻ, mặt quy định pháp luật điều chỉnh, bảo vệ giao dịch cịn sơ lược Chính mà rào cản, tạo tâm lý dè chừng e ngại cho chủ thể xác lập giao dịch thực giao dịch Với mục đích nghiên cứu kĩ giao dịch bảo đảm với quyền đòi nợ, mong muốn góp phần hồn thiện pháp luật Việt Nam vấn đề này, tác giả mạnh dạn lựa chọn đề tài “Thế chấp quyền đòi nợ theo quy định pháp luật Việt Nam”, để cung cấp nhìn tổng thể quy định pháp luật hành chấp quyền đòi nợ quy định pháp luật Việt Nam, để thấy bất cập từ pháp luật đến thực tiễn, từ đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Qua cơng trình nghiên cứu này, tác giả mong muốn giúp cho chủ thể dễ dàng việc xác lập thực giao dịch, đồng thời có kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật chấp quyền địi nợ Tình hình nghiên cứu Qua nghiên cứu, tác giả biết quy định chấp quyền đòi nợ thu hút quan tâm số nhà nghiên cứu luật học, người làm công tác thực tiễn áp dụng pháp luật Có thể phân loại cơng trình nghiên cứu thành ba nhóm lớn sau:  Nhóm khóa luận, luận văn: Luận văn thạc sỹ luật học “Pháp luật xử lý tài sản đảm bảo quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thương mại” Nguyễn Thành Luân thực năm 2014 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài tập trung nghiên cứu quy định xử lý tài sản đảm bảo quyền đòi nợ Cơ sở pháp lý mà đề tài nghiên cứu chủ yếu tập trung vào Bộ luật Dân năm 2005, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm, Thơng tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06 tháng 06 năm 2014 Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn số vấn đề xử lý tài sản bảo đảm, nhiên hầu hết văn pháp luật hết hiệu lực Khóa luận tốt nghiệp “Pháp luật chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thương mại” Võ Thị Đài thực năm 2011 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp “Thế chấp quyền địi nợ bảo đảm nghĩa vụ tốn hợp đồng tín dụng” Phạm Thị Huỳnh Như thực năm 2014 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Cả hai đề tài khóa luận tốt nghiệp tập trung làm rõ chấp quyền địi nợ khn khổ hoạt động ngân hàng, cho thấy vướng mắc quy định pháp luật giải pháp hoàn thiện cho loại giao dịch hoạt động tín dụng ngân hàng  Nhóm sách giáo trình, sách chuyên khảo: Giáo trình pháp luật tài sản, quyền sở hữu tài sản quyền thừa kế Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh xuất năm 2017, sách cung cấp kiến thức pháp lý quyền tài sản, tài sản vơ hình, quyền sở hữu, tài sản có, tài sản hình thành tương lai sở quy định Bộ luật Dân năm 2015 nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy giáo viên việc học tập học viên Cuốn sách Luật nghĩa vụ dân bảo đảm thực nghĩa vụ dân Việt Nam Bản án bình luận án, tập 2, xuất lần thứ ba, năm 2017 PGS.TS Đỗ Văn Đại Cuốn sách sâu vào việc phân tích, bình luận nghĩa vụ dân bảo đảm thực nghĩa vụ dân theo Bộ luật Dân năm 2015, đồng thời thông qua án mà tác giả phân tích, bình luận góp phần làm sáng tỏ quy định pháp luật Hơn nữa, kiến nghị cụ thể mà tác giả đưa cho vấn đề nguồn tham khảo có giá trị cho cơng trình nghiên cứu khoa học Cuốn sách Tài sản chấp xử lý tài sản chấp theo quy định Bộ luật Dân năm 2015, xuất năm 2017, TS Vũ Thị Hồng Yến Cuốn sách cung cấp kiến thức chuyên sâu hai khía cạnh pháp lý thực tiễn tài sản chấp xử lý tài sản chấp, đồng thời đưa yêu cầu kiến nghị cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật cho tài sản chấp xử lý tài sản chấp cho tương lai  Nhóm viết tạp chí: Bài viết “Pháp luật xử lý tài sản bảo đảm quyền đòi nợ” tác giả Bùi Đức Giang đăng Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 05, năm 2013 Bài viết cho kỳ đơn hàng xuất khẩu, hợp đồng mua bán chứng từ thể mua bán Công ty H bên thứ ba khác Hiện tài sản chấp khơng cịn Cơng ty bị Chi cục thuế quận C áp dụng cưỡng chế biện pháp thông báo hóa đơn khơng cịn giá trị sử dụng từ năm 2017 Mặt khác, qua xác minh Chi cục thuế quận C hoạt động kinh doanh Công ty H thì: Trong năm 2017, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp 535.090.914đ, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp 231.359.702đ, chuyển lỗ từ năm trước sang, không phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2017 Trong năm 2018, doanh nghiệp không phát sinh hoạt động kinh doanh nào, không phát sinh doanh thu Đến ngày 31/10/2019, Cơng ty H cịn nợ ngân sách Nhà nước số tiền 382.590.241đ (tiền chậm nộp) Ngân hàng N – Chi nhánh quận C cung cấp: Đơn vị Công ty TNHH H; địa chỉ: Tổ 27, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng; chủ tài khoản: Nguyễn T; số tài khoản VNĐ 20052110300093 có số dư 399.554VND tính đến thời điểm ngày 18/11/2019; số tài khoản USD 2005221370030001 có số dư 203,42 USD tính đến thời điểm ngày 18/11/2019 Theo ông T số dư để trì tài khoản hai tài khoản bị Ngân hàng Ph Việt Nam giám sát, Cơng ty muốn rút tiền phải làm văn gửi Ngân hàng Ph, ngân hàng đồng ý Cơng ty rút Do vậy, tồn tài sản chấp theo hợp đồng chấp tài sản số 513/2010/TCTS-NHPT ngày 15/7/2010 ký kết Ngân hàng Ph - Chi nhánh Ngân hàng Ph Đà Nẵng Công ty TNHH H xử lý hết hợp đồng chấp tài sản số 753/2009/TCTS-NHPT ngày 12/10/2009, khơng cịn tài sản để xử lý [3] Về án phí, lệ phí: Án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm Công ty TNHH H phải chịu là: [112.000.000đ + (0,1% x 14.460.958.589đ)] = 126.460.958đ Do không chấp nhận yêu cầu Ngân hàng Ph việc buộc Công ty HNHH H trả lãi phạt lãi chậm trả với số tiền 6.262.820.735đ nên Ngân hàng Ph phải chịu án phí [112.000.000đ + (0,1% x 2.262.820.735đ)] = 114.262.820đ 11 Lệ phí xem xét thẩm định chỗ Ngân hàng Ph tự nguyện chịu Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH Căn vào Điều 91 Luật tổ chức tín dụng; Căn điều 471, 474, 476, khoản Điều 357 Bộ luật dân năm 2005; Căn điều 147, 266, 267, 273 khoản Điều 227, Điều 228, Điều 269 Bộ luật Tố tụng Dân năm 2015; Căn Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án Tun bố: Chấp nhận phần u cầu khởi kiện Ngân hàng Ph Công ty TNHH H tranh chấp hợp đồng tín dụng Xử: Buộc Cơng ty TNHH H phải có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng Ph số tiền nợ 18.460.958.589đồng (Mười tám tỷ bốn trăm sáu mươi triệu chín trăm năm mươi tám nghìn năm trăm tám mươi chín đồng) Trong đó, nợ gốc 7.803.102.258đ, nợ lãi 10.657.856.331đ Không chấp nhận yêu cầu Ngân hàng Ph việc buộc Công ty TNHH H phải trả khoản tiền lãi phạt lãi chậm trả với số tiền 6.262.820.735đ (Sáu tỷ hai trăm sáu mươi hai triệu tám trăm hai mươi nghìn bảy trăm ba mươi lăm đồng) Cơng ty TNHH H có nghĩa vụ tiếp tục trả lãi hạn theo thỏa thuận hợp đồng tín dụng xuất theo hạn mức số 269/2009/HĐXKHM-NHPT ngày 17/4/2009 kể từ ngày 01/12/2019 ngày toán hết khoản nợ vay cho Ngân hàng Ph Về xử lý tài sản chấp: Tài sản chấp theo Hợp đồng chấp tài sản số 513/2010/TCTS-NHPT ngày 15/7/2010 ký kết Ngân hàng Ph - Chi nhánh Ngân hàng Ph Đà Nẵng xử lý hết hợp đồng chấp tài sản số 753/2009/TCTS-NHPT ngày 12/10/2009, khơng cịn tài sản để xử lý 12 Về án phí, lệ phí: - Án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm Cơng ty TNHH H phải chịu 126.460.958đ ( Một trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi nghìn chín trăm năm mươi tám đồng) - Ngân hàng Ph phải chịu án phí Kinh doanh thương mại sơ thẩm 114.262.820đ (Một trăm mười bốn triệu hai trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm hai mươi đồng), khấu trừ vào 64.864.032đ (Sáu mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi bốn nghìn khơng trăm ba mươi hai đồng) tiền tạm ứng án phí, nộp biên lai thu số 739 ngày 20/9/2019 Chi cục thi hành án dân quận Cẩm Lệ Như vậy, Ngân hàng Ph phải nộp tiếp số tiền 49.398.788đ (Bốn mươi chín triệu ba trăm chín mươi tám nghìn bảy trăm tám mươi tám đồng) - Lệ phí xem xét thẩm định chỗ Ngân hàng Ph nguyện chịu Án xử cơng khai; ngun đơn; bị đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt phiên tịa có quyền kháng cáo án thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt phiên tòa có quyền kháng cáo án hạn 15 ngày kể từ ngày nhận án kể từ ngày niêm yết án Trường hợp án, định thi hành theo quy định Điều Luật thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6,7 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật thi hành án dân Nơi nhận: - - Đương sự; - VKSND quận Cẩm Lệ; - Chi cục THADS quận Cẩm Lệ; - Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng; - - Lưu hồ sơ TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Nguyễn Thị Lệ Hằng 13 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bản án số: 22/2020/KDTM-ST Ngày: 30/10/2020 V/v: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Bà Phan Thị Yến Oanh Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đắc Liệt Ơng Nguyễn Thành Cơng - Thư ký phiên tịa: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Thư ký Toà án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu tham gia phiên tòa: Bà Trần Thùy Linh - Kiểm sát viên Ngày 30 tháng 10 năm 2020, trụ sở Toà án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử công khai vụ án dân sơ thẩm thụ lý số: 34/2020/TLST-KDTM ngày 07 tháng năm 2020 việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo Quyết định đưa vụ án xét xử số 23/2020/QĐXXST- KDTM ngày 22 tháng năm 2020, Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 17/2020/QĐST-KDTM ngày 30 tháng năm 2020, đương sự: Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q (QB); Địa trụ sở chính: 28C-28D phố B, quận H, thành phố Hà Nội; Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tiến D – Chủ tịch Hội đồng quản trị; Người ủy quyền tham gia tố tụng: Ông Đặng Trường C – Phó Giám đốc – Trung tâm xử lý nợ - Phụ trách khu vực Miền Nam (văn ủy quyền ngày 10-11-2017); Ông Đặng Trường C ủy quyền lại cho: - Ông Đinh Văn V – Chuyên viên (văn ủy quyền ngày 08-7-2020), có mặt; - Ơng Tống Long H – Chuyên viên xử lý nợ (văn ủy quyền ngày 21-92020), có mặt; Địa liên lạc: Số 175 đường K, phường 3, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh Bị đơn: Cơng ty TNHH Thương mại Dịch vụ T; Địa trụ sở: Số 15/24B đường N, phường T, thành phố V, tỉnh Bà RịaVũng Tàu; Địa điểm kinh doanh: Số 326C Đường B, phường N, thành phố V, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Người đại diện theo pháp luật đồng thời trực tiếp tham gia tố tụng: Ông Nguyễn Đức H - Giám đốc Địa liên lạc: Số 248 đường N, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có mặt Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Liên doanh V – N; Địa chỉ: Số 105 đường L, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt NỘI DUNG VỤ ÁN: Theo đơn khởi kiện ngày 17-7-2020 trình giải vụ án đại diện nguyên đơn trình bày: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q (gọi tắt QB) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ (gọi tắt Công ty T) ký kết hợp đồng sau: Hợp đồng hạn mức tín dụng số: 178/17/HĐHM – 9232 ngày 21-9-2017 Hạn mức cấp: 4.000.000.000 đồng Thời hạn vay trì hạn mức: 12 tháng Mục đích vay: Cho vay bổ sung vốn lưu động toán tiền mua vật tư Lãi suất vay: Theo khế ước nhận nợ Khế ước nhận nợ số: 010/KUNN/178/17/HĐHM – 9232 ngày 18-9-2018 lãi suất 10.5%/năm tháng đầu, sau thay đổi theo quy định khoản khế ước nhận nợ Số tiền nhận nợ: 1.550.000.000 đồng, thời hạn vay tháng kể từ ngày nhận nợ Khế ước nhận nợ số: 011/KUNN/178/17/HĐHM – 9232 ngày 19-9-2018 lãi suất 10.5%/năm tháng đầu, sau thay đổi theo quy định khoản khế ước nhận nợ Số tiền nhận nợ: 1.604.680.000 đồng, thời hạn vay tháng kể từ ngày nhận nợ Khế ước nhận nợ số: 012/KUNN/178/17/HĐHM - 9232 ngày 20-9-2018 lãi suất 10.5%/năm tháng đầu, sau thay đổi theo quy định khoản khế ước nhận nợ Số tiền nhận nợ: 845.320.000 đồng, thời hạn vay tháng kể từ ngày nhận nợ Tài sản chấp: Để đảm bảo khoản vay trên, Công ty T chấp cho QB tài sản sau: Tài sản 1: Hợp đồng chấp quyền đòi nợ số: 297/18/HĐTC – 9232 ngày 18-9-2018, quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng số 77-2/18-KT/T ngày 12-92018 ký Công ty T với Liên doanh V – N – Xí nghiệp khai thác Dầu Khí Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 18-9-2018 Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản Đ Tài sản 2: Hợp đồng chấp quyền đòi nợ số: 298/18/HĐTC – 9232 ngày 19-9-2018, quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng số 042 - 2/18-KT/T ngày 13-92018 ký Công ty T với Liên doanh V – N – Xí nghiệp khai thác Dầu Khí Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 19-9-2018 Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản Đ Tài sản 3: Hợp đồng chấp quyền đòi nợ số: 300/18/HĐTC – 9232 ngày 20-9-2018, quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng số 042 - 2/18-KT/T ngày 10-92018 ký Công ty T với Liên doanh V – N – Xí nghiệp khai thác Dầu Khí Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 20-9-2018 Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản Đ Quá trình thực hợp đồng tín dụng nêu Cơng ty T vi phạm nghĩa vụ trả nợ, chưa toán cho QB khoản nợ gốc, lãi theo quy định hợp đồng tín dụng khế ước nhận nợ ký, khoản nợ vay bị hạn Nay Ngân hàng TMCP Q yêu cầu Tòa tuyên: - Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ T phải trả cho QB tổng số nợ gốc lãi tính đến ngày 30-9-2020 là: Nợ gốc: 4.000.000.000 đồng Nợ lãi hạn: 138.730.814 đồng Nợ lãi hạn: 957.755.526 đồng Tổng cộng: 5.096.486.340 đồng Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ T phải tiếp tục chịu tiền lãi hạn phát sinh tính từ ngày 31-10-2020 theo mức lãi suất hạn bên thỏa thuận hợp đồng hạn mức tín dụng số 178/17/HĐHM – 9232 ngày 21-9-2017 khế ước nhận nợ, trả dứt nợ QB Nếu Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ T khơng tốn khoản nợ QB quyền yêu cầu quan thi hành án dân có thẩm quyền kê biên, phát tài sản đảm bảo quyền lợi ích phát sinh từ hợp đồng chấp quyền đòi nợ sau để thu hồi nợ: Tài sản 1: Hợp đồng chấp quyền đòi nợ số: 297/18/HĐTC – 9232 ngày 18-9-2018, quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng số 77-2/18-KT/T ngày 12-92018 ký Công ty T với Liên doanh V – N – Xí nghiệp khai thác Dầu Khí Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 18-9-2018 Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản Đ Tài sản 2: Hợp đồng chấp quyền đòi nợ số: 298/18/HĐTC – 9232 ngày 19-9-2018, quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng số 042 - 2/18-KTT ngày 13-92018 ký Công ty T với Liên doanh V – N – Xí nghiệp khai thác Dầu Khí Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 19-9-2018 Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản Đ Tài sản 3: Hợp đồng chấp quyền đòi nợ số: 300/18/HĐTC – 9232 ngày 20-9-2018, quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng số 042 - 2/18-KT/T ngày 10-92018 ký Công ty T với Liên doanh V – N – Xí nghiệp khai thác Dầu Khí Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 20-9-2018 Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản Đ Theo khai trình giải vụ án đại diện cho bị đơn Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ T trình bày: Cơng ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ T hoạt động bình thường ơng Nguyễn Đức H Giám đốc đại diện theo pháp luật Tồn q trình vay vốn ký kết hợp đồng tín dụng đại diện ngun đơn trình bày Tháng 2-2018 ơng H có mở loại hình kinh doanh y học cổ truyền số 146 Trương Công Định, phường 3, TP Vũng Tàu Lúc thiếu vốn vay QB 1,3 tỷ đồng dựa hợp đồng Dầu Khí (hợp đồng khơng có thực) Khi kinh doanh việc khơng tính tốn, tháng bị lỗ nặng, đến hạn trả khoản vay không trả Lúc QB đề nghị đáo hạn vay lại đến số nợ 4.000.000.000 đồng Nay Công ty T cơng nhận cịn nợ đồng ý tốn số tiền nợ gốc tính đến ngày 30-9-2020 4.000.000.000 đồng, nợ lãi hạn 138.730.814 đồng, nợ lãi hạn 957.755.526 đồng, tổng cộng 5.096.486.340 đồng Theo Văn ý kiến đề ngày 04-9-2020 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Liên doanh V – N trình bày: Xí nghiệp khai thác Dầu Khí đơn vị trực thuộc Liên doanh V – N, nhận giấy triệu tập Tòa án việc đại diện Liên doanh V – N người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ kiện “tranh chấp hợp đồng tín dụng” Ngân hàng TMCP QB khởi kiện Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ T V - N tiến hành rà soát, kiểm tra thông tin hợp đồng ngày 12-9- 2018, ngày 13-9-2018, ngày 10-9-2018 mà Quý Tòa nêu Thông báo thụ lý vụ án số 34/2020/TB-TLVA ngày 07-8-2020 Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu sử dụng để Cơng ty T chấp cho Ngân hàng TMCP QB Về vấn đề nêu trên, V – N xin trình bày ý kiến sau: V – N chưa ký kết hợp đồng tổng số 03 hợp đồng (với thông số ngày ký kết, số hợp đồng, đối tượng hợp đồng, giá trị hợp đồng ) nêu Thông báo thụ lý vụ án số 34/2020/TB-TLVA ngày 07-8-2020 Tòa án Đây tranh chấp Ngân hàng TMCP QB Công ty T, V- N khơng có ý kiến độc lập vụ án V – N cam kết nội dung thật sẵn sàng cung cấp tài liệu, chứng liên quan nhận yêu cầu Tòa án Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu phát biểu ý kiến: Về thủ tục tố tụng: Tòa án thụ lý vụ án thẩm quyền, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa tuân thủ theo quy định Bộ luật tố tụng dân Nguyên đơn, bị đơn chấp hành thực đầy đủ quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật theo Điều 70, 71 Bộ luật TTDS Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt Căn Điều 227, 228 Bộ luật tố tụng dân Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt phù hợp quy định pháp luật Về quan điểm giải vụ án: Qua xem xét tồn chứng có hồ sơ Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn, buộc bị đơn phải tốn số tiền nợ gốc lãi tính đến ngày 30-10-2020 5.096.486.340 đồng tiếp tục trả lãi phát sinh theo thỏa thuận hợp đồng tín dụng ký kết tốn hết nợ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn việc quyền yêu cầu quan thi hành án dân có thẩm quyền kê biên, phát tài sản đảm bảo quyền lợi ích phát sinh từ hợp đồng chấp quyền địi nợ hợp đồng khơng có thực, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình đương khơng có đơn u cầu chuyển sang quan cơng an xem xét trách nhiệm hình NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Căn vào tài liệu, chứng kiểm tra, xem xét phiên tịa, kết tranh tụng phiên tồ, ý kiến Kiểm sát viên, quy định pháp luật, Hội đồng xét xử nhận định: [1] Về áp dụng pháp luật tố tụng: 1.1 Về quan hệ tranh chấp thẩm quyền giải Tòa án: Đây vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng hai chủ thể có đăng ký kinh doanh có mục đích lợi nhuận, bị đơn có trụ sở hoạt động thành phố V, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nên vào khoản Điều 30 điểm b khoản Điều 35, điểm a khoản Điều 39 Bộ luật tố tụng dân vụ án thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 1.2 Về có mặt đương phiên tịa: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Liên doanh V – N vắng mặt có văn ý kiến có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt HĐXX áp dụng khoản Điều 228 Bộ luật tố tụng dân xét xử vắng mặt đương [2] Xét nội dung tranh chấp: [2.1] Xét yêu cầu trả nợ gốc lãi: Theo hợp đồng hạn mức cấp tín dụng số 178/17/HĐHM – 9232 ngày 21-92017 03 Khế ước nhận nợ số: 010/KUNN/178/17/HĐHM – 9232 ngày 18-97 2018; Khế ước nhận nợ số: 011/KUNN/178/17/HĐHM 9232 ngày 19-9-2018; Khế ước nhận nợ số: 012/KUNN/178/17/HĐHM – 9232 ngày 20-9-2018 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q (gọi tắt QB) cho Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ T (gọi tắt Công ty T) vay số tiền 4.000.000.000đ (bốn tỷ đồng), thời hạn vay trì hạn mức 12 tháng, mục đích vay để bổ sung vốn lưu động toán tiền mua vật tư, lãi suất vay theo khế ước nhận nợ Ngân hàng giải ngân cho Công ty T theo hợp đồng ký kết Quá trình thực hợp đồng, Công ty T vi phạm nghĩa vụ trả nợ, chưa toán cho QB khoản nợ gốc, lãi theo quy định Do QB chuyển nợ Cơng ty T sang nợ q hạn Cơng ty T khơng có ý thức trả nợ cho QB, dừng hoạt động kinh doanh, vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi đến kỳ hạn toán thỏa thuận theo Điều 5, Điều hợp đồng hạn mức cấp tín dụng lập hai bên Tại phiên tòa, QB giữ nguyên yêu cầu khởi kiện đề nghị HĐXX buộc bị đơn phải toán tổng số tiền cịn nợ theo hợp đồng tính đến ngày 30-9-2020 5.039.082.712 đồng, nợ gốc: 4.000.000.000 đồng, nợ lãi hạn 138.730.814 đồng, nợ lãi hạn 900.351.897 đồng lãi phát sinh trả xong nợ theo hợp đồng tín dụng ký kết hai bên Xét việc thỏa thuận ký kết hợp đồng hạn mức cấp tín dụng khế ước nhận nợ QB Công ty T: Nội dung hợp đồng phù hợp với khoản Điều 91, Điều 95 Luật tổ chức tín dụng, Điều 13 Thơng tư số 39/2016 ngày 30-12-2016 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng Cơng ty T vi phạm thời hạn nghĩa vụ trả nợ, QB khởi kiện yêu cầu Công ty T trả số nợ 5.096.486.340 đồng gồm nợ gốc, lãi hạn, lãi hạn phù hợp cần chấp nhận [2.2] Xét yêu cầu phát tài sản chấp để thu hồi nợ: Để đảm bảo khoản vay trên, Công ty T chấp cho QB tài sản sau: Tài sản 1: Hợp đồng chấp quyền đòi nợ số: 297/18/HĐTC – 9232 ngày 18-9-2018, quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng số 77-2/18-KT/T ngày 12-9-2018 ký Công ty T với Liên doanh V – N – Xí nghiệp khai thác Dầu Khí Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 18-9-2018 Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản Đ Tài sản 2: Hợp đồng chấp quyền đòi nợ số: 298/18/HĐTC – 9232 ngày 19-9-2018, quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng số 042 - 2/18-KTT ngày 13-9-2018 ký Công ty T với Liên doanh V – N – Xí nghiệp khai thác Dầu Khí Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 19-9-2018 Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản Đ Tài sản 3: Hợp đồng chấp quyền đòi nợ số: 300/18/HĐTC – 9232 ngày 20-9-2018, quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng số 042 - 2/18-KT/T ngày 10-9-2018 ký Công ty T với Liên doanh V – N – Xí nghiệp khai thác Dầu Khí Đăng ký giao dịch bảo đảm ngày 20-9-2018 Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản Đ Để làm rõ yêu cầu khởi kiện nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi ích đáng cho ngun đơn, Tịa án đưa Liên doanh V – N tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Mặc dù Liên doanh V – N không trực tiếp tham gia tố tụng có gửi văn ý kiến tài liệu chứng kèm theo Tại khai Liên doanh V – N khẳng định chưa ký kết hợp đồng tổng số 03 hợp đồng nêu Thông báo thụ lý vụ án số 34/2020/TB-TLVA ngày 07-8-2020 Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu nên khơng có ý kiến độc lập vụ án Về phía Cơng ty T thừa nhận hợp đồng chấp khơng có thật Cơng ty gặp khó khăn tài cần vốn vay nên tự lập hợp đồng nhằm tạo lòng tin cho Ngân hàng Xét thấy, lỗi Ngân hàng việc nhận tài sản đảm bảo không quy định, không chặt chẽ, tài sản đảm bảo thực tế thật, khơng phải tài sản bị đơn thực việc chấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình quy định Điều 341 Bộ luật hình Tuy nhiên Ngân hàng Liên doanh V – N khơng có đơn yêu cầu xem xét trách nhiệm hình nên Hội đồng xét xử khơng có sở u cầu quan Thi hành án phát tài sản chấp để thu hồi nợ, đó, yêu cầu nguyên đơn không chấp nhận Đồng thời kiến nghị Ngân hàng TMCP QB cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật cá nhân liên quan [3] Trong vụ án người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khơng có đơn yêu cầu độc lập nên Hội đồng xét xử không xem xét [4] Xét quan điểm đề nghị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có nên Hội đồng xét xử chấp nhận [5] Về án phí: Bị đơn phải chịu án phí sơ thẩm tính số tiền phải tốn cho ngun đơn 113.096.486 đồng Ngun đơn khơng phải chịu án phí sơ thẩm hoàn trả lại tiền tạm ứng án phí nộp 56.400.000 đồng [6] Về quyền kháng cáo: Các đương quyền kháng cáo án theo quy định Điều 271, 273 Bộ luật tố tụng dân Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH: Căn Khoản Điều 30 điểm b khoản Điều 35, điểm a khoản Điều 39, Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 463, 466 Bộ luật dân năm 2015; Điều 91, Khoản Điều 95 Luật tổ chức tín dụng; Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án Tun xử: Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần QB việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ T Buộc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ T có nghĩa vụ tốn cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần QB tổng số tiền tính đến ngày 30-10-2020 5.096.486.340đ (năm tỷ khơng trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi sáu ngàn ba trăm bốn mươi đồng), nợ gốc 4.000.000.000đ (bốn tỷ đồng), nợ lãi hạn: 138.730.814đ (một trăm ba mươi tám triệu bảy trăm ba mươi ngàn tám trăm mười bốn đồng), nợ lãi hạn: 957.755.526đ (chín trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm năm mươi lăm ngàn năm trăm hai mươi sáu đồng) Kể từ ngày ngày xét xử sơ thẩm Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ T phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi hạn số tiền nợ gốc chưa toán theo mức lãi suất mà bên thỏa thuận hợp đồng toán xong khoản nợ gốc Trong trường hợp hợp đồng tín 10 dụng bên có thỏa thuận việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo thời kỳ Ngân hàng cho vay lãi suất mà bị đơn phải tiếp tục toán cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần QB theo định Tòa án điều chỉnh cho phù hợp với điều chỉnh lãi suất Ngân hàng cho vay Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần QB bị đơn Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ T việc nguyên đơn quyền yêu cầu quan thi hành án dân có thẩm quyền kê biên, phát tài sản đảm bảo để thu hồi nợ Về án phí: Cơng ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ T phải nộp 113.096.486 đồng (một trăm mười ba triệu không trăm chín mươi sáu ngàn bốn trăm tám mươi sáu đồng) án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm Hồn trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần QB số tiền 56.400.000đ (năm mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0002325 ngày 06-8-2020 Chi cục Thi hành án dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Về quyền kháng cáo: Đương có mặt phiên tịa có người đại diện hợp pháp có mặt có quyền kháng cáo án thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Đương vắng mặt phiên tịa có quyền kháng cáo án thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận án tống đạt hợp lệ Về quyền yêu cầu thi hành: Bản án thi hành theo quy định Điều Luật Thi hành án dân sửa đổi, bổ sung năm 2014, người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định điều 6, 7, 7a, 7b Luật thi hành án dân sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật thi hành án dân sửa đổi, bổ sung năm 2014 Nơi nhận: - TAND tỉnh BR-VT; - VKSND thành phố Vũng Tàu; - Chi cục THADS TP Vũng Tàu; - Các đương sự; TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA (Đã ký) 11 - Lưu hồ sơ vụ án Phan Thị Yến Oanh 12 ... LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUY? ??N ĐÒI NỢ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.1 Khái quát chung chấp quy? ??n đòi nợ theo pháp luật Việt Nam 1.1.1 Khái niệm chấp quy? ??n đòi nợ  Khái niệm quy? ??n địi nợ Hiểu... ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUY? ??N ĐÒI NỢ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM .7 1.1 Khái quát chung chấp quy? ??n đòi nợ theo pháp luật Việt Nam 1.1.1 Khái niệm chấp quy? ??n đòi nợ .7 1.1.2... dịch chấp quy? ??n đòi nợ tương lai, đề tài ? ?Thế chấp quy? ??n đòi nợ theo quy định pháp luật Việt Nam? ?? tập trung nghiên cứu hai nội dung chính: (1) Những vấn đề lý luận pháp luật chấp quy? ??n đòi nợ theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế chấp quyền đòi nợ theo quy định pháp luật việt nam ,