0

Hợp đồng có điều kiện theo quy định của pháp luật việt nam

111 0 0
  • Hợp đồng có điều kiện theo quy định của pháp luật việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH LÊ YẾN VY HỢP ĐỒNG CÓ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM KHÓA LUẬN CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG – NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH HUỲNH LÊ YẾN VY HỢP ĐỒNG CĨ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS LÊ THỊ HỒNG VÂN TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG – NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tác giả Khóa luận cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp “Hợp đồng có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam” kết nghiên cứu độc lập nghiêm túc riêng tác giả, thực hướng dẫn khoa học Thạc sĩ Lê Thị Hồng Vân - Giảng viên Khoa Luật Dân sự, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Nội dung Khóa luận có tham khảo nguồn tài liệu khác nhau, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tác giả xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Huỳnh Lê Yến Vy LỜI CẢM ƠN Trong bốn năm học tập rèn luyện trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả truyền đạt kiến thức pháp luật tảng chuyên sâu lĩnh vực chuyên ngành Với kiến thức quý báu đó, viết khóa luận tốt nghiệp, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài “Hợp đồng có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam” Để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, trước tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Lê Thị Hồng Vân - Giảng viên Khoa Luật Dân tận tình hướng dẫn, chỉnh sửa, cung cấp kiến thức động viên tác giả suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Tiếp đến, tác giả xin gửi lời tri ân đến quý thầy cô giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình giảng dạy cho tác giả suốt bốn năm học, kiến thức tác giả học khơng giúp ích việc hồn thành khóa luận tốt nghiệp mà cịn hành trang cho tác giả đường nghiệp sau Tác giả xin cảm ơn Trung tâm Thông tin - Thư viện trường giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả tiếp cận với nguồn tài liệu để phục vụ đề tài nghiên cứu Và cuối cùng, tác giả xin tỏ lịng biết ơn đến gia đình, bạn bè người thân yêu người quan tâm, tạo điều kiện, động viên khích lệ tinh thần cho tác giả suốt trình học tập chặng đường cuối thời sinh viên Tác giả nỗ lực để hồn thành khóa luận cách tốt với khả kiến thức cịn hạn chế nên khóa luận khó tránh khỏi thiếu sót định, mong góp ý từ q thầy để tác giả có thêm hội hồn thiện kiến thức Kính chúc q thầy cơng tác trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành cơng nghiệp sống mình, chúc tất người dồi sức khỏe nhiều niềm vui sống Huỳnh Lê Yến Vy DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT BLDS Bộ luật Dân TAND Tòa án nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG CÓ ĐIỀU KIỆN 1.1 Khái niệm hợp đồng có điều kiện 1.2 Chủ thể hợp đồng có điều kiện 12 1.3 Điều kiện hợp đồng có điều kiện 14 1.3.1 Khái niệm điều kiện hợp đồng có điều kiện 14 1.3.2 Hình thức điều kiện hợp đồng có điều kiện 17 1.3.3 Các yêu cầu pháp lý điều kiện hợp đồng có điều kiện 19 1.3.4 Phân loại điều kiện hợp đồng có điều kiện 26 1.4 Hiệu lực hợp đồng có điều kiện 30 1.4.1 Xác định hiệu lực hợp đồng có điều kiện 30 1.4.2 Thời điểm có hiệu lực hợp đồng có điều kiện 33 1.5 Thực chấm dứt hợp đồng có điều kiện 35 1.5.1 Thực hợp đồng có điều kiện 35 1.5.2 Chấm dứt hợp đồng có điều kiện 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG CÓ ĐIỀU KIỆN 40 2.1 Về trường hợp điều kiện không ghi nhận hợp đồng 40 2.2 Về tính hợp pháp điều kiện hợp đồng có điều kiện 44 2.3 Về việc xác định loại điều kiện hợp đồng có điều kiện 49 2.4 Về hệ pháp lý việc vi phạm điều kiện hợp đồng có điều kiện 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 KẾT LUẬN CHUNG 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hợp đồng phương thức bản, hữu hiệu để đáp ứng hầu hết nhu cầu giao dịch người Chế định hợp đồng chế định quan trọng hệ thống pháp luật Việt Nam Trải qua nhiều lần sửa đổi bổ sung, Bộ luật Dân Việt Nam xây dựng cách toàn diện vấn đề chung hợp đồng từ việc giao kết, thực hiện, sửa đổi chấm dứt hợp đồng Song, vào tiêu chí cụ thể mà có nhiều loại hợp đồng khác nhau, có hợp đồng có điều kiện loại hợp đồng dần trở nên phổ biến thực tiễn Về pháp luật, Bộ luật Dân Việt Nam năm 1995, 2005, 2015 có ghi nhận hợp đồng có điều kiện, ghi nhận nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn bảo vệ quyền lợi cho bên hợp đồng, phủ nhận vai trò quy định Tuy nhiên, đến số lượng quy định hợp đồng có điều kiện pháp luật hành cịn ít, nội dung quy định loại hợp đồng chung chung chưa đầy đủ Đó là, quy định đề cập đến trường hợp coi giao dịch có điều kiện, hợp đồng có điều kiện, trường hợp có thúc đẩy cản trở điều kiện số vấn đề liên quan đến hợp đồng tặng cho có điều kiện mà chưa đưa khái niệm yêu cầu cụ thể cho điều kiện hợp đồng có điều kiện hệ pháp lý việc vi phạm điều kiện Nhìn chung, hầu hết vấn đề pháp lý xoay quanh hợp đồng có điều kiện, điều kiện hợp đồng có điều kiện chưa quy định cụ thể mà tồn quan điểm chuyên gia Do đó, vấn đề cần nghiên cứu để hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng có điều kiện Về thực tiễn, quy định hành chưa điều chỉnh hết vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng có điều kiện, dẫn đến, việc áp dụng quy định pháp luật hợp đồng có điều kiện gặp khó khăn Bên cạnh đó, giao kết hợp đồng, bên không hiểu rõ chất loại hợp đồng nên dễ phát sinh tranh chấp Ngoài ra, thực tiễn xét xử, quan giải tranh chấp gặp khó khăn, vướng mắc lúng túng cách giải quyết, nhiều vụ việc phải trải qua nhiều cấp xét xử, quan điểm khơng thống nhất, chí trái ngược Do đó, vấn đề cần thiết nghiên cứu để chúng trở nên dễ hiểu rõ ràng hơn, hạn chế phát sinh tranh chấp, thống cách giải quan xét xử, bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp bên hợp đồng Vì lý trên, tác giả định chọn “Hợp đồng có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nghiên cứu hợp đồng có điều kiện, kể đến số tài liệu sau: Ở nước Sách tham khảo, chuyên khảo - Đỗ Văn Đại (2017), Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án bình luận án (Xuất lần thứ 6, có sửa đổi, bổ sung), Nxb Hồng Đức - Hội luật gia Việt Nam: 2.1 Tài liệu phân tích thực tiễn xét xử để khái quát chất loại điều kiện, quyền nghĩa vụ bên loại điều kiện chưa/đã xảy yêu cầu điều kiện không trái đạo đức xã hội, không vi phạm điều cấm Nhìn chung, tài liệu cho tác giả nhìn tổng quan hợp đồng có điều kiện, từ sâu vào nghiên cứu vấn đề pháp lý xoay quanh loại hợp đồng phát triển thêm yêu cầu khác điều kiện - Nguyễn Ngọc Điện (2016), Giáo trình luật dân (Tập 1), Nxb Đại học Quốc gia TP HCM: Trong mục hiệu lực giao dịch, giáo trình trình bày vấn đề lý luận chung điều kiện giao dịch có điều kiện Trên sở đó, tác giả phân tích thêm chất điều kiện, hình thức, yêu cầu phân loại điều kiện hợp đồng có điều kiện - Lê Thị Giang (2020), Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Tư pháp, Hà Nội: Tài liệu có nghiên cứu chuyên sâu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện, loại hợp đồng cụ thể hợp đồng có điều kiện - Trường Đại học Luật TP.HCM (2017), Giáo trình Pháp luật hợp đồng bồi thường thiệt hại hợp đồng, Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam: Giáo trình tài liệu cung cấp kiến thức loại hợp đồng có điều kiện Trên sở yêu cầu pháp lý điều kiện, tác giả phân tích, làm rõ yêu cầu Luận án, Luận văn - Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh: Luận án tập trung nghiên cứu hiệu lực hợp đồng có trình bày khái niệm hợp đồng có điều kiện, thời điểm có hiệu lực hợp đồng có điều kiện phát sinh bất cập, kiến nghị sở phân tích quy định Bộ luật Dân năm 2005 Tác giả tiếp thu, sâu vấn đề đó, đồng thời phát triển thêm vấn đề khác hợp đồng có điều kiện - Trần Thị Thu Quỳnh (2011), Hợp đồng dân có điều kiện, Luận văn Thạc sĩ, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội: Luận văn phân tích chi tiết vấn đề lý luận hợp đồng dân có điều kiện dựa quy định Bộ luật Dân năm 2005, Luận văn chưa nghiên cứu thực tiễn xét xử Tác giả phát triển thêm thơng qua việc phân tích số Bản án, Quyết định Tòa án áp dụng quy định hợp đồng có điều kiện để thấy khó khăn, vướng mắc thực tiễn - Trần Thị Như Trang (2014), Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh: Luận văn nghiên cứu chuyên sâu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện dành phần để trình bày khái niệm, đặc điểm, phân loại điều kiện hợp đồng có điều kiện nói chung Tác giả tiếp thu bổ sung hình thức điều kiện với vấn đề khác hợp đồng có điều kiện Các viết khác - Nguyễn Như Bích (2011), “Bàn hiệu lực hợp đồng có điều kiện”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (19), tr 12-20: Bài viết trình bày quan điểm việc xác định hiệu lực hợp đồng có điều kiện, dựa vào đó, tác giả tìm hiểu thêm thời điểm có hiệu lực hợp đồng có loại điều kiện khác - Lê Thị Diễm Phương, “Khái niệm điều kiện loại hợp đồng có điều kiện”, Tạp chí Tịa án Nhân dân điện tử viết “Thời hiệu khởi kiện áp dụng loại hợp đồng có điều kiện theo quy định Điều 429 BLDS 2015”, Tạp chí Tịa án Nhân dân điện tử: Các viết tìm hiểu, phân tích cụ thể khái niệm điều kiện, đồng thời, viết bất cập việc xác định hiệu lực thời hiệu khởi kiện hợp đồng có điều kiện Tài liệu giải nhiều nội dung có liên quan đến đề tài, tác giả tiếp thu phát triển thêm số nội dung khái niệm hợp đồng có điều kiện, yêu cầu điều kiện, việc thực chấm dứt hợp đồng có điều kiện, ngồi tác giả cịn phân tích thực tiễn xét xử số Bản án, Quyết định để đưa kiến nghị - Phạm Văn Tuyết (2011), “Những vướng mắc Bộ luật Dân giao dịch, hợp đồng nghĩa vụ có điều kiện”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (10), tr 19-22; 26: Bài viết phân biệt khái niệm giao dịch, hợp đồng nghĩa vụ có điều kiện đưa số kiến nghị cần sửa đổi Bộ luật Dân năm 2005 2.2 Ở nước Việc nghiên cứu vấn đề hợp đồng có điều kiện nhiều nhà khoa học pháp lý ngồi nước quan tâm, góc độ khác nhau, tác giả tiếp cận số tài liệu, tác giả tiếp thu để xem xét hoàn thiện đề tài nghiên cứu Cụ thể: - Ashley, Clarence D., “Conditions in Contract”, Yale Law Journal, Vol 14, p 424-430: Bài báo phân tích điều kiện hợp đồng pháp luật Anh Mỹ, có đề cập đến cách hiểu cách nhận diện loại điều kiện, yêu cầu điều kiện phải kiện tương lai không chắn hình thức thể điều kiện,… - Corbin, Arthur L., “Conditions in the Law of Contract”, Yale Law Journal, Vol 28, p 739-768: Bài báo nghiên cứu vấn đề điều kiện luật hợp đồng pháp luật Anh Mỹ thông qua nội dung như: Khái niệm điều kiện, phân biệt lời hứa điều kiện, phân loại loại điều kiện (điều kiện phát sinh, chấm dứt hay minh thị, ngầm định hay điều kiện hợp đồng đơn phương, song phương) quy tắc để xác định kiện điều kiện,… Ngoài ra, cịn số viết khác có liên quan đến hợp đồng có điều kiện Những tài liệu khoa học nguồn tài liệu vô quý báu giúp tác giả có nhiều thơng tin quan trọng phục vụ cho việc nghiên cứu Tuy nhiên, đa phần tài liệu dừng lại khía cạnh riêng biệt mà chưa có cơng trình nghiên cứu cách chun biệt hợp đồng có điều kiện dựa vào quy định hành thực tiễn xét xử Trong đó, vấn đề cịn có điểm chưa rõ ràng làm cho việc áp dụng quy định pháp luật thực tế cịn nhiều hạn chế Xuất phát từ tình hình trên, tác giả mong muốn phân tích quy định, đồng thời gắn với thực tiễn áp dụng để tìm hiểu điểm thiếu sót chưa hợp lý quy định pháp luật hành hợp đồng có điều kiện Từ đó, đưa định hướng hồn thiện để nâng cao hiệu áp dụng pháp luật Mục đích nghiên cứu đề tài Thơng qua việc nghiên cứu đề tài “Hợp đồng có điều kiện theo quy định pháp luật Việt Nam”, tác giả hướng đến mục đích quan trọng sau: Thứ nhất, làm rõ quy định pháp luật hợp đồng có điều kiện, cụ thể: Đề tài phân tích số vấn đề hợp đồng có điều kiện khái niệm, - Giữ nguyên án sơ thẩm số 50/2017/DS-ST ngày 23/10/2017 Tòa án nhân dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang Áp dụng Điều 26, điểm a khoản Điều 35, điểm a khoản Điều 39, Điều 165, Điều 273 Bộ luật tố tụng dân Áp dụng Điều 125, Điều 126, Điều 467, khoản Điều 470 Bộ luật dân năm 2005; Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân năm 2015 Áp dụng Điều 147, Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản Điều 27 mục I Danh mục mức án phí, lệ phí Tịa án Pháp lệnh án phí, lệ phí Tịa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009; khoản Điều 29, Điều 48 Nghị 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội án phí, lệ phí Tịa án Tun xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Bùi Thị H việc “tranh chấp hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đòi giá trị tài sản phát sinh từ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất” bị đơn bà Lý Thùy N Buộc bà Lý Thùy N phải có nghĩa vụ trả cho bà Bùi Thị H số tiền 319.714.000 đồng ( Ba trăm mười chín triệu bảy trăm mười bốn nghìn đồng) Bà N quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất tọa lạc số 80 Lê PH, phường VB, thành phố RG, Kiên Giang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng số BY 6480004 UBND thành phố RG cấp ngày 12/02/2015 bà N đứng tên sử dụng Kể từ ngày án, định có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp quan thi hành án có quyền chủ động định thi hành án) kể từ ngày có đơn yêu cầu người thi hành án (đối với khoản tiền phải trả cho người thi hành án) thi hành án xong tất khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án phải chịu khoản tiền lãi số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật Dân năm 2015 Về chi phí thẩm định giá: Bà Lý Thùy N phải trả cho bà Bùi Thị H số tiền chi phí định giá tài sản 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng) theo hóa đơn giá trị gia tăng số 0000020 ngày 14/3/2016 Công ty trách nhiệm hữu hạn định giá Thịnh Vượng Án phí sơ thẩm: Bà Lý Thùy N phải chịu án phí dân sơ thẩm giá ngạch 15.985.700 đồng (mười lăm triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn bảy trăm đồng) Hồn lại cho bà Bùi Thị H số tiền 200.000 đồng tạm ứng án phí nộp theo biên lai thu tiền số 09276 ngày 21/4/2015 số tiền 14.600.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0008783 ngày 29/8/2016 Chi cục thi hành án dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang Án phí phúc thẩm: Bà Lý Thùy N, anh Bùi Nhất D, anh Lý Bạch L phải chịu án phí phúc thẩm người 300.000 đồng Bà N khấu trừ số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí phúc thẩm theo biên lai thu tiền số 0009611 ngày 30/10/2017 Chi cục thi hành án dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang Anh Bùi Nhất D khấu trừ số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí nộp theo biên lai thu tiền số 0009613 ngày 30/10/2017 Chi cục thi hành án dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang Anh Lý Bạch L khấu trừ 300.000 đồng tạm ứng án phí nộp theo biên lai thu tiền số 0009612 ngày 30/10/2017 Chi cục thi hành án dân thành phố RG, tỉnh Kiên Giang Trường hợp án, định thi hành theo quy định Điều Luật thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6, 7, 7a Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật thi hành án dân Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./ Nơi nhận: - VKSND tỉnh Kiên Giang; - TAND TP.RG; - Chi cục THADS TP.RG; - Các đương sự; - Lưu hồ sơ TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TỊA Ngơ Thị Minh Trang PHỤ LỤC Quyết định số: 245/2014/DS-GĐT ngày 11/06/2014 Tịa Dân TAND tối cao99 TỒ DÂN SỰ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM 245/2014/DS-GĐT NGÀY 11/06/2014 VỀ VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Họp phiên tòa ngày tháng năm 2014 trụ sở Cơ quan thường trực Tòa án nhân dân tối cao phía Nam để xét xử giám đốc thẩm vụ án dân “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” đương sự: Nguyên đơn: Ông Vũ Văn Tảo, sinh năm 1943 Bà Nguyễn Thị Râng, sinh năm 1947 Cùng địa chỉ: 160 Quốc lộ 51, khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bị đơn: Ơng Bùi Cơng Minh, sinh năm 1964 Địa chỉ: Tổ 1, khu phố Kim Hải, phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng Đầu Tư Phát triển Việt Nam Địa chỉ: 35 Hàng Vơi, quận Hồn Kiếm, thành phố Hà Nội NHẬN THẤY Nguyên đơn - ông Vũ Văn Tảo bà Nguyễn Thị Râng trình bày: Năm 2004, ơng bà vay Ngân hàng 150.000.000 đồng đến hạn khơng có khả trả nợ gốc lãi nên ông bà nhờ ông Bùi Công Minh vay tiền để trả nợ Ngân hàng Ơng Bùi Cơng Minh bảo lãnh cho ông bà vay bà Lê Thị Kim Chi 200.000.000 đồng để trả cho Ngân hàng lấy giấy tờ đất Sau đó, ơng bà bảo lãnh cho ơng Bùi Công Minh vay Ngân hàng Đầu tư phát triển Bà Rịa số tiền 270.000.000 đồng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất ơng bà Ơng bà có 99 https://thuvienphapluat.vn /banan/ban-an/quyet-dinh-giam-doc-tham -2452014dsgdt-ngay -1106 2014-ve-vu-an-tranh-chap-hop-dong-chuyen-nhuong-1035, truy cập lần cuối ngày 08/6/2021 ủy ban nhân dân xã ký họp đồng ủy quyền cho ông Bùi Công Minh vay tiền, ký họp đồng chuyển nhượng đất ngày 18/10/2007 với ông Bùi Công Minh Ông bà yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng đất ngày 18/10/2007 đồng ý trả cho ông Bùi Công Minh 270.000.000 đồng tiền gốc tiền lãi theo lãi suất ngân hàng Bị đơn ông Bùi cơng Minh trình bày: Ngày 16/10/2007 ơng vợ chồng ông Vũ Văn Tảo ký “Hợp đồng thỏa thuận” với nội dung vợ chồng ông Vũ Văn Tảo đồng ý bán cho ơng tồn nhà quyền sử dụng đất 236, 634, 638, 639, 640 diện tích 3.500m2, có 229m2 đất thổ cư với giá 300.000.000 đồng thời điểm thỏa thuận Ông Bùi Công Minh đứng vay ngân hàng cho vợ chồng ông Vũ Văn Tảo 270.000.000 đồng Sau năm kể từ ngày 16/10/2007 vợ chồng ông Vũ Văn Tảo phải trả cho ông Bùi Công Minh 270.000.000 đồng gốc tiền lãi Nếu không ông Bùi Công Minh tồn quyền sử dụng nhà đất vợ chồng ơng Vũ Văn Tảo Ơng Bùi Cơng Minh phải ứng cho vợ chồng ông Vũ Văn Tảo 200.000.000 đồng để trả ngân hàng Việc thỏa thuận có chứng kiến ký tên làm chứng ông Đồ Khắc Thắng, ông Nguyễn Quốc Tuấn anh Vũ Văn Tuấn (con ông Tảo bà Râng) Ngày 18/10/2007 hai bên đến ủy ban nhân dân phường Kim Dinh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá chuyển nhượng 300.000.000 đồng Ồng bảo lãnh cho ông Vũ Văn Tảo vay bà Lê Thị Kim Chi 200.000.000 đồng coi tiền ông ứng trước theo thỏa thuận Sau đó, ngày 22/10/2007, ơng vay 270.000.000 đồng ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam giao cho ông Vũ Văn Tảo 270.000.000 đồng để ông Vũ Văn Tảo trả nợ cho bà Lê Thị Kim Chi 200.000.000 đồng tiền gốc tiền lãi Sau năm, ông nhiều lần yêu cầu vợ chồng ông Vũ Văn Tảo trả tiền vợ chồng ông Vũ Văn Tảo khơng có tiền trả Vì vậy, ngày 28/10/2008, ơng trả tiền gốc lãi cho ngân hàng, giải chấp giấy tờ chấp ngân hàng đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông đứng tên từ tháng 11/2008 Ông trả nốt số tiền 30.000.000 đồng cho vợ chồng ông Vũ Văn Tảo vợ chồng ông Vũ Văn Tảo viết giấy biên nhận ông Bùi Cơng Minh tổng cộng 300.000.000 đồng Ơng khơng đồng ý với yêu cầu vợ chồng ông Vũ Văn Tảo có u cầu phản tố, u cầu cơng nhận họp đồng chuyển nhượng đất ngày 18/10/2007 buộc vợ chồng ơng Vũ Văn Tảo giao cho ơng tồn diện tích đất 3.494,3m2 nhà cấp 4, vật kiến trúc trái đất Đại diện người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan - Ngân hàng Đầu tư Phát triến Việt Nam trình bày: Khoản nợ ông Bùi Công Minh vay từ ngày 22/10/2007 ơng Bùi Cơng Minh tốn xong Hiện ông Bùi Công Minh chấp quyền sử dụng đất để vay 850.000.000 đồng Việc vay tiền, thể chấp quy định pháp luật Ngân hàng khơng có ý kiến vụ án Tại án dân sơ thẩm số 28/2011/DSST ngày 24/08/2011 Tòa án nhân dân thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu định: Khơng chấp nhận tồn yêu cầu khởi kiện ông Vũ Văn Tảo bà Nguyễn Thị Râng yêu câu tuyên bố hợp đồng vô hiệu hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 18/10/2007 ông Tảo, bà Râng với ông Minh Chấp yêu cầu phản tố ông Bùi Công Minh Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 18/10/2007 ông Tảo, bà Râng với ông Minh hợp pháp có hiệu lực pháp luật Buộc ông Vũ Văn Tảo bà Nguyễn Thị Râng phải giao cho ông Bùi Công Minh 3.494,3m2 đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Tảo số L722115 cấp ngày 29/4/1998 gồm đất 236, 634, 638, 639, 640, 631 thuộc tờ đồ số 47, 20 (trong có 217,3m2 đất 3.277m2 đất nơng nghiệp) tồn nhà, vật kiến trúc, trái đất Ngoài ra, án cấp sơ thẩm cịn tun án phí quyền kháng cáo theo quy định pháp luật Sau đó, ơng Vũ Văn Tảo bà Nguyễn Thị Râng kháng cáo không đồng ý với án sơ thẩm nêu Tại án dân phúc thẩm số 89/DSPT ngày 14/11/2011 Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu định: Không chấp nhận yêu, cầu kháng cáo ông Vũ Văn Tảo bà Nguyễn Thị Râng Giữ nguyên án sơ thẩm Ông Vũ Văn Tảo, bà Nguyễn Thị Râng anh chị Vũ Văn Tiên, Vũ Văn Tuấn, Vũ Văn Tráng, Vũ Văn Toan, Vũ Thị Thủy, Vũ Hải Tuyền Vũ Thị Thu đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Tại công văn số 373/CC-THA ngày 28/9/2012, Chi cục thi hành án thị xã Bà Rịa kiến nghị xem xét lại án phúc thẩm nêu theo thủ tục giám đốc thẩm Tại Quyết định kháng nghị số 115/KN-DS ngày 15/4/2014 Chánh án Toà án nhân dân tối cao định kháng nghị án dân phúc thẩm nêu trên, đề nghị Toà dân Toà án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hương huỷ án dân phúc thẩm án dân sơ thẩm nêu trên; giao hồ sơ cho Toà án nhân dân thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thâm lại theo quy định pháp luật Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị nêu Chánh án Toà án nhân dân tối cao XÉT THẤY Ngày 16/10/2007, ông Bùi Công Minh giới thiệu ông Vũ Văn Tảo bà Nguyễn Thị Râng đến gặp bà Lê Thị Kim Chi vay 200.000.000 đồng, đồng thời ông Bùi Công Minh làm “Hợp đồng thoả thuận” với ông Vũ Văn Tảo, bà Nguyễn Thị Râng, nội dung: Ông Vũ Văn Tảo bà Nguyễn Thị Râng uỷ quyền cho ông Bùi Công Minh đứng tên vay ngân hàng với số tiền 270.000.000 đồng; hết thời hạn vay 01 năm theo họp đồng tín dụng ơng Bùi Cơng Minh đứng vay ngân hàng mà ông Vũ Văn Tảo, bà Nguyễn Thị Râng không trả đủ số tiền gốc vay 270.000.000 đồng lãi suất để ông Minh trả cho ngân hàng ơng Vũ Văn Tảo bà Nguyễn Thị Râng phải giao toàn tài sản ghi hợp đồng thoả thuận cho ông Bùi Cơng Minh tồn quyền sử dụng Ngày 18/10/2007, ủy ban nhân dân phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa ông Vũ Văn Tảo, bà Nguyễn Thị Râng ông Bùi Công Minh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 3.494,3m2 đất thuộc 236, 631, 634, 638, 639, 640 tờ đồ số 47, 20 phường Kim Dinh, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 722115 cấp cho ông Vũ Văn Tảo với giá 300.000.000 đồng Ngày 23/10/2007, ông Bùi Công Minh đứng vay ngân hàng Đầu tư - Phát triển số tiền 270.000.000 đồng, sở tài sản chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Vũ Văn Tảo, bà Nguyễn Thị Râng nêu Sau vay tiền, ông Vũ Văn Tảo bà Nguyễn Thị Râng dùng số tiền vào việc trả nợ gốc lãi cho bà Lê Thị Kim Chi Như vậy, việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu ông Vũ Văn Tảo, bà Nguyễn Thị Râng với ơng Bùi Cơng Minh có thật Tuy nhiên, chất hợp đồng chấp để vay tiền ngân hàng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Mặt khác, giá trị tài sản thực tế cao nhiều so với giá trị ghi hợp đồng chuyển nhượng, tiền tốn hợp đồng chuyển nhượng thực tế khơng phải ông Bùi Công Minh mà vay Ngân hàng Đầu tư - Phát triển 270.000.000 đồng tài sản chấp quyền sử dụng đất ơng Vũ Văn Tảo, bà Nguyễn Thị Râng Ngồi ra, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông Vũ Văn Tảo, bà Nguyễn Thị Râng với ông Bùi Cơng Minh hợp đồng có điều kiện bên thoả thuận sau 01 năm, ông Vũ Văn Tảo, bà Nguyễn Thị Râng không trả nợ chuỷển nhượng quyền sử dụng đất theo luật đất đai Hợp đồng thoả thuận ngày 16/10/2007 đến ngày 18/10/2007 điều kiện hợp đồng chưa đến thời hạn để thi hành bên làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu khơng với mục đích hợp đồng Do đó, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng dất ông Vũ Văn Tảo, bà Nguyễn Thị Râng với ông Bùi Công Minh vô hiệu Toà án cấp sơ thẩm Tồ án cấp phúc thẩm cơng nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 18/7/2007 ông Vũ Văn Tảo, bà Nguyễn Thị Râng với ông Bùi Công Minh Buộc ông Vũ Văn Tảo bà Nguyễn Thị Râng phải giao cho ông Bùi Công Minh 3.494,3m2 đất theo giấy chứng nhận quyên sử dụng đất số L 722115 cấp ngày 29/4/1998 cho ông Vũ Văn Tảo gồm 236, 631, 634, 638, 640 tờ đồ số 47, 20 (trong có 217,3nr đât 3.277m2 đất nơng nghiệp) tồn nhà, vật kiến trúc, trái đât thiệt hại đến quyền, lợi ích ơng Vũ Văn Tảo, bà Nguyên Thị Râng Về tố tụng: Anh Vũ Văn Tuấn ông Vũ Văn Tảo bà Nguyễn Thị Ring có ký vào “Hợp đồng thoả thuận” ngày 16/10/2007, Tồ án khơng triệu tập anh Vũ Văn Tuấn để làm rõ vấn đề Gia đình ơng Vũ Văn Tảo có chín người thành niên, số người có hộ với ông Vũ Văn Tảo sinh sống đất tranh chấp, Tồ án khơng đưa người vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyên, nghĩa vụ liên quan vụ án vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Ông Bùi Công Minh người đưa cho vợ chồng ông Vũ Văn Tảo 200.000.000 đồng vào ngày 16/10/2007 để toán phần họp đồng, mà thực tế bà Lê Thị Kim Chi cho vợ chông ông Vũ Văn Tảo vay Sau đó, vợ chơng ơng Vũ Văn Tảo dùng tiền vay từ ngân hàng để trả gốc lãi cho bà Lê Thị Kim Chi, Toà án không triệu tập bà Lê Thị Kim Chi đê làm rõ vấn đê thiêu sót Do đó, kháng nghị Chánh án Toà án nhân dân tối cao có nên chấp nhận Bởi lẽ trên; Căn khỏan Điều 291, khỏan Điều 297 Bộ luật tố tụng dân QUYẾT ĐỊNH Hủy án dân phúc thẩm số 89/2011/DSPT ngày 14/11/2011 Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” nguyên đơn ông Vũ Văn Tảo, bà Nguyễn Thị Râng với bị đơn ông Bùi Công Minh PHỤ LỤC Bản án 43/2019/DS-ST ngày 28/8/2019 tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất100 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH Trong ngày 28 tháng năm 2019, trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 66/2019/TLST-DS ngày 27 tháng 02năm 2019 "Tranh chấp hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất”, theo Quyết định đưa vụ án xét xử số 53/2019/QĐXX-DSST ngày 15 tháng năm 2019 đương sự: Nguyên đơn: Bà Đỗ Thị L, sinh năm 1956; Địa chỉ: Khu phố M, phường N, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Có mặt Người đại diện theo ủy quyền nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1960; địa chỉ: Khu phố A, phường B, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Có mặt Bị đơn: Anh Nguyễn Trường K, sinh năm 1983; địa chỉ: Khu phố C, phường D, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Có mặt Chị Phan Thị Thu T, sinh năm 1990; địa chỉ: Khu phố C, phường D, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Có mặt Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Cháu Nguyễn Hoàng Ánh D, sinh năm: 2015; Địa chỉ: Khu phố C, phường D, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Có mặt Người đại diện theo pháp luật cháu Dương: Anh Nguyễn Trường K, sinh năm: 1983 chị Phan Thị Thu T, sinh năm 1980; địa chỉ: Khu phố C, phường D, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Có mặt NỘI DUNG VỤ ÁN Trong đơn khởi kiện ngày 22 tháng 02 năm 2019, q trình giải vụ án, phiên tịa ngun đơn bà Đỗ Thị L người đại diện hợp pháp bà trình bày: Vào ngày 03/11/2017, bà L có tặng cho anh K vợ chị Phan Thị Thu T 01 (một) phần đất có diện tích 241,45 m2, thuộc đất số 174 trích từ 36 (thửa cũ số 40), tờ đồ số 42 (tờ đồ cũ số 15), tọa lạc khu phố M, phường N, 100 https://thuvienphapluat.vn/banan /ban-an/ban-an-432019dsst-ngay-28082019 -ve-tranh-chaphop-dong-tang-cho-quyen-su-dung-dat-109214, truy cập lần cuối ngày 08/6/2021 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh nhà đất với điều kiện vợ chồng anh K, chị T phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bà L cuối đời, điều kiện thể khoản 2.5 Điều Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất số công chứng: 5310, số 15TP/CC-SCC/HĐGD ngày 03/11/2017 Văn phịng Cơng chứng Lương Tâm T Ngày 17/11/2017, vợ chồng anh Nguyễn Trường K chị Phan Thị Thu T Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL501656 đất số 174, tờ đồ số 42, diện tích 241.45m2 tọa lạc khu phố M, phường N, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Ngày 15/02/2019 anh K chị T ly hôn theo Quyết định cơng nhận thuận tình ly thỏa thuận đương số: 42/2019/QĐST-HNGĐ ngày 15-022019 Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Hiện anh K chị T khơng cịn sống chung nhà, anh K chị T khơng trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng bà L thỏa thuận hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Nay bà L khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL501656 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho anh Nguyễn Trường K chị Phan Thị Thu T ngày 17/11/2017; buộc anh K chị T có nghĩa vụ trả lại nhà đất cho bà Theo tự khai ngày 28/02/2019,quá trình giải vụ án phiên tòa bị đơn anh Nguyễn Trường K trình bày: Anh chị T chung sống vợ chồng từ năm 2014, vào tháng 11-2017, anh chị bà Đỗ Thị L mẹ ruột anh tặng cho phần diện tích 241.45 m2 thuộc đất số 174, tờ đồ số 42, tọa lạc khu phố M, phường N, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Anh chị bà L ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất có cơng chứng Văn phịng Cơng chứng Lương Tâm T vào ngày 03/11/2017 Khi ký hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất bà L anh chị có thỏa thuận điều kiện, anh chị có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bà Lang cuối đời, cụ thể khoản 2.5 hợp đồng; tặng cho có nhà cấp bà Lang, đến ngày 17/11/2017 anh chị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Ngày 15/02/2019 anh chị T ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly thỏa thuận đương số: 42/2019/QĐST-HNGĐ ngày 15/02/2019 Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh nên anh chị Tâm khơng cịn chung sống vợ chồng, khơng có điều kiện để chăm sóc, phụng dưỡng bà L cuối đời thỏa thuận Do anh đồng ý hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 03/11/2017 lập Văn phịng Cơng chứng Lương Tâm T, đồng ý hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL501656 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho anh chị T ngày 17/11/2017, đồng ý trả lại phần đất diện tích 241,45 m2, thuộc 174 trích từ 36 (thửa cũ số 40), tờ đồ số 42 (tờ đồ cũ số 15), tọa lạc khu phố M, phường N, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh nhà đất cho bà L Tại tự khai ngày 28/02/2019, trình giải vụ án phiên tòa, bị đơn chị Phan Thị Thu T trình bày: Chị xác nhận vào ngày 03/11/2017, bà L có tặng cho vợ chồng anh chị 01 (một) phần đất có diện tích 241,45 m2, thuộc 174 trích từ 36 (thửa cũ số 40), tờ đồ số 42 (tờ đồ cũ số 15), tọa lạc khu phố M, phường N, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh nhà đất Chị có ký tên Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất công chứng số 5310, số 15TP/CCSCC/HĐGD ngày 03/11/2017 Văn phịng Cơng chứng Lương Tâm T Đến ngày 17/11/2017 vợ chồng anh chị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL501656 Hiện chị anh K ly hơn, khơng cịn sống chung nhà, chị T không đồng ý hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, không đồng ý hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL501656 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho chị anh K ngày 17/11/2017 trả lại nhà đất cho bà L vì: Ngày 16/01/2019, chị anh K lập văn thỏa thuận để lại phần đất cho cháu Nguyễn Hoàng Ánh D, chứng thực Ủy ban nhân dân phường N, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; mặt khác, thời điểm ký Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, chị không đọc lại nội dung hợp đồng khơng nghe bà L nói nên khơng biết việc bà L tặng cho vợ chồng chị phần nhà đất nói với điều kiện vợ chồng chị phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bà L cuối đời - Ý kiến đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh: Về tố tụng: Thẩm phán thụ lý vụ án, thu thập chứng cứ, chuẩn bị xét xử định đưa vụ án xét xử bảo đảm quy định thời hạn, nội dung, thẩm quyền Bộ luật Tố tụng dân sự; Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tịa thực trình tự, thủ tục phiên tòa dân Những người tham gia tố tụng thực quyền nghĩa vụ mình, chấp hành tốt Nội qui phiên tòa Về nội dung: Căn Điều 457, Điều 459, Điều 462, Điều 501 Điều 502 Bộ luật Dân 2015; Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội án phí lệ phí Tịa án, đề nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện bà Đỗ Thị L việc tranh chấp Hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất; Tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 03/11/2017 bà Đỗ Thị L anh Nguyễn Trường K, chị Phan Thị Thu T vô hiệu; Buộc anh Nguyễn Trường K chị Phan Thị Thu T có nghĩa vụ giao trả cho bà Đỗ Thị L tài sản quyền sử dụng đất có diện tích 241.45m2 nhà đất; Kiến nghị Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Tây Ninh thu hồi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CL501656 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 17/11/2017 cho anh Nguyễn Trường K chị Phan Thị Thu T Bà Đỗ Thị L có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng theo quy định pháp luật Anh K, chị T phải chịu án phí dân sơ thẩm theo quy định pháp luật NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Căn vào chứng cứ, tài liệu có hồ sơ vụ án xem xét phiên kết tranh tụng phiên toà, ý kiến đại diện Viện kiểm sát, xét thấy: [1] Về tố tụng: Bà Đỗ Thị L khởi kiện yêu cầu giải tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất anh Nguyễn Trường K chị Phan Thị Thu T Theo quy định khoản 3, Điều 26; điểm a, khoản 1, Điều 35; điểm a, khoản 1, Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân vụ án thuộc thẩm quyền giải Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh [2] Về quan hệ tranh chấp: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bà Đỗ Thị L anh Nguyễn Trường K, chị Phan Thị Thu T giao kết tranh chấp sau thời gian thi hành Bộ luật Dân năm 2015; việc giải tranh chấp phải áp dụng quy định Bộ luật Dân năm 2015 Theo đơn khởi kiện, trình tố tụng phiên tòa, bà L yêu cầu hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bà vợ chồng anh K, chị T có nghĩa vụ trả lại nhà đất Do cần xác định quan hệ pháp luật để giải tranh chấp “Hợp đồng tặng cho bất động sản” theo quy định Điều 459 Bộ luật Dân 2015 [3] Các bên đương thống diện tích đất tranh chấp theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL501656, đất số 174, tờ đồ số 42, diện tích 241.45m2 tọa lạc khu phố M, phường N, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho anh K chị T ngày 17/11/2017 có diện tích 241.45m2 thống phần trồng đất, không tranh chấp nên Hội đồng xét xử ghi nhận phù hợp [4] Về nội dung: Việc tặng cho quyền sử dụng đất bà Đỗ Thị L anh Nguyễn Trường K chị Phan Thị Thu T tự nguyện, không bị ép buộc lừa dối công chứng Văn phịng Cơng chứng Lương Tâm T nên hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất bà Đỗ Thị L anh Nguyễn Trường K, chị Phan Thị Thu T tuân thủ nội dụng hình thức theo quy định Điều 501 Điều 502 Bộ luật Dân 2015 Xét điều kiện tặng cho bất động sản, bà Đỗ Thị L có phần đất diện tích 241.45m2, tọa lạc khu phố M, phường N, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Ủy ban Nhân dân Thị xã Tây Ninh (nay thành phố Tây Ninh), tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất vào ngày 10/02/2004 Ngày 03/11/2017, bà tặng cho anh K vợ chị Phan Thị Thu T tồn diện tích 241,45 m2 nhà đất với điều kiện anh K, chị T phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bà cuối đời Sau ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, ngày 15/02/2019 anh K chị T ly hơn, anh chị khơng cịn sống chung nhà, chị T nhà trọ, anh K chị T khơng trực tiếp chăm sóc, phụng dưỡng bà L đến cuối đời theo điều kiện hợp đồng Chị T trình bày bà L chung nhà với em chồng tên Nguyễn Trường K, qua lại nhà anh chị nên chị thực việc nuôi dưỡng, chăm sóc bà L, chị khơng đồng ý hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vợ chồng có thỏa thuận văn diện tích đất để lại cho ruột anh chị cháu Nguyễn Hoàng Ánh D (tờ thỏa thuận lập ngày 16/01/2019 chứng thực Uỷ ban Nhân dân phường N, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) thời điểm ký Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, chị không đọc lại nội dung hợp đồng khơng nghe bà L nói nên khơng biết việc bà L tặng cho vợ chồng chị phần nhà đất nói với điều kiện vợ chồng chị phải có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng bà L cuối đời khơng chứng minh lời trình bày có Mặt khác, anh K xác định sau ký hợp đồng tặng cho, bà L sống chung với em ruột anh, anh chị khơng thực việc chăm sóc, ni dưỡng bà L thỏa thuận Như anh K chị T vi phạm điều kiện tặng cho hợp đồng, cụ thể khoản 2.5 Điều Hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất ngày 3/11/2017 Do có sở xác định việc tặng cho đất nhà có điều kiện chăm sóc, phụng dưỡng bà L phù hợp Đối với tờ thỏa thuận lập ngày 16/01/2019 với nội dung anh K, chị T thống tặng cho Nguyễn Hoàng Ánh D làm tài sản riêng, hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất bà L anh K, chị T bị vô hiệu nên tờ thỏa thuận anh K chị T Ủy ban Nhân dân phường N, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh chứng thực khơng có giá trị pháp lý Từ phân tích có sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện bà L anh Nguyễn Trường K, chị Phan Thị Thu T hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, buộc anh K chị T có nghĩa vụ giao trả cho bà L phần đất diện tích 241.45m2 nhà đất [4] Về chi phí định giá tài sản: Anh K, chị T phải chịu số tiền 1.400.000 (một triệu bốn trăm ngàn) đồng [5] Về án phí dân sơ thẩm: Anh K, chị T phải chịu 300.000 (ba trăm ngàn) đồng [6] Đề nghị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh phù hợp với nhận định Hội đồng xét xử nên chấp nhận Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH Căn vào Điều 457, Điều 459, Điều 462, Điều 501, Điều 502 Bộ luật Dân 2015; Chấp nhận yêu cầu khởi kiện bà Đỗ Thị L anh Nguyễn Trường K chị Phan Thị Thu T việc “Tranh chấp hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất” Tuyên bố hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ngày 3/11/2017 bà Đỗ Thị L anh Nguyễn Trường K, chị Phan Thị Thu T vô hiệu Buộc anh Nguyễn Trường K chị Phan Thị Thu T có nghĩa vụ giao trả cho bà Đỗ Thị L tài sản gồm: Quyền sử dụng đất có diện tích 241.45m2, đất số 174, tờ đồ số 42, tọa lạc khu phố M, phường N, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL501656, số vào sổ cấp GCN: CS06556 Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp cho chị T anh K ngày 17/11/2017) Tài sản gắn liền đất gồm: Nhà cấp 4B diện tích 59,4m2 (phần nhà phía sau gắn với nhà chính), (8,25m; 7,2m); cơng trình phụ gắn liền có khung sắt tiền chế, mái tole, xi măng diện tích 36,45m2 (3m; 4.55m + 6m; 3.8m) Chi phí định giá: Anh Nguyễn Trường K, chị Phan Thị Thu T phải chịu số tiền 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm ngàn) đồng Do bà Đỗ Thị L nộp thay nên anh K, chị T có nghĩa vụ hồn trả cho bà L Án phí dân sơ thẩm: + Bà Đỗ Thị L chịu án phí dân sơ thẩm; hồn trả lại cho bà L 300.000 (ba trăm ngàn) đồng tiền tạm ứng án phí dân sơ thẩm nộp Biên lai thu số 0006629 ngày 27/02/2019 Chi cục Thi hành án dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh + Anh Nguyễn Trường K, chị Phan Thị Thu T phải chịu số tiền 300.000 (ba trăm ngàn) đồng tiền án phí dân sơ thẩm Về quyền kháng cáo: Các đương có quyền làm đơn kháng cáo thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án Trường hợp án thi hành theo quy định Ðiều Luật Thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định điều 6, Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Ðiều 30 Luật Thi hành án dân ... loại điều kiện hợp đồng có điều kiện 1.3 Điều kiện hợp đồng có điều kiện Hợp đồng có điều kiện loại hợp đồng chủ yếu Do đó, hợp đồng có điều kiện có đặc điểm chung hợp đồng thơng thường có đặc... trường hợp tồn hai hợp đồng hợp đồng có điều kiện hợp đồng kèm theo Từ thời điểm bên thỏa thuận điều kiện hợp đồng có điều kiện tồn tại, hợp đồng có điều kiện thỏa mãn điều kiện có hiệu lực hợp đồng. .. định hợp đồng có điều kiện, khơng có điều luật quy định riêng hình thức hợp đồng có điều kiện Do đó, hình thức hợp đồng có điều kiện phải tuân theo hình thức hợp đồng Cùng với đó, điều kiện hợp đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng có điều kiện theo quy định của pháp luật việt nam ,