0

TÀI LIỆU ôn tập CHUYÊN đề lý LUẬN văn học

69 132 2
  • TÀI LIỆU ôn tập CHUYÊN đề lý LUẬN văn học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2022, 09:36

Tác phẩm văn học là một công trình nghệ thuật ngôn từ do một cá nhân hay một tập thể sáng tạo nên nhằm thể hiện những khái quát về cuộc sống, con người và biểu hiện tâm tư, tĩnh cảm, thái độ của chủ thể trước thực tại bằng hình tượng nghệ thuật.Tác phẩm văn học bao giờ cũng là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.Tác phẩm văn học không phải là một sản phẩm cố định. Nó mang tính lịch sử, đa nghĩa, nó có sự biến đổi về văn bản và có sự khác nhau trong cảm thụ của người đọc ở từng giai đoạn lịch sử khác nhau.Nội dung của tác phẩm bắt nguồn từ mối quan hệ giữa văn học và hiện thực. Đó là mối quan hệ nhất định của con người đối với hiện tượng đời sống được phản ánh. Đó vừa là cuộc sống được ý thức, vừa là đánh giá cảm xúc đối với cuộc sống đó.Nội dung của tác phẩm văn học là một hiện tượng của đời sống được khai thác bằng nghệ thuật, được chiếu sáng bởi lý tưởng của tác giả, được xuyên suốt bằng vòng tư tưởng của tác giả. (Gulaiép) TỔNG HỢP NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN -I TÁC PHẨM VĂN HỌC Khái niệm - Tác phẩm văn học công trình nghệ thuật ngôn từ cá nhân hay tập thể sáng tạo nên nhằm thể khái quát sống, người biểu tâm tư, tĩnh cảm, thái độ chủ thể trước thực hình tượng nghệ thuật - Tác phẩm văn học bao giờ hình ảnh chủ quan giới khách quan - Tác phẩm văn học sản phẩm cố định No mang tính lịch sử, đa nghĩa, no co biến đổi văn co khác cảm thụ người đọc giai đoạn lịch sử khác Tác phẩm văn học la một hệ thống chỉnh thể Tính chỉnh thể tác phẩm văn học được xem xét chủ yếu mối quan hệ nội dung hình thức Nội dung hình thức tác phẩm văn học co quan hệ mật thiêt tâm hồn thể xác - Nội dung bao gồm: đề tài, chủ đề, tư tưởng chủ đạo được biểu qua nhân vật - Hình thức: ngôn ngữ, kết cấu, thể loại Nội dung va hình thức tác phẩm văn học a Nợi dung tác phẩm văn học * Khái niệm - Nội dung tác phẩm bắt nguồn từ mối quan hệ văn học thực Đo mối quan hệ định người tượng đời sống được phản ánh Đo vừa sống được ý thức, vừa đánh giá - cảm xúc sống đo - Nội dung tác phẩm văn học tượng đời sống được khai thác nghệ thuật, được chiếu sáng lý tưởng tác giả, được xuyên suốt vòng tư tưởng tác giả (Gulaiép) * Các khái niệm thuộc vê nội dung - Đê tài: Là phạm vi sống được nhà văn lựa chọn, khái quát, bình giá thể văn Ví dụ: “Tắt đèn” Ngô Tất Tố viết đề tài người nông dân - Chủ đê: Là nội dung sống được phản ánh tác phẩm Ví dụ: “Tắt đèn” Ngô Tất Tố co chủ đề: Miêu tả nỗi thống khổ người nông dân chế độ siêu cao thuế nặng bọn thực dân phong kiến địa chủ Đồng thời miêu tả mâu thuẫn nông dân với bọn cường hào, quan lại Chủ đề không lệ thuộc vào độ dài ngắn văn văn co thể co nhiều chủ đề - Tư tưởng chủ đê: Là thái độ, tư tưởng, tình cảm nhà văn sống, người được thể tác phẩm Ví dụ: “Tắt đèn” thể cảm thông, chia sẻ sâu sắc gắn bo máu thịt với người nông dân Ngô Tất Tố Đồng thời tác phẩm thể thái độ nhà văn với bọn quan lại, địa chủ - Cảm hứng nghệ thuật: Là tình cảm chủ yếu văn Đo trạng thái tâm hồn, cảm xúc được thể đậm đà, nhuần nhuyễn văn Ví dụ: “Tắt đèn” Ngô Tất Tố co cảm hứng yêu thương, căm giận b Hình thức tác phẩm * Khái niệm - Hình thức biểu nội dung, cách thể nội dung - Hình thức được xây dựng dựa chất liệu ngôn ngữ đời sống kết hợp với sáng tạo độc đáo nhà văn - Hình thức tác phẩm văn học được xây dựng tổng hợp sinh động hệ thống phương nhằm diễn đạt bên lẫn tổ chức bên nội dung tác phẩm quan hệ chỉnh thể thống * Các khái niệm vê hình thức tác phẩm văn học - Ngôn từ: Là yếu tố thứ văn văn học Nhờ ngôn từ tạo tiết, hình ảnh, nhân vật văn Ngôn từ diện câu, hình ảnh, giọng điệu mang tính cá thể Co ngôn từ tài hoa Nguyễn Tuân; sáng, tinh tế Thạch Lam; chân quê Nguyễn Bính… - Kết cấu: Là xếp, tổ chức thành tố văn thành đơn vị thống nhất, hoàn chỉnh, co ý nghĩa Bất kể văn văn học phải co kết cấu định Kết cấu phải phu hợp với nội dung + Co kết cấu hoành tráng với nội dung + Co kết cấu đầy bất ngờ truyện cười + Co kết cấu mở theo dòng suy nghĩ bút, tạp văn - Thê loại: Là quy tắc tổ chức hình thức văn cho phu hợp với nội dung văn Ví dụ: Diễn tả cảm xúc co thể loại thơ; Kể diễn biến, mối quan hệ sống, người co thể loại truyện; Miêu tả xung đột gay gắt co thể loại kịch; Thể suy nghĩ trước sống, người co thể loại kí… Ý nghĩa quan trọng nợi dung va hình thức tác phẩm văn học - Văn văn học cần co thống cao nội dung hình thức, nội dung tư tưởng cao đẹp hình thức nghệ thuật hoàn mĩ Đây ý nghĩa vô cung quan trọng tiêu chuẩn để đánh giá tác phẩm - Trong trình phân tích, ta không trọng nội dung mà bỏ rơi hình thức Phân tích bao giờ phải kết hợ nội dung hình thức - Trong đời sống văn chương co văn đạt nội dung coi nhẹ hình thức ngược lại Chúng ta cần biết điều tìm hiểu phân tích văn Mối quan hệ giữa nội dung va hình thức tác phẩm văn học Nội dung hình thức vốn phạm tru triết học co liên quan đến tượng đời sống Hình thức tất yếu phải hình thức nội dung định nội dung bao giờ nội dung được thể qua hình thức Không thể co mà không co ngược lại Tác phẩm nghệ thuật tượng xã hội, tác phẩm nghệ thuật co giá trị, nội dung hình thức luôn thống khắng khít với Noi tác phẩm co giá trị, Biêlinxki cho rằng: Trong tác phẩm nghệ thuật, tư tưởng hình thức phải hịa hợp với cách hữu tâm hồn thể xác, hủy diệt hình thức có nghĩa hủy diệt tư tưởng ngược lại Ở chỗ khác, ơng viết Khi hình thức biểu nội dung gắn chặt với nội dung tới mức tách khỏi nội dung, có nghĩa hủy diệt thân nội dung ngược lại, tách nội dung khỏi hình thức, có nghĩa tiêu diệt hình thức Sự thống nội dung hình thức được biểu hiên mặt: nội dung định hình thức hình thức phu hợp nội dung Trong tác phẩm văn học, nội dung hình thức bao giờ thống hữu cơ, biện chứng với Noi Bi-ê-lin-xki: “Nội dung hình thức gắn bo tâm hồn với thể xác” Sự gắn bo kết sáng tạo chứa đựng tài tâm huyết nhà văn Và tác phẩm văn học co giá trị lớn thì chứng tỏ thống cao độ nội dung hình thức Nhà văn Nga, Lê-ô-nôp khẳng định: “Tác phẩm nghệ thuật đích thực bao giờ phát minh hình thức khám phá nội dung” Sự thống nội dung hình thức thể phương diện tác phẩm văn học: ngữ âm, từ vựng, cú pháp, nhân vật, kết cấu, thể loại, (số từ văn Nam Cao, từ cảm giác văn Thạch Lam) Trong quan hệ nội dung - hình thức tác phẩm văn học thì nội dung bao giờ định hình thức, định lựa chọn phương tiện, phương thức sáng tạo tác phẩm Tất yếu tố hình thức ngôn ngữ kết cấu, thể loại, nhằm phục vụ tốt cho chức bộc lộ sinh động sâu sắc nội dung tác phẩm Tuy nhiên, hình thức co tính độc lập định No tác động trở lại với nội dung No đòi hỏi nhà văn phải co tìm tòi, trăn trở để sáng tạo nên gi co giá trị nghệ thuật cao Và tìm được phương tiện phương thức phu hợp thì phương tiện, phương thức phát huy tối đa giá trị chúng mang lại giá trị vô giá cho tác phẩm Như vậy, tác phẩm văn học co đứng vững được lịng người hay khơng chính nhờ tài phẩm chất người nghệ sĩ Phải qua bàn tay nhào nặn tài hoa nhà văn, tác phẩm thực công trình sáng tạo nghệ thuật Sáng tạo nghệ thuật thứ sáng tạo tinh thần No không sản xuất theo dây chuyền công nghệ mà phụ thuộc vào ý kiến chủ quan người nghệ sĩ Người nghệ sĩ người định đời tác phẩm Và tác phẩm văn học công trình sáng tạo nghệ thuật lao độn nghệ sĩ lao động sáng tạo Nhà văn có vai trò quan trọng quy trình sáng tạo Mỗi nhà văn giới khác nhau, tạo nên phong phú cho văn học, cho đa dạng cá tính nghệ thuật Quá trình lao động nghệ thuật nhà văn q trình cơng phu no địi hỏi nhiều trí lực, tâm huyết người nghệ sĩ Đo công việc không đổ mồ hôi mà chí cịn đở máu nước mắt Co người nghệ sĩ đời chung đúc để viết tác phẩm co người khoảnh khắc tác phẩm đời Sự sáng tạo văn chương không cho phép người nghê sĩ chân chính dẫm lên đường mòn hay theo đường người khác Nam Cao noi “ Văn chương chưa co” “Văn học nằm định luật băng hoại Chỉ mình no không thừa nhận chết” (Sê đrin) Tác phẩm văn học ghi nhận sáng tạo người nghệ sĩ khẳng định no giá trị mình II BẢN CHẤT CỦA VĂN HỌC Văn chương bao giơ cũng phải bắt nguồn từ cuộc sống Grandi khẳng định: “Không co nghệ thuật không thực” Cuộc sống nơi bắt đầu nơi tới văn chương Hơn loại hình nghệ thuật nào, văn học gắn chặt với thực sống hút mật từ nguồn sống dồi đo Ai đo ví văn học sống thần Ăng Tê Đất Mẹ Thần trở nên vô địch đặt hai chân lên Đất Mẹ văn học cường tráng dũng mãnh gắn liền với thực đời sống Đầu tiên hết, văn chương đòi hỏi tác phẩm nghệ thuật chất thực Hiện thực xã hội mảnh đất sống văn chương, chất mật làm nên tính chân thực, tính tự nhiên, tính đắn, tính thực tế tác phẩm văn học Một tác phẩm co giá trị thực baọ giờ giúp người ta nhận thức được tính quy luật thực chân lý đời sống Những tác phẩm kinh điển bao giờ chở được tư tưởng lớn thời đại đôi cánh thực sống Cánh diều văn học du bay cao bay xa đến đâu vẫn gắn với mảnh đất sống sợi dây thực mỏng manh mà vô cung bền Lê Quý Đôn noi: “Trong bụng không co ba vạn sách, mắt không co cảnh núi sông kì lạ thiên hạ thì làm thơ được” chính khẳng định vai trò thực sống thơ noi riêng vả văn học noi chung Nếu văn chương tách rời khỏi dòng chảy đời vươn tới giá trị đích thực no, khơng cịn nghệ thuật vị nhân sinh được Chế Lan Viên thấm thía vấn đề này: “Tơi đong cửa phịng văn hì hục viết Nắng trôi oan uổng ngày” Văn chương người nghệ sĩ co gì no không mang dáng dấp đời? Co dòng chữ rời rạc bị bẻ vụn mà thơi Song co phải người nghệ sĩ phản ánh tồn biến đổi, việc nhân tình thái vào tác phẩm thì tác phẩm trở thành kiệt tác? Thành tác phẩm chân chính đời? Không phải Văn chương cần phải có sáng tạo Bởi sáng tạo quy luật đặc thu văn học, điều kiện tiên văn học Theo Tề Bạch Thạch: “Nghệ thuật vừa giống vừa khơng giống với đời Nếu hồn tồn giống đời thì đo nghệ thuật mị đời Cịn hồn tồn khơng giống đời thì đo nghệ thuật dối đời” Nghệ thuật thường vừa hư vừa thực, vừa thực vừa lãng mạn, vừa bình thường vừa phi thường Mỗi tác phẩm văn học, nhân vật, câu chữ tác phẩm phải tạo được bất ngờ, lý thú người đọc Cung viết người năm 1930 – 1945, người đọc bắt gặp bao dáng cấy, dáng cày nhọc nhằn vất vả Nhưng đọc “Chí Phèo” Nam Cao, người đọc bao đời vẫn dâng lên cảm xúc đau đớn, xot xa trước quằn quại, quẫy đạp người trước Cách mạng tháng Tám họ buộc phải lựa chọn hai đường: sống thì phải làm quỷ, không muốn làm quỷ thì phải chết Chí Phèo chết ngưỡng cửa trở với đời lương thiện để giữ lấy nhân cách cho thân Đọc “Hai đứa trẻ” Thạch Lam, người đọc lại cảm thương trước sống mỏi mòn, leo lét hai đứa trẻ Chúng âm thầm tiến đến “chết” sống Đọc “Chữ người tử tu” Nguyễn Tuân, độc giả chợt nhận “cái đẹp cứu vãn giới”, đẹp nhân cách tài Huấn Cao “cảm được lòng thiên hạ” Quản Ngục Rõ ràng, Nam Cao, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, tài mình tạo nên khám phá riêng đầy giá trị thực xã hội Các nhà văn chứng minh cho quy luật: Nghệ thuật không chấp nhận lặp lại người khác lặp lại chính thân mình, không chấp nhận chép đời sống “chân lý nghệ thuật thống không đồng với chân lý đời sống” Tác phẩm văn học gương soi chiếu thực sống phải qua lăng kính chủ quan nhà văn Chính vì vậy, thực tác phẩm cịn thực thực ngồi đời sống vì no được nhào nặn qua bàn tay nghệ thuật người nghệ sĩ, được thổi vào đo không thở thời đại mà sức sống tư tưởng tâm hồn người viết Hiện thực đời sống tượng, kiện nằm thẳng trang giấy mà phải hòa tan vào câu chữ, trở thành máu thịt tác phẩm Chất thực làm nên sức sống cho tác phẩm chính tài người nghệ sĩ hoa sức sống Ví dụ: Cung viết số phận, cảnh người nông dân trước cách mạng tháng Tám Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Kim Lân, Nam Cao, co cách nhìn, cách khám phá khác - Ngô Tất Tố sâu vào phản ánh nỗi thống khổ người nông dân nghèo trước nạn sưu thuế - Nguyễn Công Hoan khai thác nạn cướp ruộng đất - Vũ Trọng Phụng nhìn thấy nỗi khổ người dân nạn vỡ đê - Kim Lân đau đớn trước thảm cảnh nạn đoi 1945 - hậu chế độ thực dân phát xít - Nam Cao - sâu sắc lạnh lung khám phá đường tha hoa nhân hình lẫn nhân tính người nông dân Tác phẩm Nam Cao tiếng chuông: cứu lấy người Nam Cao nhà văn co nhìn sắc bén thực xã hội *Chú ý: Trong sáng tạo văn học, nhà văn giữ vai trị đặc biệt quan trọng văn học khơng phản ánh đời sống mà biểu giới quan nhà văn: “Văn học hình ảnh chủ quan giới khách quan” Tất gì diện sáng tác nhà văn dường được lọc qua lăng kính chủ quan họ III CHỨC NĂNG CỦA VĂN HỌC ( Sức mạnh văn chương) Co nhiều tiêu chí phân biệt khác văn học môn khoa học khác Nhưng co lẽ M Gorki noi đứng đặc thu môn: “Văn học nhân học” Văn học khoa học, khám phá giới tâm hồn, tính cách người, văn học co chức riêng, biểu ba mặt chính : nhận thức - giáo dục thẩm mỹ Chức nhận thức Văn học co chức khám phá quy luật khách quan đời sống xã hội đời sống tâm hồn người No co khả đáp ứng nhu cầu người muốn hiểu biết giới xung quanh chính thân mình Không phải ngẫu nhiên co người cho rằng: “Văn học sách giáo khoa đời sống” Chính sách thể cách tinh tế sắc sảo đổi thay, bước vận động xã hội No tựa “chiếc chìa khoá vàng mở muôn cánh cửa bí ẩn, đưa người tới ngưỡng cửa hiểu biết giới xung quanh” Chức giáo dục Nghệ thuật hình thái đặc trưng, hình thành từ tìm tòi, khám phá người nghệ sĩ thực đời sống Nghệ thuật mang đến nhìn toàn diện đầy đủ xã hội, thể quan điểm người nghệ sĩ, từ đó tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tình cảm, cảm xúc người tiếp nhận Chính vì vậy, nghệ thuật ẩn chứa sứ mệnh cao thiêng liêng, gop phần làm đẹp cho đời Tố Hữu phát biểu: “Nghệ thuật câu trả lời đầy thẩm mĩ cho người; thay đổi, cải thiện giới tinh thần người, nâng người lên” Còn Nguyên Ngọc thì khẳng định: “Nghệ thuật vươn tới, hướng về, níu giữ mãi tính người cho người” Chức thẩm mĩ Văn học đem đến cho người cảm nhận chân thực, sâu sắc tinh tế Nghệ thuật sáng tạo nguyên tắc đẹp, vì khỏi quy luật đẹp Văn học ln khai thác đẹp nhiều goc độ: thiên nhiên, đất nước, người, người, dân tộc Giá trị thẩm mĩ tác phẩm ẩn chứa nội dung hình thức nghệ thuật No đem đến cho người đọc cảm nhận, rung cảm nét đẹp giản dị, gần gũi đời thường lẫn nét đẹp tượng trưng, lạ Cách thức xây dựng ngôn từ nhà văn, nhà thơ đem lại nét đẹp cho tác phẩm Ta vẫn yêu sắc Huế vần thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” Hàn Mặc Tử: “Sao anh không chơi thơn Vĩ Nhìn nắng hàng cau nắng lên Vười mướt xanh ngọc Lá trúc che ngang mặt chữ điền” Câu thơ mở đầu hầu hết bằng, gợi âm điệu ngào giọng người xứ Huế Phải đo lời thăm hỏi, lời mời trách dịu dàng, tha thiết người xưa vang trí tưởng tượng thi nhân? Hay lời thi nhân tự nhủ, tự noi với chính mình giây phút nhớ thương khứ, miền đất đẹp đẽ bình yên co người xưa? Chẳng biết Chỉ biết sau lời mời trách ấy, tâm hồn đau thương cô đơn thi sĩ hồi sinh, thi sĩ sống trời cảm xúc với kỉ niệm thôn Vĩ Cảnh đất trời xứ Huế thật đẹp, thơ, thực, tràn đầy sức sống với khu vườn xanh mát tắm mình khoảnh khắc hừng đông Ánh nắng ban mai tinh khôi, trẻo tỏa hương chan hịa khắp thơn Vĩ Cảnh vật gần gũi, giản dị, mộc mạc đơn sơ chính gương mặt người xứ Huế “lá trúc che ngang mặt chữ điền” Vẻ đẹp người thiên nhiên với bao đường nét kỳ thú trở thành đặc trưng cho cảm hứng thơ ca lãng mạn đầu kỷ XX Mối quan hệ giữa các chức văn học Bên cạnh việc chuyển tải nội dung thẩm mĩ, tác phẩm nghệ thuật tác động đến nhận thức người, đánh thức tình cảm, cảm xúc, người, khơi dậy sức sống niềm tin yêu, hi vọng vào giới Một tác phẩm du lớn hay nhỏ ẩn chứa giá trị nhận thức riêng biệt Một Xuân Diệu nồng nàn, tươi trẻ với bước chân vội vàng, cuống quýt, vồ vập tình yêu; Huy Cận mang mang thiên cổ sầu; Hàn Mặc Tử yêu đời, yêu sống đến tha thiết đành “bo tay nhìn thể phách linh hồn tan rã”… Những nhà thơ Mới người vẻ, sắc thái hòa cung dòng chảy văn học, mang đến cảm nhận lạ, tinh tế, tác động mạnh mẽ tới tri giác, đánh thức khát yêu, khát sống người Còn dòng văn học thực lại tác động vào người theo hình tượng nhân vật Một chị Dậu giàu đức hi sinh kiên cường đấu tranh với kẻ thống trị để bảo vệ gia đình; Chí Phèo bước từ trang văn lạnh lung ẩn chứa nhiều đớn đau Nam Cao; Xuân Toc Đỏ với mặt “cho đểu” xã hội… Tất tác động lên người đọc nhận thức đầy đủ, phong phú xã hội Từ đo khơi dậy ý thức đấu tranh giai cấp để giành lại quyền sống, ý thức cải tạo xã hội y thức giá trị người Trên hành trình kiếm tìm, vươn tới nghệ thuật, người nghệ sĩ lại tìm cho mình định nghĩa, chuẩn mực để đánh giá văn chương, nghệ thuật Co người cho giá trị cao văn chương vì người Co người lại quý văn chương đồng điệu tri âm: “Thơ ca giúp ta từ chân trời người đến với chân trời triệu người” Còn co người lại coi văn chương nghệ thuật “một thứ khí giới cao đắc lực mà co, để vừa tố cáo thay đổi giới giả dối tàn ác, vừa làm cho lòng người phong phú thêm” (Thạch Lam) Nguyên Ngọc khẳng định: “nghệ thuật phương thức tồn người”… Tất quan điểm nhà nghệ sĩ giúp cho nhận văn học yêu cầu thiết yếu, nhu cầu thiếu người Ta tự hỏi người sống mai chẳng văn chương? Co lẽ tâm hồn người khô cằn, chai sạn văn chương cho ta được CON NGƯỜI với hai chữ viết hoa, với đầy đủ ý nghĩa cao đẹp “Văn chương giữ cho người mãi người, không sa xuống thành vật” Văn chương nâng người lớn dậy, lọc tâm hồn người Bởi vậy, hành trình đến với văn chương hành trình kiếm tìm, vươn tới “Nghệ thuật vươn tới, hướng về, níu giữ mãi tính người cho người” Xét đến cung, hành trình tác phẩm văn chương hướng người đến đường CHÂN – THIỆN – MĨ => Một tác phẩm văn chương đích thực bao giờ hòa quyện chức Chức thẩm my đặc trưng nghệ thuật Chức giáo dục nhiệm nhiều chi tiết- nét cụ thể để miêu tả ngoại hình, nội tâm, hành động nhân vật, cảnh vật, kiện co liên quan đến nhân vật đo Đan dệt hàng loạt chi tiết với co được tranh ngôn ngữ co thể tạo nên ấn tượng tương đối xác định nhân vật Ví dụ:- Chi tiết đồ vật tàn “Hai đứa trẻ”- Thạch Lam chân thực với chõng tre, cửa hàng tạp hoá “nhỏ xíu”, gánh hàng nước mẹ chị Tí, manh chiếu rách, thau sắt rúm ro, đàn bầu cũ kĩ…gop phần làm nên tranh phố huyện nghèo nàn héo hắt tiêu điều mà đo sống người lay lắt héo mòn ngày - Trong truyện ngắn “Chí Phèo”-Nam Cao, nhân vật Chí được sinh động với chi tiết ngoại hình ngôn ngữ nội tâm +Sự tha hoá Chi được khắc hoạ chi tiết ngoại hình ngôn ngữ, hành động nhân vật +Sự thức tỉnh với chi tiết miêu tả nội tâm Chí Phèo từ sau gặp Thị Nở Không gợi hình ảnh vật, khắc hoạ tính cách nhân vật mà chi tiết nghệ thuật co vai trò cá biệt hoá nhân vật Nhờ chi tiết đắt giá sắc nét được tạo nên tài nhà văn mà nhân vật văn học trở thành gương mặt “quen mà lạ”, “con người này” không trộn lẫn mặc du xuất đám đông cung loại Đều người nông dân Chí Phèo khác hẳn với Tràng Bá Kiến khác với Nghị Quế mặc du điển hình cho bọn cường hào ác bá Chi tiết gắn với quan niệm nghệ thuật vê Trong truyện cổ tích nhân vật được xây dựng theo kiểu chức theo hai tuyến thiện ác Nhân vật không co tâm lí co chi tiết hành động thực hai chức đo Tấm với chi tiết diễn tả hoá thân liên tiếp( chim vàng anh, khung cửi, xoan đào, thị ) thể sức sống dẻo dai mãnh liệt thiện Kết lại tác phẩm với hành động Tấm dội nước sôi vào Cám trừng phạt đích đáng thiện với ác qua đo thể mơ ước nhân dân chiến thắng thiện đấu tranh giành giữ hạnh phúc Con người văn học trung đại được quan niệm người siêu cá thể Tư tưởng hành động cách ứng xử người theo khuôn mẫu, quy ước chung bị chi phối thi pháp nặng tính qui phạm , ước lệ tính phi ngã Con người được đặt mối quan hệ bản( tam cương), đức tính chủ yếu hệ thống đạo đức nho giáo ( ngũ thường) chi phối đời sống tình cảm người Khi nội tâm co giống thì không co bí ẩn để khám phá Do lựa chọn chi tiết thể tâm lí chủ yếu chi tiết ngoại ngôn ngữ, hành động Điều đo lí giải vì Kiều định phải hành động bán mình chuộc cha co hiếu Nhân vật Vũ Nương với chi tiết hành động ngôn ngữ thể vẻ đẹp “công dung ngôn hạnh” người phụ nữ trung đại Nhân vật Tử Văn khẳng khái nong nảy, thấy chuyện bất không tha được khắc hoạ với chi tiết hành động ngôn ngữ Đặc biệt chi tiết Tử Văn đốt đền tà viên Bách hộ họ Thôi Văn học đại năm 1930-1945: nhà văn co thức tỉnh ý thức cá nhân, họ vào khám phá đời sống cá nhân người, đo cá nhân tiểu vũ trụ chứa đầy bí mật co cử chỉ, ngôn ngữ, đời sống nội tâm riêng Nam Cao thuộc lớp nhà văn ấy, ơng hướng ngịi bút vào khai thác giới nội tâm- chỗ tinh vi huyến diệu người…Nam Cao miêu tả tâm lí nhân vật nhiều thủ pháp với chi tiết vô cung đặc sắc Những trang văn miêu tả thức tỉnh khát khao lương thiện Chí Phèo được xem thành công kết tinh cho biệt tài phân tích tâm lí đạt đến trình độ bậc thày Nam Cao nhờ chi tiết khơi sâu vào nội tâm nhân vật Văn học giai đoạn 1945-1954: với quan niệm người riêng –chung, người nhỏ bé bất hạnh xã hội cũ được đổi đời xã hội Hạnh phúc họ tìm thấy hạnh phúc chung dân tộc Xuất phát từ quan niệm nên số phận nhân vật co khác so với nhân vật văn xuôi thực phê phán 1930-1945 cách lựa chọn chi tiết kết thúc khác Kết thúc Chí Phèo bi kịch với chi tiết lò gạch cũ, Tràng “Vợ nhặt” chắn co tương lai tươi sáng được kết chi tiết cờ đỏ vàng bay gio Văn học kháng chiến 1945-1975: với quan niệm người mang tính sử thi, tạc dáng đứng hào vào lịch sử việc lựa chọn chi tiết để xây dựng nhân vật khác, nhà văn chọn chi tiết để lí tưởng hoá nhân vật, nhân vật toả ánh hào quang, họ đẹp phương diện chiến đấu đời thường.Trong truyện “Rừng xà nu”, Tnú nhân vật anh toàn diện Tnú anh từ nhỏ, lớn lên trở thành người chiến sĩ cách mạng kiên trung người chồng người cha giàu yêu thương Việt, Chiến “Những đứa gia đình” đẹp phương diện nhà văn lựa chọn chi tiết tiêu biểu để khắc hoạ vẻ đẹp lí tưởng Văn xuôi sau 1975 vận động đởi theo hướng dân chủ hố tinh thần nhân sâu sắc, văn học hướng tới thực đa chiều, người đa diện Mọi mặt đời sống người được văn học quan tâm phản ánh: người cá nhân, đời thường, người với hạnh phúc bi kịch, người phi lí tưởng, nhân loại, tự nhiên năng…Do việc lựa chọn chi tiết để khắc hoạ nhân vật khác với văn học giai đoạn trước Số phận Mị “Vợ chồng A Phủ” co khác với người đàn bà hàng chài “Chiếc thuyên thuyên ngoài xa” xuất phát từ quan niệm nghệ thuật người co khác nên cách chọn chi tiết kết thúc truyện khác Mị được đổi đời xã hội với chi tiết Mị giải thoát cho APhủ chạy theo APhủ tới Phiềng Sa hai người được tham gia vào đội quân giải phong quê hương Người đàn bà hàng chài cuối cung vẫn phải cam chịu chấp nhận số phận không dám rời bỏ người chồng vũ phu, chấp nhận cảnh đòn roi cơm bữa “ba ngày trận nhẹ, năm ngày trận nặng” thuyền gia đình chị vẫn chao đảo bão cấp 11 Gắn với quan niệm nghệ thuật người chi tiết nghệ thuật co vai trò quan trọng làm nên diện mạo nhân vật văn học thời Khi phân tích nhân vật cần phải đặt no típ người thời kì văn học cần phải lựa chọn chi tiết nghệ thuật tiêu biểu để thẩm bình, làm nổi bật đặc điểm nhân vật 2.2 Vai trò chi tiết nghệ thuật truyện ngắn tự 2.2.1 Xây dựng cốt truyện Cốt truyện hệ thống kiện, (biến cố) xảy đời sống nhân vật, co tác dụng bộc lộ tính cách, số phận nhân vật làm sáng tỏ tư tưởng chủ đề tác phẩm Đối với nhà văn, việc tạo nên cốt truyện yếu tố trình sáng tạo Làm nên cốt truyện kiện Làm nên kiện chi tiết Chi tiết nghệ thuật “đóng vai trị vật liệu xây dựng làm tiền đề cho cốt truyện phát triển thuận lợi hợp lí” (2) Cốt truyện “Chí Phèo” hấp dẫn, tình tiết đầy kịch tính biến hoa, cuối gay cấn với tình tiết liệt, bất ngờ Nam Cao người co biệt tài tạo dựng chi tiết cho truyện mình Gop phần tạo nên thành công cho kiệt tác “Chí Phèo” phải kể đến chi tiết bát cháo hành Thị Nở dành cho Chí Phèo No thúc đẩy cốt truyện phát triển mở bước ngoặt đời Chí Sau ăn nằm với vợ chồng, thị Nở thương Chí bị ốm nên nấu cháo mang sang cho Đo khoảnh khắc lột xác quỷ để trở thành người Đo giây phút hạnh phúc kẻ suốt đời bất hạnh Bát cháo Thị Nở làm tươi lại tâm hồn tưởng hoàn toàn chai sạn Chí Bát cháo không liều thuốc giải cảm, mà liều thuốc giải độc tâm hồn Vì lần được người đàn bà cho, xưa muốn co ăn “phải dọa nạt giật cướp Hắn phải làm người ta sợ” Bát cháo cho Chí hiểu được điều giản dị mà xúc động: Hoa đời người ta co thể cho ăn Tình yêu mộc mạc, chân thành Thị Nở đánh thức nhân tính Chí Hết “ngạc nhiên thì thấy mắt hình ươn ướt” Chí Phèo cảm động, rưng rưng nước mắt, co lẽ sau tiếng khoc chào đời hôm Chí Phèo biết khoc Với Nam Cao, nước mắt chính giọt nhân tính, co người giàu nhân phẩm, co nhân tính biết khoc Trong lòng Chí trào dâng bao cảm xúc người: “bâng khuâng”, “vừa vui vừa buồn gì giống ăn năn” Chí sám hối vì việc mình làm hai mươi năm qua Lần đời Chí thấy cháo hành ăn ngon Thị Nở giúp anh cảm nhận được hương vị tình yêu, tình bạn, tình mẹ Chí thấy “lòng thành trẻ muốn làm nũng với thị với mẹ”, khao khát được yêu thương, chăm soc Và câu hỏi hệ trọng day dứt lương tâm anh: “Hắn co thể tìm bạn được lại gây kẻ thu” Thị Nở bát cháo hành đánh thức chất lương thiện Chí Phèo: “Trời ơi! Hắn thèm lương thiện, muốn làm hòa với người biết bao! Thị Nở mở đường cho hắn” Đo chính khát vọng được hoàn lương Mặc du giây phút hạnh phúc loe lên tắt, hương vị cháo hành ám ảnh Chí, giúp anh chấm dứt mê muội dài mênh mông, sưởi ấm trái tim Chí để anh co đủ dũng cảm kết liễu kiếp sống quỷ bảo toàn thiên lương người chân chính Chỉ chi tiết nhỏ nhà văn dồn vào đo triết lý sâu sắc mình: tình yêu co sức mạnh cảm hoa kì diệu, người sống với tình yêu thương Đồng thời, qua chi tiết này, Nam Cao thể niềm tin bất diệt vào chất tốt đẹp người lao động, phần NGƯỜI người lao động đâu co thể tước cách dễ dàng Nếu không co chi tiết này, co lẽ “Chí Phèo” đơn câu chuyện tha hoa biến chất người Chi tiết bát cháo hành thúc đẩy cốt truyện phát triển tự nhiên, hấp dẫn tạo nên bước ngoặt bất ngờ, làm tỏa sáng chủ nghĩa nhân đạo Nam Cao 2.2.2 Chi tiết nghệ thuật tạo nên cách mơ đầu hấp dẫn cho câu chuyện Bàn cách viết truyện ngắn, nhà văn Sêkhốp co phát biểu: “Theo tôi, viết truyện ngắn, cốt phải tô đậm mở đầu kết luận” (Theo “Sêkhốp bàn văn học”) Nhà văn phải dụng công để tạo nên cách mở đầu thật độc đáo, ấn tượng, thu hút ý người đọc từ dòng Kiệt tác “Chí Phèo” Nam Cao thật đặc sắc mở chi tiết tiếng chửi Chí Đây cách giới thiệu trực tiếp nhân vật mở đầu không theo trình tự thời gian mà thẳng vào truyện Chi tiết tiếng chửi dụng công lớn Nam Cao Cách chửi nhân vật độc đáo: “Bắt đầu chửi trời Rồi chửi đời Chửi tất làng Vũ Đại chửi cha đứa không chửi với ” Thoạt đầu Chí chửi vu vơ, sau đo thu hẹp dần đối tượng cuối cung bất ngờ chửi “đứa chết mẹ đẻ thân ” Hắn chửi người đẻ mình, tức chửi chính mình, chửi số kiếp mình Cả làng Vũ Đại “đứa chết mẹ nào” đẻ Chí Phèo, nhà văn Nam Cao biết: Đẻ Chí Phèo xương thịt người đàn bà bất hạnh, đẻ tượng Chí Phèo chế xã hội bất công thối nát đương thời, đo chất độc nằm sống Chí Phèo chửi làng với hi vọng được đo chửi lại, tức khao khát được giao cảm với người Nhưng tín hiệu giao tiếp phát liên tục, lại gặp im lặng đến đáng sợ Ngay từ đầu tác phẩm Chí Phèo rơi vào tình trạng hồn tồn độc, không giao tiếp với du hình thức thấp nhất: chửi nhau: "chửi lại nghe", "chỉ có ba chó với thằng say rượu" Tiếng chửi thể tâm trạng bi phẫn, bất mãn, trái tim đau đớn, vật vã, giằng xé, tâm hồn tuyệt vọng bị xã hội khai trừ, bị cự tuyệt quyền làm người Chi tiết mở tình trạng bi đát thân phận Chí Phèo Tiếng chửi được thể đoạn văn đa giọng điệu: ngôn ngữ trực tiếp người kể chuyện, ngôn ngữ người kể chuyện hịa lẫn vào ngơn ngữ nhân vật, tạo ngôn ngữ nửa trực tiếp Nhà văn hoa thân vào nhân vật, đồng cảm noi hộ nỗi đau thân phận Chí Phèo Đằng sau cách gọi Chí "hắn" đầy lạnh lung trái tim trĩu nặng yêu thương Nam Cao 2.2.3 Chi tiết nghệ thuật la yếu tố quan trọng tạo nên tình truyện Tình thành tố cấu trúc nên truyện ngắn đại Một khâu quan trọng bậc nghệ thuật truyện ngắn sáng tạo tình truyện độc đáo Mỗi truyện ngắn thường được kết cấu xoay quanh tình Tình biến cố, kiện đời sống được nhà văn lạ hoa để làm nổi rõ chất thật người, việc, qua đo, tác giả gửi gắm tư tưởng tình cảm mình Bởi vậy, tình giống thứ thuốc rửa ảnh làm nổi bật lên chân dung nhân vật tư tưởng chủ đề tác phẩm Tình truyện được hình thành hệ thống chi tiết nghệ thuật có quan hệ biện chứng với Tình truyện "Hai đứa trẻ" Thạch Lam tình độc đáo, giàu chất thơ, man mác buồn, tình bình dị mà sâu xa đời sống: Cuộc sống nơi phố huyện tất tàn lụi có thứ khơng tàn: khát vọng đổi thay, sống khác cư dân tội nghiệp sống phố huyện nghèo Tuy phải sống sống nghèo khổ, tối tăm, lay lắt, đêm họ cố thức chờ chuyến tàu từ Hà Nội về, để gửi gắm mơ ước sống tươi sáng Tình truyện được tạo nên từ chi tiết thời gian tàn, không gian tàn, kiếp đời tàn, đồ vật tàn… Thời gian tàn từ chiều tà dần vào đêm khuya Chỉ cần qua buổi chiều, lát cắt thời gian, ta co thể cảm nhận buổi chiều nhịp sống phố huyện "Chiều, chiều Một chiều êm ả ru " Âm điệu câu văn mở đầu chậm rãi, ngân ru lòng người vào nỗi niềm bâng khuâng, mơ hồ, man mác Câu văn được cất lên qua giọng điệu Liên, hòa cung ngậm ngui tác giả Đo tiếng kêu thảng thốt, tiếng thở dài não nuột tâm hồn già nua trước tuổi Thế buổi chiều đời Liên lại Đo khoảnh khắc Liên phải đối mặt cảm nhận được sâu sắc nghèo nàn, ảm đạm phố huyện Và không khí tàn lụi đọng thành ấn tượng đậm nét, nhà văn chọn không gian tàn với âm thanh, cảnh vật, màu sắc tàn lụi Trong tranh khung cảnh, gợi cảm chi tiết: "Phương tây đỏ rực lửa cháy mây ánh hồng than tàn", cảnh vật loe sáng lên lần cuối cung trước tàn úa Hình ảnh mặt trời đỏ ối tắt biểu tượng ngày tàn, khoảnh khắc hấp hối vũ trụ, chính miền quê này? Về màu sắc, gam màu đen bao trum không gian Bong tối chi tiết nghệ thuật đầy ám ảnh đè nặng lên cảnh vật người Không ba mươi lần hình ảnh bong tối xuất hiện, gì hãi xâm lấn, luồn lách vào cảnh vật, bủa vây người No tạo nên không gian đen đặc cho tranh phố huyện Bong tối trở thành nỗi ám ảnh sống tối tăm, bế tắc, ngao ngán Đối lập với bong tối chi tiết ánh sáng Ánh sáng được miêu tả khe khắt, hoi đơn độc, khe sáng, hột sáng, quầng sáng, vệt sáng, chấm lửa, không đủ để soi sáng không gian, mà cịn tơ đậm thêm bong đêm đậm đặc, mênh mơng phố huyện Nếu ánh sáng, âm biểu tượng sống, thì bong tối, tịch mịch biểu tượng hư vô, chết Cuộc sống chị em Liên phố huyện ngập chìm đêm tối, nghĩa sống hụt hơi, hấp hối miền đời quên lãng, vung đất chết, thiếu vắng sống Bức tranh phố huyện buồn nhà văn gop vào giờ khắc ngày tàn phiên chợ vãn, với chi tiết tưởng vu vơ lại chứa đầy dụng ý nhà văn Trên đất lại rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, nhãn, mía Ảm đạm chi tiết: “Một mùi âm ẩm bốc lên”, mùi tàn rữa Trung tâm tranh phố huyện mảnh đời nhỏ bé, âm thầm sống tối tăm, quẩn quanh, bế tắc Những kiếp đời làm nên gương mặt âm u phố huyện Làm nên sống họ đồ vật tàn: quán ọp ẹp, vách dán giấy nhật trình, chõng tre gãy, manh chiếu rách, chậu sắt rúm ro,… Qua tranh phố huyện cảnh ngày tàn, với thời gian tàn, không gian tàn, kiếp người tàn lụi, tác giả thể tiếng noi xot thương cho kiếp người bé nhỏ, sống sống vô danh, vô nghĩa, quẩn quanh Bao trum lên tranh phố huyện vẻ tàn lụi, tăm tối, sống dường ngày lìa bỏ nơi Nhưng co thứ không tàn, đo niềm hy vọng người tương lai tươi sáng hơn: “Chừng người bóng tối mong đợi tươi sáng cho sống nghèo khổ ngày họ” Và khao khát vượt khỏi sống mòn mỏi được thể rõ qua tâm trạng đợi tàu hai đứa trẻ Thạch Lam tập trung bút lực miêu tả cách tỉ mỉ, kĩ lưỡng đoàn tàu theo trình tự thời gian, qua tâm trạng chờ trông Liên An Chúng ta bỏ qua được chi tiết đoàn tàu như: ánh sáng rực rỡ, lấp lánh chốn thị thành, át ánh sáng mờ ảo, yếu ớt phố huyện Âm náo nhiệt, tưng bừng đối lập với âm buồn tẻ, đơn điệu phố huyện Đoàn tàu mang đến giới khác lạ, no khuấy động không gian phố huyện, làm cho người nơi chốc lát quên thực tăm tối, để sống với ước mơ Thạch Lam nhìn thấy hành động đợi tàu hai đứa trẻ chứa đựng khao khát riêng hai đứa trẻ thời, mà thời Đo khát khao đổi đời, cần phải thay đổi giới tăm tối đi, đem đến giới khác, đo co quyền được sống hy vọng, tàn vô vọng Như vậy, chi tiết tác phẩm hội tụ, xoay xung quanh tình truyện gop phần thể tư tưởng nghệ thuật tác giả 2.2.4 Vai trị chi tiết việc xây dựng hình tượng nhân vật Nhân vật yếu tố quan trọng hàng đầu tác phẩm tự sự, phương tiện để nhà văn khái quát thực, “gửi gắm tư tưởng, tình cảm, quan niệm đời” Nhân vật “con đẻ tinh thần nhà văn” Hình tượng nhân vật trở nên sinh động, gợi cảm nhờ chi tiết “Chi tiết (…) cho thấy tính cách nhân vật diễn biến quan hệ chúng ( ) Do chi tiết quan trọng nhân vật, vừa tạo sức hấp dẫn, thú vị, vừa bộc lộ ý nghĩa chúng.” (7) Mỗi nhân vật sinh thể toàn vẹn được tạo tiết co quan hệ máu thịt với nhau: chi tiết ngoại hình (Chí Phèo: khuôn mặt, đầu, răng, mắt, quần áo, …); chi tiết hành động (Chẳng hạn với Chí Phèo hành động: chửi, say, ăn vạ, đến với Thị Nở, đòi lương thiện, giết Bá Kiến, tự sát.); chi tiết nội tâm (tâm trạng Chí Phèo từ gặp Thị Nở, …); chi tiết ngôn ngữ (Chí Phèo: tiếng chửi, lời noi tỏ tình với Thị Nở, tiếng noi đòi lương thiện,…); chi tiết mối quan hệ nhân vật nhân vật với hoàn cảnh xung quanh, mối quan hệ bộc lộ địa vị, tính cách, số phận nhân vật (Chí Phèo: quan hệ với Bá Kiến, thị Nở, với hoàn cảnh xã hội làng Vũ Đại,…) Đọc truyện ngắn “Vợ nhặt” Kim Lân, đặc biệt ấn tượng với nhân vật người “Vợ nhặt” mà tác giả dồn bao tinh hoa tinh huyết để xây dựng nên Thị nạn nhân khốn khổ nạn đoi Thân phận bất hạnh đo được gợi lên từ loạt chi tiết nghệ thuật đặc săc Chi tiết tên gọi, người đàn bà này, chí đến tên riêng không co, nhà văn gọi thị "thị" "người đàn bà" Đằng sau đời chị, cịn thấp thống bong dáng bao người phụ nữ khốn cung khác Thương cảm chi tiết ngoại hình Cái đoi tàn phá dung nhan thị, co ngày không gặp mà Tràng thấy thị gầy guộc “trên khuôn mặt lưỡi cày xám xịt hai mắt”, xấu xí, rách rưới “quần áo tả tơi tổ đỉa” Nạn đoi giống lũ lớn phăng tất cả, không đe dọa cướp sống mặt sinh học, mà no làm cho tính cách thị thay đổi Cái nữ tính, tính người, nhân phẩm thị co nguy bị mai Biết bao trăn trở, xot xa nhà văn được dồn tụ chi tiết miêu tả lời noi hành động thị lúc Thị trở nên trơ tráo, ăn noi "chao chát, chỏng lỏn", tứ lòng tự trọng Tiếng noi khẩn thiết cô vợ nhặt lúc phải trì được sống Cô người chết đuối nguy khốn dòng nước xốy khủng khiếp, cố gắng túm lấy gì co thể bấu víu để tồn Câu hò trở thành cớ để thị bám vào Tràng Rồi “thị cong cớn … Thị vùng đứng dậy, ton ton chạy lại đẩy xe cho Tràng” Thị khơng cịn biết xấu hở trách moc người không quen biết: “Thị sầm sập chạy đến… sưng sỉa nói… Điêu… Hơm mồm hẹn xuống mà mặt” Rồi thị trắng trợn “gạ ăn”: “Có ăn ăn, chả ăn giầu” Khi Tràng tỏ ga lăng “đấy muốn ăn ăn”, thì “hai mắt trũng hoáy thị tức sáng lên… Thị cắm đầu ăn chặp bốn bát bánh đúc liền chẳng chuyện trị gì” Cái đoi làm cho người trở nên thảm hại, đáng thương đáng được cảm thông, chia sẻ Nhưng điều đáng quý làm nên chất thơ cho hiên thực đắng cay đo là, sau nguy chết đoi qua, cô gái trở lại với người thật mình, nữ tính hồi sinh, cô chợt e lệ xấu hổ Chi tiết cô ăn xong thị “cầm dọc đôi đũa quệt ngang miệng, thở : hà, ngon !” chi tiết thể nữ tính người vợ nhặt Đo cách cô gái đánh trống lảng vì ngượng che giấu xấu hổ bên Đặc biệt đường nhà chồng người vợ nhặt thay đổi hẳn, trở thành cô dâu đáng yêu, không chao chát, chỏng lỏn Điều đo được thể rõ nét qua chi tiết dáng vẻ, lời noi thị: vì xấu hổ nên noi chuyện trống khơng với chồng; bước chân “rón rén”, “e thẹn”, “ngượng nghịu, chân bước díu vào chân kia”, “đầu cúi xuống, nón rách tàng nghiêng nghiêng che khuất nửa mặt”, dáng vẻ dâu đầy nữ tính Tấm lịng nhân đạo Kim Lân thể qua cách ông miêu tả tỉ mỉ, chi tiết dáng vẻ người đàn bà đường nhà chồng, từ dáng e thẹn nỗi hờn tủi cho thân phận mình Ở nhà văn kiên nhẫn lặp lặp lại từ đồng nghĩa Dường ông cố minh oan, để trả lại cho người đàn bà khốn khổ chất dịu hiền vốn co Khi đến nhà, thị “ngượng nghịu”, “ngồi mớm mép giường, hai tay ôm thúng, mặt bần thần” Sáng hôm sau, thị dậy sớm quét tước nhà cửa Người đàn bà thực trở thành người vợ "hiền hâụ mực", đảm đang, tảo tần, chịu kho "Thị" đem đến cho nhà Tràng sinh khí mới, nhịp sống Trong bữa cơm đầu tiên, thị “điềm nhiên vào miệng miếng cám đắng chát nghẹn bứ cổ” Đây chi tiết thể ý tứ thái độ đồng cảm, sẻ chia với gia đình nhà chồng người vợ nhặt Thông qua loạt chi tiết biết noi, nhà văn muốn nhắn gửi tới điều: Hoa chính đoi đẻ liều lĩnh, táo bạo, thô thiển, trắng trợn, làm chất hiền hậu, tốt đẹp tâm hồn người Người vợ nhặt vốn cô gái nghèo, co tư cách, co khao khát hạnh phúc Nạn đoi làm phần tư cách ấy, biến dạng phần tâm hồn cô, cuối cung cô vẫn vươn lên giữ vững tư cách người Du bị đẩy đến đường cung, "thị" vẫn khao khát sống, khao khát hạnh phúc Hành động theo Tràng làm vợ người đàn bà, chứng tỏ "thị" tìm cách để vượt lên đoi, tìm đến sống, kể phải hành động liều lĩnh Nhà văn mở đường sống cho kiếp đời khổ cực Nhân vật vợ Tràng thể niềm tin bền vững Kim Lân vào chất tốt đẹp người lao động Như vậy, phân tích nhân vật, phải tuân thủ tính hệ thống chi tiết nghệ thuật làm nên hình tượng đo Nhưng mặt khác, giáo viên cần định hướng cho học sinh phát xoáy sâu vào chi tiết độc đáo, điểm sáng mà nhà văn dụng công xây dựng hình tượng Đến với nhân vật người đàn bà làng chài truyện ngắn “Chiếc thuyền xa” nhà văn Nguyễn Minh Châu, bị ám ảnh chi tiết nước mắt nụ cười chị, nỗi đau cung hạnh phúc vô bờ người phụ nữ Lúc dơ lưng chịu trận đòn “như lửa cháy” chồng, du đau đến bà vẫn không kêu xin, khoc loc, đứa chứng kiến được toàn bi kịch gia đình, chị không cầm nổi giọt nước mắt đau đớn Sự xuất đứa “một viên đạn bắn vào người đàn ông xuyên qua tâm hồn người đàn bà, làm rỏ xuống dòng nước mắt” Làm diễn tả được tan nát trái tim người mẹ chứng kiến cảnh đứa mình “nhẩy xổ vào bố sói con”, “giằng thắt lưng, liền dướn thẳng người vung khóa sắt quật vào khn ngực” ơng ta Cái phản ứng tự nhiên tâm hồn trẻ thơ thương mẹ, lại khiến cho người mẹ “dường lúc cảm thấy đau đớn vừa đau đớn vừa vô xấu hổ, nhục nhã” Bà gọi tên con, “ơm chầm lấy nó”, lại bng “chắp tay vái lấy vái để lại ôm chầm lấy” Co phải bà đau đớn vì rốt không tránh được cho khỏi bị tổn thương vì bạo lực gia đình Bà xấu hổ, nhục nhã vì phải giấu giếm tình trạng khốn khổ mình, du bà che chắn Bà xot xa vì niềm tin trẻo thơ bị rạn vỡ Bà “vái lấy vái để” đứa để “tạ tội” với no, hay cầu xin no đừng căm thu người cha đẻ mình, đừng trở nên độc ác bố no Còn nỗi đau nỗi đau người mẹ lúc này? Ẩn sâu trái tim rỉ máu người mẹ, lòng yêu thương vò xé tâm can Nước mắt chảy tràn gương mặt người mẹ dường hòa cung giọt nước mắt xa xot cho thân phận người nhà văn? Bên cạnh chi tiết buồn thân phận người đàn bà Trong thiên truyện lần nhà văn miêu tả nụ cười chị: “Lần khuôn mặt xấu xí mụ ửng sáng lên nụ cười” chị kể giây phút vợ chồng được hòa thuận vui vẻ, "lúc ngồi nhìn đàn con…được ăn no” Đo niềm vui, niềm hạnh phúc đời thường, bình dị mà đáng thương, đáng trân trọng Chị phải đánh đổi hạnh phúc bao nỗi đau khổ Sự yên lành no ấm đàn chính mục đích sống, nguồn sống chị - người đàn bà sống cho Đo chính sức mạnh tinh thần kì diệu giúp chị vượt qua bao đắng chát chua cay đời, để giữ lửa cho gia đình bé nhỏ mình Chị kết tinh vẻ đẹp truyền thống người phụ nữ Việt Nam với trái tim chứa chan bao tình cảm vị tha, thánh thiện, lấy niềm vui, hạnh phúc chồng làm hạnh phúc chính mình Chỉ co tác giả người thấu hiểu, người đàn bà làng chài vẻ đẹp đích thực “Chiếc thuyền xa”, đẹp đau khổ, nhọc nhằn nhục nhằn – vẻ đẹp hình chưa thấy văn học sử thi 1945 – 1975 Từ phân tích thấy lựa chọn được chi tiết đắt giá định thành công tác phẩm, chúng được chưng cất lên từ lòng tài người cầm bút 2.2.5 Chi tiết nghệ thuật góp phần tạo nên kết cấu đặc sắc cho tác phẩm Kết cấu “toàn tổ chức phức tạp sinh động tác phẩm không giới hạn tiếp nối bề mặt, tương quan bên phận, chương đoạn mà bao hàm liên kết bên trong, nghệ thuật kiến trúc nội dung cụ thể tác phẩm” (2) Trong tác phẩm văn học chi tiết phải tuân thủ kết cấu Kết cấu giúp tổ chức chi tiết Trong nhiều truyện ngắn, nhà văn tạo nên được kết cấu độc đáo nhờ chi tiết nghệ thuật Khi đời “Chí Phèo” co tên “Cái lò gạch cũ” Đo nơi Chí Phèo cha đời co thể nơi hứa hẹn đời Chí Phèo Chi tiết lò gạch cũ được nhắc nhắc lại hai lần tác phẩm, đặt vị trí đầu cuối thiên truyện thủ pháp trung lặp, gop phần khái quát tượng phổ biến đến mức thành quy luật khủng khiếp đời người nông dân xã hội cũ: họ bị xã hội thực dân nửa phong kiến đẩy vào đường lưu manh, sa vào kiếp sống tối tăm thú vật, bị cướp nhân hình lẫn nhân tính Việc lặp lại hai lần chi tiết lò gạch cũ lấy chi tiết đo đặt tên cho tác phẩm, Nam Cao noi lên điều rằng: chừng cịn co xã hội bất cơng, tàn bạo, co chế đẻ tội ác, chừng co tượng Chí Phèo Qua cách kết cấu này, thấy, Nam Cao nhận thức được tận cung xung đột giai cấp nông thôn Nếu chi tiết “cái lò gạch cũ” tạo nên kết cấu vòng tròn đầy buồn thảm cho “Chí Phèo” Nam Cao, thì chi tiết cờ đỏ tạo nên kết thúc đầy lạc quan cho truyện ngắn “Vợ nhặt” Kim Lân Chi tiết cờ đỏ vàng cuối truyện thật đột ngột, ngẫu nhiên mà tất nhiên No gắn với ý nghĩa chiến thắng ánh sáng với bong tối, sống với chết No biểu tượng cách mạng, đường tương lai tươi sáng mà nhà văn lòng nhân đạo cao soi đường lối cho nhân vật mình Những người bà cụ Tứ, đặc biệt đôi vợ chồng trẻ với tình yêu thương đum bọc, với sức sống mãnh liệt niềm tin vào ngày mai tốt đẹp dễ dàng bắt gặp ánh sáng cách mạng Đảng Với ý nghĩa đo, “Vợ nhặt” co thể coi ca ca ngợi sống, thể niềm tin bất diệt Kim Lân vào người, đặc biệt người lao động Câu chuyện mở bong hồng chạng vạng, kết lại ánh sáng rực rỡ ban mai cờ đỏ vàng Kết cấu tự nhiên làm cho Vợ nhặt mở nhiều liên tưởng cho người đọc hướng niềm tin hi vọng Lá cờ đỏ cuối tác phẩm dấu hiệu cách mạng, đổi đời Và chính nhà văn Kim Lân noi: Cái đói nỗi lo lắng người tất dân tộc thời đại Cho nên, đề tài thuộc chất đời sống Các nhà văn viết đói khía cạnh tối tăm bất lực người trước Khi tơi viết, ý tưởng thường trực tơi người đói dù luôn khao khát sống tốt hơn, tin tưởng cách mơ hồ vào sống tương lai 2.2.6 Chi tiết nghệ thuật góp phần thể hiện chủ đê tác phẩm, tư tương nghệ thuật tác giả Mácxim Gorki noi: “Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn” Điều đo thật với tác phẩm “Chữ người tử tu” Nguyễn Tuân Trong chi tiết mà ông sáng tạo nên dồn tụ ý nghĩa Để làm nổi bật chiến thắng ánh sáng với bóng tối, cái cao thượng đối với cái thấp hèn, cái đẹp với cái xấu xa, nhà văn xây dựng loạt chi tiết Huấn Cao hiên ngang, bất khuất, ngẩng cao đầu trước quyền lực nhà tu: hành động rỗ gông, thản nhiên nhận rượu thịt, câu noi khinh miệt đến điều với quản ngục, bình thản trước tin báo mình sửa bị hành hình Đặc biệt, miêu tả tư Huấn Cao cho chữ viên quản ngục, Nguyễn Tuân tài tình ông dung từ "vướng xiếng" thay từ "bị xiềng" Cách viết gợi lên hình ảnh người tu hiên ngang, khẳng khái, bị troi buộc, giam cầm thân thể tự tinh thần Gông xiềng gì vướng víu chân Còn tâm hồn người tu say sưa với mui thơm mực, ngây ngất trước màu trắng tinh khiết lụa bạch Huấn Cao lên nghệ sĩ say mê sáng tạo nghệ thuật, sáng tạo chữ noi lên hoài bão tung hoành đời người Giây phút cuối cung đời tử tu không than thân trách phận Trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất, Huấn Cao vẫn dành trọn cho đẹp Việc Huấn Cao cho chữ quản ngục, hành động người bị tử hình đem thứ quý giá đời mình trao cho người khác, hội cuối cung để Huấn Cao trổ hết tài hoa Mà lí sâu xa Huấn Cao noi: “Ta cảm lòng biệt nhỡn liên tài người… Thiếu chút ta phụ lòng thiên hạ” Như vậy, việc Huấn Cao cho chữ Quản ngục thực chất lấy lòng để tạ lòng, tình cảm kẻ tri âm dành cho người tri kỉ Trong khoảnh khắc này, tài tâm Huấn Cao cung thăng hoa đẹp vút bay Bên cạnh chi tiết miêu tả phong thái Huấn Cao cho chữ, chủ đề tác phẩm thấm đẫm chi tiết tưởng nhỏ bé chi tiết hương thơm chậu mực, chi tiết lụa trắng “Thoi thầy mua đâu mà tốt thơm Thầy có thấy mùi thơm từ chậu mực bốc lên không? ” Câu hỏi Huấn Cao muốn lay thức tâm hồn quản ngục trỗi dậy Hương thơm mực hay chính hương vị tình người, hương vị cộng cảm tâm hồn đồng điệu Dấu (…) tạo nên khoảng lặng để tâm hồn người được thăng hoa, ngây ngất thưởng thức đẹp Chi tiết lụa trắng xuất bốn lần đoạn văn ngắn mà bong tối nhà tu xoa nhòa (tấm lụa bạch nguyên vẹn lần hồ, lụa trắng tinh, phiến lụa óng, lụa trắng) Hình ảnh lụa trở trở lại gợi lên trẻo, tâm hồn người mà hồn cảnh tăm tối khơng thể làm hoen ố Như vậy, ngục tu tiêu diệt được đẹp Đo không đẹp định hình chữ, mà cịn đẹp bay từ tâm hồn, từ thiên lương sáng Huấn Cao – người nghệ sĩ sáng tạo đẹp lìa đời, chết ông co ý nghĩa tái sinh sống làm hồi sinh thiên lương quản ngục Dường như, Nguyễn Tuân dồn nén bao tư tưởng chi tiết lời giáo huấn người tu: “Ở lẫn lộn Ta khuyên thầy quản nên thay chốn Chỗ nơi để treo lụa trắng với nét chữ vuông tươi tắn nói lên hồi bão tung hồnh đời người” Lời giáo huấn không cứng nhắc, giáo điều mà thấm thía No cất lên khoan thai, thư thái, đĩnh đạc Đo lời gan ruột bạn tri âm dành cho người tri kỉ Câu noi vừa goi ghém được nhân cách Huấn Cao vừa thể được quan niệm Nguyễn Tuân đẹp: Cái đẹp sống chung với xấu, ác, bạo tàn Sự lành thiên lương đồng hành với đê tiện Huấn Cao nhấn mạnh lại: “Thầy Quản nên tìm nhà q mà ở, thầy khỏi nghề nghĩ đến chuyện chơi chữ Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững đến nhem nhuốc đời lương thiện đi.” Qua lời gan ruột này, nhà văn muốn nêu lên yêu cầu người thưởng thức nghệ thuật: Phải sống sạch, sống lương thiện đến với nghệ thuật, đến với đẹp Trước nghệ sĩ phải người chân chính, có nhân cách cao đẹp Lời răn dạy Huấn Cao co sức mạnh cảm hoa kì diệu Bởi tiếng noi trái tim đến với trái tim Ngục quan cảm động, trào dâng giọt nước mắt nong hổi tình người, nghẹn ngào noi: “Kẻ mê muội xin bái lĩnh” Đây không phục lí trí, mà yêu mến trái tim Cái cúi đầu quản ngục dạy rằng: muốn nên người phải biết kính sợ ba điều: tài, đẹp, thiên tính tốt đẹp người Như vậy: Cái đẹp có sức mạnh cảm hóa, có thiên chức hướng thiện “Cái đẹp cứu nhân thế” Sự trở không bao giờ muộn, trở quản ngục chứng tỏ chiến thắng cuối cung đẹp Trong trật tự xã hội phong kiến đo đẹp “nổi loạn” Qua chi tiết này, Nguyễn Tuân muốn khẳng định rằng: Trên cõi đời không co quyền lực nhà tu, mà co quyền uy đẹp – Cái đẹp nhân cách, tài hoa, khí phách thiên lương người Như chính chi tiết co dung lượng lớn ý nghĩa tạo cho tác phẩm “những chiều sâu chưa noi hết” Cái tài người viết truyện ngắn phải tạo được chi tiết đắt giá để kí thác tâm niệm mình đời người Cách cảm nhận chi tiết tác phẩm tự Hướng khai thác chi tiết truyện ngắn tự xuất phát từ đặc trưng thể loại truyện ngắn “Truyện ngắn tác phẩm tự cỡ nhỏ, thường viết văn xuôi, phản ánh sống tính khách quan thơng qua người, hành vi kiện Truyện ngắn đề cập đến hầu hết phương diện đời sống người xã hội Nét bật truyện ngắn giới hạn dung lượng.” “Nếu tiểu thuyết đoạn dịng đời truyện ngắn mặt cắt dòng đời mặt cắt thân cổ thụ Chỉ liếc qua đường vân khoanh gỗ tròn dù trăm năm thấy đời thảo mộc” (Nguyễn Minh Châu) Do hạn chế dung lượng câu chữ, nên truyện ngắn không phản ánh được phạm vi thực rộng lớn tiểu thuyết, mà câu chuyện khoảnh khắc, giây phút loe sáng đời nhân vật Pautốpxki noi: “Tôi nghĩ truyện ngắn truyện ngắn gọn, khơng bình thường bình thường bình thường khơng bình thường” Vì vậy, viết truyện ngắn, nhà văn phải co khả quan sát sắc sảo, lực khái quát cao độ, để co thể phản ánh được chất người đời sống qua tượng, biến cố, lát cắt Nhà văn phải dồn nén thực tư tưởng vào chi tiết nghệ thuật co dung lượng ý nghĩa lớn lao “bàn tay xiết lại thành nắm đấm” (Hêmingway) Vì yếu tố quan trọng bậc truyện ngắn chi tiết nghệ thuật Tuy nhiên, truyện ngắn, chi tiết “mang nhiều ẩn ý”, vì đòi hỏi phải lựa chọn được chi tiết đắt giá, phân tích làm sáng tỏ ý nghĩa no việc thể hình tượng, chủ đề tác phẩm tư tưởng tác giả Hơn nữa, theo kinh nghiệm viết truyện ngắn Vương Trí Nhàn: “toàn truyện phải vịng khép kín, khơng dài q, khơng ngắn q, khơng xơ đẩy xộc xệch, chí khơng thừa chi tiết Khi vào truyện xà tích gái hay chút ánh trăng thượng tuần phải có ý nghĩa, nương tựa kia, chi tiết soi rọi cho chi tiết khác” (5) Các chi tiết nghệ thuật tác phẩm co quan hệ máu thịt với nhau, phân tích phải đặt chi tiết tìm hiểu mối liên hệ khăng khít với chi tiết khác, chỉnh thể nghệ thuật toàn vẹn tác phẩm Bước 1: Trước hết phải đọc kĩ văn để nắm cốt truyện, ý đồ sáng tạo nhà văn cung với tư tưởng chủ đề tác phẩm Bước 2: Tìm chi tiết đắt giá co vai trò: thúc đẩy phát triển cốt truyện; thể số phận, phẩm chất, số phận nhân vật; thể tư tưởng, chủ đề tác phẩm… Nếu giảng văn người giáo viên hướng dẫn học sinh lựa chọn khai thác chi tiết tiêu biểu, quan trọng chắn giảng không co độ sâu Bài viết văn học sinh không thực thuyết phục để lại ấn tượng cho người đọc không chọn, bình chi tiết đặc sắc Bước 3: Phân tích cảm thụ, bình giá chi tiết nội dung tư tưởng nghệ thuật ... Nhà văn Kim Lân noi ngay: "Thì "anh" lý luận, mà người ta hay gọi lý luận văn học ấy, no đấy?" Tôi lại hỏi: "Vì lại lý luận văn học gây điều ghê gớm ạ." Nhà văn Kim Lân đốp chát lời ông tuôn... nghĩ " Văn học nghệ thuật ngôn từ" Ngôn từ không bao gồm từ, my từ Trong tác phẩm văn học, câu văn phải co hồn Ngay viết lý luận mà câu văn co hồn thì "văn học" thơ giàu hình ảnh câu thơ không... chí phân biệt khác văn học môn khoa học khác Nhưng co lẽ M Gorki noi đứng đặc thu môn: ? ?Văn học nhân học? ?? Văn học khoa học, khám phá giới tâm hồn, tính cách người, văn học co chức riêng, biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU ôn tập CHUYÊN đề lý LUẬN văn học,

Mục lục

Xem thêm