0

Thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng về lãi suất tại tòa án

74 8 0
  • Thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng về lãi suất tại tòa án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thương mại TP.HCM - 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VỀ LÃI SUẤT TẠI TỊA ÁN SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG Khóa: 31 MSSV: 3120053 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS NGUYỄN THANH TÚ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2010 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận cơng trình nghiên cứu cá nhân Các số liệu tham khảo trung thực, xác trích dẫn đầy đủ Tơi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Nguyễn Thị Bích Hồng BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLDS: Bộ luật Dân BLTTDS: Bộ luật tố tụng Dân HĐTD: Hợp đồng tín dụng NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại TCTD: Tổ chức tín dụng TAND: Tịa án nhân dân TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao TMCP: Thương mại cổ phần TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 1.1 Lãi suất tranh chấp hợp đồng tín dụng 1.1.1 Lãi suất hợp đồng tín dụng 1.1.1.1 Khái quát lãi suất tín dụng ngân hàng 1.1.1.2 Cơ chế điều hành lãi suất từ 1996 đến 1.1.1.3 Lãi suất cho vay mối quan hệ với lãi suất lãi suất huy động11 1.1.2 Tranh chấp hợp đồng tín dụng 17 1.1.2.1 Khái quát tranh chấp hợp đồng tín dụng 18 1.1.2.2 Tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất 21 1.2 Quy định pháp luật thủ tục giải tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất 21 1.2.1 Cơ chế giải tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất 22 1.2.1.1 Thương lượng 22 1.2.1.2 Hòa giải 22 1.2.1.3 Giải tranh chấp chế tài phán 23 1.2.2 Thủ tục tố tụng việc giải tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất 24 1.2.2.1 Thẩm quyền giải tranh chấp 24 1.2.2.2 Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất 27 TIỂU KẾT CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VỀ LÃI SUẤT TẠI TÒA ÁN 30 2.1 Tình hình tranh chấp hợp đồng tín dụng thời gian qua 30 2.2 Tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất tòa án 32 2.2.1 Những điểm cần xem xét lãi suất quy định pháp luật thời gian qua 32 2.2.2 Thực trạng giải tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất tịa án 39 2.2.2.1 Tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất cho vay 40 2.2.2.2 Tranh chấp lãi suất khoản nợ hạn 46 2.2.2.3 Một số vấn đề phạt vi phạm hợp đồng tín dụng 55 2.3 Một số nhận xét 59 2.3.1 Nguyên nhân tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất 59 2.3.2 Kiến nghị 63 TIỂU KẾT CHƯƠNG 64 KẾT LUẬN 65 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cơ chế sách nhà nước tạo điều kiện cho tất cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động kinh doanh; ngược lại, áp lực cạnh tranh từ mà nặng Doanh nghiệp phải cải thiện chất lượng, giảm giá thành sản phẩm để cạnh tranh thị trường Vì mà họ có nhu cầu cần vốn kinh doanh, mở rộng sản xuất lớn Họ tìm đến nguồn vốn ngân hàng điều tất yếu Song, với việc ngân hàng bên chủ động việc định mức lãi suất quyền định việc cho vay phần buộc doanh nghiệp vào bị động Doanh nghiệp nhỏ vừa dễ bị đặt vào tình bị “ép” mức lãi suất Nhu cầu cần vốn khiến doanh nghiệp đành phải chấp nhận mức lãi suất gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh mình, khả khơng trả nợ phá sản sức ép khoản gốc vay trả lãi cao Chính nói hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chịu tác động lớn sách tiền tệ ngân hàng Ở giới hạn định, bên có gắng hịa hợp “cùng có lợi”, mức lãi suất tiếp tăng thêm sức chịu đựng cho doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Hậu tất yếu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, ngân hàng bị ảnh hưởng: Những người có tiền khơng muốn đầu tư, mức độ rủi ro cao mà lợi nhuận thu chưa việc gửi tiết kiệm ngân hàng Doanh nghiệp chấp nhận vay vốn gồng “gánh” khoản nợ ngân hàng lại cố tình “chạy nợ” Ngân hàng có vốn lại khơng thể đầu tư hiệu nguồn vốn đó, khoản nợ cấp tín dụng ngân hàng gặp khó khăn việc thu hồi nợ gốc lãi Điều tất yếu đến việc phát sinh tranh chấp HĐTD nói chung HĐTD lãi suất nói riêng Năm 2010 Nhà nước ban hành hàng loạt văn chuyên ngành tín dụng điều chỉnh trực tiếp vấn đề thỏa thuận lãi suất Thông tư 12/2010/TTNHNN, Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12, Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12… Theo quy định lãi suất đưa chế thỏa thuận, tự điều chỉnh bên HĐTD Cơ chế mở thời kỳ cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng Với quy định này, ngân hàng người chủ động việc định mức lãi suất cho vay, lãi suất huy động chủ động việc tìm kiếm khách hàng, góp phần hạn chế rủi ro Nhưng quy định gây nhiều tranh luận giới chuyên môn người nghiên cứu: có câu hỏi đặt liệu chế điều chỉnh lãi suất có khác với chế điều chỉnh lãi suất trước đây? Những quy định Ngân hàng Nhà nước phần giảm thiểu bất cập tồn quy định lãi suất hạn chế tranh chấp HĐTD lãi suất xảy hay khơng? Thực tế cho thấy số lượng tính chất phức tạp tranh chấp HĐTD nói khơng ngừng tăng lên Có vụ tranh chấp HĐTD tưởng đơn giản lại khơng thống quan điểm xét xử Tòa án (chủ yếu phần định lãi suất) khiến cho vụ án kéo dài gây lãng phí thời gian tiền bạc, cơng sức bên tranh chấp quan xét xử tranh chấp Nhận thấy ảnh hưởng lớn sách lãi suất kinh tế xuất phát từ thực trạng giải tranh chấp HĐTD thời gian qua, tác giả quan tâm định lựa chọn đề tài “Thực trạng giải tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất Tịa án” cho khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Trên sở kiến thức lý luận lãi suất việc phân tích chế điều hành lãi suất thời gian vừa qua, đề tài bất cập tồn hành lang pháp lý điều chỉnh vấn đề lãi suất, gây khó khăn cho việc áp dụng thực tế Khóa luận xem xét quan điểm, cách giải án để thấy khác biệt việc vận dụng quy định pháp luật để giải tranh chấp HĐTD lãi suất tòa địa phương khác nhau, tòa án thời điểm khác Từ việc xem xét thực trạng giải tranh chấp HĐTD lãi suất, đề tài số nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tranh chấp đưa kiến nghị (mà tác giả cho phù hợp) để khắc phục gia tăng số lượng tranh chấp lãi suất HĐTD Đối tượng phạm vi nghiên cứu Khóa luận tập trung nghiên cứu quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề lãi suất, đặc biệt quy định lãi suất cho vay, lãi suất hạn; làm rõ mâu thuẫn quy định pháp luật chung Bộ luật Dân 2005 với quy định pháp luật chuyên ngành ngân hàng lãi suất Khóa luận tập trung sâu vào việc bình luận, phân tích án có tranh chấp vấn đề lãi suất mà tác giả tập hợp thời gian vừa qua Khóa luận chủ yếu trình bày, xem xét chế điều hành lãi suất văn pháp luật điều chỉnh vấn đề lãi suất từ năm 1996 trở lại (giai đoạn Ngân hàng Nhà nước tiến hành xóa bỏ lãi suất sàn, thực tự lãi suất đầu vào ngân hàng thương mại linh hoạt chế trần lãi suất cho vay hoạt động cho vay ngắn hạn, trung- dài hạn) Việc phân tích, nhìn nhận thực trạng tranh chấp HĐTD lãi suất dừng lại tranh chấp có tham gia bên ngân hàng không mở rộng chủ thể Tổ chức tín dụng1 Khóa luận thực việc phân tích, bình luận án tranh chấp lãi suất phát sinh giai đoạn từ năm 2006 trở lại đưa giải số Tòa án lớn TAND TP.Hà Nội, TAND TP Đà Nẵng, TAND TP.Hồ Chí Minh, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà tác giả có điều kiện tìm hiểu Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực khóa luận, tác giả sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, phương pháp nghiên cứu sử dụng chủ yếu thu thập số liệu (tình hình giải tranh chấp, số tranh chấp HĐTD thụ lý, phương thức giải tranh chấp chủ yếu…), phương pháp thống kê, diễn dịch, quy nạp, phân tích, so sánh, bình luận quy định pháp luật án có liên quan Khoản Điều Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12: “Tổ chức tín dụng doanh nghiệp thực một, số tất hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài vi mơ quỹ tín dụng nhân dân.” CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 1.1 Lãi suất tranh chấp hợp đồng tín dụng Trong kinh tế thị trường, hoạt động tín dụng ngân hàng có bước phát triển trở thành hoạt động chủ yếu quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng Các bên tham gia vào quan hệ tín dụng tự trao đổi, thỏa thuận với giới hạn mà pháp luật khơng cấm Sự thỏa thuận ghi nhận đảm bảo thông qua HĐTD ngân hàng khách hàng HĐTD hợp đồng song phương, ghi nhận thỏa thuận quan trọng liên quan đến trình thực biện pháp đảm bảo cho thỏa thuận bên tơn trọng thi hành Cũng thế, HĐTD sở, biểu pháp lý để quan có thẩm quyền tiến hành giải tranh chấp phát sinh bên Lãi suất điều khoản quan trọng, điều khoản thiếu HĐTD2 Xuất phát từ việc lãi suất ảnh hưởng đến lợi ích bên hợp đồng nên ln lưu ý, quan tâm tiến hành thương lượng giao kết HĐTD Về nguyên tắc, bên quan hệ tín dụng tự thỏa thuận, định đoạt lãi suất với điều kiện thỏa thuận không vượt giới hạn cho phép mà pháp luật quy định 1.1.1 Lãi suất hợp đồng tín dụng 1.1.1.1 Khái quát lãi suất tín dụng ngân hàng Khái niệm Khơng có ý nghĩa lĩnh vực tín dụng ngân hàng, kinh tế thị trường sống hàng ngày, lãi suất có phạm vi tác động lớn Sự tác động khơng dừng lại góc độ tiêu dùng, sinh hoạt việc cá nhân xem xét lãi suất để có định liên quan đến việc chi tiêu, mua nhà, mua xe… mà doanh nghiệp lãi suất để xem xét việc có nên hay khơng nên đầu tư vào sở thiết bị máy móc cho sản xuất, mở rộng kinh doanh Chính lãi suất xem vấn đề thời sự, theo dõi hàng ngày, cập nhập liên tục phương tiện truyền thông Tùy theo phương thức tiếp cận mà lãi suất hiểu mức độ khác nhau: Lãi suất phần thưởng cho người tiết kiệm tiền, lãi suất giá trị thời Điều 51 Luật Các tổ chức tín dụng 2004 gian tiền tệ, giá quyền sử dụng đơn vị vốn vay đơn vị thời gian, phần lợi nhuận trích để trả cho người cho vay… Giá trị đồng tiền thay đổi theo thời gian Thông thường giá trị đồng tiền thời điểm trước có giá trị so với giá trị đồng tiền thời điểm sau Vì để đảm bảo quyền lợi cho bên cho vay họ chuyển nhượng lại quyền sử dụng phần vốn thời gian cho bên vay cần có phần giá trị để bù đắp thêm cho phần vốn ban đầu Nghĩa phần vốn hoàn trả sau thời gian định, bên cho vay nhận phần giá trị Phần giá trị coi để bù đắp cho giá trị thời gian tiền tệ mang tên lãi suất Lãi suất hiểu “giá cả” thứ hàng hóa đặc biệt Đó giá hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng vốn, giá việc sử dụng khoản tiền vay thuộc sở hữu chủ thể khác thời gian định Bên cho vay nhận lãi suất từ việc cho vay tiền, từ hi sinh việc tiêu dùng tiền trước mắt để nhận lại tiền muộn Cũng từ nhiều phương thức tiếp cận mà lại có nhiều định nghĩa lãi suất Suất theo âm Hán phần, lãi suất phần (suất) lãi trả tính đơn vị đó3 hay định nghĩa “Lãi suất tỷ lệ phần trăm lãi so với vốn”4 Lãi suất lại định nghĩa “là khoản tiền bên vay, huy động vốn bên thuê trả cho bên vay, đầu tư chứng khoán, gửi tiền bên cho thuê việc sử dụng vốn vay, vốn huy động tài sản cho th Lãi tính tốn vào số vốn, thời gian sử dụng vốn lãi suất”5 Hoạt động đặc thù ngân hàng vay vay, yếu tố lợi nhuận đặt ra, ngân hàng vừa đóng vai trị bên vay (trong quan hệ tín dụng vay vốn với Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng với nhau, ngân hàng với khách hàng), vừa đóng vai trị bên cho vay (trong quan hệ tín dụng cho vay với khách hàng với ngân hàng khác) Sự thay đổi tư cách chủ thể ngân hàng dẫn đến việc hình thành nhiều loại lãi suất với tên gọi khác lãi suất tiền vay, lãi suất tiền gửi, lãi suất tái cấp vốn… Một số cách phân loại lãi suất tín dụng ngân hàng phổ biến Trong hoạt động mình, ngân hàng tham gia vào mối quan hệ với khách hàng sở hoạt động vay cho vay, quan hệ ngân hàng với Ngân Ví dụ: % năm Viện ngôn ngữ hoc (2006), Từ điển Tiếng Việt , nhà xuất Đà Nẵng, tr.537 Điều khoản Quy định phương pháp tính hoạch tốn thu, trả lãi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tín dụng Ban hành kèm theo Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17-5-2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chí mức lãi suất cho vay lãi suất hạn Vì Tịa án nên tơn trọng tự nguyện thỏa thuận ấy, xét xử cần phải tuyên buộc người vay phải tiếp tục chịu lãi suất nợ hạn thỏa thuận HĐTD Việc Tòa án tuyên theo mức lãi suất nợ hạn (hoặc theo lãi suất bản) Ngân hàng Nhà nước quy định vừa khơng khuyến khích tự nguyện thỏa thuận bên HĐTD, ảnh hưởng quyền lợi ngân hàng mà cịn tạo hội cho bên vay “chây lì” để hưởng mức lãi suất hạn có lợi lãi suất thỏa thuận HĐTD 2.2.2.3 Một số vấn đề phạt vi phạm HĐTD Phạt hợp đồng chế tài phổ biến luật thương mại ghi nhận hợp đồng kinh tế Thời gian gần đây, điều khoản phạt hợp đồng bắt đầu xuất nhiều HĐTD thông quy định lãi suất phạt Cách hiểu lãi suất phạt mà bên ngân hàng quy định hợp đồng dường coi chế tài đặt bên vay vi phạm hợp đồng Hay nói cách khác lãi suất phạt bên hiểu điều khoản phạt vi phạm HĐTD Điều khoản phạt hợp đồng ghi nhận số văn pháp luật sau: “phạt vi phạm thỏa thuận bên hợp đồng, theo bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp khoản tiền cho bên bị vi phạm”74 Hay “Phạt vi phạm việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng hợp đồng có thỏa thuận”75 Như vậy, pháp luật ghi nhận loại phạt hợp đồng thỏa thuận Tương tự vậy, điều khoản lãi suất phạt phát sinh sở thỏa thuận ban đầu bên ký kết HĐTD Và để thực điều khoản lãi suất phạt phải phát sinh vi phạm HĐTD có yếu tố lỗi từ phía bên vi phạm Với việc khơng có quy định cụ thể lãi suất phạt nên thực tế, bên cạnh tranh chấp lãi suất HĐTD lãi suất cho vay, lãi suất hạn tranh chấp lãi suất phạt bắt đầu trở nên phức tạp Bản án sau minh chứng: Ngày 31/7/2008 ngân hàng TMCP Sài Gịn chi nhánh Đà Nẵng cơng ty cổ phần Hà Bách Việt có ký HĐTD ngắn hạn số 52/HĐTD/SCB-ĐN/08, theo ngân hàng cho cơng ty vay số tiền 194.946.000.000 đồng, thời hạn vay 05 tháng (đáo hạn ngày 31/12/2008), lãi suất vay 1,65%/tháng, đến ngày 31/10/2008 điều 74 75 Khoản điều 422 Bộ luật Dân 2005 Luật Thương mại 2005 55 chỉnh 1,5%/tháng, lãi suất hạn 2,25%/tháng Trong hợp đồng ghi nhận điều khoản (điều 15) phạt vi phạm hợp đồng76, theo mức phạt vi phạm hợp đồng 5% dư nợ gốc lãi Tranh chấp xảy ngân hàng TMCP Sài Gịn khởi kiện buộc cơng ty Hà Bách Khoa trả số tiền lãi cịn thiếu 146.209.500 đồng (tính đến ngày 14/05/2009 Trong cơng ty Hà Bách Khoa lại cho việc trích trừ khoản tiền phạt 5% từ hợp đồng không cho bị lừa dối giao kết HĐTD HĐTD số 52/HĐTC/SCB-ĐN/08 ngày 31/7/2008 hợp đồng mẫu SCB đưa điều khoản 15 phạt vi phạm hợp đồng thể ý chí bên ngân hàng Khi giao kết HĐTD, bên ngân hàng bên cơng ty có thảo luận trao đổi nội dung điều khoản Và theo trình bày bên công ty Hà Bách Khoa, ký kết HĐTD bên ngân hàng TMCP Sài Gòn giải thích cho cơng ty điều khoản sau: trường hợp bên công ty Hà Bách Khoa không trả nợ hạn mà phía ngân hàng khởi kiện cơng ty Tịa án Tịa án thu hồi nợ theo quy định pháp luật cơng ty Hà Bách Khoa phải chịu lệ phí thi hành án 5% tổng số dư nợ gốc lãi Ở cơng ty Hà Bách Khoa có nhầm lẫn cho theo quy định pháp luật, cơng ty cổ phần tập đồn Hà Bách Khoa (bên mà vi phạm nghĩa vụ trả nợ hạn ) phải chịu lệ phí thi hành án 5% tổng dư nợ gốc lãi Trong công văn số 1045/SCB-TGĐ/08 ngày 21/8/2008 ngân hàng TMCP Sài Gòn trả lời điều khoản phạt HĐTD cho Viện kiểm sát nhân dân quận 10, TPHCM ghi rõ: “Mục đích khoản phạt biện pháp chế tài dân để SCB bù đắp chi phí thi hành án yêu cầu quan thi hành án thu hồi nợ” Như vậy, mục đích việc phạt hợp đồng 5% để SCB bù đắp chi phí thi hành án yêu cầu quan thi hành án thu hồi nợ Tuy nhiên phía bên ngân hàng lại có giải thích khác điều khoản Ngân hàng cho đơn vị ký kết hợp đồng vay tiền với ngân hàng ngân hàng giải thích với cơng ty rằng: khơng trả nợ hạn ngân hàng phải khởi kiện tịa u cầu Tịa thu hồi nợ người vay tiền phải chịu phí thi hành án Như vậy, theo ngân hàng khoản phạt vi phạm điều 15 hai bên thỏa thuận tự nguyện ký kết, phù hợp với điều 422 BLDS 2005 thỏa thuận phạt vi phạm Điều khoản phạt vi phạm hợp đồng ln hình thành thỏa thuận bên, nghĩa là, ký kết hợp đồng bên có trí, đồng thuận nội 76 Điều 15 HĐTD số 52/HĐTC/SCB-ĐN/08 “Trường hợp bên B không thực nghĩa vụ trả nợ hạn mà bên A phải u cầu Tịa án giải thu nợ bên B phải chịu thêm khoản tiền phạt 5% số dư nợ gốc lãi” 56 dung điều khoản ghi nhận vào hợp đồng sau yêu cầu phạt hợp đồng chấp nhận Nhưng rõ ràng án này, bên cố đưa giải thích khác điều 15 nhằm để mang lại có lợi cho Và TAND Đà Nẵng sau xem xét, nghiên cứu hồ sơ có nhận định: Tịa nhận thấy có khác biệt việc giải thích quy định phạt hợp đồng điều khoản 15 hợp đồng mẫu số 52/HĐTC/SCB-ĐN/08 bên Theo khoản điều 407 BLDS hợp đồng dân theo mẫu quy định: “Trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có điều khoản khơng rõ ràng bên đưa hợp đồng theo mẫu phải chịu bất lợi giải thích điều khoản đó” Điều 15 hợp đồng có ngơn ngữ sử dụng mâu thuẫn với ý chí hai bên Theo khoản điều 409 BLDS 2005 ý chí chung hai bên dùng để giải thích hợp đồng Và Tịa cho có để xác định điều 15 khoản phạt 5% để SCB bù đắp chi phí thi hành án yêu cầu quan thi hành án thu hồi nợ Tòa cho rằng, thực tế khoản vay mà ngân hàng cho công ty vay công ty thực mà thông qua quan thi hành án (tính đến ngày 15/5/2009 cơng ty Hà Bách Khoa nợ lãi hạn 01 ngày 146.209.500 đồng) Như vậy, việc ngân hàng trích phạt vi phạm 5% (10.370.426.325 đồng) để bù đắp cho phí thi hành án khơng hợp lý Tịa xem xét HĐTD ký kết hai bên nhận thấy: hợp đồng có điều khoản quy định đầy đủ quyền nghĩa vụ bên Bên cạnh việc buộc bên vay phải chịu lãi suất hạn 150% x lãi suất hạn ngân hàng cịn có quyền áp dụng biện pháp xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ (điều 13 hợp đồng) buộc bên vay phải chịu chi phí liên quan cơng việc thẩm định, kiểm định, bảo quản tài sản bảo đảm tiền vay, đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng, lưu kho, bảo hiểm, tố tụng, xử lý tài sản bảo đảm chi phí khác liên quan đến hợp đồng (điều 14 hợp đồng) Tòa án cho quy định thêm điều khoản phạt 5% không trả nợ hạn nhằm mục đích bù đắp chi phí thi hành án, khoản phí quy định điều 14 hợp đồng tăng thêm trách nhiệm cho bên vay tiền cách khơng đáng, gây bất lợi cho bên vay tiền Vì lý Tòa án áp dụng khoản Điều 407 BLDS hợp đồng dân theo mẫu tuyên bố vô hiệu điều 15 HĐTD buộc ngân hàng có trách nhiệm hồn trả cho cơng ty Hà Bách Khoa số tiền phạt 5% 10.224.216.825 đồng Có nhiều vấn đề cần quan tâm tranh chấp Đầu tiên liệu HĐTD bên cạnh quy định lãi suất cho vay, lãi suất hạn, thỏa thuận phạt hợp đồng có giá trị hay khơng? Các văn pháp luật chun ngành ngân hàng 57 khơng có quy định việc có bên có quyền thỏa thuận thêm điều khoản hay không? Xem xét quy định luật chung (BLDS) Điều 422 cho phép bên hợp đồng thỏa thuận thêm điều khoản phạt hợp đồng để đảm bảo cho việc thực Như vậy, rõ ràng thỏa thuận chế tài phạt vi phạm hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật đương nhiên thỏa thuận chấp nhận Trong trường hợp này, từ xác lập điều khoản 15, bên có ý thức việc tạo lập điều khoản phạt có vi phạm xảy Như điều khoản phạt hợp đồng tồn phát sinh hiệu lực có vi phạm Tuy nhiên, điều kiện điều khoản phạt vi phạm có hiệu lực phức tạp Thông thường điều khoản phạt phát sinh hiệu lực có vi phạm điều khoản thỏa thuận hợp đồng Còn xem xét câu chữ điều 15 hợp đồng số 52/HĐTC/SCB-ĐN/08 bên cạnh điều kiện có vi phạm rõ ràng phải đáp ứng hai điều kiện điều khoản phạt vi phạm phát sinh hiệu lực Đó bên B (cơng ty Hà Bách Khoa) không thực nghĩa vụ trả nợ hạn, bên A (ngân hàng) khởi kiện Tòa phát sinh việc bên ngân hàng phải yêu cầu thu nợ thông qua quan thi hành án Như vậy, tranh chấp trên, phía bên ngân hàng cố tình giải thích điều khoản 15 phát sinh hiệu lực cần đáp ứng điều kiện Và cách giải thích khơng hợp lý Tịa án vào khoản Điều 407 BLDS để tuyên bố điều khoản 15 vô hiệu theo yêu cầu bên bị đơn Nhưng theo tác giả, điều không cần thiết Bởi đây, ngân hàng, cơng ty Hà Bách Khoa Tịa án ngầm hiểu có có tồn thỏa thuận phạt hợp đồng Và để điều khoản phạt hợp đồng có hiệu lực phải có đầy đủ điều kiện Ở Tịa án nên cơng nhận thỏa thuận phạt hợp đồng, chưa đủ điều điệu kiện để thỏa thuận phát sinh hiệu lực Điều 15 đề cập đến mức phạt 5% tổng dư nợ gốc lãi, trình xét xử Tịa án bên hợp đồng khơng có thắc mắc xem xét mức phạt Vậy điều khoản 15 khơng bị tịa án tun vơ hiệu với quy định mức phạt 5% tổng dư nợ gốc lãi có hợp lý quy định pháp luật hay chưa? Tìm hiểu pháp luật ngân hàng, có cơng văn số 242/CV-NHNN ngày 25/3/1999 việc phạt vi phạm thời hạn trả lãi tiền vay Theo đó, mức phạt vi phạm thời hạn trả lãi tiền vay tính theo tỷ lệ phần trăm số tiền lãi vay vi phạm thời hạn trả nợ mức phạt cao không 5% Ngay BLDS khơng tìm thấy mức giới hạn phạt hợp đồng 58 Vậy cần xem xét liệu giới hạn mức phạt hợp đồng Luật thương mại “8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm” có dùng làm giới hạn hay không? Tác giả thiết nghĩ HĐTD ngân hàng hợp đồng mang tính đặc thù, dùng quy định luật thương mại để điều chỉnh nội dung mà luật chung luật chun ngành khơng đề cập Vì thế, đặt yêu cầu cần có quy định pháp luật để bổ sung cho vấn đề Cũng có ý kiến cho mức lãi suất áp dụng khoản nợ gốc hạn không vượt 150% lãi suất cho vay nghĩa dù ngân hàng có thỏa thuận thêm với bên vay mức phạt mức lãi suất phạt lãi suất hạn không phép vượt mức 150% lãi suất cho vay Như vậy, lúc mức phạt có giới hạn mà dù có tự nguyện thỏa thuận bên khơng phép vượt q mức giới hạn Với việc HĐTD vừa quy định lãi suất hạn lãi suất phạt có điểm phải lưu ý Xem xét trường hợp bên vay vi phạm nghĩa vụ hoàn trả gốc lãi hạn hai điều khoản lãi suất hạn lãi suất phạt phát sinh hiệu lực Tuy nhiên, pháp luật quy định giới hạn mức lãi suất hạn, khơng có giới hạn cho lãi suất phạt Việc không quy định mức lãi suất hạn có tạo điều kiện cho ngân hàng vượt mức lãi suất hạn mà không vi phạm pháp luật Nghĩa là, dù mức lãi suất hạn không vượt 150% lãi suất hạn ngân hàng lại tự tăng thêm lãi suất điều khoản lãi suất phạt Và bên vay nhu cầu cần vốn đương nhiên phải chấp thuận Như vậy, với điều quy định giới hạn mức lãi suất q hạn có cịn ý nghĩa hay không? Hơn nữa, đa số quy định lãi suất hạn phát sinh bên vay vi phạm nghĩa vụ hoàn trả nợ hạn số nợ bị chuyển sang áp dụng mức lãi suất hạn Khi mà bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ lúc điều khoản phạt phát sinh hiệu lực Như vậy, lúc bên vay vi phạm nghĩa vụ hợp đồng mà phải chịu hai loại lãi suất khác nhau, điều liệu có phải nặng nề với bên vay mà lúc họ giai đoạn khó khăn gánh trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng Vì thực tế, trình trao đổi, giao kết HĐTD hai bên đặc biệt bên vay cần cân nhắc kỹ trước đồng ý điều khoản thỏa thuận phạt hợp đồng 2.3 Một số nhận xét 2.3.1 Nguyên nhân tranh chấp HĐTD lãi suất 59 Tranh chấp HĐTD xảy với nhiều nguyên nhân, chủ yếu xuất phát từ bên cho vay (ngân hàng), bên vay từ quy định pháp luật Nguyên nhân tranh chấp HĐTD lãi suất không nằm nguyên nhân Về khách quan, tác động khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 đến kinh tế Việt Nam, điều khiến cho nhiều doanh nghiệp nhỏ, vừa khơng có khả tốn nợ đến hạn chí bị phá sản Số lượng tranh chấp HĐTD mà tòa án thụ lý hai năm 2008 2009 tăng đột biến phần phản ánh tác động tiêu cực khủng hoảng tài Bên cạnh đó, yếu tố rủi ro tự nhiên thiên tai, bão lụt, hạn hán, hỏa hoạn… khiến khơng doanh nghiệp lao đao Điển Bà RịaVũng Tàu địa phương mà số lượng HĐTD ký kết với mục đích bên vay sử dụng nguồn vốn cho việc phát triển đánh bắt thủy hải sản xa bờ nhiều Sự tác động thiên tai đến hoạt động doanh nghiệp lớn Việc ngân hàng lại nhận phương tiện đánh bắt thủy hải sản làm tài sản bảo đảm khiến công tác thu hồi nợ từ doanh nghiệp, từ tài sản bảo đảm gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân chủ quan tranh chấp HĐTD lãi suất chủ yếu xuất phát từ phía ngân hàng, từ bên khách hàng vay từ quy định pháp luật Về phía ngân hàng: Đứng tư cách nhà kinh doanh, ngân hàng mong muốn thu lợi nhuận nhiều Hơn nữa, xu tự kinh doanh tự cạnh tranh nay, ngân hàng ln có gắng tìm kiếm khách hàng mở rộng quy mô hoạt động ảnh hưởng Chính thế, q trình giao kết HĐTD, nhiều ngân hàng xem nhẹ trình thẩm định việc cho vay, đưa thiếu khoa học việc nhìn nhận đánh giá khả sử dụng vốn khả hoàn vốn bên vay Hệ tất yếu việc bên vay nợ hạn, nợ tồn đọng khơng có tốn đến hạn Qua xem xét số tranh chấp lãi suất, thấy rõ lúc bên ngân hàng bên thắng kiện Trước thực tế hầu hết bên vay không trả nợ thường đối tượng không am hiểu luật, đặc biệt quy định chuyên ngành mức lãi suất áp dụng hợp đồng tín dụng; thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến việc phụ thuộc vào cách tính tốn mà ngân hàng đưa ra, điều dẫn đến thực tế có số ngân hàng có sai lầm việc áp đặt mức lãi suất cho khách hàng vay Chỉ đến khách hàng khiếu nại ngân hàng xem xét đổ lỗi nguyên nhân trục trặc máy móc, thiết bị 60 Hơn nữa, xuất phát từ vị trí doanh nghiệp đặc biệt, có vị trí quan trọng kinh tế, số ngân hàng lớn thường “làm giá” hoạt động kinh doanh mình, họ lựa chọn định khách hàng vay vốn khơng dựa phân tích, đánh giá khách quan, điều gây khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn doanh nghiệp vừa nhỏ Những ngân hàng lớn cố gắng định tiền tệ (như đưa mức lãi suất) nhằm mục đích chi phối, kiểm sốt thị trường tiền tệ, hướng thị trường tiền tệ, thị trường cho vay hoạt động theo “cách” ngân hàng Khi ngân hàng lớn đưa định tăng hay giảm mức lãi suất khơng nhiều gây ảnh hưởng cho thị trường tiền tệ liên quan Về phía bên vay, việc vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, nghĩa vụ trả lãi HĐTD chủ yếu xuất phát từ việc quản lý sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần vốn, sẵn sàng chấp nhận mức lãi suất vay cao mà khơng tính tốn đến lợi nhuận thu được, để q trình sử dụng nguồn vốn, việc kinh doanh hoạt động khơng hiệu quả, doanh nghiệp khơng có khả hồn trả nợ gốc lãi Bên cạnh đó, việc khơng am hiểu quy định pháp luật dẫn đến việc vi phạm hàng loạt nội dung thỏa thuận HĐTD đặc biệt điều khoản mục đích sử dụng nguồn vốn vay Chính vi phạm làm cho HĐTD bị chấm dứt bên vay đứng trước nghĩa vụ phải hoàn trả đầy đủ số tiền gốc lãi theo thỏa thuận ban đầu chưa phải thời điểm phải toán nợ gốc lãi Cũng khơng am hiểu pháp luật tín dụng, đặc biệt quy định mức lãi suất, bên vay có tâm lý “chây lì” việc trả nợ cho ngân hàng mà khơng biết kéo dài thời gian trả nợ số tiền cần phải trả cho ngân hàng lớn Thông thường, ngân hàng cố gắng tạo điều kiện để bên vay hồn trả nợ gốc, lãi mà không cần thông qua chế giải Tịa án, việc đơn đốc, nhắc nhở, gia hạn nợ vay, giảm lãi suất…chỉ đối tượng khơng có thiện chí trả nợ ngân hàng buộc phải đưa tranh chấp giải Tịa án Tiếp đó, việc thiếu hiểu biết lĩnh vực mà giao kết hợp đồng khiến cho bên vay có khiếu nại, khiếu kiện không hợp lý, kéo dài thời gian giải tranh chấp mà khơng thu kết Xuất phát từ quy định pháp luật phần khiến cho tranh chấp HĐTD nói chung tranh chấp HĐTD lãi suất nói riêng trở nên 61 phức tạp kéo dài Nhiều quy định pháp luật chưa hiểu thống nhất, dẫn đến bên hiểu theo cách khác nhằm bảo vệ quyền lợi ích mình, từ nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn dẫn tới tranh chấp Hiện nay, bên có tranh chấp lãi suất cho vay mức lãi suất hạn Tòa án vào văn pháp luật lãi suất HĐTD mà giải Tuy nhiên, BLDS 2005 đời đưa số quy định lãi suất gây nhiều tranh cãi khiến cho việc áp dụng giải tranh chấp gặp nhiều khó khăn Hiện nay, Tịa án chưa có thống việc áp dụng văn pháp luật xét xử tranh chấp HĐTD Đó chưa thống việc xác định phạm vi tác động quy định lãi suất vay BLDS 2005 HĐTD; chưa thống cách hiểu nội dung điều luật lãi suất Cách hiểu khác điều khoản lãi suất BLDS 2005 dẫn đến hậu việc áp dụng khác việc giải tranh chấp HĐTD lãi suất khác Với việc ban hành Thông tư 12/2010/NHNN ngày 14/4/2010 trả lại chế tự thỏa thuận, định mức lãi suất lại đặt khó khăn cho trình ký kết, thực giải tranh chấp HĐTD lãi suất Có băn khoăn đặt với HĐTD ký kết từ sau Thơng tư 12/2010/NHNN có hiệu lực đến trước thời điểm phát sinh hiệu lực Luật Các tổ chức tín dụng 2010, xảy tranh chấp lãi suất Tịa án có thống việc áp dụng quy định Thông tư để tôn trọng tự nguyện thỏa thuận bên (bỏ qua giới hạn BLDS) hay tiếp tục tồn khác biệt quan điểm xét xử phán có thực tế nay? Hiện nay, ngun nhân từ việc khơng có hướng dẫn thức từ quan cấp khơng có phối hợp, thống cách hiểu, cách giải TAND Tối cao Ngân hàng Nhà nước làm cho việc giải tranh chấp HĐTD lãi suất cịn gặp nhiều khó khăn Với việc loại nội dung tranh chấp mức lãi suất cho vay lãi suất hạn ngân hàng với khách hàng, khác đưa tòa án lại có phán án khác khơng chấm dứt mà lại có xu hướng tăng lên Điều ảnh hưởng khơng đến bên ngân hàng- bên mà không muốn tranh chấp xảy ln cố gắng hồn thiện điều khoản HĐTD để hạn chế rủi ro, thiệt hại xảy trình ký kết, thực HĐTD 62 Hơn nữa, thời gian qua, nhập nhằng văn pháp luật buộc ngân hàng phải lựa chọn việc vi phạm pháp luật hay làm luật để việc kinh doanh hiệu Trong hồn cảnh ấy, ngân hàng hầu hết định lựa chọn việc phạm luật nghĩa cho vay vượt giới hạn lãi suất mà BLDS quy định để có hiệu kinh doanh, chấp nhận rủi ro để hoạt động kinh doanh có hiệu cố gắng thực tốt cơng tác kiểm tra, giám sát để hạn chế việc khởi kiện tịa án Những ngun nhân phân tích nguyên nhân dẫn đến việc phát sinh, gia tăng tranh chấp HĐTD nói chung tranh chấp HĐTD lãi suất nói riêng thời gian qua Việc nguyên nhân chủ yếu giúp có hướng đi, biện pháp giải để khơng tạo điều kiện, hồn cảnh cho ngun nhân hình thành phát triển, để hạn chế thấp việc tranh chấp xảy 2.3.2 Kiến nghị Luật Ngân hàng Nhà nước Luật Các tổ chức tín dụng Quốc hội thông qua ngày 16/6/2010 với việc ghi nhận sở pháp lý cho thỏa thuận lãi suất bên HĐTD có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 Thiết nghĩ, quy định chế điều chỉnh lãi suất phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tế: - việc áp dụng chế lãi suất thỏa thuận hoạt động ngân hàng phù hợp với định hướng đường lối sách Đảng Báo cáo Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2006 – 2010 “Thực sách lãi suất thỏa thuận theo nguyên tắc thị trường”Việc áp dụng chế lãi suất thỏa thuận khắc phục bất cập hoạt động tín dụng: trần lãi suất cho vay theo Điều 476 BLDS 2005 ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động ngân hàng, chênh lệch lãi suất huy động lãi suất cho vay khơng đủ bù đắp chi phí hoạt động, ngân hàng phải tìm cách lách luật thơng qua việc thu phí – Hiện nay, số lượng ngày tăng lên, hoạt động tín dụng đa dạng phong phú tạo nên mức độ cạnh tranh cao, đủ để kiểm soát hoạt động cho vay nặng lãi hoạt động ngân hàng Việc áp dụng quy định trần lãi suất Bộ luật Dân hoạt động ngân hàng không cần thiết Theo quan điểm cá nhân, tác giả nhận thấy giá trị thực tiễn cao mang tính ý nghĩa quy định Trước bất cập tồn với việc Luật Các TCTD 2010 có hiệu lực theo tác giả cần thiết phải sửa đổi quy định lãi suất BLDS Hoạt động tín dụng ngân hàng vốn lĩnh vực nhạy cảm mang điểm đặc thù riêng, trả lại chế tự điều chỉnh hoạt động ngân hàng 63 cho văn pháp luật chuyên ngành cần thiết Việc sửa đổi quy định lãi suất BLDS để cho lãi suất hoạt động tín dụng ngân hàng khơng cịn bị giới hạn trần lãi suất Điều góp phần tạo hành lang thống từ quy định luật chung đến luật chuyên ngành vấn đề lãi suất Trong Luật Các tổ chức tín dụng 2010 vấn đề lãi suất hạn chưa đề cập rõ ràng, lại phát sinh cách hiểu, cách áp dụng khác Theo tác giả, văn hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2010 nên có quy định cụ thể vấn đề này, để hạn chế tranh chấp xảy liên quan đến thỏa thuận lãi suất hạn Hiện nay, vấn đề lãi suất phạt vi phạm HĐTD cịn bỏ ngỏ cần có thêm quy định chi tiết vấn đề Với trần lãi suất hạn áp dụng nay, việc cần có mức giới hạn cho mức phạt HĐTD vô cần thiết, mặt để tạo sở cho thỏa thuận áp dụng bên HĐTD, mặt khác quy định giới hạn lãi suất hạn không trở nên vô nghĩa TIỂU KẾT CHƯƠNG II Xem xét thực tế, tác giả nhận thấy số lượng tranh chấp HĐTD nói chung, tranh chấp HĐTD lãi suất ngày gia tăng tiếp tục có xu hướng tăng lên thời gian tới, đặc biệt thành phố lớn Thực tế phản ánh trạng kinh tế có xu hướng mở tự nước ta phản ánh bất cập hành lang pháp lý Trong nội dung chương II, tác giả tiếp cận quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề lãi suất, tác giả nhận thấy có khơng thống quy định pháp luật, gây khó khăn cho việc áp dụng tiền đề dẫn đến việc phát sinh tranh chấp Bên cạnh đó, tác giả khảo sát tình hình giải tranh chấp HĐTD Tịa án khoảng thời gian từ 2007 đến nay; phân tích, bình luận số án để làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến tranh chấp đồng thời đưa số kiến nghị mà tác giả nhận thấy phù hợp Trên sở nhìn nhận thực trạng giải tranh chấp HĐTD lãi suất thực tế, tác giả nhận thấy tiến quy định pháp luật ngân hàng có hiệu lực thời gian tới Với thay đổi này, tác giả cho góp phần hạn chế phần lớn tranh chấp HĐTD đặc biệt tranh chấp HĐTD lãi suất tới 64 KẾT LUẬN So sánh cách tổng thể, tranh chấp HĐTD lãi suất tranh chấp chiếm số lượng lớn tổng số tranh chấp HĐTD; phân tích tồn khóa luận, ảnh hưởng tác động tranh chấp lớn Vì thế, việc nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá tình hình thực trạng giải tranh chấp lãi suất HĐTD điều cần thiết, điều địi hỏi phải có cách nhìn nhận đắn chủ thể tham gia quan hệ tín dụng giới chun mơn, từ có đóng góp, hồn thiện cho q trình hoạt động văn pháp luật điều chỉnh lĩnh vực Trong khóa luận này, tác giả tiếp cận đưa số kiến thức lãi suất làm tiền đề cho việc tiếp cận vấn đề pháp lý liên quan đến lãi suất HĐTD Từ đó, tác giả nghiên cứu đánh giá quy định pháp luật hành điều chỉnh vấn đề lãi suất, bất cập hữu quy định pháp luật ấy, tác giả hệ thống văn pháp luật điều chỉnh vấn đề lãi suất cho vay, lãi suất hạn Bên cạnh việc bất cập mang tính lý luận hệ thống pháp luật ngân hàng, tác giả phân tích, bình luận số án giải thời gian vừa qua, để phần nhìn nhận thực tế việc giải tranh chấp HĐTD lãi suất Tòa án Trên sở tham khảo ý kiến, quan điểm người trước, tác giả mạnh dạn đưa số kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung số quy định hành, hướng dẫn cho việc áp dụng pháp luật giải tranh chấp HĐTD lãi suất thuận lợi thời gian tới Hoạt động tín dụng ngân hàng khơng ngừng nâng cao, phát triển mặt số lượng chất lượng, hoạt động cấp tín dụng xem hoạt động kinh doanh quan trọng nhất, có bước phát triển vượt bậc, phong phú đa dạng Doanh thu cho vay ngân hàng chiếm tỷ lệ lớn tổng doanh thu, lợi nhuận hàng năm thu Vì vậy, việc nghiên cứu, hồn thiện hành lang pháp lý điều chỉnh hoạt động điều cần thiết Từ dẫn đến yêu cầu phải nghiên cứu, bổ sung, thay đổi văn pháp luật quy định lãi suất để thuận lợi cho việc áp dụng, hạn chế tranh chấp HĐTD lãi suất xảy có ảnh hưởng khơng nhỏ đến thị trường tiền tệ đến kinh tế Về phần mình, tác giả nhận thấy quan tâm đến đề tài cố gắng để thực cách tốt song kiến thức hạn chế không tránh khỏi thiếu xót Tác giả mong nhận góp ý nhận xét từ phía Thầy Cơ bạn đọc có mối quan tâm 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Luật dân 1995 Bộ Luật dân 2005 Luật Thương mại 2005 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 06/1997/QH10 ngày 12/12/1997 Luật Các tổ chức tín dụng số 07/1997/QH10 ngày 12/12/1997 Luật số 20/2004/QH11 ngày15/6/2004 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Các tổ chức tín dụng Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày16/6/2010 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 10 Pháp lệnh thủ tục giải vụ án kinh tế 1994 11 Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 12 Nghị 01/2005/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành số quy định phần thứ “những quy định chung” BLTTDS 2004 13 Quyết định số 381/QĐ-NH1 ngày 28/12/1995 14 Quyết định 39/1998/QĐ-NHNN ngày 17/01/1998 quy định lãi suất cho vay đồng Việt Nam tổ chức tín dụng tổ chức kinh tế, dân cư mức lãi suất tiền gửi đôla Mỹ tổ chức kinh tế 15 Quyết định 241/2000/QĐ-NHNN1 ngày 02/8/2000 việc thay đổi chế điều hành lãi suất cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Ngân hàng Nhà nước ban hành 16 Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17-5-2001 việc ban hành quy định phương pháp tính hạch tốn thu, trả lãi Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành 17 Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN Thống đốc NHNNVN, ngày 31/12/2001 việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng 18 Quyết định số 28/2002/QĐ-NHNN ngày 11/01/2002 sửa đổi Điều Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc ban hành Quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng 19 Quyết định 546/2002/QĐ-NHNN ngày 30/5/2002 việc thực thi chế lãi suất thỏa thuận hoạt động tín dụng thương mại đồng Việt Nam tổ chức tín dụng với khách hàng 20 Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN Thống đốc NHNNVN ngày 03/02/2005 21 Quyết định số 783/2005/QĐ-NHNN ngày 31/5/2005 việc sửa đổi, bổ sung khoản điều Quyết định 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 22 Quyết định số 1143/QĐ-NHNN ngày 29/5/2007 23 Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN việc chế điều hành lãi suất đồng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành 24 Quyết định 1311/QĐ-NHNN ngày 01/06/2010 Ngân hàng Nhà nước mức lãi suất đồng Việt Nam 25 Thông tư số 01 – TT/LT ngày 19/6/1997 Liên tịch Tòa án nhân dân Tối cao – Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao – Bộ Tư Pháp – Bộ tài Chính 26 Thơng tư số 01 – TT/LT ngày 19/6/1997 Liên tịch Tòa án nhân dân Tối cao – Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao – Bộ Tư Pháp – Bộ tài Chính 27 Thơng tư 07/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 quy định cho vay đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận tổ chức tín dụng khách hàng 28 Thông tư 12/2010/TT-NHNN ngày 14/04/2010 hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay đồng Việt Nam khách hàng theo lãi suất thỏa thuận 29 Công văn số 242/CV-NHNN ngày 25/3/1999 việc phạt vi phạm thời hạn trả lãi tiền vay 30 Công văn số 12919/NHNN-KTTC ngày 06/12/2007 Ngân hàng Nhà nước phúc đáp công văn 390/2007/NHNA- 06 ngày 30/10/2007 ngân hàng TMCP Nam Á việc tính lãi chậm trả khoản nợ hạn 31 Công văn số 5004/NHNN-CSTT ngày 4/6/2008 32 Công văn 6484/NHNN-CSTT ngày 16/07/2008 quy định mức lãi suất khoản nợ gốc hạn 33 Công văn số 1335/NHNN-CSTT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 22/02/2010 34 Công điện 02/CĐ-NHNN ngày 26/2/2008 Ngân hàng Nhà nước 35 Trường Đại Học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam, Nxb Công an nhân dân 36 Học viện Ngân hàng (2005), Giáo trình Lí thuyết tiền tệ ngân hàng, Nxb Thống kê 37 Viện ngôn ngữ học (2006), Từ điển Tiếng Việt, nhà xuất Đà Nẵng 38 Trương Thanh Đức (2005), “Vấn đề lãi suất quy định lãi suất cho vay không vượt 150% lãi suất bản”, Tạp chí Ngân hàng tháng 11 năm 2005 39 Trương Thanh Đức (2008), “Cơ sở áp dụng lãi suất hạn”, Tạp chí Ngân hàng số 13 40 Trần Trí Dũng (2010) , “Nhìn lại chế điều chỉnh lãi suất Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản điện tử số (201) năm 2010 41 La Hồng (2006), Giải tranh chấp lãi suất cho vay HĐTD TCTD Tòa án, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật TP.HCM 42 Nguyễn Thị Kim Thoa (2008), Tranh chấp hợp đồng tín dụng – nguyên nhân giải pháp, khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Luật TP.HCM 43 http://www.luatvietnam.vn 44 http://www.sbv.gov.vn 45 http://www.laisuat.net 46 http://saga.vn/Publics/PrintView.aspx?id=17865 47 http://vietnamnet.vn/kinhte/thitruong/2003/5/10722 48 http://tuanvietnam.net/2010-04-09-bo-tran-lai-suat-qua-bong-trong-chan-ai 49 http://diendannganhang.com/forums/p/415/814.aspx 50 http://www.baobacninh.com.vn/?page=news_detail&category_id=12602&id =63834&portal=baobacninh 51 http://phapluattp.vn/20100402012030897p1063c1016/roi-trong-xac-dinhtranh-chap-kinh-doanh.htm 52 http://luatsuphamquocbinh.blogspot.com/2009/09/lai-suat.html 53 http://phapluattp.vn/247241p0c1027/bat-ngua-voi-lai-suat-cho-vay.htm 54 Http://www.phapluattp.vn/2009/2009122711504885p1063c1016/tinh-laisuat-tren-troi.htm 55 http://sites.google.com/site/toakinhte/1 56 Bản án số 38/2009/KDTM-ST ngày 17/9/2009 TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 57 Bản án số 375/2006/KDTM-ST ngày 31/7/2006 TAND TP.HCM 58 Bản án số 42/2009/KDTM-ST ngày 21/08/2009 TAND TP Đà Nẵng 59 Bản án số 57/2009/KDTM-ST ngày 28/9/2009 TAND thành phố Đà Nẵng 60 Bản án số 251/2009/DS-ST ngày 30/9/2009 TAND Quận 6- TP.HCM 61 Bản số 63/2009/KDTM – ST ngày 16/12/2009 TAND TP Đà Nẵng 62 Bản án số 01/2010/KDTM-ST ngày 12/01/2010 TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 63 Bản án số 190/2010/DSPT ngày 25/02/2010 TAND TP HCM 64 Bản án số 80/2010/KDTM-ST ngày 29/6/2010 TAND TP Hà Nội 65 Biên hòa giải thành TAND TP Hà Nội ngày 28/4/2010 66 Hợp đồng vay luân chuyển H0008/1LC ký ngày 04/02/2008 ngân hàng TMCP Đông Á công ty cổ phần Sinh Thành 67 Hợp đồng vay luân chuyển H0015/1LC ký ngày 23/6/2008 ngân hàng TMCP Đông Á công ty cổ phần Sinh Thành 68 Báo cáo vướng mắc trình giải án kinh doanh thương mại phá sản ngày 02/10/2009 TAND TP Đà Nẵng ... Tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất 21 1.2 Quy định pháp luật thủ tục giải tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất 21 1.2.1 Cơ chế giải tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất. .. kiện tranh chấp hợp đồng tín dụng lãi suất 27 TIỂU KẾT CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VỀ LÃI SUẤT TẠI TÒA ÁN 30 2.1 Tình hình tranh chấp. .. CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG 1.1 Lãi suất tranh chấp hợp đồng tín dụng 1.1.1 Lãi suất hợp đồng tín dụng 1.1.1.1 Khái quát lãi suất tín dụng ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng về lãi suất tại tòa án ,

Từ khóa liên quan