0

quy tắc xuất xứ hàng hóa và giải pháp cho hàng dệt may việt nam (luận văn thạc sỹ luật học)

82 0 0
  • quy tắc xuất xứ hàng hóa và giải pháp cho hàng dệt may việt nam (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:29

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT QUỐC TẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA VÀ GIẢI PHÁP CHO HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ HỒNG PHỤNG KHÓA: 35 MSSV: 1055050209 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: T.S TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH, [2014] Lời cam đoan Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, thực hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn Mọi thơng tin, số liệu cơng trình trích dẫn đầy đủ, xác Tác giả cơng trình NGUYỄN THỊ HỒNG PHỤNG DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT AANZFTA (The Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area Agreement): Hiệp định khu vực thương mại tự ASEAN-Australia-New Zealand ACFTA (The Asean- China Free Trade Area Agreement): Hiệp định khu vực thương mại tự ASEAN-Trung Quốc AFTA (The Asean Free Trade Area Agreement): Hiệp định khu vực thương mại tự ASEAN AIFTA (The Asean- India Free Trade Area Agreement): Hiệp định khu vực thương mại tự ASEAN-Ấn Độ AJCEP (The Asean-Japan Comprehension Economic Partnership): Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản AKFTA (The Asean- Korea Free Trade Area Agreement): Hiệp định khu vực thương mại tự ASEAN-Hàn Quốc ARO (Agreement Rule of origin): Hiệp định quy tắc xuất xứ ASEAN (Association of Southeast Asian Nations): Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATIGA (The ASEAN Trade in Goods Agreement): hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN 10 CAFTA-DR: (Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement): Hiệp định thương mại tự Cộng hòa DominicaTrung Mỹ Mỹ 11 CLMV: Campuchia-Lào-Myanma-Việt Nam 12 CC (Change in Chapter): chuyển đổi mã số hàng hóa cấp chữ số 13 C/O (Certification of Origin) giấy chứng nhận xuất xứ 14 CTC (Change in Tariff Classification):tiêu chí chuyển đổi mã số hànghóa 15 CTH (Change in tariff Heading): chuyển đổi mã số hàng hóa cấp số 16 CTSH(Change in Tariff Subheading):chuyển đổi mã số cấp số 17 CU (Customs union): liên minh hải quan 18 FTA (Free Trade Area): khu vực mậu dịch tự hiệp định thương mại tự 19 GATS (General Agreement on Tariff and Service): Hiệp định chung thuế quan dịch vụ 20 GATT (General Agreement on Tariff and Trade): Hiệp định chung thuế quan thương mại 21 GSP(The Generalized System of Preferences): Hệ thống ưu đãi phổ cập 22 HS (Harmonized Commodity Description and Coding System): hệ thống hài hịa mơ tả mã số hàng hóa 23 MFN (Most-favoured nation): chế độ đối xử tối huệ quốc 24 MTS (Multilateral Trade System): hệ thống thương mại đa phương 25 NAFTA (North American Free Trade Agreement): hiệp định thương mại tự Bắc Mỹ 26 NPRO (Non-Preferential Rule of origin): quy tắc xuất xứ không ưu đãi 27 ORC (Other Regulations of Commerce):các quy định khác thương mại 28 ORRC (Other Restrictive Regulations of Commerce): quy định hạn chế thương mại khác 29 PRO (Preferential Rule of origin): quy tắc xuất xứ ưu đãi 30 PSR (Product Specific Rule): quy tắc cụ thể mặt hàng 31 RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership): Hiệp định Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực 32 RO (Rule of origin): Quy tắc xuất xứ 33 RTA (Regional Trade Agreement): hiệp định thương mại khu vực 34 RVC (Regional Value Content): tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực 35 SAT (Substantially All Trade): hầu hết toàn thương mại 36 ST (Substantial Transformation): Tiêu chí chuyển đổi 37 TPP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement): Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương 38 VJEPA (VietNam-Japan Economic Partnership Agreement): Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản 39 WO (Wholly Obtained): tiêu chí xuất xứ túy 40 WTO (World Trade Organization): tổ chức thương mại giới MỤC LỤC Lời nói đầu……………………………………………………………… Chương 1: QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI NỘI KHỐI……………………………….………9 1.1 Quy tắc xuất xứ hàng hóa 1.1.1 Khái niệm đặc điểm quy tắc xuất xứ hàng hóa……….…9 1.1.2 Phân loại quy tắc xuất xứ hàng hóa……………………………12 1.1.3 Vai trị quy tắc xuất xứ hàng hóa………………………….13 Quy tắc xuất xứ hàng hóa hiệp định thương mại tự 1.2 do, tác động thương mại nội khối kiến nghị giải pháp 1.2.1 Quy tắc xuất xứ hàng hóa hiệp định thương mại tự do…………………… 15 1.2.2 Tác động quy tắc xuất xứ hàng hóa ưu đãi thương mại nội khối………………………………………………… 22 1.2.3 Kiến nghị giải pháp hạn chế tác động tiêu cực quy tắc xuất xứ hàng hóa ưu đãi……………………………… .29 Tóm tắt chương 1……………………………………………………….32 Chương 2: QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO MÀ VIỆT NAM THAM GIA VÀ GIẢI PHÁP CHO HÀNG DỆT MAY………………………………… ……33 2.1 Quy tắc xuất xứ hàng hóa hiệp định thương mại tự mà Việt Nam tham gia 2.1.1 Khái quát nội dung quy tắc xuất xứ hiệp định thương mại tự mà Việt Nam tham gia………… 33 2.1.2 Thực trạng áp dụng quy tắc xuất xứ doanh nghiệp Việt Nam………………………………………… ….43 2.1.3 Nguyên nhân giải pháp ứng dụng có hiệu quy tắc xuất xứ…………………………………………….…………45 2.2 Nguyên tắc “từ sợi trở đi” giải pháp cho hàng dệt may Việt Nam 2.2.1 Quy tắc xuất xứ ưu đãi sản phẩm dệt may hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) .52 2.2.2 Tác động nguyên tắc “từ sợi trở đi” hàng dệt may Việt Nam………………………………………………54 2.2.3 Giải pháp cho hàng dệt may Việt Nam trước tác động tiêu cực nguyên tắc “từ sợi trở đi”…………………………………………….59 Tóm tắt chương 2…………………………… .66 Kết luận…………………………………………………………… .67 LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, hiệp định thương mại khu vực (RTA) châu Á nói riêng giới nói chung gia tăng cách nhanh chóng Theo số liệu thống kê, có 20 hiệp định thương mại tự (FTA) thông báo đến GATT/WTO vào năm 1990 số tăng lên 159 vào năm 20071, tính đến 15/6/2014 có 379 585 RTA thơng báo đến Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có hiệu lực2 Các hình thái RTA phản ánh mức độ hội nhập khác quốc gia thành viên, phổ biến FTA Liên minh hải quan (CU) Tuy nhiên, mức độ liên kết quốc gia thành viên CU “chặt chẽ” so với FTA họ thống áp dụng biểu thuế quan chung quan hệ ngoại khối3 Khoảng 90 % RTA FTA phần lại CU4 Điều cho thấy, đa phần liên kết nước hình thức FTA vậy, phạm vi khóa luận này, hình thức liên kết khu vực mà tác giả tập trung nghiên cứu FTA Từ lâu, tồn phát triển RTA đặt nhiều nghi vấn tác động thực hệ thống thương mại đa phương (MTS) Giáo sư Jagdish Bhagwati sử dụng thuật ngữ “Building Block”5 “Stumbling Block”6 để miêu tả tác động Theo đó, ý kiến cho RTA đóng vai trị Lorand Bartels & Federico Ortino, “Regional Trade Agreements and The WTO Legal System” (Hiệp định thương mại khu vực hệ thống pháp lý WTO), Oxford University Press (2006), tr.1 Regional Trade Agreements http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm (Truy cập ngày 22/6/2014) Parthapratim Pal, “Regional trade agreements in a multilateral trade regime: An overview” http://www.networkideas.org/feathm/may2004/survey_paper_rta.pdf (Truy cập ngày 22/6/2014) Facts and figures http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm (Truy cập ngày 22/6/2014) Building Block thuật ngữ sử dụng để miêu tả khả RTA giúp xây dựng, hỗ trợ phát triển hệ thống thương mại đa phương-WTO, thông qua việc RTA thúc đẩy hội nhập sâu nước thành viên RTA-một điều mà cấp độ toàn cầu chưa đạt đồng thuận chung, từ ; sáng tạo thương mại; củng cố an ninh-chính trị… Stumbling Block thuật ngữ sử dụng để tồn phát triển chủ nhĩa khu vực (biểu qua RTA) “chướng ngại vật” phát triển hệ thống thương mại đa phương (đại diện “xây dựng, hỗ trợ” MTS mà WTO đại diện có sở pháp lý Điều XXIV:4 Hiệp định chung thuế quan thương mại 1994 (GATT) quy định việc thành lập RTA nhằm mục đích thúc đẩy thương mại giới tự thông qua việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế nước thành viên RTA không tạo thêm trở ngại thương mại nước không thành viên Tuy nhiên, RTA thành lập thực tế khơng hoạt động theo tinh thần Điều XXIV:4 GATT Cụ thể, để bảo hộ ngành sản xuất nội địa, nước dần loại bỏ hàng rào thuế quan thay vào gia tăng áp dụng rào cản phi thuế Trong đó, quy tắc xuất xứ (RO) RTA nói chung FTA nói riêng đại diện điển hình Như vậy, khía cạnh RTA hoạt động “chướng ngại vật” MTS/WTO Ngăn chặn chủ nghĩa khu vực (RTA) có tác động xấu MTS thông qua rào cản phi thuế điển quy tắc xuất xứ cần thiết Bên cạnh đó, hàng dệt may-một mặt hàng xuất quan trọng Việt Nam bị áp đặt quy tắc khắt khe, phức tạp để xác định xuất xứ từ có ảnh hưởng lớn đến kết hưởng ưu đãi FTA vấn đề cần quan tâm giải Do đó, tác giả định đề tài khóa luận nghiên cứu QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA VÀ GIẢI PHÁP CHO HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM Mục tiêu đối tượng nghiên cứu Trong bối cảnh thuế quan nhập quốc gia dần loại bỏ nhằm tạo điều kiện cho trao đổi thương mại tự biện pháp phi thuế sử dụng ngày nhiều Sự đa dạng biện pháp mức độ tinh vi, phức tạp chúng thách thức lớn tiến WTO) khả gây chệch hướng thương mại; hình thành tường bảo hộ; xói mịn ưu đãi nước phát triển…Nghĩa thuật ngữ hiểu cách khái quát “chướng ngại vật” trình đa phương hóa thương mại Bởi nhiều trường hợp chúng vận dụng cơng cụ bảo hộ có khả cản trở chí phá hoại MTS Tồn nhiều biện pháp sử dụng với mục đích trên, số phải đề cập đến RO FTA Vì vậy, đối tượng nghiên cứu khóa luận quy tắc xuất xứ dùng để xác định hàng hóa có hưởng ưu đãi theo chế độ đối xử dành ưu đãi hiệp định thương mại tự (PRO) Khóa luận thực nhằm mục tiêu phân tích, đánh giá tác động PRO hai phương diện tích cực tiêu cực hoạt động thương mại nội khối Đặc biệt, tập trung vào thực tế quy tắc thường có khả gây khó khăn cho quốc gia thành viên xuất việc đáp ứng tiêu chí nguồn gốc Từ đó, kiến nghị giải pháp vấn đề Hơn nữa, mục tiêu đề tài hướng đến giải vấn đề cụ thể liên quan đến nguyên tắc Yarn Forward (từ sợi trở đi) dùng để xác định xuất xứ sản phẩm dệt may nói chung ảnh hưởng đến hàng dệt may Việt Nam nói riêng Cuối cùng, khóa luận hướng đến mục tiêu phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng không đáp ứng RO FTA mà Việt Nam tham gia kiến nghị giải pháp hoàn thiện Xuyên suốt đề tài khẳng định ngoại lệ theo Điều XXIV GATT mở xu hướng cho phát triển chủ nghĩa khu vực song tạo giới hạn để ngăn chủ nghĩa khu vực phát triển theo hướng có hại cho MTS/WTO Chủ nghĩa khu vực MTS tồn mối quan hệ hỗ tương tôn trọng lẫn thông qua việc cho phép liên kết khu vực phát triển để đẩy nhanh tiến trình tự hóa thương mại trước hết nước thành viên liên kết tiếp phạm vi tồn cầu Đây mục tiêu mà MTS/WTO hướng tới Muốn đạt mục tiêu rào cản bảo hộ quốc gia phải loại bỏ, điển hình việc 61 đề xuất giải pháp theo hướng từ chối áp dụng nguyên tắc hiệp định thương mại tự cách tiếp cận túy mặt pháp lý Theo tri thức lịch sử nhà nước pháp luật pháp luật phạm trù thuộc kiến trúc thượng tầng điều kiện kinh tế-xã hội sở hạ tầng Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ biện chứng theo sở hạ tầng đóng vai trò định kiến trúc thượng tầng đến lượt kiến trúc thượng tầng tác động trở lại sở hạ tầng Như vậy, pháp luật điều kiện kinh tế -xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với Ý nghĩa thật pháp luật phải áp dụng giải có hiệu vấn đề thực tế Vì vậy, đề xuất biện pháp để hạn chế tác động tiêu cực nguyên tắc “từ sợi trở đi”, tác giả mong muốn giải pháp thể tinh thần Song khẳng định, thiếu vắng ghi nhận pháp lý thức thực tế vịng đàm phán TPP xu hướng “nhân nhượng”, “thỏa thuận có lợi” xuất hiện, theo nguyên tắc từ sợi trở có khả áp dụng với số linh hoạt quy định thời gian chuyển tiếp; quy định nguồn cung thiếu hụt… Trong trường hợp đề xuất mặt pháp lý tác giả không áp dụng tương lai gần hay nói cách khác chưa tạo nên thay đổi nguyên tắc xuất xứ “từ sợi trở đi” hàng dệt may giải pháp “tình thế” cần thiết phù hợp với quan điểm mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng-thực tiễn kinh tế,xã hội kiến trúc thượng tầng-pháp luật Các giải pháp là: 62 • Từ phía nhà nước: Trong trình đàm phán: Trước khả lớn nguyên tắc xuất xứ từ sợi trở áp dụng hàng dệt may, phái đồn đàm phán Việt Nam nên tận dụng hết khả để yêu cầu linh hoạt áp dụng nguyên tắc; vận động nước có hồn cảnh, điều kiện tương tự Việt Nam đấu tranh cho quyền lợi; phải tham khảo ý kiến doanh nghiệp, nghiên cứu khó khăn khả đáp ứng quy tắc xuất xứ doanh nghiệp để kết đàm phán “gánh nặng” họ Về điều Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai điều tra lấy ý kiến doanh nghiệp quy tắc xuất xứ đàm phán TPP nhằm đề kiến nghị cho trình đàm phán;91Đặc biệt, phải cân nhắc kỹ quy định bổ sung yêu cầu hưởng xuất xứ giấy tờ, thủ tục hành Tránh lặp lại tình trạng hiệp định AFTA, AKFTA, AJCEP, VJEPA liên quan đến vận đơn chuyển suốt làm ảnh hưởng đến khả hưởng ưu đãi doanh nghiệp Trong trình quản lí kinh tế-xã hội: cần có sách phù hợp thu hút nhà đầu tư nước nước ngồi tham gia phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ Việt Nam đồng thời phải gắn với việc bảo vệ môi trường; hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp phạm vi phép WTO FTA để tránh rơi vào trường hợp trợ cấp Bên cạnh Quyết định 36/2008/ QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng năm 2020 có ghi nhận Chương trình phát triển bơng, Chương trình sản xuất vải để phục vụ xuất khẩu…cũng góp phần hỗ trợ hàng dệt may Việt Nam việc đáp ứng tiêu chí xuất xứ “VCCI điều tra lấy ý kiến doanh nghiệp quy tắc xuất xứ đàm phán TPP” http://www.trungtamwto.vn/tpp/vcci-dieu-tra-lay-y-kien-doanh-nghiep-ve-quy-tac-xuat-xu-trong-dam-phantpp (truy cập ngày 18/7/2014) 91 63 • Từ phía doanh nghiệp: Các doanh nghiệp phải chủ động theo dõi trình đàm phán, nội dung hiệp định TPP chưa cơng bố thức “tiết lộ” từ nguồn đáng tin nên xem xét để có chuẩn bị; tích cực phối hợp với quan nhà nước, hiệp hội ngành nghề để tìm hiểu thơng tin quy tắc xuất xứ, kịp thời phản ánh ý kiến, đề xuất nguyện vọng trình đàm phán Hoạt động doanh nghiệp từ nước thành viên TPP, đặc biệt doanh nghiệp Hoa Kỳ vận dụng triệt để; Mặc dù, việc đáp ứng yêu cầu nội dung tiêu chí xuất xứ quan trọng công việc thủ tục, giấy tờ điều kiện đủ để hưởng ưu đãi đó, doanh nghiệp cần phải ý đến vấn đề Đối với doanh nghiệp có nguồn cung truyền thống từ nước khơng thành viên TPP với nguyên tắc xuất xứ “từ sợi trở đi”, doanh nghiệp nên có biện pháp giải theo hai hướng chính: Một là: doanh nghiệp tự đầu tư để đáp ứng nhu cầu nguyên phụ liệu chuyển đổi nguồn cung nguyên phụ liệu từ thị trường truyền thống sang nước thành viên TPP để đáp ứng nguyên tắc từ sợi trở Quan điểm tác giả cho doanh nghiệp tự đầu tư để đáp ứng nhu cầu nguyên phụ liệu không khả thi làm phát sinh chi phí lớn hiệu thấp Điều này, nên thực từ phía nhà nước Cịn phương hướng chuyển đổi nguồn cung xem giải pháp “tháo gỡ” khó khăn ngắn hạn chất vấn đề lệ thuộc ngun liệu nước ngồi khơng thay đổi, chuyển từ lệ thuộc nước ngồi TPP sang lệ thuộc nước TPP hàm lượng giá trị hàng xuất Việt Nam không cải thiện Như vậy, nguyên tắc từ sợi trở thiết lập mối quan hệ chặt chẽ nước thành viên TPP cách gián tiếp “cô lập” nước thứ3, điều không mong đợi theo Điều XXIV GATT 64 Hai là: doanh nghiệp “mạnh dạn” tái cấu sản xuất, chuyển từ gia công đơn giản sang phương thức mang đến hàm lượng giá trị xuất cao Tháng năm 2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cấu Tập đoàn Dệt may (VINATEX) giai đoạn 2013-2015 nhằm nâng cao suất hoạt động tập đoàn sở hình thành chuỗi cung ứng sợi-dệtnhuộm-may, tạo nhiều giá trị gia tăng cho hàng dệt may…Có thể nói, việc tái cấu trúc VINATEX bước đầu cho việc cải cách mạnh mẽ ngành dệt may nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao quy tắc xuất xứ Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải ý khai thác tốt “linh hoạt” có nguyên tắc từ sợi trở đi, điều hỗ trợ nhiều cho khả hưởng ưu đãi từ FTA Các “linh hoạt” là: việc hiệp định ghi nhận lộ trình chuyển đổi cho nước phát triển Theo đó, mặt hàng nước không chịu điều chỉnh nguyên tắc “từ sợi trở đi” Khoảng thời gian “chuyển đổi để thích nghi” hội tốt để doanh nghiệp quan nhà nước quốc gia xuất có biện pháp phù hợp để “sống chung” với nguyên tắc “từ sợi trở đi”; Hay quy định “thiếu hụt nguồn cung”92 cho phép doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên phụ liệu từ nước không thành viên TPP hưởng thuế suất ưu đãi thời hạn định Phải khẳng định biện pháp “tình thế” tác giả nêu khơng mâu thuẫn hay có hàm ý thay đổi quan điểm xuyên suốt tác giả trình bày phần quy tắc xuất xứ ưu đãi nói chung quy tắc từ sợi trở nói riêng có khả gây hạn chế thương mại bao hàm ý chí chủ quan số nước Vì vậy, sử dụng quy tắc xuất xứ 92 Thiếu hụt nguồn cung TPP http://baocongthuong.com.vn/thong-tin-thuong-vu/49333/thieu-hutnguon-cung-trong-tpp.htm#.U83iNUCKvIU (truy cập ngày 21/7/2014) 65 thống xây dựng với đồng thuận tất quốc gia giúp triệt tiêu khả sử dụng quy tắc xuất xứ công cụ bảo hộ thương mại quốc tế Sự “trễ hẹn” chương trình hài hóa hóa quy tắc xuất xứ không ưu đãi WTO vào năm 1998 không đương nhiên dẫn dến đình hoạt động thực tế Chúng ta hy vọng kết từ chương trình thúc đẩy thương mại giới vận hành theo hướng thật công bằng, minh bạch tự 66 Tóm tắt Chương Chương nêu khái quát nội dung RO số FTA có tham gia Việt Nam Đồng thời, trình bày thực trạng áp dụng chưa hiệu RO FTA doanh nghiệp Việt Nam, phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng đề xuất giải pháp Bên cạnh đó, gia tăng nhanh chóng số lượng chất lượng FTA, tham gia chồng chéo nước nhà nghiên cứu ví “spagetti bowl”; hệ dẫn đến tồn chồng chéo quy định xuất xứ ưu đãi Điều làm phát sinh vấn đề pháp lý tác giả đề cập Nguyên tắc “từ sợi trở đi” dùng để xác định xuất xứ cho hàng dệt may tác giả phân tích nhằm minh họa cho luận điểm PRO ẩn chứa khả hạn chế thương mại tương lai gần, chúng nên loại bỏ theo Điều XXIV GATT Tuy nhiên, để phù hợp với diễn biến thực tế nguyên tắc “từ sợi trở đi” khả chi phối FTA Hoa Kỳ, mà điển hình quy định ghi nhận TPP giải pháp “tình thế” nên áp dụng để tránh tình trạng bị động, chờ đợi thay đổi pháp lý tương lai mà để “lỡ” ưu đãi từ TPP 67 KẾT LUẬN Thông qua hai chương khóa luận, số vấn đề tác giả tập trung phân tích Từ đó, tác giả rút kết luận sau: Thứ nhất: RO có vai trị quan trọng hoạt động thương mại quốc tế Nó sở để xác định xuất xứ hàng hóa từ áp dụng chế độ đối xử thương mại tương ứng để phục vụ công tác thống kê thương mại Thứ hai: Cùng với gia tăng hiệp định thương mại tự theo Điều XXIV GATT phát triển RO Ngồi vai trị chủ yếu đề cập thực tế xuất trường hợp quy tắc xuất xứ vận dụng công cụ bảo hộ thương mại yêu cầu khắt khe, phức tạp gây khó khăn cho quốc gia thành viên xuất việc đáp ứng yêu cầu xuất xứ Thứ ba: Cơ sở pháp lý áp dụng để hạn chế tác động tiêu cực nguyên tắc xuất xứ hàng hóa hoạt động thương mại nội khối Điều XXIV:8(b) GATT Theo PRO có tính chất hạn chế thương mại nên cân nhắc quy định hạn chế thương mại khác nên triệt tiêu hầu hết toàn thương mại sản phẩm có nguồn gốc từ nước thành viên FTA Thứ tư: Các nội dung RO FTA có tham gia Việt Nam có cấu trúc giống nội dung chi tiết đa dạng khơng hồn tồn tương đồng Sự tham gia nước vào nhiều FTA có nguy dẫn đến tranh chấp pháp lý phức tạp Thứ năm: Tình trạng vận dụng RO FTA có tham gia Việt Nam chưa có hiệu nhiều nguyên nhân liên quan đến thủ tục phức tạp; yêu cầu mặt nội dung quy tắc khắt khe, khó đáp ứng…Muốn 68 nâng cao khả hưởng ưu đãi từ FTA thơng qua RO cần có nhiều biện pháp hành động từ phía quan nhà nước lẫn doanh nghiệp Thứ sáu: Dệt may mặt hàng xuất quan trọng Việt Nam Việc hưởng ưu đãi thương mại xuất mặt hàng sang Hoa Kỳ lợi ích đáng kì vọng Việt Nam tham gia TPP Nhưng với yêu cầu xuất xứ từ sợi trở bối cảnh thực tế khả đáp ứng nguyên tắc khó Hơn nữa, yêu cầu hàm lượng nội khối cao nguyên tắc gây tranh cãi khả hạn chế thương mại nội khối Thống với quan điểm quy tắc xuất xứ ưu đãi có tính chất hạn chế thương mại nên xem xét quy định hạn chế thương mại khác (ORRC) cần loại bỏ theo Điều XXIV:8(b) GATT, mặt pháp lý nguyên tắc từ sợi trở không nên áp dụng đàm phán thành lập FTA Tuy nhiên, thiếu vắng ghi nhận pháp lý thức vấn đề nên thực tế việc loại bỏ nguyên tắc từ sợi trở không diễn nhiều khả nguyên tắc thỏa thuận TPP Vì vậy, bên cạnh giải pháp dài hạn túy pháp lý, số biện pháp “tình thế” cần thiết quan trọng Những kết luận thể cách khái quát tồn nội dung khóa luận Trong phạm vi đề tài này, tác giả khai thác khía cạnh nhỏ liên quan đến quy tắc xuất xứ, tồn nhiều vấn đề xoay quanh quy định quan trọng như: Quy tắc xuất xứ tác động thương mại ngoại khối; Quy tắc xuất xứ dịch vụ; Quy tắc xuất xứ ưu đãi theo GSP (dành cho nước phát triển)…Các gợi ý mở đầu cơng trình nghiên cứu khác liên quan đến quy tắc xuất xứ thương mại quốc tế% DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật: Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại xuất xứ hàng hóa Quyết định 36/2008/ QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Công nghiệp Dệt may Việt Nam đến năm 2015, định hướng năm 2020 Thông tư 33/2009/TT-BCT quy định việc thực quy tắc xuất xứ hiệp định khu vực thương mại tự Asean-ÚcNiuDiLan Thông tư 06/2011/TT-BCT quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi Thơng tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi, bổ sung thông tư 06/2011 ngày 21 tháng năm 2011 Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi Hiệp định chung Thuế quan Thương mại 1994 Hiệp định Quy tắc xuất xứ WTO Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Hiệp định khu vực thương mại tự ASEAN-Ấn Độ 10 Hiệp định khu vực thương mại tự ASEAN-Australia- New Zealand 11 Hiệp định khu vực thương mại tự ASEAN-Hàn Quốc 12 Hiệp định khu vực thương mại tự ASEAN-Trung Quốc 13 Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản 14 Công ước Vienne Luật Điều ước Quốc tế 1969 Sách, báo tạp chí Tài liệu tiếng Việt Cẩm nang C/O Giấy chứng nhận xuất xứ Khương Duy, “Vai trò bảo hộ quy tắc xuất xứ thương mại quốc tế”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 56/2014 Lê Minh Tiến, “RO khu vực thương mại tự ASEAN”, Tạp chí Luật học, số 9/2011 Phịng Nghiên cứu Phát triển Thị trường, Cục Xúc tiến Thương mại, “Bản tin ngành hàng dệt may tháng 12/2013” Vũ Ánh Nguyệt, “Báo cáo ngành VietinbankSc Ngành dệt may Việt Nam”, Vietinbank, tháng 4/2014 Tài liệu tiếng Anh John J Barceló III, “Harmonizing preferential rule of origin in the WTO system” (Hài hịa hóa quy tắc xuất xứ ưu đãi hệ thống WTO), Cornell law school research, paper No 06-049 10/2006 Lorand Bartels & Federico Ortino, “Regional Trade Agreements and The WTO Legal System” (Hiệp định thương mại khu vực hệ thống pháp lý WTO), Oxford University Press (2006) Inkyo Cheong & Jungran Cho, “Rules of origin and agricultual trade liberation in major free trade agreements” (Quy tắc xuất xứ tự hóa lĩnh vực nơng nghiệp số hiệp định thương mại tự tiêu biểu) in sách Christopher Findlay & Shujiro Ukata, “Free trade agreements in the Asia Pacific”(Các hiệp định thương mại tự khu vực Châu Á-Thái Bình Dương), World Scientific Publishing Co Pte Ltd, (2009) Siow Yue Chia, “Trade and investment policies and regional economies integration in East Asia” (Chính sách thương mại đầu tư hội nhập kinh tế khu vực Đông Á), Asian development bank institute, (4/2010) Andreas Dynefors-Hallberg, “A legal and political view on religional trade agreements in the GATT/WTO” (Quan điểm pháp lý trị hiệp định thương mại khu vực GATT/WTO), School of Business, Economics and Law Göteborg University, (2007) Antoni Estevadeordal, Jeremy Harris, Kati Suominen, “Multilateralizing preferential rules of origin around the world” (Đa phương hóa quy tắc xuất xứ ưu đãi giới), prepared for WTO/HEI/NCCR Trade/ CEPR conference, 9/2007 Joong Bum Kim & Joongi Kim, “The role of rule of origin to provide discipline to the GATT article XXIV exception” (Vai trò quy tắc xuất xứ để cung cấp quy định ngoại lệ Điều XXIV GATT), Journal of International Economic Law, Vol 14, 9/2011 J.H Mathis, “Regional trade agreements in the GATT/WTO: Article XXIV and the internal trade requirement” (Hiệp định thương mại khu vực GATT/WTO: Điều XXIV yêu cầu thương mại nội khối), T.M.C Asser Press, (2002) Mitsuo Matsushita & Dukgeun Ahn, “ WTO and East Asia:new perspectives” (Tổ chức Thương mại Thế giới Đông Á: triển vọng mới), London:Cameron May 2004 10 Mitsuo Matsushita, Thomas J.Schoenbaum & Petros C Mavroidis, “The world trade organization Law, practice, and policy” (Luật tổ chức thương mại giới, thực tiễn sách), The oxford international law library, (2003) 11 Andrew D Mitchell, “Challenges and prospects for the WTO” (Cơ hội thách thức cho WTO), Cameron May, (9/2004) 12 Cheng Xin-Xuan, “The impact of preferential rule of origin on the relationship between of free trade area and the multilateral trading system” (Tác động quy tắc xuất xứ ưu đãi mối quan hệ khu vực mậu dịch tự hệ thống thương mại đa phương), Management Science and Engineering, Vol 4/2010 Website: http://www.amchamvietnam.com http://baocongthuong.com.vn http://baodientu.chinhphu.vn http://www.baohaiquan.vn http://www.covcci.com.vn http://www.customs.gov.vn http://www.cottonsourcingusa.com http://ecosys.gov.vn http://finance.tvsi.com.vn 10 http://www.inyathco.com 11 http://www.misa.com.vn 12 http://www.networkideas.org 13 http://www.ncseif.gov.vn 14 http://www.ncto.org 15 http://nhatthinhco.com 16 http://www.smartinvestcorp.com 17 http://tapchikinhdoanh.com.vn 18 http://www.thesaigontimes.vn 19 www.trungtamwto.vn 20 http://www.vietrade.gov.vn 21 http://vcci.com.vn 22 http://web.ita.doc.gov 23 http://www.wcoomd.org 24 www.wto.org PHỤ LỤC BẢNG SO SÁNH QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO MÀ VIỆT NAM THAM GIA(*) Tiêu chí ATIGA/ so sánh AFTA ACFTA AKFTA Minimis AANZFTA AIFTA VJEPA Tiêu chí RVC>=40% RVC>= xuất xứ hoặcCTH 40% chung (Trước đây, AFTA quy định RVC>=40%) De AJCEP/ Có (trước Khơng AFTA có khơng quy định) RVC>= 40% RVC>= 40% CTH CTH Có Có RVC>=40% công đoạn sản xuất cuối thực nước thành viên hoặcCTH RVC>= 35% CTSH Có Khơng Cộng gộp Cộng gộp Cộng tồn gộp cộng gộp toàn phần Cộng gộp Cộng gộp Cộng gộp Cộng toàn toàn toàn gộp tồn Gia cơng Quy định đơn giản ngun tắc (GCĐG) để xác định công đoạn gia công đơn giản Quy định cụ thể công đoạn gia công đơn giản Quy định nguyên tắc để xác định GCĐG Quy định cụ thể công đoạn gia công đơn giản Quy định cụ thể công đoạn gia công đơn giản Quy định nguyên tắc để xác định công đoạn gia công đơn giản Mẫu D E AK AJ/VJ AANZ AI Các Phòng quảnlý XNKBộ CT Các Phòng quảnlý XNK-Bộ CT Các Phòng quảnlý Các Phòng Các quảnlý Phòng XNK-BộCT quảnlý C/O giáp Có lưng Khơng Có Có Có Có Quy định Có triển lãm Khơng Có Có Khơng Có Có Có Có Có Có C/O Tổ chức Các Phịng cấp C/O quảnlýXNK -Bộ Cơng Thương (BCT) XNK-Bộ CT XNK-Bộ CT Ban quản lí KCN/KCX/ KKT Quy định hóa đơn Có Khơng Có nước thứ Kiểm tra Có chứng nhận xuất xứ Khơng Có Có (*) Bảng so sánh tác giả lập sở nghiên cứu FTA có tham gia Việt Nam số liệu công bố Cẩm nang Giấy Chứng nhận Xuất xứ (C/O) Phịng Thương Mại Cơng Nghiệp Việt Nam (VCCI) ... 1: QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI NỘI KHỐI……………………………….………9 1.1 Quy tắc xuất xứ hàng hóa 1.1.1 Khái niệm đặc điểm quy tắc xuất xứ hàng hóa? ??…….…9 1.1.2 Phân loại quy tắc. .. HÓA VÀ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI THƯƠNG MẠI NỘI KHỐI Chương 2: QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO MÀ VIỆT NAM THAM GIA VÀ GIẢI PHÁP CHO HÀNG DỆT MAY Chương 1: QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA VÀ... thể: ? ?quy tắc xuất xứ ưu đãi quy định xuất xứ áp dụng cho hàng hóa có thoả thuận ưu đãi thuế quan ưu đãi phi thuế quan” cịn ? ?quy tắc xuất xứ khơng ưu đãi quy định xuất xứ áp dụng cho hàng hóa quy
- Xem thêm -

Xem thêm: quy tắc xuất xứ hàng hóa và giải pháp cho hàng dệt may việt nam (luận văn thạc sỹ luật học) , quy tắc xuất xứ hàng hóa và giải pháp cho hàng dệt may việt nam (luận văn thạc sỹ luật học)