0
Tải bản đầy đủ (.doc) (95 trang)

kiến nghị đối với Ngân hàng TCB:

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TCB (Trang 92 -92 )

- bến bãi, vận tải, truyền

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI TECHCOMBANK.

3.3.3. kiến nghị đối với Ngân hàng TCB:

Thứ nhất: tiếp tục hoàn chỉnh các văn bản chế độ, các văn bản liên quan đến nghiệp vụ cho vay mua nhà tạo sự thuận lợi cho khách hàng, giúp mở rộng tín dụng đồng thời hạn chế rủi ro.

Thứ hai: phải phổ biến định hướng phát triển cũng như chính sách chiến lược cho toàn thể chi nhánh, phòng ban nhằm tiến hành một cách đồng bộ mục tiêu đã đề ra.

Thứ ba: tăng cường công tác đào tạo cán bộ cho các chi nhánh, nâng cao năng lực cán bộ nhân viên. Chuyờn mụn hóa nghiệp vụ cho từng cán bộ tại trung tâm quản lý tín dụng cá nhân. Hiện nay tại trung tâm chỉ mới phân ra hai mảng nghiệp vụ đó là tín chấp và thế chấp. Để nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên thỡ nờn chuyên mụn hóa theo từng loại sản phẩm, đồng thời khuyến khích nhân viên tự học hỏi nâng cao trình độ của mình. Thứ tư: luôn phối hợp các trung tâm với nhau, hỗ trợ các chi nhánh về trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ thông tin, các phần mềm truy cập thông tin tiện lợi.

Thứ năm: tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động của các chi nhánh, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ tín dụng thông đồng với khách hàng, các hành vi tiêu cực trong nội bộ ngân hang.

KẾT LUẬN:

Nền kinh tế đi hết chu kỳ tăng trưởng rồi lại suy thoái, tăng trưởng rồi lại suy thoái. Điều thiết yếu là các NHTM phải ngày càng hoàn thiện các hoạt động kinh doanh của mình, để không bị gục ngã trước những cơn khủng hoảng, đồng thời nâng cao hiệu quả tín dụng không chỉ có ý nghĩa đối với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng mà còn đóng góp phần lầm tốt đẹp hơn cuộc sống của người dân trong toàn xã hội

Cho vay mua nhà tuy chỉ phát tiển trong mấy năm gần đây nhưng thực tế đã cho thấy đây là một lĩnh vực giàu tiềm năng. Trong cuộc khủng hoảng, CVMN vẫn có khả năng phát triển nhờ có các chính sách mà chính phủ đã đề ra. CVMN không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng mà còn là hoạt động mang lại lợi nhuận cao và có xu hướng phát triển lâu dài.

Qua quá trình thực tập và nghiên cứu tại ngân hàng Techcombank, em xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp và kiển nghị trong khóa luận này, mong ở mức độ nào đó góp phần hoàn thiện hoạt động cho vay mua nhà tại ngân hàng.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TCB (Trang 92 -92 )

×