0
Tải bản đầy đủ (.doc) (95 trang)

Quy chế cho vay mua nhà của TCB:

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TCB (Trang 47 -47 )

- bến bãi, vận tải, truyền

2.2.3. Quy chế cho vay mua nhà của TCB:

Quy chế CVMN được ban hành theo quyết định số 1627/2001/QĐ – NHNN và quyết định 127/QĐ – NHNN sửa đổi, quy chế CVMN của TCB gồm:

Về đối tượng cho vay: đối tượng cho vay cuả TCB là nhà đất, căn hộ mmua mới hoặc xõy, sửa nhà.

Về đối tượng khách hàng:

- Là những người chưa có nhà để ở, có nhu cầu mua nhà để ở thực sự; hoặc những người đã có nhà, có cuộc sống ổn định có nhu cầu mua, chuyển nhà mới và để ở thực sự; hoặc có nhu cầu sửa chữa, nõng cấp nhà.

- Là những vợ chồng trẻ mới lập gia đinh, mới lập nghiệp dành dụm tiền mua nhà, nhà mua thực sự là ứơc mơ của khách hàng.

- Là những cá nhõn tổ chức có tiềm năng tài chớnh mua nhà, xõy sửa nhà hoặc chuyển quyền sở hữu để đầu tư kinh doanh.

Về các điều kiện tín dụng:

- Thời hạn cho vay: đối với xõy, sửa nhà tối thiểu là 6 tháng và tối đa là 10 năm. Đối với mua nhà và chuyển quyền sử dụng đất thời hạn cho vay tối đa là 15 năm.

- Lãi suất cho vay: Lói suất cho vay hợp lý, linh hoạt và được thả nổi theo từng năm. Được xác định trên lói suất tiết kiệm thường kỳ hạn 12 tháng (loại trả cuối kỳ) cộng với biên độ dao động từ 0,2 – 0,35%/tháng tuỳ theo thời hạn và mức độ rủi ro của từng loại khoản vay cụ thể. TCB cũn giảm 0,02% lói suất vay đối với khách hàng thực hiện trả lương qua tài khoản ngõn hàng.

- Loại tiền vay: VND, USD, vàng.

- Phương thức thanh toán vốn và lãi vay: vốn vay được trả dõn theo định kỳ, hàng quý hoặc hàng tháng phù hợp với mức thu nhập của khách hàng. trường hợp khách hàng vay ngắn hạn, khách hàng sẽ trả lói hàng tháng và

lịch trả gốc sẽ do hai bên thoả thuận. Trường hợp khách hàng vay trung dài hạn, khách hàng sẽ trả lói và gốc hàng tháng hoặc hàng quý.

+ Với chương trình cho vay “nhà mới”: gốc và lói trả hàng tháng. Trong vòng 10 năm.

+ chương trình cho “vay gia đỡnh trẻ”: lói trả hàng tháng. gốc: ẳ thời gian đầu: 15% gốc.

ẳ thời gian tiếp theo: 25% gốc. ẳ thời gian tiếp theo: 30% gốc. ẳ thừoi gian cuối: 30% gốc.

- Mức cho vay: ngân hàng hỗ trợ tối đa 70% tổng nhu cầu vốn của khách hàng. Nhưng không quá 2 tỷ đồng đối với xõy, sửa nhà và không quá 7 tỷ đồng đối với trường hợp mua nhà, chuyển quyền thuê lại của nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất. Mức tối thiểu cho mỗi khoản vay theo chương trình nhà mới 30 triệu đồng.

• Về các điều kiện đối với bên vay vốn:

- khách hàng có hộ khẩu thường trú hoặc trụ sở chớnh tại những điểm mà TCB có đặt trị sở, chi nhánh hoặc phòng giao dịch.

- Công dõn Việt Nam cư trú Việt Nam, có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dõn sự.

- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện quy định trong quy chế cho vay của NHNN, quy chế cho vay của TCB và các quy định khác của pháp luật.

- Có đơn đề nghị vay vốn phải nêu rừ mục đích sử đích sử dụng nhà ( mua để ở, xõy sửa nhà,hoặc cho thuê), nguồn trả nợ, kế hoạch trả nợ và cam kết về tài sản đảm bảo.

Gốc = số tiền vay

- Khách hàng phải có tối thiểu 30% tổng nhu cầu vốn.

- TCB chỉ cho vay đối với những hộ gia đình có thu nhập thường xuyên trả nợ tối thiểu 2,5 triệu đồng. Mức thu tiền vay tối thiểu hàng tháng là 40% thu nhập hộ gia đình.

- Khách hàng phải có tài sản đảm bảo đúng quy định.

• Về tài sản đảm bảo:

Khách hàng có thể lựa chọn một trong các hình thức đảm bảo sau:

- Tài sản thế chấp cầm cố thuộc quyền sở hữu của khách hàng vay vốn ( nhà, quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, vàng…)

- Tài sản đảm bảo chớnh là ngôi nhà định xõy, mua sửa chữa hoặc diện tích đất được chuyển nhượng.

- bảo lónh bằng tài sản của bên thứ ba.

TCB chỉ xem xét cho vay không quá 80% giá trị được định giá của tài sản đảm bảo thuộc các hình thức đảm bảo là tài sản thế chấp cầm cố của khách hàng vay vốn và bảo lónh của bên thứ ba; không quá 70% giá trị được định giá của tài sản thuộc hình thức đảm bảo chớnh là căn nhà định xõy, mua, sửa chữa, diện tích đất được chuyển nhượng.

• Việc định giá tài sản đảm bảo:

Ngõn hàng dựa vào khung giá nhà đất của Nhà nước ban hành, căn cứ vào giá mua bán ghi trong hợp đồng mua bán nhà đất của khách hàng.

Nguồn vốn mà ngân hàng dùng chủ yếu để cho vay mua nhà là các nguồn huy động từ khách hàng: tiền gửi có kì hạn, tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức kinh tế, dõn cư nhưng chủ yếu vẫn là từ dõn cư, bộ phận này chiếm tỷ trọng lớn nhưng hầu hết là những khoản tiết kiệm có quy mô nhỏ trong thời gian ngắn. nguồn vốn huy động trung dài hạn chỉ chiếm hơn 30% tổng nguồn vốn huy động.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TCB (Trang 47 -47 )

×