0
Tải bản đầy đủ (.doc) (95 trang)

Các giải pháp khác

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TCB (Trang 87 -87 )

- bến bãi, vận tải, truyền

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI TECHCOMBANK.

3.2.10. Các giải pháp khác

Tăng cường tính liên kết giữa các sản phẩm ngân hàng.

Trong quá trình cung cấp sản phẩm CVMN ngân hàng nên kết hợp sản phẩm CVMN với các sản phẩm khác của ngân hàng như dịch vụ gửi tiền, dịch vụ thanh toán qua tài khoản, dịch vụ thẻ hay trả lương qua ngân hàng…từ đó thu hút khách hàng vay tiền mua nhà và còn thúc đẩy khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng. Ngân hàng có thể căn cứ một phần vào việc khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng thực hiện các hoạt động thanh toán, việc chi trả lương qua tài khoản, số dự tỏng tài khoản tăng đều hàng tháng để xét quyệt khoản vay, hoặc khách hàng có thể cầm cố sổ tiết kiệm để vay tiền của ngân hàng. Việc khách hàng mở tài khoản tại một ngân hàng là mong muốn được vay tiền của ngân hàng trong tương lai và được sử dụng thờm cỏc dịch vụ gia tăng khác của ngân hàng.

Ngân hàng cần tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý, các chủ đầu tư xây dựng nhà đất tìm khách hàng ngay từ gốc, và cũn giỳp ngân hàng có nhiều thông tin về thị trường bất động sản, thực hiện phương thức cho vay ba bên: Chủ đầu tư xây dựng – ngân hàng – khách hàng. Khi đó sẽ thuận lợi hon cho khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục mua nhà và nguồn tài chính nếu có sự bảo lãnh của ngân hàng, đồng thời giúp ngân hàng hạn chế rủi ro trong việc đảm bảo đúng mục đích sử dụng vốn của ngân hàng.

Ngân hàng nên tích cực mở rộng hoạt động CVMN dưới hình thức tài trợ trọn gói, tham gia từ khâu xây dựng đến khâu bán nhà. Ngân hàng hỗ trợ một phần vốn cho

các chủ đầu tư sẽ thúc đẩy nhanh tốc dộ xây dựng và cung cấp cho thị trường nhiều khu căn hộ đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TCB (Trang 87 -87 )

×