0
Tải bản đầy đủ (.doc) (95 trang)

Kết quả hoạt động kinh doanh của TCB: 1 Hoạt động huy động vốn:

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TCB (Trang 37 -37 )

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MỞ RỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI TECHCOMBANK

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của TCB: 1 Hoạt động huy động vốn:

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn:

Nguồn vốn đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh ngõn hàng vì nó là cơ sở để ngõn hàng tổ chức mọi hoạt động kinh doanh, quyết định quy mô hoạt động tín dụng và các hoạt động kinh doanh khác của ngõn hàng. Nó quyết định năng lực thanh toán và đảm bảo uy tín của ngân hàng, quyết địng năng lực cạnh tranh của ngõn hàng. Trong thời gian gần đõy, TCB đã không ngừng khai thác và triển khai các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, kết hợp với chính sách marketing hợp lý cũng như lói suất linh hoạt đã thu hút một lượng khách hàng lớn từ khối dõn cư và các tổ chức kinh tế. từ đó giúp cho nguồn vốn của TCB liên tục tăng nhanh qua các năm.

Bảng 1: nguồn vốn huy động tại TCB:

Đơn vị: tỷ đồng

2006 2007 2008

kế

hoạch thực hiện % so với KH

tốc độ tăng trưởng so với 2007(%)

Tổng NVHĐ 14636 32935 68000 52045 73.89 52.56

Tiền gửi của

TCKT 2882 10357 35000 11358 32.45 9.66

Tiền gửi của

dân cư 6684 14119 16000 29733 185.83 110.59

Tiền gửi của

TCTD 5070 8459 17000 10954 53.85 8.22

( nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2006, 2007, 2008)

Tớnh đến 31/12/2007 tổng nguồn vốn huy động đạt hơn 32.935 tỷ đồng, tăng 125% (tương đương với 18.299 tỷ đồng) so với năm 2006. Có được điều này là do năm 2007 là năm mà có nhiều biến động kinh tế như giá dầu tăng cao nhất trong lịch sử, lạm phát tăng, lói suất liên ngõn hàng tăng mạnh. Các ngõn hàng cũng đồng loạt tham gia vào cuộc đua tăng lói suất huy động khiến cho nguồn vốn huy động tăng vượt bậc.

Tuy nhiên, đến năm 2008, do ngõn hàng đã huy động được rất nhiều vốn rồi nhưng rất khó để cho vay do lói suất quá cao, dẫn đến nguồn vốn bị ứ đọng, không quay vòng được. Để tránh tình trạng đó, NHNN liên tục giảm lói suất cơ bản . Động thái đầu tiên là

ngày 20/10/2008, NHNN ban hành quyết định số 2316/QĐ-NHNN hạ lói suất cơ bản từ 14% xuống cũn 13%. Và sau 6 lần giảm liên tiếp thì ngày 01/02/2009 lói suất cơ bản chỉ cũn 7%. Như vậy lói suất cơ bản đã giảm 50% kéo trần cho vay của các ngõn hàng thương mại giảm tương ứng tứ 21% xuống 10,5% ( bằng 150% lói suất cơ bản). Lói suất huy động giảm xuống sẽ không còn thu hút được nhiều vốn như trước đõy nữa, khiến cho nguồn vốn huy động của TCB cũng giảm theo. Đó là nguyên nhân khiến cho vốn huy động trong 6 tháng đầu năm 2008 đạt trên 45 nghìn tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm. Trong đó, nguồn huy động từ dân cư tăng 80% so với cuối tháng 12/2007 và chiếm gần 60% tổng cơ cấu nguồn huy động. Nhưng đến cuối năm 2008 thì tổng vốn huy động chi đạt hơn 52 nghìn tỷ đồng, chỉ đạt 73,89% so với kế hoạch đã đề ra, và chỉ tăng 52% so với năm 2007.

Phõn theo thành phần kinh tế, nguồn vốn trong dõn cư chiếm tỷ trọng cao, đõy là một nguồn vốn rất quan trọng do tớnh ổn định của nó.

Năm 2007, hệ thống điểm giao dịch tiếp tục phát huy lợi thế trong việc tiếp cận khách hàng. Được hỗ trợ bởi hàng loạt các chương trình huy động tiết kiệm hấp dẫn, mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch rộng khắp đảm bảo sự tiếp cận dễ dàng đối với khách hàng trong các sản phẩm huy động dõn cư; đóng góp số dư tiền gửi đạt 14119 tỷ đồng, tăng 111% so với năm 2006.

Huy động vốn từ khách hàng doanh nghiệp đạt 10357 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng ngoạn mục hơn 260% so với 2006. Số lượng khách hàng tổ chức kinh tế tăng hơn 1,5 lần. Từ 9.285 khách hàng năm 2006 lên 14.848 khách hàng năm 2007, trong đó khách hàng SME ( doanh nghiệp vừa và nhỏ) tiếp tục là nhúm khách hàng quan trọng của ngõn hàng, chiếm gần 80% khách hàng doanh nghiệp của TCB.

Đến năm 2008, do nền kinh tế gặp khó khăn nên tình hình huy động vốn từ doanh nghiệp giảm sút, chỉ tăng 9,66% so với năm 2007, tốc độ tăng trưởng rất thấp. Chỉ có nguồn vốn huy động từ dân cư là vẫn giữ nguyên được tốc độ tăng trưởng 110,59% so với 2007, đạt 29.733 tỷ đồng, vượt 185% mức kế hoạch đề ra.

Tuy nguồn vốn huy động năm 2008 có thấp hơn so với năm 2007 nhưng so với mặt bằng chung các NHTM khỏc thỡ TCB vẫn có tình hình huy động vốn khả quan và khá ổn định ngay cả trong cuộc khủng hoảng. Đõy chớnh là điều kiện thuận lợi cho TCB mở rộng quy mô tín dụng cũng như tăng cường hơn nữa khả năng cho vay. Bên cạnh đó,

TCB cần có các biện pháp nhằm tăng quy mô nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế, là nguồn vốn lớn và tương đối ổn định nhămg phục vụ cho việc mở rộng quy mô tín dụng cho vay mua nhà.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY MUA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG TCB (Trang 37 -37 )

×