0
Tải bản đầy đủ (.doc) (117 trang)

HIV và hội chứng AIDS 1 Khỏi niệm về H

Một phần của tài liệu SINH HỌC 10 CBẢN ĐỦ BÀI (Trang 104 -107 )

1. Khỏi niệm về HIV

- HIV là Virut gõy hội chứng suy giảm miễn dịch ở người.

1. Phương thức lõy nhiễm:

- Qua đường tỡnh dục.

- Qua truyền mỏu: Tiờm chớch ma tuý, ghộp nội tạng, truyền mỏu ….

- Từ mẹ sang thai nhi

Cỏc giai đoạn Phagơ

1. Hấp thụ Phagơ bỏm trờn bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thớch hợp với thụ thể của tếbào chủ. bào chủ.

2. Xõm nhập Bao đuụi của phagơ co lại đẩy bộ gen của phagơ chui vào trong tế bào chủ.3. Sinh tổng 3. Sinh tổng

hợp

Bộ gen của phagơ điều khiển bộ mỏy di truyền của tế bào chủ tổng hợp ADN và vỏ capsit cho mỡnh.

4. Lắp rỏp Vỏ caprit bao lấy lừi ADN, cỏc bộ phõn như là đĩa gốc, đuụi gắn lại vớinhau tạo thành phagơ mới. nhau tạo thành phagơ mới.

5. Phúng

trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. Khi TBT giảm khả năng miễn dịch của cơ thể giảm.

-> GV hỏi:Quỏ trỡnh xõm nhập và phỏt triển của Virut HIV diễn ra như thế nào?

- HS nghiờn cứu SGK để trả lời. -> GV bổ sung, hoàn thiện.

GV hỏi : Thế nào là vi sinh vật cơ hội, bệnh nhiễm trựng cơ hội. Em hiểu thế nào về cụm từ HIV/ AIDS ? (Virut HIV sau khi xõm nhập … phỏ huỷ TBT sẽ xuất hiện cỏc triệu chứng của AIDS) Quỏ trỡnh phỏt triển của AIDS gồm mấy giai đoạn? Đặc điểm của mỗi giai đoạn là gi?

- HS nghiờn cứu SGK vận dụng kiến thức từ cỏc phương tiện thụng tin đại chỳng để trả lời. - GV bổ sung, hoàn thiện

Tại sao bệnh nhõn AIDS ở giai đoạn đầu khú phỏt hiện?

HS trả lời...

chứng AIDS

a. Quỏ trỡnh xõm nhiễm và nhõn lờn của HIV:

- HIV hấp phụ lờn thụ thể của tế bào Limphụ T rồi chui vào trong TBT.

- ARN của HIV chiu ra khỏi vỏ caprit rồi phiờn mó thành ADN.

- ADN gắn vào ADN của TBT chỉ huy bộ mỏy di truyền và sinh tổng hợp của TBT. - Sao chộp 1 loại HIV

- TBT bị phỏ vỡ hàng loạt -> hệ thống miễn dịch suy giảm.

- Vi sinh vật cơ hội và bệnh nhiễm trựng cơ hội xuất hiện.

- Vi sinh vật cơ hội là những Vi sinh vật gõy bệnh khi hệ miễn dịch của cơ thể suy yếu. Bệnh nhiễm trựng cơ hội là do vi sinh vật cơ hội gõy nờn)

b. Cỏc giai đoạn phỏt triển của bệnh AIDS:

Gồm 3 giai đoạn : SGK trang 150 - Giai đoạn sơ nhiễm

- Giai đoạn khụng triệu chứng

- Giaiđoạn biểu hiện triệu chứng AIDS.

4. Củng cố:

Cho HS đọc phần kết luận SGK trang 120 Làm SGK trang 151.

Tại sao 1 con trõu, bũ, gà khi bị nhiễm Virut thỡ bệnh tiến triển rất nhanh, dẫn tới tử vong? Liờn hệ …

5. Về nhà: Học bài theo cõu hỏi SGK

KL in nghiờng SGK, Cõu hỏi cuối bài, làm bài tập cuối bài, đọc thờm phần em cú biết.

Chuẩn bị bài mới Chương III Vi rỳt và bệnh truyền nhiễm bài 31.

IV. TỰ RÚT KINH NGHIỆM

Ngày thỏng năm 2008

Ngày soạn: 15 / 4 Bài soạn số 32 - Tiết 34

Ngày dạy: 21 /4 Bài 33 ễN TẬP PHẦN SINH HỌC VI SINH VẬT

I. MỤC TIấU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài này, học sinh cần phải: 1. Kiến thức:

- Nờu và khỏi quỏt cỏc kiểu dinh dưỡng của VSV, thấy được tớnh đa dạng về dinh dưỡng của chỳng, từ đú hiểu vỡ sao VSV cú ở khắp mọi nơi kể cả ở những nơi mà SV bậc cao khụng thể sống được.

- Nờu được tớnh đa dạng về kiểu chuyờn húa vật chất của VSV. Nhiều loại VSV cú nhiều kiểu chuyờn húa vật chất cựng tồn tại trong tế bào, chỳng cú thể biểu hiện trong mụi trường hiếu khớ hay kị khớ, từ đú thấy được tớnh thớch nghi cao của VSV trong điều kiện mụi trường khỏc nhau (đỏy biển, suối nước núng...). - Trỡnh bày được sự sinh trưởng của VSV diễn ra rất nhanh chúng, được đặc trưng bởi 2 chỉ số cơ bản à (hằng số tốc độ sinh trưởng riờng), g thời gian thế hệ hai chỉ số này cú những nột khỏc biệt đặc trưng trong cỏc pha sinh trưởng khi nuụi cấy VSV trong mụi trường khụng đổi mới và mụi trường nuụi cấy liờn tục. Nguyờn tắc nuụi cấy liờn tục được ỏp dụng rộng rói trong nuụi cấy VSV. - Nờu được sự sinh sản của VK bằng cỏc hỡnh thức ngoại bào tử, bào tử đốt và nảy chồi.

- Nờu cỏc tỏc nhõn lý học và húa học ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV, ứng dụng cỏc tỏc nhõn này để kiểm soỏt sinh trưởng của VSV.

- Trỡnh bày được 3 loại cấu trỳc cơ bản của VR: xoắn (trần, vỏ bọc), khối (trần, vỏ bọc) và phagơ (VR hỗn hợp). Hoạt động làm tan của VR. Miễn dịch của cơ thể (miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch khụng đặc hiệu).

- Nờu được vớ dụ minh họa từng khỏi niệm.

2. Kỹ năng:

- Phõn tớch hỡnh vẽ, tư duy so sỏnh - phõn tớch - tổng hợp, hoạt động độc lập của học sinh, kỹ năng liờn hệ giữa lớ thuyết và thực tiễn.

3. Thỏi độ hành vi:

- Vận dụng, ứng dụng kiến thức

Hiểu được:

II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Phương phỏp: trực quan, nờu vấn đề, nghiờn cứu thụng tin SGK, TLNN.

III. TIẾN TRèNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

1. Ổn định

2. Kiểm tra: Trong quỏ trỡnh ụn tập

3. Bài mới

HĐ1 Chuyển húa vật chất và năng lượng

- Khỏi quỏt cỏc kiểu dinh dưỡng của VSV, tớnh đa dạng của VSV - Tớnh đa dạng về kiểu chuyển húa vật chất ở VSV

HĐ của GV HĐ của HS Nội dung cần đạt

Giới thiệu cỏc yờu cầu I. của bài ụn tập

- Phõn biệt cỏc kiểu dinh dưỡng của VSV, VD - Cỏc tiờu chớ phõn loại, cỏc đại diện... - Chuyển húa vật chất. Yờu cầuHS trỡnh bày: + Khỏi niệm chuyển húa vật chất? + Phõn biệt cỏc kiểu chuyển húa vật chất, đại diện? - GV Khỏi quỏt bổ sung, khắc sõu, mở rộng kiến thức. Thảo luận nhúm. - Nhúm 1 bỏo cỏo: Thay số bằng tờn cỏc kiểu dinh dưỡng và cho VD. - Phõn biệt cỏc kiểu dinh dưỡng và VD - Cỏc nhúm bổ sung. KL kiến thức Thảo luận - Trỡnh bày nhúm 2. - Cỏc nhúm bổ sung. KL kiến thức - Nhúm 3 bỏo cỏo

Một phần của tài liệu SINH HỌC 10 CBẢN ĐỦ BÀI (Trang 104 -107 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×