0

Vai trò của hoạt động xuất khẩu XBP.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 26-28 )

Hoạt động xuất khẩu XBP có vai trò to lớn không chỉ cho bản thân những doanh nghiệp thực hiện kinh doanh mà nó còn có vai trò quan trọng với xã hội, với đất nước.

+Với xã hội.

Hoạt động xuất khẩu xuất bản phẩm góp phần thực hiện tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta tới bạn bè Quốc tế. Điều đó sẽ làm tăng cường sự hiểu biết của các nước về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt là về những chính sách, đường lối đổi mới mở cửa

của nước ta. Nhằm gợi mở những cơ hội đầu tư, quan hệ và tạo sức hút đối với bạn bè Quốc tế.

Hơn nữa hoạt động xuất khẩu XBP là việc thực hiện phổ biến XBP của nước ta đến các nước trên thế giới. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các nhà xuất khẩu XBP thực hiện phổ biến những thành tựu về văn hóa xã hội, những thành tựu trong kinh tế, giới thiệu với bạn bè năm châu về đất nước con người Việt Nam...nhằm tô điểm cho hình ảnh của Việt Nam trong lòng bạn bè trên thế giới. Nhằm thực hiện mục đích giao lưu văn hóa (ở tất cả các lĩnh vực). Góp phần tạo nên sức hút mạnh mẽ với Quốc tế. Thúc đẩy quá trình phát triển chung của xã hội...

+ Với bản thân doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh.

Trước hết hoạt động xuất khẩu XBP giúp các doanh nghiệp nâng cao được vị thế, uy tín và hình ảnh của mình. Vì không phải doanh nghiệp nào cũng có thể tham gia vào hoạt động này, cho dù chính sách của Nhà nước là bình đẳng giữa các đối tượng kinh tế.

Thứ hai, hoạt động xuất khẩu XBP sẽ làm tăng doanh số cho các doanh nghiệp kinh doanh. Vì nhu cầu trong nước sẽ dần bão hòa hoặc chính hàng hóa XBP không tìm được chỗ đứng trên thị trường. Khi đó doanh nghiệp cần phải tìm một thị trường mới để chinh phục. Đó chính là thị trường Quốc tế. Chinh phục được thị trường này sẽ làm cho doanh nghiệp mở rộng được quy mô thị trường, tăng lượng hàng bán ra. Và điều đó đồng nghĩa với việc tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho mình. Hơn nữa đây cũng là cách doanh nghiệp tăng hiệu quả theo quy mô kinh doanh của mình.

Thứ ba. Hoạt động xuất khẩu XBP sẽ góp phần làm phân tán rủi ro cho doanh nghiệp. Vì thời cơ trên nhiề thị trường sẽ nhiều hơn ở một phạm vi thị trường hẹp. Điều đó lại càng đúng hơn với những hàng hóa XBP đã bị “ế” ( hoặc do chất lượng kém, hoặc do cạnh tranh quá cao, hoặc do nội dung sản phẩm chưa thích hợp với

người tiêu dùng trong nước...) vì khi đó ế hàng sẽ trở thành thời cơ khi rủi ro bằng không.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 26 -28 )