0

Một số kiến nghị với Nhà nước.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 82-84 )

III. Một số giải pháp đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty Xunhasaba trong thời gian tới.

1. Một số kiến nghị với Nhà nước.

Trong kinh doanh XBP xuất nhập khẩu vai trò của Nhà nước là hết sức to lớn. Nó giúp doanh nghiệp có được cơ hội kinh doanh trong môi trường cạnh tranh lành mạnh, thông qua pháp luật bảo đảm sự công bằng trong kinh doanh.

Về mặt nào đó, vai trò của Nhà nước là điều kiện cần cho hoạt động kinh doanh này. Sự quan tâm, các chính sách pháp luật, các chính sách hỗ trợ... luôn được các doanh nghiệp hoan nghênh.

1.1. Vấn đề quản lý của Nhà nước.

Cạnh tranh là một trong những quy luật đặc trưng của nền kinh tế thị trường. Song cạnh tranh lành mạnh trong bối cảnh ngày nay thì không dễ dàng chút nào. Với một doanh nghiệp như Xunhasaba thì chỉ cần một cuốn sách ngoại văn có nội dung xấu thì nó sẽ xóa bỏ cả một quá trình kinh doanh tốt. Ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của doanh nghiệp. Hơn nữa nhu cầu về sách báo ngoại văn trong nước ngày càng tăng cao đã khiến cho một số tổ chức, công ty trong nước lao vào kinh doanh trong lĩnh vực này gây ra sự rối loạn trong trên thị trường và trong Quản lý nhà nước và ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của Doanh ngiệp.

Vấn đề quản lý Nhà nước để đảm bảo cho:

+ Sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường XBP xuất nhập khẩu;

+ Đảm bảo sự trong sạch của các mặt hàng sách báo trên trên thị trường. Vì nếu còn để tình trạng sách báo nhập lậu vẫn còn diễn ra thì nó sẽ gây nguy hại cho xã hội (vì chất lượng nội dung không đảm bảo, có thể là xấu, phản động) mà trực tiếp là ảnh tới Công ty.

Để tăng cường được vai trò quản lý của mình, Nhà nước cần làm những việc sau:

+ Xây dựng, hoàn thiện các luật, văn bản luật, các quy định...về hoạt động kinh doanh XBP xuất nhập khẩu để đảm bảo hành lang chế tài cho các doanh nghiệp kinh doanh thực hiện hoạt động của mình một cách có cơ sở tránh vi phạm và được ổn định lâu dài;

+ Tăng cường tổ chức tốt hoạt động thanh tra, giám sát với lĩnh vực kinh doanh này. Cụ thể là kiểm tra nội dung XBP, kiểm tra nguồn gốc XBP, kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ cũng như nghĩa vụ thực hiện của các doanh nghiệp kinh doanh...Điều đó là để tạo ra sự công bằng trong sân chơi chung cho bản thân các doanh nghiệp, trong đó có Xunhasaba.

+ Tinh giản, đơn giản hóa các thủ tục rườm rà, gây mất thời gian và phiền nhiễu của nhiều văn bản luật, nhiều quy định. Tạo sự thông thoáng trong các thủ tục đăng kí xuất nhập...

1.2. Nhà nước cần tăng cường sự hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty. Công ty.

Nhà nước thực hiện vai trò này trên các khía cạnh.

Một là Nhà nước thực hiện hỗ trợ với cước phí xuất khẩu cho Công ty. Vì hoạt động xuất khẩu sách báo ra nước ngoài phục vụ công tác đối ngoại cần được tăng cường về số lượng.

Hai là Nhà nước hỗ trợ việc tham gia xúc tiến tại các hội chợ, triển lãm của Công ty. Đó là hỗ trợ chi phí cho gian hàng, chi phí cho vận chuyển...Các con số này ít nhất phải từ 50% kinh phí mà công ty phải chi trả.

Ba là Nhà nước thực hiện áp dụng mức thuế ưu đãi hơn với hoạt nhập khẩu sách báo. Vì điều này nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến giá cả của hàng hóa. Giảm thuế tức là giá của sách báo nhập khẩu sẽ giảm. Có như vậy sách báo

được với công chúng nhiều hơn, tri thức tiến bộ sẽ được phổ biến rộng rãi hơn trong xã hội.

Mặt khác, đề nghị Nhà nước cho thành lập thêm một số trung tâm xúc tiến thương mại tại một số thị trường mới có triển vọng. Các trung tâm xúc tiến này sẽ trực tiếp liên hệ giúp đỡ Công ty thực hiện các khâu nghiệp vụ như nghiên cứu thị trường, quảng bá hàng hóa sách báo, phổ biến thương hiệu của Công ty...Và thực tế thì việc cho ra đời các trung tâm này không chỉ có ý nghĩa với Xunhasaba mà còn có vai trò quan trọng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của nước ta.

1.3. Ngoài ra đề nghị Nhà nước xem xét lại việc mở rộng diện cho phép nhập báo ngày nước ngoài và một số tạp chí tổng hợp chính trị- xã hội khác, vì nhập báo ngày nước ngoài và một số tạp chí tổng hợp chính trị- xã hội khác, vì việc kiểm soát nội dung là rất khó khăn. Trong nhiều năm qua Xunhasaba đã rất nỗ lực, cố gắng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước ngăn chặn, sàng lọc nội dung nhưng đôi khi vẫn xảy ra sơ suất. Nay cho phép cả những đơn vị có những người đã vi phạm do nhập báo chí coa nội dung phản động chuyển đến được thực hiện sẽ có thể gây ra những hậu quả không lường được về chính trị trong khi lợi ích kinh tế mang lại cho Nhà nước là không lớn.

1.4. Trong khai thác nguồn hàng, trong thời gian tới đề nghị Nhà nước cho phép Công ty thực hiện các hoạt động xuất bản để chủ động tạo được nguồn phép Công ty thực hiện các hoạt động xuất bản để chủ động tạo được nguồn hàng có chất lượng phục vụ nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 82 -84 )