0

Vai trò của hoạt động nhập khẩu XBP

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 28-30 )

+ Với xã hội.

Hoạt động nhập khẩu XBP đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thu các tri trức, các thành tựu KHKT và công nhệ tiên tiến trên thế giới vào trong nước. Nhằm đáp ứng nhu cầu cho công cuộc CNH-HĐH đất nước. Mà trực tiếp nó đáp ứng nhu cầu tiếp thu, học tập và ứng dụng các thành tựu ấy trong các ngành nghề cụ thể. Nước ta phát triển sau so với thế giới hàng chục năm, do vậy nhu cầu về sự cải cách KHKT, đổi mới công nghệ là cấp bách và diễn ra ở mọi ngành kinh tế. Khi mà thành tựu KHKT trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu, khi mà sự phát triển như vũ bão của KHKT và công nghệ trên thế giới đang diễn ra thì mong muốn được tiếp nhận những luồng tri thức mới, thành tựu mới trên thế giới là đòi hỏi chính đáng. Mà cách tiếp cận đơn giản nhất mà cũng rất hiệu quả là thông qua XBP nhập khẩu.

Ngoài ra hoạt động nhập khẩu XBP còn đáp ứng nhu cầu đông đảo của công chúng trong nước. Bởi lẽ nền kinh tế ngày càng phát triển, thu nhập của người dân cũng tăng cao... nên nhu cầu chung càng hướng tới sự hoàn thiện. Trong khi các XBP trong nước không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu ấy thì nảy sinh sự đòi hởi các XBP thay thế có nội dung phong phú hơn, chất lượng hơn... Đó chính là các XBP nhập khẩu.

Hoạt động nhập khẩu XBP còn góp phần thúc đẩy quá trình giao lưu văn hóa giữa nước ta với các nước trên thế giới. Nó cùng với hoạt động xuất khẩu XBP tác động lớn đến phát mối quan hệ, sự giao thoa giữa các nền văn hoá.

Nó nâng cao vị thế của các doanh nghiệp thực hiện trên thị trường. Từ đó tăng sức cạnh tranh của chính bản thân doanh nghiệp và hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh. Nó tạo ra sự cạnh tranh giữa các XBP trong nước và XBP nhập khẩu. Từ đó thúc đẩy sự hoàn thiện cho các XBP trong nước, cho các doanh nghiệp kinh doanh nội địa và cho chính thị trường XBP quốc gia.

Tham gia hoạt động nhập khẩu, các doanh nghiệp có thể học hỏi được những kinh nghiệm, những thành công trong kinh doanh của các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Từ đó hoàn thiện mình hơn và tạo được phong cách kinh doanh mới theo xu hướng hội nhập trong kinh doanh thương mại quốc tế. Đặc biệt các doanh nghiệp còn có thể khai thác được những lợi thế, những chính sách ưu đãi của Nhà nước cho hoạt động nhập khẩu XBP (ví dụ thuế nhập giảm 50%, hỗ trợ cước phí vận chuyển..) để tạo ra thuận lợi riêng cho mình.

+ Vai trò của XNK XBP là rất lớn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp, Nhà nước, các cơ quan chuyên trách luôn cần chú ý đến công tác quản lý nội dung của XBP và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp. Để tránh được 3 nguy cơ trong hoạt động này: nguy cơ XBP xấu được mang về Việt Nam; nguy cơ XBP có giá trị văn hóa tinh thần quý báu của quốc gia bị mất và nguy cơ có sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp kinh doanh.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 28 -30 )