0

Tổ chức phân phối xuất bản phẩm

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 62-64 )

II. Tình hình kinh doanh sách báo sách xuất nhập khẩu của Công ty Xunhasaba trong giai đoạn 2001-2005.

4. Một số biện pháp hỗ trợ tiêu thụ.

4.2. Tổ chức phân phối xuất bản phẩm

Tổ chức phân phối sách báo là việc doanh nghiệp xác định dòng chảy của nó (hướng đến) và chuẩn bị các lực lượng, cơ sở cần thiết để đảm bảo cho dòng chảy đó. Hướng đến của hàng hóa càng chính xác, dòng chảy càng nhanh, thì hiệu quả của tiêu thụ càng cao. Đó chính là yêu cầu trong phân phối hàng hoá của bất kì doanh nghiệp nào.

Sơ đồ 3: Dòng chu chuyển tiêu thụ sách báo của Xunhasaba.

Trên thực tế, Xunhasaba thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu sách, báo thì khách hàng của công ty đã được xác định về cơ bản. Tức là hoạt động xuất nhập khẩu dựa phần lớn vào đơn đặt hàng trước của khách hàng. Phần lớn các đơn đặt của Xunhasaba là các thư viện của các trường đại học, các cơ quan ngoại giao, tổ chức xúc tiến …với số lượng rất lớn : Ví dụ với khách hàng trong nước: TTTVQG hàng năm đặt hàng với

Trong nước Trong nước Xunhasaba Khách hàng

Nguồn +phương tiện

+nhân sự Nước ngoài

…giao dịch Nước ngoài

kim ngạch trên 100.000 USD. Công ty PHBC TƯ cũng có giá trị các đơn đặt dao động từ 92.000 đến 13.5000 USD, Trung tâm thông tin KHXH &NH mỗi năm cũng đặt hàng khoảng 70.000-80.000 USD …

Các khác hàng nước ngoài ví dụ: trung tâm thư viện quốc gia Đức mỗi năm cũng đặt 10.000-12.000 USD tiền sách báo … Như vậy lượng sách báo nhập hay xuất của Xunhasaba chiếm phần lớn từ các đơn đặt hàng (khoảng 80%). Với lượng hàng này thì tổ chức vận chuyển đã có trong hợp đồng giao dịch. Với lượng sách báo xuất khẩu Xunhasaba sử dụng hai hình thức cơ bản là kí hợp đồng gửi qua dịch vụ hàng không và tàu thuỷ (hai hình thức di chuyển này chuyển tới hơn 90% lượng sách báo mà công ty xuất khẩu).

Vói các khách hàng trong nước thì ngoại trừ một số khách hàng như TT TV trường Đại học Đà Nẵng, Đại học Vinh…thì hầu hết khách hàng đều tập trung tại Hà Nội và Tp.HCM do vậy việc tổ chức phân phối sách báo cho họ là điều mà công ty luôn thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên việc thực hiện phân phối báo gặp hạn chế bởi Xunhasaba khai thác qua Công ty phát hành báo chí TƯ và gửi theo đường bưu điện…nên nhiều khi không đảm bảo được về thời gian.

Như vậy nói chính xác là kế hoạch phân phối sách báo của Xunhasaba là việc tổ chức trả hàng theo đơn đặt. Lượng sách báo dự trữ không nhiều (khoảng 10% cho cửa hàng và 10% cho các nhà mua buôn).

Điều này là do:

+) Ở thị trường trong nước, nhu cầu XBP ngoại văn chưa thật sự cao, hơn nữa thị trường tập trung ở Hà Nội, Tp HồChí Minh, Đà Nẵng,…cộng với việc giá bán sách báo nhập khẩu thường cao gấp 2-3 lần giá bìa, do đó việc tổ chức trung gian (kênh phân phối) là chưa thực sự cần thiết. Người tiêu dùng sẽ thiệt thòi hoặc doanh lợi của công ty sẽ giảm.

Trong tương lai Xunhasaba sẽ tổ chức phân phối sách báo của mình theo nhiều phương thức khác nhau (như tổ chức kênh phân phối…) nhưng việc đó phải được làm song song với việc mở rộng thị trường tiêu thụ và xây dụng thương diệu của công ty.

5. Kết quả kinh doanh của Công ty từ năm 2001-2005.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 62 -64 )