0

Tăng cường hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 79-81 )

II. Tình hình kinh doanh sách báo sách xuất nhập khẩu của Công ty Xunhasaba trong giai đoạn 2001-2005.

Chương III Định hướng và những giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh XBP XNK của công ty Xunhasaba trong giai đoạn

2.2. Tăng cường hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Đây là một yêu cầu cấp thiết trong hoạt động của Xunhasaba. Trong thời gian qua nói chung hiệu quả kinh doanh của Công ty đạt đựoc chưa cao. Các khâu nghiệp

đàu tư vào đó. Tăng cường hiệu quả kinh doanh là tăng doanh số, tăng lợi nhuận trên những đơn vị đầu tư chi phí thấp nhất. Để làm đựơc điều đó Công ty đã đề ra kế hoạc thực hiện những biện pháp sau:

+ Lên kế hoạch chính xác các công tác của Công ty trong những kì kinh doanh cụ thể. Kế hoạch về chi phí, về nhân sự, về phương tiện, công cụ, cơ sở vật chất kĩ thuật về thị trường và các biện pháp thực hiện. Đặc biệt kế hoạch nhân sự phải chính xác mới phát huy được hiệu quả chuyên môn. Có thể trong thời gian tới Công ty sẽ thực hiện kế hoạch khoán doanh thu trong các khâu nghiệp vụ như hội chợ, quảng cáo…

+ Thực hiện đầu tư lớn vào các khẩu, nghiệp vụ, hoặc các mục tiêu trọng tâm. Ví dụ những mặt hàng trọng tâm, những thị trường trọng điểm, mục tiêu…để tăng thị phần trên thị trường. Tuyệt đối không thể thử nghiệm ở những thị trường hoàn toàn mới, hoặc những khâu, biện pháp mà công ty chưa thực hiện bao giờ.

+ Tăng cường hiệu quả ở từng khâu nghiệp vụ cụ thể. Như khâu nghiên cứu thị trường cần có một kế hoạch chính xác và cụ thể trước khi thực hiện. Và trong thời gian tới Công ty phải liên hệ với những tổ chức xúc tiến thương mại (có thể trong nước hoặc của nứơc ngoài) để thực hiện tốt nghiệp vụ này. Hoặc trong kế hoạch khai thác thì tránh xác định nhầm nhu cầu của thị trường để rồi nhập lại những mặt hàng không được gọi là bán chạy. Như thế thì lượng tồn kho sẽ rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Công ty…

+ Thực hiện những biện pháp hỗ trợ nếu có thể. Ví dụ như thực hiện linh hoạt trong thanh toán vớ các nhà cung cấp để lợi dụng được nguồn vốn. Kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức xúc tiến, hỗ trợ thương mại…thực hiện tốt khâu quan hệ với khách hàng để thực hiện đựoc khâu thu hồi nợ của khách hàng, nhằm tích tụ nguồn lực về vốn…

+ Đặc là kế hoạch đào tạo nhân sự trong thời gian tới nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của đối ngũ lao động. Nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong năng suất lao động.

+ Định hướng tổng quát trong thời gian tới là:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu đạt từ 7 đến 8 % mỗi năm.

- Có sự biến chuyển về cơ cấu kim ngạch giữa xuất và nhập khẩu XBP. Và tăng cơ cấu mặt hàng sách trong cán cân xuất nhập khẩu.

- Thị phần doanh số trên thị truờng của Công ty phải luôn dẫn đầu…

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 79 -81 )