0

Nâng cao hiệu quả các khâu nghiệp vụ.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 77-78 )

II. Tình hình kinh doanh sách báo sách xuất nhập khẩu của Công ty Xunhasaba trong giai đoạn 2001-2005.

Chương III Định hướng và những giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh XBP XNK của công ty Xunhasaba trong giai đoạn

1.1. Nâng cao hiệu quả các khâu nghiệp vụ.

Để tăng cường hiệu quả kinh doanh, đặc biệt là việc thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh cụ thể với những chỉ tiêu nhất định, Công ty đã đề ra nhiều biện pháp kinh doanh trong kế hoạch thực hiện năm 2006.

+ Tích cực chủ động tìm kiếm thị trường trong nước, có kế hoạch tiếp thị cụ thể cho từng loại đối tượng khách hàng theo các chủng loại nhu cầu hàng hoá mà khách hàng yêu cầu;

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tham gia các hội chợ sách quốc tế, đi khai thác hàng hoá ở nước ngoài;

+ Mở rộng việc tìm kiếm các nhà cung cấp mới, đặc biệt với sách, báo chí chuyên ngành, cơ sở dữ liệu chuyên ngành…;

+ Tổ chức và phối hợp với các nhà cung cấp nước ngoài tổ chức các hội thảo về từng lĩnh vực mà khác hàng trong nước quan tâm;

+ Xây dựng các chương trình tiếp thị, quảng cáo, triển lãm – bán hàng trong các dịp có các ngày lễ và các sự kiện quan trọng trong năm 2006;

+ Củng cố, hoàn thiện cá kỹ năng thực hiện các đơn đặt, hợp đồng theo hướng nhanh hơn, chính xác hơn theo chuẩn quốc tế;

+ Xây dựng kế hoạch phục vụ khách hàng trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay;

+ Ngoài các mặt hàng chính, dịch vụ chính hiện nay cần khẩn trương tìm kiếm mặt hàng, dịch vụ mới mà pháp luột không cấm, tham gia vào hoạt động xuất bản, quảng cáo…;

+Có kế hoạch đối phó với các đối thủ cạnh tranh một cách chi tiết;

+Hiện đại hoá các khâu kinh doanh thông qua ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin hiện đại.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 77 -78 )