0

Quá trình xây dựng và phát triển.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 30-31 )

Xunhasaba là một doanh nghiệp nhà nước, có bề dầy kinh nghiệm và thành tích trong công tác xuất nhập khẩu sách báo của đất nước. Cho đến nay công ty đã trải qua một chiều dài lịch sử gần 50 năm xây dựng và phát triển.

Ngày 18/04/1957, Bộ văn hoá ra quyết định số 28-VH/QĐ thành lập sở Xuất nhập khẩu sách báo trung ương với tên dao dịch quốc tế là Xunhasaba. Kể từ đó cho đến nay công ty đã trải qua các giai đoạn phát triển như sau:

+Giai đoạn 1957-1978. Đây là giai đoạn đầu xây dựng công ty. Bối cảnh đất nước còn đang có chiến tranh, công ty đã phải gặp vô vàn khó khăn. Nhiệm vụ chính của công ty là phục vụ tuyên truyền đối ngoại thông qua các hợp đồng mua bán, trao đổi sách báo. Nhiệm vụ kinh doanh ngoại thương thu ngoại tệ cho đất nước vẫn chỉ trên danh nghĩa .

+ Giai đoạn 1978-1983. Ngày 09/10/1978, Bộ văn hoá thông tin ra quyết định số 180 VHTT/QĐ sáp nhập công ty Xuất nhập khẩu sách báo Việt Nam và quốc doanh phát hành sách thành tổng công ty phát hành sách và xuất nhập khẩu sách báo.

+ Giai đoạn 1983 -1997. Ngày 24/05/1982, Bộ văn hoá thông tin ra quyết định số 61 VHTT/QĐ ngày 24/05/1983 tách công ty Xuất nhập khẩu sách báo ra khỏi Tổng công ty phát hành sách. Giai đoạn này đất nước đã tiến hành đổi mới (vào năm 1986) do vậy chức năng, nhiệm vụ, ngành hàng của công ty đã được bổ sung. Phạm vi thị trường, khách hàng ...ngày càng mở rộng. Sau năm 1986 dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, công ty Xunhasaba đã mạnh dạn tiến hành hạch toán kinh tế. Cải tiến toàn

diện công ty, mở rộng thị trường sang các khu vực khác. Mặc dù còn có sai sót nhưng tập thể lãnh đạo, công nhân viên công ty đã nỗ lực khắc phục tốt và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

+Giai đoạn 1998-2005. Đất nước chuyển mình theo xu thế hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Cơ hội và thách thức đã và đang đặt ra những câu hỏi cho công ty. Nắm bắt thời cơ tự hoàn thiện bản thân, công ty đã tăng cường và phát triển khả năng thực hiện các nhiệm vụ của mình. Nghiệp vụ kinh doanh là được công ty xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Xu hướng đa dạng hoá thị trường, mặt hàng và các nghiệp vụ kĩ năng luôn là định hướng cho công ty. Các thị trường Bắc Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản , Đức… được khai phá thêm. Hiệu quả xã hội của công ty mang lại là không thể phủ nhận.

Trong thời gian tới, Xunhasaba Sa Ba sẽ tiếp tục không ngừng nâng cao tầm vóc của mình để thực hiện thành công hai nhiệm vụ quan trọng đó là hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 30 -31 )