0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

Kiến trúc phần tử BNG với độ khả dụng cao 1 Phần cứng

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 74 -77 )

CHƯƠNG 3 TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLE PLAY

3.3.5.2. Kiến trúc phần tử BNG với độ khả dụng cao 1 Phần cứng

3.3.5.2.1. Phần cứng

Một đặc trng của BNG bao gồm điều khiển riêng biệt mặt bằng phần cứng, dữ liệu mặt bằng phần cứng và hỗ trợ các hệ thống con. Mỗi bộ phận phần cứng riêng lẻ này có thể được bảo vệ bởi một bộ phận dự phịng nhanh:

Nguồn cung cấp

Thuộc về mơi trường ( quạt)

Điểu khiển mặt bằng phần cứng

Dữ liệu mặt bằng phần cứng

Giao diện truyền thơng

Một số hiệu quả có thể được tăng thêm khi nhiều bộ phận riêng biệt giống nhau được sử dụng đồng thời. Đúng hơn là dự phòng truyền thống 1:1, trong một đường giao diện dự phòng được chuyên dụng để hoạt động một tùy chọn hiệu quả hơn để triển khai một thiết kế dư thừa 1:N. Như là một kiến trúc, thơng qua nó hiệu quả hơn từ bối cảnh tài nguyên, có một số sự hạn chế. Thiết kế này bảo vệ chống lại chỉ có duy nhất một sia hỏng trong hệ thống. Dựa trên toàn bộ MTBF của mỗi bộ phận và độ khả dụng mong muốn của hệ thống, mức độ dư thừa có thể được tính tốn.

3.3.5.2.2. Phần mềm

Có sự dư thừa phần cứng có hiệu lực cho rằng trách nhiệm về một bộ phận bị hỏng là chỉ có một phần vấn đề khó giải quyết. Hệ thống cũng bắt buộc phải có thể khơi phục trạng thái đầu cuối tới đầu cuối và các dịch vụ sau một lỗi trên phần cứng. Trong quản lý và các mặt bằng dữ liệu, một sự đa dạng về dữ liệu được bảo quản và được xử lý. Trạng thía bên trong của thiết bị có thể thay đổi vào bất cứ thời điểm nào.

Người dùng thường xuyên kết nối và ngắt kết nối được xử lý; sự xác thực thông tin gửi, được yêu cầu và được lưu trữ: và được chuyển tiếp nhập liệu vào bảng được tính tốn và sử dụng.

Để thực hiện chức năng chuyển qua (failover) giữa phần cứng dư thừa, trạng thái này phải được dùng chung giữa các bộ phận hoạt động và các bộ phận dự phịng. Một số thơng tin này có thể được cân nhắc “ tĩnh” ( như là sự cấu hình thiết bị) và các thơng tin khác là “ động” nhiều hơn. Thơng tin tĩnh có thể được lưu trữ, được cấu hình trước thơng tin mà thiết bị phân biệt được. Cả hai loại thông tin này phải được dùng chung giữa các bộ phận hoạt động và bộ phận dự phịng .

Thơng tin tĩnh nếu được dùng chung giữa các bộ phận hoạt động và các bộ phận dư thừa, sinh ra các bộ phận dư thừa đủ thông tin phục hồi lại sự hoạt động sau khi nó thừa nhận sự trách nhiệm ban đầu. bởi vì thơng tin động thay đổi nhanh chóng, một cách chính xác và đầy đủ ghi nhanh các thơng tin này phải co hiệu lực trên bộ phận dư thừa ngay lập tức một sự cố tập trung đến bộ phận dư thừa để phục hồi lại nơi mà hoạt động không dùng được.

Như một sự lựa chọn, một vài trạng thái này có thể thiết lập dựa trên sự quản lý dữ liệu đến từ hệ thống.

3.3.5.2.3. NSR

Nonstop Routing Định tuyến không ngừng được sử dụng để mô tả sự kết hợp về sự đa dạng của các trạng thái công nghệ thực hiện chức năng chuyển qua. NSR thực hiện chuyển qua từ một bộ phận đầu tiên tới một bộ phận dự phịng mà khơng ngắt định tuyến hoặc chuyển tiếp. Để đạt được điều này, thiết bị buộc phải có thể phát hiện nhanh một sự cố và sau đó nhanh chóng chuyển mạch tất cả kết nối bên ngoài tới bộ dự phòng mà được tải trước với bản sao trạng thai hiện thời mới và chính xác.

Điều này có nghĩa rằng các phiên giao thức định tuyến, trạng thái giao diện và trạng thái người dùng khác có thể được dịch chuyển liền một mảnh giữa các bộ phận trong BNG. Điều này ngăn cản bất kỳ thiết bị nào gần nó do biết đó là một trục trặc. Cho nên, các thiết bị gần kề có thể duy trì trạng thái trong suốt failover, và chất lượng dịch vụ đầu cuối tới đầu cuối được duy trì.

3.3.5.2.4. ISSU

Mục đích của nhiều cơ sở hạ tầng có HA các đặc trưng hiện nay được thực hiện là để cho phép dịch vụ nâng cấp phần mềm ISSU (in-service software upgrades ) mà khơng có tác động định tuyến thiết bị và khả năng chuyển tiếp. Với nhiệm vụ như là khởi động lại từ từ và NSR, các thiết bị với sự dư thừa phần cứng ( hoặc là vật lý hoặc là logic ) có thể tải hồn tồn phần mềm mới sự giải thốt mà khơng phá vỡ luồng lưu lượng. Khả năng này là một bước chủ yếu hướng tới một hệ thống với độ khả dụng cao.

Hình 3.15 Tóm tắt về các hạn chế hoạt động trong hệ thống mà được thảo luận trong phần này. Điều này bao gồm xử lý các bộ phận, mà cũng cần thiết lập để bảo đảm xử lý lỗi đúng cách trong hệ thống trong trường hợp cấu hình sai.

Hình 3.15 Hệ thống với độ khả dụng cao và xử lý các bộ phận

Độ khả dụng cao đạt được thơng qua sự tích lũy về hiệu quả của một số các bộ phận: phần mềm đặc trưng, thủ tục hoạt động và toàn bộ một kiến trúc mà cho phép tất cả các thành phần này làm việc cùng nhau. Các phần tử mạng tự chúng đóng một vai trị quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của chúng, nhưng các sự cố là ngẫu nhiên. Kiến trúc hệ thống phải tính tốn tới sự cân bằng giữa dịch vụ đảm bảo tới đầu

cuối khách hàng, các nhân tố và bối cảnh mà có thể phá vỡ sự đảm bảo này và chi phí và các chi tiết về cách mà chúng có thể được giảm bớt.

KẾT LUẬN

Triple –Play gồm 3 dịch vụ trên một kết nối: Internet ADSL, truyền hình theo yêu cầu, dịch vụ thoại. Do tất cả hoạt động trên một hạ tầng IP duy nhất nên chi phí đầu tư sẽ giảm đáng kể, kéo theo giá cước sẽ giảm hơn rất nhiều so với tổng chi phí mà khách hang phải trả cho từng loại dịch đơn lẻ. Điểm mấu chốt của dịch vụ là mang đến cho người sử dụng chất lượng và sự tiện lợi cao, phương thức sử dụng dịch vụ tối ưu.

Đầu tiên là dịch vụ thoại với nhiều tính năng nổi bật và tiết kiệm cước. Thứ hai là dịch vụ truyền hình theo yêu cầu, cho phép xem phim, hình ảnh, âm thanh chất lượng cao. Có thể xem nhiều kênh truyền hình trong và ngồi nước, có thể xem lại các chương trình đã phát.

Trên đây là những hiểu biết có phần cịn hạn chế của em. Do hạn chế về trình độ cũng như thời gian tìm hiểu chưa nhiều nên đồ án vẫn cịn nhiều sai sót. Kính mong các thầy cơ giáo chỉ bảo để em có thể hồn thiện hơn vốn kiến thức của mình.

Cuối cùng, một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các thầy cô giáo đã tận tình dạy dỗ em trong 9 kỳ học vừa qua. Đặc biệt em gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Nguyễn Đức Thủy đã dẫn dắt em đi tới hoàn thành đồ án này. Em xin chân thành cảm ơn!

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 74 -77 )

×