0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

Chất lượng dịch vụ trên một PWE3 và VPLS

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 57 -58 )

CHƯƠNG 3 TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLE PLAY

3.2.3.2. Chất lượng dịch vụ trên một PWE3 và VPLS

Để đảm bảo dữ liệu của khách hàng được chuyển tiếp tin cậy trên hệ thống kết hợp, hệ thống cần là được quy mơ vì vậy tắc nghẽn khơng được sảy ra. Nếu sảy ra tắc nghẽn, quyền ưu tiên dữ liệu cao và thấp trừ khi có một phương pháp cho biết quyền ưu tiên gói tin đến các thiết bị trong đường đi. QoS được thực hiện trên một hệ thống để cải thiện hiệu suất đối với thông tin dữ liệu trong suốt thời gian tắc nghẽn.

Bởi vì pseudowires và VPLS được vận chuyển trong một gói tin MPLS, có một kỹ thuật để đánh dấu các gói tin với một giá trị quyền ưu tiên. Được định nghĩa trong RFC 3032, trường EXP 3bit trong các gói tin MPLS có thể được sử dụng cho biết các bộ định tuyến MPLS cách mà gói tin sẽ được xử lý. Điều này giống với DiffServ TE và 802.1P ( được thảo luận trong phần tới), sử dụng để cho biết quyền ưu tiên của các gói tin IP và các khung Ethernet. Ngồi ra, nếu có một hệ thống Ethernet kết hợp, các bit EXP sẽ được chuyển thành các bit 802.1 P trong trường hợp tắc nghẽn trên hệ thống kết hợp.

Trước đây nó đã được lưu ý rằng nó là không phổ biến để kết cuối một pseudowire hoặc trường hợp VPLS trên một BNG mà đồng thời kết cuối các phiên thuê bao. Như một kết quả, VLAN đường trục được cần giữa BSR và hệ thống MPLS. Để quản lý đúng đắn QoS, một số bước xen vào cần được ứng dụng giữa hai giao thức. Hình 3.7 chỉ ra các khung Ethernet rời khỏi BNG với quyền ưu tiên 802.1P. 802.1P là một chuẩn IEEE mà định nghĩa sử dụng một trường 3 bit trong một tiêu đề 802.1Q để cho biết quyền ưu tiên của khung. Ngay khi các khung này so khớp MPLS PE, các quyền ưu tiên 802.1P này cần sao lại tới các tiêu đề MPLS EXP.

Hình 3.7 Chất lượng MPLS của dịch vụ liên kết mạng

Bây giờ tất cả các thiết bị P và PE dọc theo đường đi biết quyền ưu tiên khung Ethernet và có thể xem xét nó tùy theo cách giải quyết của nhà cung cấp dịch vụ khi có tắc nghẽn trong hệ thống. Ở đầu cuối khác, khi khung đi vào hoặc là DSLAM hoặc là hệ thống Ethernet khác, trường 802.1P là khơng đề cập đến bởi miền MPLS và có thể biết được bởi các bộ chuyển mạch dọc theo đường đi.

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 57 -58 )

×