0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

Truyền tải truyền thống

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 50 -53 )

CHƯƠNG 3 TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLE PLAY

3.2.2. Truyền tải truyền thống

Sợi quang tối là một đường quang chuyên dụng giữa DSLAM hoặc một bộ chuyển mạch Ethernet kết hợp cục bộ và CO. Đường quang có thể ngang qua một vài sợi qua kết nối trước khi đạt được khung phân phối quang FDF (Fiber Distribution Frame) cuối cùng tại CO và có thể cung cấp một cách dễ dàng phương pháp kết nối hai điểm cuối quang. Lựa chọn này là tốn kém hơn từ một sự tận dụng sợi quang so với một ghép kênh SDH, nhưng nó cung cấp băng thơng siêu tốc với giao diện trực tiếp các DSLAM và các BNG mà không cần giao diện nhiều hơn với hoạt động phần cứng DWDM. Do đó nếu một sự tăng thêm trong truyền tải băng thông được yêu cầu trên các điểm cuối ( từ 1GE đến 10 GE ), chỉ các giao diện quang ở mỗi đầu cuối cần được nâng cấp, so với một sự nâng cấp tốn kém hơn đối với một bộ ghép quang. Như vậy các kiến trúc thông thường nhất trong các mạng phân phối phạm vi nhỏ và vừa nơi mà mật độ sợi quang là cao và duy trì chi phí thấp. Ví dụ, hàng loạy các mạng quang đơ thị có thể cung cấp kết nối giữa CO và DSLAM đối với một nhà cung cấp dịch vụ mà khơng có cơ sở hạ tầng của chính nó. Tại CO, sợi quang tối vận hành có thể được kết cuối hoặc là trực tiếp trong BNG hoặc là trong một bộ chuyển mạch kết hợp. Trong phạm vi băng thông được phân bổ thấp, một bộ chuyển mạch hệ thống Ethernet sẽ thực hiện tốt hơn . Nhưng như đã đề cập ở phần đầu của chương này, người ta sẽ phân tích cẩn thận lưu lượng dữ liệu được mong đợi, điều này đặc biệt thận trọng như làm tăng băng thông trên thuê bao vì lưu lượng ngang hàng và dịch vụ video, chúng là dạng video chuẩn (SD-TV) hoặc tivi có độ phân giải cao (HD-TV), như là làm tăng băng thơng, sự kết hợp lợi ích của một bộ chuyển mạch là không dễ nhận thấy được.

DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) được hiểu với ngữ cảnh truyền tải lưu lượng người sử dụng trên một hoặc nhiều tiện ích truyền tải là các bước sóng quang. Giống như bất kỳ chức năng ghép kênh nào, một vài thiết bị có thể dùng chung một cáp duy nhất với một liên kết sợi quang duy nhất, truyền tải thông qua một đường quang từ một thiết bị duy nhất. Một bộ tách kênh ở kết cuối đầu cuối có thể tách các

đường Ethernet vào trong hoặc là các cổng Ethernet riêng biệt hoặc là các VLAN khác nhau. Thiết bị ghép và tách này là tốn kém hơn nhiều các đường quang chuyên dụng và thường yêu cầu một dụng cụ thiết bị truyền dẫn đắt hơn. Như một ngữ nghĩa chính, một sợi quang tối có thể cũng mang sự truyền dẫn CWDM hoặc DWDM. Một sự định nghĩa phổ biến hơn về sợi quang tối nghĩa là giao diện cáp đối với các hệ thống đầu cuối tại lớp quang cao hơn một số thiết bị khác. Các hệ thống tại mỗi đầu cuối có thể là các SFP mà là được nối trực tiếp tới một AN, BNG, hoặc bộ chuyển mạch. Hay là, các hệ thống có thể sử dụng tốt các chức năng ghép kênh. Với mục đích sự rút gọn sự đơn giản, sợi quang tối kể đến một hệ thống mà có gắn một thiết bị khơng ghép kênh cố định như là một DSLAM, AN hoặc một BNG.

Một hệ thống SDH hoặc SONET hiện nay có thể là được nâng cao để hỗ trợ riêng truyền tải Ethernet (đúng hơn sử dụng ATM như giao thức lớp dưới) bằng cách thiết lập các giao diện giao diện trong các node của bộ ghép kênh. Các DSLAM sau đó được kết nối trực tiếp tới các node qua cáp đồng đường ngắn hoặc qua kết nối quang. Đây có thể là một phương pháp rẻ hơn để cung cấp sự kết nối Ethernet tới một PoP mà không yêu cầu một bộ chuyển mạch chuyên dụng. Kết hợp SDH/SONET hiện nay có thể khơng đủ kết cấu bộ chuyển mạch đối với thông lượng cao cần cho các dịch vụ Triple-Play thơng qua số giao diện có hiệu lực có thể có đề suất khác. Bù đắp đó là trong một số khu vực thành phố và hầu hết các khu vực nơng thơn nơi mà độ dài vịng lặp cục bộ là dài hơn và do đó tốc độ đồng bộ cổng DSL là thấp hơn, vùng phủ lớn hơn cần cho sự kết hợp băng thông rộng trong cac node SDH.

3.2.3. VPLS

VPLS (Virtual Private LAN Service) được tạo ra để cạnh tranh với một mạng LAN qua một PSN. Giống một pseudowire, VPLS có thể cũng chạy qua GRE hoặc các đường hầm L2TP. VPLS là một sự nâng cấp thẳng tới dịch vụ pseudowire , mà có khả năng chỉ về dịch vụ điểm-điểm. Các hệ thống Ethernet LAN vốn là đa truy nhập, vì vậy có thể cạnh tranh đích đáng chúng u cầu một hệ thống điểm-đa điểm. Phần này trước tiên đưa ra một tổng quan về cách mà VPLS làm việc và sau đó mơ tả các vấn đề nó có thể giải quyết trong hệ thống Triple-Play.

Hình 3.3 Minh họa VPLS cơ bản, Wellington, vị trí đầu của tổng đài được chỉ ra trong hình, có hai tổng đài nhánh- Auckland và Dunedin- các mà cần truyền thông với mỗi tổng đài khác mà khơng có u cầu một bộ định tuyến tại mỗi vị trí. Trong sự tranh cãi khác, các hệ thống cần duy nhất một miền broadcast vì vậy mà mỗi thiết bị trên một LAN tin tưởng rằng nó là trên một hệ thống lớp 2. Mỗi vị trí được kết nối tới các bộ định tuyến của nhà cung cấp dịch vụ qua Ethernet ( nhưng loại truy nhập về mặt lý thuyết cũng có thể là Frame Relay hoặc ATM). Nếu một mạng lưới lớp 2 điểm- điểm trọn vẹn được sủ dụng, hai VLAN từ mỗi CE sẽ là cần thiết vì vậy nó có thể đạt được mỗi CE khác. Tất nhiên, biểu đồ hình cây mở rọng cũng sẽ được yêu cầu để ngăn chặn bất kỳ vòng lặp lớp 2 nào. Sự chiếm lấy một bước nhảy xa hơn này đối với quy mô triển khai lớp 2 . Tổng chi phí về quản lý tất cả các kênh điểm-điểm, cũng như các kiểu dư thừa, có thể làm VPLS một lựa chọn thuyết phục đối với các nhà cung cấp dịch vụ để sử dụng thay thế các kênh PWE3.

Hình 3.3 Một hệ thống VPLS cơ bản

Giống với các kênh điểm-điểm, truyền tải VPLS và sự kết hợp một hệ thống các DSLAM trở lại vị trí một BNG. Kiến trúc vật lý của một hệ thống VPLS nhìn rất

giống với dịch vụ pseudowire được chỉ ra trong hình 2.3. Ssự khác nhau rõ ràng về bề mặt là trạng thái điểm-đa điểm của dịch vụ.

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 50 -53 )

×