0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

Cung cấp multicast sử dụng VPLS trong mạng lõ

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 32 -32 )

Chạy multicast qua VPLS (Virtual Private LAN Service) là thu được nhiều sự chú ý trong IETF thời gian gần đây và với khá nhiều lý do. Nó là một định hướng tới một ý tưởng phù hợp với một nhà cung cấp bên trong kỹ thuật truyền tải IPTV và nhằm đưa ra các dịch vụ VPN multicast tới các khách hàng bên ngoài. Trở ngại lớn nhất về sử dụng MPLS để chuyển tiếp multicast là sự thiếu hiểu biết về cấu trúc MPLS vật lý tầng dưới ( như đã được mô tả trong phần trước).Những kết quả này vì lưu lượng khơng cần thiết lặp lại trên các liên kết hệ thống thông thường như đã được chỉ ra trong hình 3.9. Sự cải tiến giao thức cho phép VPLS hướng tới lưu lượng multicast hiệu quả hơn và đê kết hợp chặt chẽ hơn với kỹ thuật truyền tải lớp dưới. ví dụ,ngày nay VPLS sử dụng nhiều P2P LSP cho kỹ thuật truyền tải. Một kiểu lựa chọn khác đó là sử dụng các P2MP LSP. Chương 4 có thêm nữa các thông tin cơ bản về VPLS.

VPLS khơng chỉ có chịu trách nhiệm về sự hợp lý hóa tái tạo multicast trong hệ thống,nó được thiết lập trên các giao thức khác như là BGP,RSVP và LDP để tạo ra một cấu trúc liên kết multicast hiệu quả. Thảo luận trong phần này dựa trên khái niệm được mô tả trong bản phác họa Internet “ Multicast over VPLS”. Sự tối ưu hóa đầu tiên là nơi mà hệ thống VPLS cần chuyển lưu lượng multicast sử dụng các “cây multicast”, nó được xây dựng sự dụng các giao thức báo hiệu như là RSVP-TE,LDP hoặc PIM. Sự tối ưu hóa thư 2 là, cho phép các lối vào và lối ra của các PE tự động tìm ra mỗi cái khác và cho phép các bộ định tuyến tạo các cây multicast giữa chúng. Tất cả các khái niệm này được giải thích trong phần sau.

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 32 -32 )

×