0
Tải bản đầy đủ (.docx) (78 trang)

Sử dụng nhiều điểm bơm tín hiệu với duy nhất một địa chỉ nguồn

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 42 -44 )

Nếu duy nhất một máy chủ truyền thông được sử dụng, tất cả hệ thống trên thế giới sẽ không trợ giúp nếu duy nhất máy chủ cần khởi động lại hoặc sự cố chương trình. May mắn là,triển khai duy nhất một máy chủ truyền thông là một sự kiện khác thường,vì vậy câu hỏi tiếp theo là làm thế nào vận hành các máy chủ này để làm giảm thời gian chết của máy .

Một STB có thể nhận một kênh video multicast từ một nguồn duy nhất tại một thời điểm. Nếu một máy chủ bị hỏng, hoặc là hệ thống hoặc là STB cần chuyển mạch tới một nguồn luôn phiên. Trong sự triển khai này.nó là khơng phổ biến để các STN có thể chuyển mạch tới một nguồn luôn phiên khác. Một điểm nhỏ hơn đó là yêu cầu IGMP phiên bản 3 bởi vì giao thức này có thể bao gồm địa chỉ ngnh của nhóm. Vì thế sự triển khai ngày nay cần kiến trúc từ đầu cuối tới đầu cuối, một thành phần của mạng lõi truyền tải và như nhiều phần cứng PoP có thể thực hiện được.

Nhiều vị trí bơm vào video có thể sử dụng bằng cách dành riêng một máy chủ cho một hoặc nhiều hơn các bộ định tuyến biên. Một máy chủ hoạt động truyền phát tất cả các nhóm multicast tới các bộ định tuyến, nhưng chỉ một trong số các bộ định tuyến đó trên thực tế chuyển tiếp lưu lượng đến hệ thống, bởi vì các bộ định tuyến luồng xuống lựa chọn chỉ duy nhất một đường đi tới địa chỉ nguồn khi PIM tham gia gửi luồng lên. Sự bơm tín hiệu các máy chủ cần chia sẻ nguồn địa chỉ IP giống nhau, bởi vì các STB ( hoặc các BNG với ánh xạ PIM-SSM) thường có chỉ duy nhất một địa chỉ được cấu hình để xác định nhóm multicast. Thủ thuật để cấu hình mỗi giao diện bộ định tuyến để kết nối tới một máy chủ/ cụm máy chủ được cấu hình với cùng địa chỉ mạng. Điều này tạo ra một miền anycast và hoạt động giống với anycast RP. Mỗi bộ định tuyến máy thu PIM lựa chọn chi phí định tuyến thấp nhất để gửi thông báo PIM tham gia. Mỗi giao diện bộ định tuyến có một hệ thống phổ biến được cấu hình cho các máy chủ truyền thông anycast và thông báo này tới miền định tuyến IGP. Nhắc lại rằng RPF kiểm tra được thực hiện suyên suốt hệ thống trên các gói multicast để bảo đảm rằng lưu lượng đến từ đường đi ngắn nhất trở về nguồn. Trong trường hợp này mỗi bộ định tuyến có nhiều cách tiếp cận trong bảng định tuyến của nó trở lại nguồn lưu lượng, vì vậy nó lựa chọn bất cứ định tuyến nào là chi phí tối thiểu trở lại nguồn.

Nhưng một điểm quan trọng hơn và nguyên tắc cơ bản đối với kiến trúc có độ khả dụng cao là chỉ một máy chủ từ một cụm sẽ truyền phát một nhóm tại một thời điểm. Nếu tất cả các máy chủ là trên một mạng LAN thông thường và nhiều hơn một luồng đối với một nhóm được gửi,bộ định tuyến biên sẽ chuyển tiếp một cách dễ dàng tất cả các gói đối với nhóm xuống cây PIM,tạo ra các luồng đan xen. Thậm chí rằng chúng có thể đối với kênh giống nhau, chỉ duy nhất một luồng IP sẽ được phân phối

tới khách hàng. Các nhà cung cấp phân phối như một giải pháp video có kỹ thuật đảm bảo đồng bộ giữa các máy chủ vì vậy chỉ có một truyền phát tại một thời điểm.

Một phần của tài liệu TRIỂN KHAI MẠNG TRUY NHẬP TRIPLEPLAY (Trang 42 -44 )

×