0

ngoài hình thức xử phạt quy định tại khoản 26 1 khoản 26 2 khoản 26 3 khoản 26 4 và khoản 26 5 nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có hành vi vi phạm còn bị áp dụng một hoặc các biện pháp sau đây

Tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pptx

Tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH pptx

Tài liệu khác

... nghiệm cần thiết vào vi c thiết kế đồ án xây dựng Bên B thiết kế đồ án xây dựng phải tuân thủ qui trình, qui phạm Nhà nước qui định phải Bên A thẩm tra, xem xét chấp thuận Các tiêu chuẩn định mức ... lệ Nhà nước qui định đưa tổ chức thi công Điều 2: Thời hạn thiết kế Thời hạn thiết kế toàn công trình tổng cộng tháng tính từ ngày đến ngày………… Định lịch giao thiết kế phần sau: Thiết kế tổng ... nhiệm Bên B Thiết kế yêu cầu Bên A, bảo đảm nội dung bước thiết kế, đủ hồ sơ thiết kế dự toán công trình, dẫn chi tiết bảo đảm cho người sử dụng đọc thực ý đồ tác giả thiết kế Khi yêu cầu...
 • 3
 • 1,677
 • 18
Quy định về thiết kế xây dựng công trình

Quy định về thiết kế xây dựng công trình

Tài liệu khác

... gia, 20 ngy lm vic i vi d ỏn nhúm A, 15 ngy lm vic i vi d ỏn nhúm B v 10 ngy lm vic vi d ỏn nhúm C, k t ngy nhn h s hp l 13 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH ... Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH Yờu cu i vi thit k xõy dng cụng trỡnh (iu 52 - Lut XD) Thiết kế xây dựng công trình phải bảo đảm yêu cầu chung sau đây: ... duyt 11 Sở xây dựng tỉnh điện biên tài liệu quy định THIếT Kế XÂY DựNG CÔNG TRìNH 19 Thm quyn thm nh, phờ duyt thit k, d toỏn, tng d toỏn xõy dng cụng trỡnh (iu 16 -N 16 v Thụng t 12 /20 05/ TT-BXD)...
 • 19
 • 207
 • 0
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2) đến năm 2016

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2) đến năm 2016

Thạc sĩ - Cao học

... nước mở 11 8 74 km đường giao thông nông thôn nâng cấp 32 5 46 km; xây dựng 23 65 cầu/ 53 3 52 m dài cầu loại 14 1 25 cống / 35 31 4 0 m dài cống Tổng số vốn huy động 13 9 42 tỷ đồng; Huy động 48 triệu ngày công lao ... người) 42 , 71 43 , 44 44 , 65 45 ,2 55 ,1 Tỷ lệ thất nghiệp (%) 5 ,3 4, 4 4, 52 4, 65 2, 9 Nguồn: Số liệu Tổng cục Thống  Môi trường trị, pháp luật toàn cầu: Giao thông vận tải đường phận quan trọng kết ... DN 21 1 .2. 2 Xác định mục tiêu kinh doanh 22 1. 2. 3 Phân tích môi trường bên bên 23 1. 2. 4 Xây dựng chiến lược kinh doanh 31 1 .2. 5 Thực chiến lược 32 1. 2. 6 Đánh...
 • 86
 • 281
 • 0
Công tác Lập dự án tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng công trình hàng không ADCC. Nghiên cứu trường hợp dự án Xây dựng nhà ga hàng hóa cảng hàng khô

Công tác Lập dự án tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng công trình hàng không ADCC. Nghiên cứu trường hợp dự án Xây dựng nhà ga hàng hóa cảng hàng khô

Kinh tế - Thương mại

... 14 9 .4 82 16 1.9 62 17 4. 4 42 2 0 12 14 6 . 25 7 15 8. 737 17 1. 21 7 18 3. 697 2 0 13 15 5. 5 12 16 7.9 92 18 0. 42 7 19 2. 9 52 2 0 14 16 4. 767 17 7 . 24 7 18 9. 727 20 2 .20 7 2 0 15 17 4. 022 18 6 .5 02 19 8. 928 21 1 .4 62 2 016 18 3 .27 7 19 5. 757 ... 19 5. 757 20 8 . 23 7 22 0. 717 2 017 19 2. 5 32 2 05. 0 12 21 7 .4 92 11 9. 927 2 018 2 01. 787 21 4 .26 7 22 6. 747 23 9 .22 7 2 019 21 1 .0 42 2 23 . 52 2 23 6.0 02 248 .4 82 2 020 22 0 .29 7 23 2.777 24 5 . 25 7 25 7. 737 ( Nguồn Thư vi n công ... 20 03 62. 9 62 20 04 72. 21 7 20 05 81. 4 72 2006 90. 727 10 3 .20 7 20 07 99.9 82 11 2. 4 62 2008 10 9 . 23 7 12 1. 717 13 4 .19 7 20 09 11 8 .4 92 13 0. 927 14 3. 42 5 15 5. 9 32 2 010 12 7. 747 14 0 .22 7 15 2. 707 16 5 .18 7 2 011 13 7.002...
 • 90
 • 935
 • 1
Công tác Lập dự án tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng công trình hàng không ADCC

Công tác Lập dự án tại công ty tư vấn thiết kế xây dựng công trình hàng không ADCC

Quản trị kinh doanh

... n= 10 3 .20 7 11 2. 4 62 12 1. 717 13 0. 927 14 0 .22 7 14 9 .4 82 15 8. 737 16 7.9 92 17 7 . 24 7 18 6 .5 02 19 5. 757 20 5. 0 12 21 4 .26 7 22 3. 52 2 23 2.777 13 4 .19 7 14 3. 42 5 15 2. 707 16 1.9 62 17 1. 21 7 18 0. 42 7 18 9. 727 19 8. 928 20 8 . 23 7 ... 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 2 010 2 011 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 016 2 017 2 018 2 019 20 20 IC 59 63 8 7 12 11 166 9 757 98 21 148 72 14 0 51 158 5 DC 17 866 23 779 21 7 27 19 6 644 16 1 21 20 699 2 7 12 5 3 21 2 2 hệ số IC/DC 0 .33 ... 0,8 9 23 Hàng nội địa 0, 6 15 8 0, 620 6 63 31 , 1 0 34 0, 020 2 30 611 , 0 23 8 3 , 13 30 3 , 13 30 14 4 82, 09 52 2 , 15 10 0,7 957 0, 63 32 622 5, 5 31 8 0, 018 2 0,0 7 14 3, 21 9 0 0, 018 2 7 25 9,7 055 0, 8 34 0 0,79 62 2 34 6 ,20 03 0,0 029 17 52 , 750 0...
 • 88
 • 837
 • 1
Tài liệu MỘT SỐ CÔNG NGHỆ TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGĂN SÔNG LỚN ppt

Tài liệu MỘT SỐ CÔNG NGHỆ TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGĂN SÔNG LỚN ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... áp lực 48 60T gấp 27 lần Do vậy, vi c bố trí kết cấu, thiết kế ổn định móng công trình phải tính toán theo điều kiện đặc biệt Đây thật thách thức lớn nhà thiết kế Cũng vậy, thiết kế xây dựng công ... rộng cần tư bố trí kết cấu công trình mới, phương pháp tính toán khác với phương pháp thông thường, phải đột phá mạnh mẽ công nghệ xây dựng, vật liệu thiết bị dụ: để xây dựng công trình ... khoang phải chịu 18 0T lực ngang, bố trí cọc khoan nhồi đường kính 1, 2 Nếu công trình với độ sâu 15 m, mực nước thương lưu +1, hạ lưu -2, khoang rộng 40 m khoang phải chịu áp lực 32 4 0T gấp 18 lần, khoang...
 • 8
 • 568
 • 1
Tài liệu Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình ppt

Tài liệu Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình ppt

Tài liệu khác

... 2. 23 Công vi c” hiểu dịch vụ Nhà thầu thực theo quy định Điều [Mô tả phạm vi công vi c] 2. 24 “Bất khả kháng” quy định Điều 22 [Bất khả kháng] Điều Mô tả phạm vi công vi c Phạm vi công vi c Nhà ... ) ( Tên giao dịch Nhỡ thầu ) Phần – Các ký kết hợp đồng Căn Luật Xây dựng số 16 /20 03/ QH 11 ngày 26 / 11 /20 03 Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4; Căn Luật Đấu thầu số 61/ 20 05/ QH 11 ngày 29 tháng 11 ... 10 Quy n nghĩa vụ chung Nhà thầu Điều 11 Quy n nghĩa vụ chung Chủ đầu tư Điều 12 Nhà thầu phụ Điều 13 Nhân lực Nhà thầu Điều 14 Vật liệu thiết bị sử dụng cho công trình Điều 15 Sản phẩm Nhà thầu...
 • 23
 • 1,452
 • 2
kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty sửa chữa, xây dựng công trình – cơ khí giao thông 721

kế toán xác định phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty sửa chữa, xây dựng công trình khí giao thông 721

Quản trị kinh doanh

... 14 . 826 . 950 . 057 TK 63 21 (X): 9.76. 21 0 .46 0 TK 6 32 2 : 2. 43 9 . 8 13 TK 64 21 : 2. 2 54 . 4 93 . 12 0 TK 6 42 2 : 21 0 .998 . 12 7 TK 6 4 23 : 24 .59 5 . 24 2 TK 6 42 4 : 35 .9 31 . 3 31 TK 6 42 5 : 15 7.786 .50 0 TK 6 42 7 : 17 4. 767. 938 ... GTGT 1. 0 71. 4 42 .11 3 đồng, thuế GTGT 10 %, chƣa toán tiền cho công ty  Kế toán ghi sổ: Nợ TK 13 1: 1. 178 .58 6. 32 4 TK 51 1 1: 1. 0 71. 4 42 .11 3 TK 33 31 1 : 10 7 . 14 4. 21 1 - Nghiệp vụ 8: Ngày 31 / 12/ 2 0 12 vào ... khoản 911 – Xác định kết hoạt động kinh doanh, số liệu kết chuyển năm 2 0 12  Kế toán ghi sổ: 38 Nợ TK 51 1 1 (C) : 16 .37 5 . 24 0. 8 35 Nợ TK 51 1 1 (X): 11 . 639 .8 43 . 15 6 Nợ TK 51 1 2: 1. 8 54 . 54 6 Nợ TK 51 1 3: ...
 • 103
 • 452
 • 0
kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty sửa chữa, xây dựng công trình – cơ khí giao thông 721

kế toán xác định phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty sửa chữa, xây dựng công trình khí giao thông 721

Kinh tế - Quản lý

... Chi tiết TK 5 21 , 5 31 , 5 32 - Sơ đồ hạch toán: TK 5 21 , 5 31 , 5 32 TK 11 1, 11 2, 13 1 TK 51 1 Cuối kỳ kết chuyển xác định doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh kỳ TK 911 Cuối kỳ kết chuyển ... 51 1 , 5 12 - Sơ đồ hạch toán: TK 11 1, 11 2, 13 1… TK 51 1 , 5 12 TK 33 3 Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp NSNN, thuế GTGT phải nộp (đơn vị áp dụng phƣơng pháp trực tiếp) TK 5 21 , 5 31 , 5 32 ... 33 3. 3 CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 33 vi 3. 4 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 35 3. 4 .1 Sơ đồ tổ chức 35 3. 4 .2 Chế độ kế toán hình thức kế toán 37 3. 4. 3...
 • 145
 • 230
 • 0
Thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu của công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng cộng sự

Thực trạng kế toán các phần hành chủ yếu của công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng cộng sự

Quản trị kinh doanh

... 5. 030 .876.990 5. 038 .8 42 . 0 12 5. 0 43 . 017 .9 54 7.9 65. 022 +0 ,16 4 .17 5. 9 42 +0,08 Doanh thu 3 .10 8 .57 6.8 75 3. 41 9 . 057 .55 0 3. 776 .26 6 .10 0 31 0 .48 0.6 75 +9,99 35 7 .20 .55 0 +10 , 45 Giá vốn 2. 098 .46 7 .55 7 2. 809.9 85 .10 7 3. 370. 648 . 25 3 ... 3. 370. 648 . 25 3 711 . 51 7 .55 0 +33 , 91 56 0.6 63 . 14 6 +19 , 95 Lợi nhuận gộp 1. 010 .10 0. 31 8 609.0 72. 4 43 3 95. 617 . 847 -4 01. 027 .8 75 -39 ,7 - 21 3 . 45 4 .59 6 - 35 , 05 Lợi nhuận trước thuế 8.6 03. 48 0 9 .39 5. 9 01 5. 567. 919 7 92. 4 21 ... năm 2 0 13 -2 0 15 Bảng 1. 3: Một số tiêu hoạt động đơn vị năm 2 0 13 -2 0 15 Đơn vị Chênh tính: VNĐ lệch Chênh lệch STT Chỉ tiêu Năm 2 0 13 Năm 2 0 14 Năm 2 0 15 5 .27 6. 54 8 .778 5 .36 4. 4 84 . 14 4 5 .4 63 . 12 7. 719 2 0 14 /2 0 13 ...
 • 81
 • 584
 • 7
Tài liệu Để tài: “Thực trạng thực hiện đấu thầu trong xây dựng công trình cơ bản ở Việt Nam hiện nay” ppt

Tài liệu Để tài: “Thực trạng thực hiện đấu thầu trong xây dựng công trình bản ở Việt Nam hiện nay” ppt

Kiến trúc - Xây dựng

... gói thầu giá trúng thầu 20 84 tỷđồng chiếm 4 .37 % Số gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi chiếm 13 ,28 %, hạn chế chiếm 17 ,1% , ch định thầu chiếm 50 , 72% 736 (trong 12 94) dựán nhóm A áp dụng ... áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi 56 ,88% 12 92( trong 3 820 ) dựán nhóm B đấu thầu hạn chế 33 , 82% 13 730 dựán nhóm C áp dụng hình thức ch định thầu tự thực 50 , 72% so với tổng số gói thầu Hiệu ... Công ty CPXD CTGT 22 8 ngày là: - Công ty Đại tu đường 10 5 theo định số 10 53 / QĐ/TCCB-LĐ ngày 25 /08 /19 70 Bộ GTVT 26 - Xí nghiệp đường 12 8 theo định số 21 7 9/QĐ/TCCB-LĐ ngày 25 /11 /19 83 Bộ GTVT - Phân...
 • 48
 • 532
 • 0
hoàn thiện hạch toán tài sản cố định tại công ty sửa chữa và xây dựng công trình cơ khí giao thông 721

hoàn thiện hạch toán tài sản cố định tại công ty sửa chữa xây dựng công trình khí giao thông 721

Kinh tế - Quản lý

... hao 2 .1. 8 .4 Hạch toán khấu hao TSCĐ TK 21 1 , 21 3 TK 21 4 TK 627 , 6 41 , 6 42 Giảm TSCĐ khấu hao TK 13 8 TK 21 4 Trích khấu hao TSCĐ TK 14 2, 33 5 TK 22 2, 22 8 TK 21 1 Nhận TSCĐ nội khấu hao TK 11 1, 11 2, 33 8 ... 11 2, 3 31 TK 21 1 , 21 3 Mua TSCĐ TK 13 3 Thuế GTGT khấu trừ (nếu có) TK 15 2, 33 4, 33 8 TK 2 41 Chi phí xây dựng, lắp đặt triển khai TSCĐ hình thành qua xây dựng, lắp đặt triển khai TK 22 2, 22 8 Nhận ... sử dụng TSCĐ 24 2. 2 .1 Sự cần thiết phải phân tích hiệu sử dụng TSCĐ 24 2. 2 .2 Ý nghĩa 24 2. 2 .3 Các tiêu phân tích 25 2. 3 Phương pháp nghiên cứu 26 vi 2. 3. 1...
 • 119
 • 490
 • 0
Để tài Thực trạng thực hiện đấu thầu trong xây dựng công trình cơ bản ở Việt Nam hiện nay

Để tài Thực trạng thực hiện đấu thầu trong xây dựng công trình bản ở Việt Nam hiện nay

Quản trị kinh doanh

... hoá số 34 63/ QĐ-BGTVT ngày 12 /11 /20 04 Bộ GTVT Tiền thân Công ty CPXD CTGT 22 8 ngày là: - Công ty Đại tu đường 10 5 theo định số 10 53 / QĐ/TCCB-LĐ ngày 25 /08 /19 70 Bộ GTVT Footer Page 26 of 11 3 26 Header ... đấu thầu dựán xây dựng  Sự cần thiết sơ tuyển nhà thầu: Footer Page 13 of 11 3 13 Header Page 14 of 11 3 Vi c gia tăng nhu cầu xây dựng xây dựng kỹ thuật cao đòi hỏi cần phương pháp tìm nhà thầu ... gói thầu giá trúng thầu 20 84 tỷđồng chiếm 4 .37 % Số gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi chiếm 13 ,28 %, hạn chế chiếm 17 ,1% , ch định thầu chiếm 50 , 72% 736 (trong 12 94) dựán nhóm A áp dụng...
 • 48
 • 253
 • 0
Xây dựng phương pháp xác định xuất vốn đầu tư xây dựng công trình có xét các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thi công, áp dụng cho khu công nghiệp long thành

Xây dựng phương pháp xác định xuất vốn đầu tư xây dựng công trình xét các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thi công, áp dụng cho khu công nghiệp long thành

Báo cáo tài chính

... m3/ngy Th c hi n t 01/ 01/ 2 0 13 30 /06 /2 0 13 c m a, n c th i L y k t u d ỏn n 31 / 12/ 2 0 12 19 2. 040 .6 04. 890 27 . 14 8 51 . 29 9. 611 .5 01 15. 000 35 STT H ng m c ut nv tớnh Th c hi n t 01/ 01/ 2 0 13 30 /06 /2 0 13 ... phớ VN 11 0 .56 9 . 34 6 .20 0 Di n tớch m 4. 8 62. 6 72 Nh x ng VN 30 . 41 8 . 14 6. 946 15 8. 21 0 .44 7.9 61 xõy s n VN 6.9 31 . 759 .698 45 .5 94 . 25 2. 619 Khỏc T ng v n u t h t ng ( VN ) 686 .11 9.8 75 . 34 9 B ng 1. 2: Danh ... COD (mg/L) QCVN 40 :2 011 /BTNMT C t B (Kq=0,9; Kf=0,9) 15 0 S l nv 03/ 01/ 2 0 13 70 t 56 t 01/ 02/ 2 0 13 87 t 56 t 05/ 03 /2 0 13 69 t 48 t 08/ 04 /2 0 13 69 t 41 t 06/ 05 /2 0 13 86 t 40 t t 12 1 ,5 (Ngu n: K t qu...
 • 87
 • 445
 • 0
Thực trạng thực hiện đấu thầu trong xây dựng công trình cơ bản ở Việt Nam hiện nay.doc

Thực trạng thực hiện đấu thầu trong xây dựng công trình bản ở Việt Nam hiện nay.doc

Kinh tế - Thương mại

... gói thầu giá trúng thầu 20 84 tỷđồng chiếm 4 .37 % Số gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi chiếm 13 ,28 %, hạn chế chiếm 17 ,1% , ch định thầu chiếm 50 , 72% 736 (trong 12 94) dựán nhóm A áp dụng ... áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi 56 ,88% 12 92( trong 3 820 ) dựán nhóm B đấu thầu hạn chế 33 , 82% 13 730 dựán nhóm C áp dụng hình thức ch định thầu tự thực 50 , 72% so với tổng số gói thầu Hiệu ... đấu thầu 2. 9 .Nhà thầu nước Là nhà thầu thành lập hoạt động theo pháp luật Vi t Nam 2 .10 .Nhà thầu nước Là nhà thầu thành lập hoạt động theo pháp luật nước mà nhà thầu mang quốc tịch 2 .11 .Gói thầu...
 • 45
 • 2,625
 • 14
Thực trạng thực hiện đấu thầu trong xây dựng công trình cơ bản ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng thực hiện đấu thầu trong xây dựng công trình bản ở Việt Nam hiện nay

Quản trị kinh doanh

... gói thầu giá trúng thầu 20 84 tỷ đồng chiếm 4 .37 % Số gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi chiếm 13 ,28 %, hạn chế chiếm 17 ,1% , định thầu chiếm 50 , 72% 736 (trong 12 94) dự án nhóm A áp dụng ... ty CPXD CTGT 22 8 ngày là: - Công ty Đại tu đường 10 5 theo định số 10 53 / QĐ/TCCB-LĐ ngày 25 /08 /19 70 Bộ GTVT 25 25 - Xí nghiệp đường 12 8 theo định số 21 7 9/QĐ/TCCB-LĐ ngày 25 /11 /19 83 Bộ GTVT - Phân ... A áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi 56 ,88% 12 92( trong 3 820 ) dự án nhóm B đấu thầu hạn chế 33 , 82% 13 730 dự án nhóm C áp dụng hình thức định thầu tự thực 50 , 72% so với tổng số gói thầu Hiệu...
 • 45
 • 1,567
 • 4
37 Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng công ty xây lắp An Giang.

37 Kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp tư vấn thiết kế xây dựng công ty xây lắp An Giang.

Kế toán

... -38 . 12 6 -49 5 51 . 1 34 47 9 .58 9 46 6966 12 62 3 770 . 15 5 698. 610 6 849 98 13 6 12 - 31 . 6 52 - 31 . 6 52 - 35 .11 3 3 .4 61 -5 -6 -7 38 21 9 .0 21 21 9 .0 21 21 8 .0 32 989 40 46 47 7 15 45 7 15 45 0 0 7 15 45 7 15 45 0 0 5 51 . 1 34 770 . 15 5 ... 53 7 .976 722 .27 0 1. 1 63. 3 91 1 84 .29 4 34 4 41 . 1 21 61 29 2.679 896. 830 1. 011 . 636 6 04 . 15 1 20 6 11 4. 806 13 25 4. 488 620 . 940 6 82. 787 36 6 .4 52 14 4 61. 847 10 38 .19 1 27 5. 890 32 8 . 849 23 7.699 622 52 . 959 19 CPQLDN ... 20 08 /20 07 Giá trị % - 13 18 6.7 31 -10 4. 50 9 - 41 40 -18 .780 -10 0 73. 3 91 49 13 12 9.607 68 13 . 730 14 2. 5 13 11 1 .26 7 36 .16 0 84 32 . 290 41 1 . 12 8 71. 54 4 -8 .30 8 -88 70. 41 6 6 . 24 3 77. 849 39 . 7 23 44 .46 8 13 3 -38 . 12 6...
 • 64
 • 429
 • 0
mô hình quản lý đầu tư và xây dựng công trình cơ sở hạ tầng

hình quản lý đầu tư xây dựng công trình sở hạ tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... Số ( người) Số hộ (hộ) 11 1. 42 9 5. 42 4 24 3 1, 1 74 1. 0 71 2. 45 5 19 9 43 7 1. 606 2 .11 2 31 5 4 12 10 61 thôn 1. 926 9 12 16 . 9 35 người 42 8 19 6 3. 40 4 hộ II Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, trình độ cán xã điểm Hiện ... 0 /2 16 0 /4 28 ,5 0 /5 17 60 0 / 15 18 ,3 50 CT 25 80 0 20 35 hộ 62 16 0 86 20 11 3 22 0 29 8 ( cũ) 12 3 Suối Suối, ao Suối Sông Suối, ao Ao, suối Suối Suối, ao Tổ Km 0 28 0 30 0 18 0 15 0 0 12 0 35 0 20 ... dùng tổ quản lý ? Chợ Khoảng cách chợ gần Cấp điện Số thôn điện lưới quốc gia/ tổng số thôn Nhà họp thôn Km 0 15 0 24 ,5 0 16 0 18 0 12 12 0 25 0 14 0/9 13 ,3 6,7 55 ,8 0 0 tổ 1/ 11 0 ,3 0,080 20 ...
 • 92
 • 514
 • 1

Xem thêm