0

hoạch định nguồn nhân lực tại công ty

Nâng cao chất lượng và kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Chế Tạo Cơ Khí Sông Đà,thuộc công ty Sông Đà 9.docx

Nâng cao chất lượng và kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Chế Tạo Cơ Khí Sông Đà,thuộc công ty Sông Đà 9.docx

Tài chính - Ngân hàng

... đoán cung nhân lực. Để xác định nguồn cung nhân lực, Công ty chia nguồn cung nhân lực, Công ty chia nguồn cung làm hai nguồn: cung nhân lực nội bộ và cung nhân lực bên ngoài.+ Cung nhân lực nội ... bước Công ty tiến hành đánh giá kiểm tra để điều chỉnh kịp thời thì có thể cải thiện được hiệu quả công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lựcCông ty . Nhìn chung, công tác kế hoạch hoá nguồn nhân ... chính xác của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. IV. CƠ SỞ CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC.Về lý luận, để nâng cao chất lượng và kế hoạch hoá nguồn nhân lực được...
 • 71
 • 955
 • 8
Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1.docx

Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1.docx

Quản trị kinh doanh

... lực Chương II : Tổng quan về công ty constrexim số 1 và đặc điểm nguồn nhân lực của công ty Chưong 3 : Kế hoạch hoá nguồn nhân lực cho công ty cổ phần constrexim số 1.2Do công ty cổ phần Constrexim ... liên quan đến công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực (KHHNNL) của Công ty cổ phần constrexim số 1. Từ cơ sở lý luận chung về kế hoạch hoá nguồn nhân lực (KHHNNL), đặc điểm của Công ty và đưa ra ... lập nên công ty đã chưa có phương án xây dựng qui trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực, công ty chủ yếu sử dụng nguồn lao động sẵn có hoặc khi có nhu cầu công ty mới tuyển thêm người. Công ty cổ...
 • 67
 • 2,449
 • 46
Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tràng An.docx

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tràng An.docx

Quản trị kinh doanh

... nhân lực tại công ty cổ phần Tràng An:Trong những năm gần đây, công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty đã và đang được coi trọng vì là một phần của chiến lược kinh doanh dài hạn .Công ... quả nhất định Chương 3Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tràng An.4848 Bảng 5 : Cơ cấu lao động theo tuổi và giới tính tại công ty cổ ... tin nguồn nhân lực nhằm phục vụ các hoạt động quản trị nguồn nhân lực và các hoạt động quản lý khác_ Điều phối hoạt động quản trị nhân lực một cách hài hoà.1.2.4.1 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực...
 • 61
 • 1,479
 • 12
Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phầnConstrexim số 1

Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phầnConstrexim số 1

Kế toán

... về công ty constrexim số 1 và đặc điểm nguồn nhân lực của công ty Chưong 3 : Kế hoạch hoá nguồn nhân lực cho công ty cổ phần constrexim số 1.2 2Chuyên đề thực tập tốt nghiệpCHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH ... liên quan đến công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực (KHHNNL) của Công ty cổ phần constrexim số 1. Từ cơ sở lý luận chung về kế hoạch hoá nguồn nhân lực (KHHNNL), đặc điểm của Công ty và đưa ra ... nghiệpCHƯƠNG 3 KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM SỐ 13.1. Nguyên nhân và ý nghĩa của kế hoạch hoá nguồn nhân lực công ty. 3.1.1. Nguyên nhân: Nhìn vào chức năng nhiệm...
 • 68
 • 801
 • 5
Nâng cao chất lượng và kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Chế Tạo Cơ Khí Sông Đà,thuộc công ty Sông Đà 9

Nâng cao chất lượng và kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Chế Tạo Cơ Khí Sông Đà,thuộc công ty Sông Đà 9

Quản trị kinh doanh

... đoán cung nhân lực. Để xác định nguồn cung nhân lực, Công ty chia nguồn cung nhân lực, Công ty chia nguồn cung làm hai nguồn: cung nhân lực nội bộ và cung nhân lực bên ngoài.+ Cung nhân lực nội ... thế, công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực một cách khoa học là rất cần thiết.III. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY. 1. Định ... kế hoạch hoá nguồn nhân lực. ChươngII: Thực trạng v ờ chất lượng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực ở Công ty Chế tạo Cơ Khí Sông Đà . ChươngIII: Phương hướng hoàn thiện công tác kế hoạch...
 • 72
 • 590
 • 1
Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty Sông Đà 8

Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty Sông Đà 8

Quản trị kinh doanh

... kế hoạch hoá nguồn nhân lựcCông ty xây dựng Sông Đà 8.I. Thực trạng về qui trình xây dựng kế hoạch hoá nguồn nhân lựcCông ty xây dựng Sông Đà 8. Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực ... Cán bộ làm công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực thờng xuyên nắm bắt tình hình thực tế tình hình nhân lực của công ty. Công ty coi trọng kế hoạch hoá nguồn nhân lực và coi đây là công tác th-ờng ... lập kế hoạch hoá nguồn nhân lựccông ty xây dựng Sông Đà8.1 Ưu điểm của qui trình lập kế hoạch hoá nguồn nhân lựccông ty xây dựng Sông Đà 8.ã Qui trình lập kế hoạch nguồn nhân lực đơn...
 • 60
 • 530
 • 1
Thực Trạng Kế Hoạch Hóa Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Than Miền Bắc – TKV

Thực Trạng Kế Hoạch Hóa Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Than Miền Bắc – TKV

Quản trị kinh doanh

... Tình hình thực hiện công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực. Từ khi chuyển từ Công ty Nhà nước sang công ty Cổ phần Công ty đã chú trọng hơn tới công tác Kế hoạch hoá nguồn nhân lực nhưng chưa nhận ... cầu của công việc.Vũ Thị Thuỷ - Quản trị nhân lực 46B27Chuyên đề thực tập tốt nghiệpPHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC1.1. Nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực với ... giải pháp do Công ty đưa ra một cách hợp lý nhất.2.2.3. Thực trạng công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - TKV2.2.3.1. Xác định cầu nhân lực Với nhiệm...
 • 73
 • 1,597
 • 35
Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội

Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... hoạch hoá nguồn nhân lực trong doanh nghiệpChương 2: Thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà NộiChương 3: Một số giải pháp để cải tiến công ... cầu nhân lực tổng thể. Phương pháp này có ưu điểm là người làm công tác dễ dàng thống kê được cầu nhân lực và việc các bộ phận tự mình xác định cầu nhân lực sẽ phản ánh đúng nhu cầu nhân lực ... tiến công tác Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội§Æng ThÞ Thu HiÒn – Kinh tÕ Lao ®éng 442Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp lượng nhân lực cụ thể trong...
 • 83
 • 523
 • 3
Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tràng An

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tràng An

Quản trị kinh doanh

... Việt”2.2 Phân tích thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Tràng An2.2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Tràng An2.1.1.1 ... nhiều biến động và công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty cần được chú trọng và đòi hỏi có sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo công ty. 40Bảng 1 : cơ cấu vốn của công ty: Cơ cấu vốn Giá ... phải hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.1. Các khái niệm cơ bản: 1.1.1 Nguồn nhân lực: Là nguồn lực con người, là một trong những nguồn lực quan trọng nhất...
 • 62
 • 911
 • 6
Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty liên doanh sản xuất thức ăn gia súc Việt – Pháp (PROCONCO)

Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty liên doanh sản xuất thức ăn gia súc Việt – Pháp (PROCONCO)

Kinh tế - Thương mại

... HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC1. Kế hoạch hoá nhân lực 1.1. Khái niệm và vai trò của kế hoạch hoá nguồn nhân lực 1.1.1. Khái niệmKế hoạch hoá nguồn nhân lực (KHHNNL) là quá ... định nhu cầu về nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng kế hoạch lao động để đáp ứng được các nhu cầu đó.KHHNNL gồm: - Xác định cầu nhân lực - Xác định cung nhân ... hoạch hoá nguồn nhân lực của công ty luôn được ban lãnh đạo công ty đặc biệt chú trọng. Trên cơ sở phân tích công việc của từng bộ phận, phòng Hành chính nhân sự đưa ra các kế hoạch về nhân sự...
 • 53
 • 792
 • 1
Nâng cao chất lượng và kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Công ty Chế tạo Cơ khí Sông Đà, thuộc Công ty Sông Đà 9

Nâng cao chất lượng và kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại Công ty Chế tạo Cơ khí Sông Đà, thuộc Công ty Sông Đà 9

Kinh tế - Thương mại

... lượng và kế hoạch hoá nguồn nhân lực. Mục tiêu nâng cao chất lượng và kế hoạch hoá của nguồn nhân lực. -Với số lượng lao động: xác định những tiêu chuẩn để bố trí lại nguồn nhân lực trong doanh ... Toàn Lớp: QTCL 4613Xác định công việcTrách nhiệm Nhiệm vụPhân tích công việcMô tả công việcKế hoạch hoá nguồn nhân lực Các công tác nhân sự khácTiêu chuẩn công việcKiến thức Kỹ ... của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực hay không thì hoạt động đó vẫn thường xuyên được thực hiện trong doanh nghiệp . Từ đó có thể thấy sự cần thiết của công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực. Có...
 • 83
 • 561
 • 5
Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1

Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1

Khoa học xã hội

... trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực, công ty chủ yếu sử dụng nguồn lao động sẵn có hoặc khi có nhu cầu công ty mới tuyển thêm người. Công ty cổ phần Constrexim số 1 là công ty con của công ty đầu ... động.- Công ty đã có một đội ngũ cán bộ nhân lực rất am hiểu thực tế trong việc xây dựng nhưng do nhu cầu công ty và hạn chế nên công ty đã chưa làm kế hoạch hoá nhân lực, nếu có thể công ty có ... sử dụng nguồn nhân lực cũng như hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.Có nhiều định nghĩa khác nhau về kế hoạch hoá nguồn nhân lực đã được đưa ra, cụ thể:“Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là...
 • 68
 • 627
 • 1
Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1

Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Constrexim số 1

Quản trị kinh doanh

... do nhu cầu công ty và hạn chế nên công ty đã chưa làm kế hoạch hoá nhân lực, nếu có thể công ty có thể thuê chuyên gia nhân lực kết hợp với họ để tạo ra quá trình kế hoạch hoá nhân lực. Tuy nhiên ... đãi ngộ của công ty chưa cao.+ Công ty đầu tư chi phí để qui trình kế hoạch hoá nguồn nhân lực làm theo qui trình sau.45Chuyên đề thực tập tốt nghiệp“Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là quá trình ... dụng nguồn nhân lực cũng như hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.Có nhiều định nghĩa khác nhau về kế hoạch hoá nguồn nhân lực đã được đưa ra, cụ thể:“Kế hoạch hoá nguồn nhân lực là...
 • 69
 • 921
 • 2
313 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội

313 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... Thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà NộiI. Một số đặc điểm cơ bản có ảnh hưởng tới công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến ... hoạch hoá nguồn nhân lực trong doanh nghiệpChương 2: Thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than Hà NộiChương 3: Một số giải pháp để cải tiến công ... được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự phát triển công ty trong thời gian tới tôi quyết định nghiên cứu đề tài “ Kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty chế biến và kinh doanh than...
 • 82
 • 414
 • 1
317 Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Tràng An

317 Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Tràng An

Quản trị kinh doanh

... và công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty cần được chú trọng và đòi hỏi có sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo công ty. 2.2.3 Thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty ... Việt”2.2 Phân tích thực trạng công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Tràng An2.2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Tràng An2.1.1.1 ... triển nguồn nhân lực còn rất hạn chế, chưa có chính sách kế hoạch rõ ràng, khoa học trong quá trình xây dựng nguồn nhân lực của công ty. Trong khi đó công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực lại...
 • 61
 • 487
 • 2

Xem thêm