0

giáo án chính tả lớp 3

Giáo án chính tả - Lớp 2

Giáo án chính tả - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: - 3 HS lên bảng viết các từ hay sai, KT vở chính tả - Lớp làm bảng con 3. Bài mới Rút kinh nghiệm: Ngày… tháng… năm……… TIẾT 9 : TẬP CHÉPCHIẾC ... HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:1. Ổn định tổ chức2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS lên bảng viết các từ hay sai, KT vở chính tả 3. Bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1: Giới thiệu ... nhàRút kinh nghiệm: Ngày… tháng… năm……….TIẾT 3 : TẬP CHÉPPHẦN THƯỞNGI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - Chép lại chính xác đoạn trích trong bài- Hiểu cách...
 • 71
 • 6,153
 • 7
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Mầm non - Tiểu học

... bị.GV đọc bài chính tả 1 lần.- Đoạn văn nói lên nội dung gì ?- Hướng dẫn HS tìm và tập viết các tên riêng trong bài chính trị.- GV đọc bài.+ Chấm, chữa bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tả Bài : NV – AI NGOAN SẼ ĐƯC THƯỞNG.Tuần : 30 Ngày dạy : .I./ MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác trình bày đúng nội dung đoạn văn trong ... Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con những từ ngữ sau theo lời đọc của GV: bình minh, phép tính, lúa chín. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò2’...
 • 2
 • 8,582
 • 30
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa

Mầm non - Tiểu học

... tập 3 : Gọi 1 HS đọc yêu cầu.- Treo bảng phụ.- Kết luận và đáp án đúng. 3 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò.- Nhận xét tiết học- HS làm bài vào bảng con.- HS đọc.- 2 HS lên bảng làm, lớp...
 • 2
 • 1,471
 • 4
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển

Mầm non - Tiểu học

... các từ khó viết.- Viết chính tả. GV đọc bài cho HS viết.- Soát lỗi.- Chấm bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả với ch/ tr, thanh ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tả Bài : NV – BÉ NHÌN BIỂN.Tuần : 25Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe và viết lại chính xác bài thơ “Bé nhìn biển”.- Củng cố quy tắc chính tả: tr/ ch, thanh hỏi/ ... ghi các quy tắc chính tả. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- Gọi 3 HS lên bảng viết các từ sau: Số chẵn, số lẻ, chăm chỉ, lỏng lẻo, buồn bã, mệt mỏi. 3. Bài mới :Hoạt...
 • 2
 • 5,905
 • 26
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Mầm non - Tiểu học

... ăc.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung đoạn chính tả, bài tập 2, 3. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- 2 HS lên bảng viết lớp viết bảng con : Câu ... tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả : i/ iê, ăc/ ăt.Cách tiến hành :+ Bài tập 2 : GV chọn câu b, c yêu cầu HS làm vào bảng con.- GV theo dõi nhận xét.+ Bài tập 3 : Chọn ... bài chính tả một lượt. - Tìm lời người cha trong bài ?- Lời người cha được ghi sau dấu câu gì ?- GV theo dõi nhận xét.- GV đọc cho HS viết bài vào vở.- Chấm, chữa bài 10’ 3. Họat động 3 :...
 • 3
 • 4,169
 • 12
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng

Mầm non - Tiểu học

... f. Chấm bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. + Bài2: Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập- Chia lớp thành 4 đội phát cho mỗi đội 1 bảng ghi từ và ... tập chính tả phân biệt ch/ tr, uôt/ uôc.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng ghi sẵn nội dung đoạn chép và các bài tập chính tả. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- Gọi 3 ... xanh biếc. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn viết chính tả. Mục tiêu : Giúp HS viết đúng đoạn chính tả. Cách...
 • 3
 • 4,829
 • 15
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chuyện bốn mùa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chuyện bốn mùa

Mầm non - Tiểu học

... HS.d. Viết chính tả : - Treo bảng phụ và yêu cầu HS chép. e. Chấm, chữa bài.- GV đọc bài dừng lại phân tích các từ khó cho HS soát lỗi.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. + ... chính tả phân biệt l/ n, dấu hỏi/ dẫu ngã.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng ghi sẵn nội dung đoạn chép và các bài tập chính tả. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 3. Bài ... Chính tả Bài : TC – CHUYỆN BỐN MÙA.Tuần : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:1. Chép đúng không mắc lỗi đoạn (Xuân làm cho … đâm chồi nảy lộc) trong bài “Chuyện bốn mùa”.2. Làm đúng các bài tập chính...
 • 2
 • 2,962
 • 5
Giáo án chính tả - Lớp 2 - Chuyện quả bầu

Giáo án chính tả - Lớp 2 - Chuyện quả bầu

Mầm non - Tiểu học

... trên bảng.- Bài chính tả này nói lên điều gì ?- Tìm những tên riêng trong bài chính tả. - Chép bài vào vở.+ Chấm, chữa bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu: Củng ... cố các quy tắc chính tả với l/ n, v/ d.Cách tiến hành:+ Bài tập 2: Chọn bài 2b.- Treo bảng phụ gọi HS lên bảng làm.- Theo dõi chốt lại đáp án đúng.+ Bài tập 3: Chọn bài 3b.- Tổ chức cho ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tả Bài : TC – CHUYỆN QUẢ BẦU.Tuần : 32 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Chép lại đoạn trích trong bài Chuyện quả bầu....
 • 2
 • 3,906
 • 4
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cò và Cuốc

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cò và Cuốc

Mầm non - Tiểu học

... dấu câu nào ?- Cuối các câu tả lời trên có dấu gì ?- GV đọc - Chấm, chữa bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố quy tắc chính tả r/ gi/ d, thanh hỏi/ thanh ... tiêu : Giúp HS nghe viết chính xác đoạn văn Cò và Cuốc.Cách tiến Hành : - Hướng dẫn HS chuẩn bị.GV đọc bài chính tả 1 lần. - Đoạn văn kể lại chuyện gì ?- Bài chính tả có 1 câu hỏi của Cuốc, ... DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- 3 HS nghe giáo viên đọc viết bảng lớp các từ : Giã gạo, bé nhỏ, ngõ xóm. Cả lớp viết vào bảng con. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của...
 • 2
 • 3,679
 • 5
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Con chó nhà hàng xóm

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Con chó nhà hàng xóm

Mầm non - Tiểu học

... đội ở 2 dãy thi tiếp sức.- Theo dõi nhận xét.+ Bài tập 3 : Gọi 1 HS đọc yêu cầu.- Chọn HS làm bài 3b.- Tiến hành tương tự bài tập hai. 3 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò.- Nhận xét tiết học-...
 • 3
 • 2,287
 • 6
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Gà tỉ tê với gà

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Gà tỉ tê với gà

Mầm non - Tiểu học

... HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ chép sẵn đoạn văn cần viết.Nội dung 3 bài tập chính tả. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- Gọi 3 HS viết trên bảng lớp, cả lớp viết ... Yêu cầu HS phát hiện từ khó ghi vào bảng con và bảng lớp. - GV theo dõi uốn nắn.* Viết chính tả : - Chấm, chữa bài 10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập - HS nhắc lại đề bài- 2 HS ... chấm.- HS viết : Thong thả, miệng, nguy hiểm lắm- HS viết bài vào vở. chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả : au/ ao, r/ d/ gi.Cách tiến hành :+ Bài tập 2 : Điền vào chỗ trống...
 • 3
 • 1,321
 • 3
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Gió

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Gió

Mầm non - Tiểu học

... sau – lớp viết bảng con : Cái tủ, khúc gỗ, cửa sổ, muỗi. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn viết chính tả. Mục ... bưởi. d. Viết bài. GV đọc bài.e. Soát lõi.f. Chấm bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính - HS nhắc lại đề bài 3 HS đọc bài.- Viết về gió.- HS nêu.- Có 2 khổ thơ, mỗi khổ ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tả Bài : TC – GIÓ.Tuần : 20Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài, HS có khả năng.- Nghe và viết lại chính xác bài thơ Gió.- Trình bày đúng...
 • 2
 • 4,357
 • 29

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25