0

Giáo án Chính tả lớp 3 cả năm_CKTKN

114 794 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:20

Tuần 1: Tiết 1: Tập chép Cậu bé thông minh I . Mục đích yêu cầu: 1. Rèn kĩ năng viết chính tả: - Chép lại chính xác đoạn văn 53 chữ trong bài Cậu bé thông minh. -Từ đoạn chép mẫu trên bảng của gv, củng cố cách trình bày một đoạn văn: chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa và lùi vào một ô, kết thúc câu đặt dấu chấm, lời nói của nhân vật đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng. - Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn lộn do ảnh hởng của phơng ngữ: l / n, ang / anh. 2. Ôn bảng chữ: - Điền đúng 10 chữvà tên của 10 chữ đó vào ô trống trong bảng ( hoặc thêm tên những chữ do hai chữ cái ghép lại: ch ) - Thuộc lòng tên 10 chữ đầu trong bảng. II . Đồ dùng dạy học - Bảng lớp viết sẵn đoạn văn h/s cần chép: nội dung BT2 hay 2b (viết 2 lần) - Bảng phụ kẻ bảng chữ và tên chữ ở BT3 - Vở bài tập. III. Ph ơng pháp : - Đàm thoại, nêu vấn đề, phân tích, luyện tập thực hành IV. Các hoạt dộng dạy và học A. Mở đầu : GV nhắc lại một số điểm cần lu ý về yêu cầu của giờ học chính tả, việc chuẩn bị đồ dùng cho giờ học( vở bút bảng .), nhằm củng cố nền nếp học tập ( đã hình thành từ lớp 2 ) cho các em B. Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài : Trong giờ chính tả hôm nay thầy sẽ hớng dẫn các con: - Chép lại đúng một đoạn trong bài tập đọc mới học - Làm bài tập phân biệt các tiếng có âm, vấn đề viết lẫn nh l/n, (an/ang) - Ôn lại bảng chữ và học tên các chữ do nhiều chữ các ghép lại. 2. H ớngdẫn tập chép : a. H ớng dẫn hs chuẩn bị : - Gv đọc đoạn chép trên bảng. - Gv hớng dẫn hs nhận xét: + Đoạn này chép từ bài nào? + Tên bài viết ở vị trí nào? + Đoạn chép có mấy câu? - Hs theo dõi đọc thầm. - 2 hs nhìn bảng đọc lại đoạn chép. - Đoạn này chép từ bài: Cậu bé thông minh. - Tên bài viết giữa trang vở. - Đoạn chép có 3 câu. Câu 1: Hôm sau ba mâm cỗ. Câu 2: Cậu bé đa cho nói. Câu 3: Còn lại. 1 + Cuối mỗi câu có dấu gì? + Chữ đầu câu viết nh thế nào? - Hớng dẫn hs viết bảng con một vài tiếng khó ( gv lần lợt gạch chân các tiếng khó ở đoạn văn ) - Gv nhắc nhở hs khi viết không gạch chân các tiếng này vào vở. - Chép bài trong sgk. b. Hs chép bài vào vở. - Gv theo dõi uốn nắn hs viết. c. Chấm chữa bài . - Chấm bài. - Gv chấm khoảng 5 đến 7 bài, nhận xét trong từng bài về các mặt: nội dung bài viết, chữ viết cách trình bày. 3. H ớng dẫn làm bài tập: *Bài tập 2: - Gv chép bài lên bảng. - Gọi 1 hs đọc chữa bài trên bảng. - Gv nhận xét. *Bài tập 3: - Gv mở bảng phụ kẻ sẵn. - Gọi 1hs lên bảng chữa bài. - Gv nhận xét, sửa chữa ( nếu có ). - Hớng dẫn hs đọc thuộc + Gv xoá hết ở cột chữ + Xoá hết ở cột tên chữ + Xoá hết bảng 4. Củng cố dặn dò: - Về nhà học thuộc bảng chữ ở BT3. - Nhận xét tiết học. - Cuối câu 1 và câu 3 có dấu chấm, cuối câu 2 có dấu hai chấm - Chữ đầu câu viết hoa. - Hs lần lợt viết các tiếng khó vào bảng con: chim sẻ, kim khâu, sắc, xẻ thịt, sứ giả. - Hs mở vở, ngồi ngay ngắn để nhìn sgk chép bài vào vở. - Hs tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở. hoặc vào cuối bài chép. - 2 hs đọc yêu cầu của bài - Hs làm bài vào vở bài tập - Hs đổi bài nhau để kiểm tra - 1 hs đọc chữa bài, lớp nhận xét: a. Hạ lệnh, nộp bài,sáng loáng. b. Đàng hoàng, đàn ông, hôm nọ. - 1 hs đọc yêu cầu của bài - 1 hs làm mẫu : ă - á, â - ớ - Cả lớp làm bài vào vở BT, đổi vở để kiểm tra - Hs đọc cá nhân bảng 10 chữ cái và tên chữ - 1số hs nói hoặc viết lại - Vài hs đọc thuộc lòng 10 chữ - Cả lớp viết lại vào vở thứ tự 10 chữ và tên chữ ********************************************************* Ngày soạn : 8 / 9 / 2008 2 Ngày giảng : T5 -11 /9 /2008 Tiết 2: Nghe - viết Chơi Chuyền I. Mục đích yêu cầu: - Rèn luyện kĩ năng viết chính tả: + Nghe - viết chính xác bài thơ Chơi thuyền 56 chữ. + Từ đoạn viết, củng cố cách trình bày một bài thơ: chữ đầu các dòng thơ viết hoa, viết bài thơ ở giữa trang vở hoặc chia vở thành 2 phần nh sgk + Điền đúng vào chỗ trống các vần ao / oao. Tìm đúng các tiếng có âm đầu l / n (hoặc vần an / an) theo nghĩa đã cho. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết 2 lần nội dung bài tập 2 - Hs: vở bài tập III. Ph ơng pháp : - Đàm thoại, nêu vấn đề, phân tích, luyện tập thực hành. IV. Các hoạt động dạy học: A. Kiểm tra bài cũ: - Gv đọc lần lợt các từ: lo sợ, rèn luyện, siêng năng. - Gv nhận xét ghi điểm B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Trong giờ chính tả hôm nay thầy sẽ hớng dẫn các con nghe viết một bài thơ nói về một trò chơi rất quen thuộc của các bạn gái qua bài chơi chuyền . 2. H ớng dẫn nghe viết : a. H ớng dẫn hs chuẩn bị : - Gv đọc một lần bài thơ - Giúp hs nắm nội dung +Khổ thơ 1 nói về điều gì? +Khổ thơ 2 nói về điều gì? - Giúp hs nhận xét: + Mỗi dòng thơ có mấy chữ? - 3 hs lên bảng viết - Cả lớp viết b/c. - 2 hs đọc thuộc lòng thứ tự 10 chữ cái: a, ă, â, b, c, ch, d, đ, e, ê. - Hs nhận xét - Hs lắng nghe - 1 hs đọc lại - cả lớp đọc thầm - Hs đọc thầm khổ 1: - Khổ thơ tả các bạn đang chơi chuyền: miệng nói (chuyền chuyền một ), mắt sáng ngời nhìn theo hòn cuội, tay mềm mại vơ que chuyền. - Hs đọc thầm tiếp khổ thơ 2 - Chơi chuyền giúp các bạn tinh mắt, nhanh nhẹn có sức dẻo dai để mai lớn lên làm tốt công việc trong dây chuyền nhà máy. - Mỗi dòng thơ có 3 chữ 3 + Chữ đầu dòng thơ viết nh thế nào? + Những câu thơ nào đặt trong ngoặc kép? Vì sao? + Nên viết bắt đầu từ ô nào trong vở? - Tập viết tiếng khó: gv đọc tiếng khó cho hs viết b. Đọc cho hs viết - Gv đọc thong thả từng dòng thơ, mỗi dòng 2 lần. - Gv kết hợp uốn nắn theo dõi hs viết c. Chấm chữa bài: - Gv đọc lại bài - Chấm 5 -7 bài - Nhận xét 3. H ớng dẫn làm bài tập : * Bài tập 2: - Gv treo bảng phụ *Bài tập 3: - Hớng dẫn hs làm bài. 4. Củng cố dặn dò: - Về nhà luyện viết - Nhận xét tiết học - Chữ đầu dòng viết hoa - Các câu: Chuyền chuyền một Hai, hai đôi. Đợc đặt trong ngoặc kép vì đó là các câu các bạn nói khi chơi trò chơi này. - Viết từ ô 3 hoặc ô 4. - Hs viết b / c: chuyền, lớn lên, dẻo dai, hs nhận xét. - Hs nghe viết vào vở - Hs tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề hoặc cuối bài - 2 hs đọc yêu cầu của bài - 1 hs lên bảng làm - dới lớp làm vào vở BT: ngọt ngào, mào kêu ngoao ngoao, ngao ngán. - Hs nhận xét - Hs đọc yêu cầu của bài - làm bài vào vở, đổi bài để kiểm tra. Vài hs nêu miệng: lành - nổi liềm. ********************************************************* Tuần 2: Ngày soạn : 13 / 9 / 2008 Ngày giảng : T3 -16 /9 /2008 Tiết 3: Nghe-viết a i có lỗi ? I. Mục đích yêu cầu: - Rèn kĩ năng viết chính tả: + Nghe viết chính xác đoạn 3 của bài Ai có lỗi?. Viết đúng tên riêng ngời nớc ngoài. 4 + Tìm đúng các từ có chứa tiếng có vần uêch, uyu. Nhớ cách viết những tiếng có vần, âm dễ lẫn do phơng ngữ s / x. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết 2 lần nội dung bài 3 - Vở bài tập III. Phơng pháp: - Đàm thoại, nêu vấn đề, phân tích, luyện tập thực hành IV. Các hoạt động dạy học: A. ổn định tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - Gv lần lợt đọc các từ: ngao ngán, hiền lành, chìm nổi, cái liềm. B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Trong giờ chính tả hôm nay thầy sẽ hớng dẫn các con nghe viết đoạn 3 của bài Ai có lỗi, sau đó tiếp tục làm các bài tập để phân biệt vần uêch / uyu, s / x. 2. Hớng dẫn nghe - viết: a. Hớng dẫn hs chuẩn bị: - Gv đọc một lần đoạn văn cần viết chính tả - Gv hớng dẫn hs nhận xét: + Đoạn văn nói điều gì? - Tìm tên riêng trong bài chính tả? + Nhận xét về cách viết tên riêng nói trên? -> Đây là tên riêng của ngời nớc ngoài có cách viết đặc biệt. - Gv hớng dẫn hs viết tiếng khó: + Gv lần lợt đọc từng tiếng b. Đọc cho hs viết: - Gv đọc chậm mỗi câu đọc 3 lần - Gv đi kiểm tra uốn nắn hs viết c. Chấm chữa bài: - Gv đọc lại bài - Chấm 5 - 7 bài - 3 hs lên bảng viết - Dới lớp viết b / c - Hs nhận xét - Hs lắng nghe - 1 hs đọc lại - En - ri - cô ân hận khi bình tĩnh lại Nhìn vai áo bạn sứt chỉ, cậu muốn xin lỗi bạn nhng khong đủ can đảm - Cô - rét - ti - Viết hoa chữ cái đầu tiên, đặt dấu gạch nối giữa các chữ. - 2 hs lên bảng viết - dới lớp viết b/c: Cô - rét- ti, khuỷu tay, sứt chỉ, xin lỗi - Hs nhận xét - Hs ngồi ngay ngắn nghe - viết - Hs dùng bút chì để chữa lỗi ra lề hoặc cuối bài - 5-7 hs nộp bài. 5 - Nhận xét 3. Hớng dẫn làm bài tập: * Bài tập 2: - Gv chia lớp thành 3 nhóm để chơi trò chơi tiếp sức. - Hớng dẫn hs làm mẫu. *Bài tập 3 : - Trong mỗi bàn cho một hs làm phần a, 1 hs làm phần b. - Gv viết bài lên bảng. - Gv nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học tuyên dơng - 1 hs đọc yêu cầu của bài. - Hs mỗi nhóm tiếp nối nhau viết bảng các từ chứa tiếng có vần uêch, uyu. - Hs viết cuối cùng thay mặt nhóm đọc kết quả. - Cả lớp và gv nhận xét, kết luận nhóm thắng cuộc. - Cả lớp làm bài tập vào vở. - 1 hs đọc yêu cầu của bài - Hs làm bài vào vở, đổi bài để kiểm tra. - Vài hs đọc chữa bài: a. cây sấu, chữ xấu, san sẻ, xẻ gỗ. b. kiêu căng, căn dặn, nhọc nhằn, vắn tắt - Hs nhận xét. ********************************************************* Ngày soạn : 16 / 9 / 2008 Ngày giảng : T5 -18 / 9 /2008 Tiết 4: Nghe - viết Cô giáo tí hon I. Mục đích yêu cầu: Rèn kĩ năng viết chính tả - Nghe-viết chính xác đoạn văn 55 tiếng trong bai Cô giáo tí hon. - Biết phân biêt s/x ( hoặc ăn/ăng ), tìm đúng những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng đã cho có âm đầu là s/x ( hoặc ăn/ăng ) II. Đồ dùng dạy-học - G: Năm đến bảy tờ giấy khổ to viết sẵn nội dung BT2a. - H: Vở bài tập III. Phơng pháp: - Đàm thoại, nêu vấn đề, phân tích, luyện tập thực hành IV. Các hoạt động dạy- học A. Kiểm tra bài cũ - Gv đọc lần lợt: nguệch ngoạc, khuỷu tay, sông sâu, xâu kim - Gv nhận xét, ghi điểm - 2 học sinh lên bảng viết - Cả lớp viết b/con. - HS nhận xét 6 B. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Trong giờ chính tả hôm nay thầy sẽ h- ớng dẫn các con: - Nghe - viết một đoạn văn nói về một bạn gái chơi trò làm cô giáo dạy học qua bài Cô giáo tí hon - Tìm các tiếng có thể ghép với tiếng cho sẵn để tạo thành từ, nhằm củng cố về các tiếng có âm dễ lẫn s/x, vần ăn / ăng 2. Hớng dẫn học sinh nghe-viết: a. Hớng dẫn hs chuẩn bị - Hs lắng nghe - Gv đọc một lần đoạn văn - Giúp hs nắm nội dung và hình thức đoạn văn : +Đoạn văn nói về điều gì? +Đoạn văn có mấy câu? +Chữ đầu các câu viết nh thế nào? +Chữ đầu đoạn viết nh thế nào? +Tìm tên riêng trong đoạn văn? +Cần viết tên riêng nh thế nào? - Học sinh viết tiếng khó. +Gv viên đọc lần lợt: treo nón, làm tr- ớc, ríu rít, trâm bầu. b. Đọc cho hs viết - Gv đọc thong thả, mỗi cụm từ hoặc câu đọc 3 lần - Gv đi kiểm tra uốn nắn c. Đọc soát lỗi: d. Chấm, chữa bài. - Chấm 5 -7 bài , nhận xét 3. Hớng dẫn hs làm BT Bài tập 2: - Gv giúp hs hiểu yêu cầu của bài: Tìm đúng những tiếng có thể ghép với tiếng đã cho càng nhiều càng tốt. - Gv y/c cả lớp làm bài vào vở. Gọi 3 HS lên bảng làm. - Một hs đọc lại - cả lớp đọc thầm theo - Một ban gái chơi trò chơi tập làm cô giáo dạy học - Có 5 câu - Viết hoa chữ cái đầu câu. - Viết lùi vào một chữ. - Bé ( tên bạn đóng vai cô giáo ) - Viết hoa. - Hai hs lên bảng viết. - Dới lớp viết b/c - Hs nhận xét. - Hs ngồi ngay nắn nghe - viết - Hs dùng bút chữa lỗi ra lề. - 5-7 hs nộp bài - Một hs đọc yêu cầu của bài, lớp đọc thầm - Một hs làm mẫu trên bảng: xét duyệt - Đại diện các nhóm dán trên bảng lớp, đọc kết quả - Cả lớp nhận xét, kết luận nhóm thắng cuộc a, Xét: xét xử, xem xét, xét duyệt, xét 7 - Gv nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau - Nhận xét tiết học hỏi - Sét : sấm sét, lỡi tầm sét, đất sét b, Gắn bó, hàn gắn, gắng sức, nhào nặn - Nhận xét giờ học ********************************************************* Tuần 3: Ngày soạn : 20 / 9 / 2008 Ngày giảng : T3 -23 /9 /2008 Tiết 5: Nghe - Viết Chiếc áo len I. Mục đích yêu cầu: 1. Rèn kĩ năng viết chính tả - Nghe - viết chính xác đoạn 4 ( 63 chữ ) của bài Chiếc áo len. - Làm các bài tập chính tả phân biềt cách viết các phụ âm đầu hoặc thanh dễ lẫn tr / ch 2. Ôn bảng chữ cái - Điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng chữ ( học thêm tên chữ do 2 chữ cái ghép lại: kh ) - Thuộc lòng tên 9 chữ tiếp theo trong bảng chữ II. Đồ dùng dạy học : - GV: Ba hoặc bốn băng giấy viết nội dung bài tập 2 Bảng phụ kẻ bảng chữ và tên chữ ở bài tập 3 - HS: Vở bài tập: III. Phơng pháp: - Đàm thoại, nêu vấn đề, phân tích, luyyện tập thực hành. IV. Các hoạt động dạy học: A. Ôn định tổ choc: B. Kiểm tra bài cũ: - Gv đọc lần lợt: sà xuống, xinh xẻo, - Gv nhận xét ghi điểm. C. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Giới thiệu mục đích, yêu cầu của bài. 2. Hớng dẫn hs nghe viết: a. Hớng dẫn hs chuẩn bị: - Giúp hs nắm nội dung bài: +Vì sao Lan ân hận? - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con. - Hs nhận xét. - Hs lắng nghe, nhắc lại đầu bài. - 2 hs đọc đoạn 4 của bài Chiếc áo len. - Vì em đã làm cho mẹ phải lo buồn, làm cho anh phải nhờng phần mình cho em. 8 - Hớng dẫn hs nhận xét chính tả +Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa? +Lời của Lan đợc đặt trong dấu câu gì? - Tập viết tiếng khó: +Gv đọc tiếng khó b. Gv đọc cho hs viết - Gv đọc thong thả mỗi cụm từ hoặc câu 3 lần - Gv kiểm tra uốn nắn hs viết c. Chữa, chấm bài - Gv đọc lại bài - Chấm 5-7 bài, nhận xét 3. Hớng dẫn hs làm bài tập * Bài tập 2a: -Gv nhận xét bài làm của hs * Bài 2b : - Gv viết sẵn vào tờ giấy khổ to *Bài tập 3: - Gv gợi ý: Dựa vào tên chữ để viết chữ, dựa vào chữ để viết tên chữ trong ô trống. - Gv xoá lần lợt từng cột - Xoá cả 2 cột chữ, tên chữ - Gv nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - Về nhà học thuộc theo đúng thứ tự 19 chữ cái đã học - Nhận xét tiết học - Viết hoa những chữ đầu đoạn, đầu câu, tên riêng của ngời - Lời của Lan đợc đặt trong dấu hai chấm và dấu ngoặc kép . - 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con: nằm, cuộn tròn, chăn bông, xin lỗi. - Hs nhận xét, sửa chữa - Hs ngồi ngay ngắn nghe viết - Hs dùng bút chì để chữa lỗi ra lề vở - 1 hs đọc yêu cầu của bài - Hs làm vào vở bài tập - Vài hs đọc chữ bài - Hs nhận xét - 1 hs đọc yêu cầu của bài - Hs làm vào vở, đổi bài kiểm tra - 1 hs lên bảng điền dấu hỏi hay ngã vào chữ viết mực đỏ - Hs nhận xét - 1 hs đọc yêu cầu của bài - 1 hs làm mẫu: gh - giê hát - Hs làm vào vở - Vài hs chữa bài trên bảng lớp, hs nhận xét - Vài hs nêu điền lại - Vài hs đọc thuộc lòng 9 chữ và tên chữ - Hs nhận xét ********************************************************* 9 Ngày soạn : 22 / 9 / 2008 Ngày giảng : T5 -25 /9 /2008 Tiết 6: Tập chép Chị em I. Mục đích yêu cầu: Rèn kĩ năng viết chính tả: - Chép lại đúng chính tả trình bày đúng bài thơ lục bát Chị em ( 56 chữ ). - Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn lộn: tr/ ch, âc/ oăc. II. Đồ dùng dạy học: - Gv : Viết sẵn trên bảng bài thơ Chị em . Bảng phụ viết 2 lần nội dung bài tập 2. - Hs : Vở bài tập III. Phơng pháp: - Đàm thoại, nêu vấn đề, phân tích, luyện tập thực hành. IV. Các hoạt độnh dạy học: A. ổn định tổ chức: B. Kiểm tra bài cũ: - Gv đọc lần lợt một số từ . - Gv nhận xét ghi điểm. C. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của tiết học 2. Hớng dẫn nghe viết: a. Hớng dẫn chuẩn bị: - Gv đọc bài thơ trên bảng. - Ngời chị trong bài thơ làm những việc gì? - Bài thơ viết theo thể thơ gì? - Cách trình bày bài thơ lục bát nh thế nào? - Những chữ nào trong bài viết hoa. - Viết tiếng khó: - Gv đọc lần lợt một số từ khó, gạch chân trong bài. - Hát . - 2 hs lên bảng viết, dới lớp viết ra nháp: trăng tròn, chậm trễ, trung thực. - 2 hs đọc thuộc 19 chữ cái đã học. - Hs nhận xét . - Hs theo dõi. - 2 hs đọc lại, lớp theo dõi đọc thầm. - Chị chải chiếu buông màn, ru em ngủ. Chị quét sạch thềm. Chị đuổi gà không cho phá vờn rau. Chị ngủ cùng em. - Thơ lục bát, dòng trên 6 chữ, dòng dới 8 chữ. - Các chữ đầu dòng - 3 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con: trải chiếu, lim dim, luống rau, chung lời, hát ru. - Hs nhận xét, chữa bài. 10 [...]... mình 13 - Cả lớp và gv nhận xét chốt lại lời giải đúng, bình chọn nhóm làm bài đúng, nhanh, tìm đợc nhiều từ có vần oay đạt giải nhất - Lớp chữa bài vào vở BT - Gv nhận xét a Bài 3a: - Gv viết nội dung bài vào bảng phụ 4.Củng cố dặn dò -Nhận xét tiết học - Về nhà đọc lại BT 2, 3 ghi nhớ chính tả - 1 hs đọc y/c của bài, cả lớp đọc thầm - HS làm bài vào vở BT, đổi vở kt - 1 hs lên bảng chữa bài - Lớp nhận... Nghe và viết chính xác đoạn Cũng nh tôi cảnh lạ - Làm đúng các bài tập chính tả: phân biệt eo/oeo, tìm đúng các từ có tiếng chứa s/x hoăc ơn/ơng II Đồ dùng dạy - học Bảng phụ viết sẵn các bài tập chính tả III Các hoạt động dạy học chủ yếu 1 ổn định tổ chức 2 KT bài cũ: - Gọi 3 hs lên bảng sau đó đọc cho hs viết - Gv nhận xét ghi điểm 3 Dạy bài mới a GT bài: ghi đầu bài b HD viết chính tả: * Gv đọc... - Gọi 3 hs lên bảng viết - Gv nhận xét ghi điểm 3 Dạy bài mới a Giới thiệu bài - Giờ chính tả này các em sẽ viết đoạn tóm tắt nội dung truyện Bài tập làm văn và làm các bài tập chính tả phân biệt eo/oeo; s/x; ?/~ b Hớng dẫn viết chính tả - Trao đổi về nội dung đoạn văn viết: + Gv đọc đoạn văn viết + Hỏi: Cô-li-a đã giặt quần áo bao giờ cha? + Vì sao Cô-li-a lại vui vẻ đi giặt quần áo? - HD cánh trình... cần / cần cù ********************************************************* Tuần 5: Ngày soạn : 4 / 10 / 2008 Ngày giảng : T3 -7 /10 /2008 Tiết 9: Nghe viết ngời lính dũng cảm I Mục đích yêu cầu: 1 Rèn kĩ năng viết chính tả - Nghe - viết chính tả chính xác một đoạn trong bài Ngời lính dũng cảm - Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn: n/l, en/eng 2 Ôn bảng chữ - Biết điền đúng 9... cần viết chính tả, cả lớp đọc thầm theo - Lớp học tan Chú lính nhỏ rủ viên tớng ra vờn sửa hàng dào, viên tớng không nghe Chú nó Nhng nh vậy là hèn và quả quyết bớc về phía vờn trờng Các bạn nhìn chú ngạc nhiên, rồi bớc nhanh theo chú - HD hs nhận xét chính tả - Đoạn văn trên có mấy câu? - Có 6 câu - Những chữ nào trong đoạn đợc - Các chữ đầu câu và tên riêng viết hoa? - Lời các nhân vật đợc đánh dấu... cũ: - Gv đọc cho hs viết - Hát - 3 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con: tròn trĩnh, chảo rán, giò chả, trôi nổi - Hs nhận xét - Gv nhận xét ghi điểm C Bài mới: 1 Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu - Hs nhắc lại đầu bài, ghi bài tiết học, ghi tên bài 2 Hớng dẫn viết chính tả: * Hớng dẫn chuẩn bị: - 2 hs đọc lại, cả lớp theo dõi trong sgk - Gv đọc một lần khổ thơ 2 và 3 * Trao đổi nội dung - Bé bận khóc,... đầu câu và tên riêng phải * Hớng dẫn viết từ khó: - Yêu cầu hs nêu những từ khó dễ lẫn khi viết hoa viết chính tả - 3 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : - Chữa lỗi : trên sông, gió chiều, lơ long, ngang trời * Viết chính tả : - Gv đọc chậm cho hs viết bài, mỗi cụm - Hs nhận xét từ đọc 3 lần 30 * Đọc soát lỗi : * Chấm bài : - Chấm 5-7 bài, nhận xét c Hớng dẫn làm bài tập: Bài 2: - Gọi hs đọc yêu... giảng : T3 -25 /11 /2008 Tiết 23: Nghe - viết Chiều trên sông hơng I Mục tiêu: - Nghe - viết chính xác đoặn văn Chiều trên sông hơng - Làm bài tập chính tả phân biệt oc/oóc và giải các câu đố II Đồ dùng dạy học - Chép sẵn lên bảng BT 2 - Tranh minh hoạ BT 3a,3b III Phơng pháp - Đàm thoại, quan sát, luyện tập thực hành IV Các hoạt động dạy và học 1 ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ - Hát - Gọi 3 hs lên... Hát - Gọi 3 hs lên bảng sau đó gv đọc một - 3 hs lên bảng viết lớp viết nháp số từ cho hs viết - Hs nhận xét - Gv nhận xét ghi điểm Trời xanh, dòng suối, xứ sở, bay lợn 3 Bài mới a Giới thiệu bài - Nêu mục tiêu giờ học ghi đầu bài b Hd viết chính tả * Tìm hiểu nd bài - Gv đọc bài văn 1 lợt - Hs lắng nghe nhắc lại đầu bài - 1 hs đọc lại 33 - Hỏi: Tác giả tả những hình ảnh âm thanh nào trên sông hơng... điểm - 3 hs viết, lớp viết nháp: quả xoài, xoáy nớc, đứng lên, buồn bã 3 Bài mới: - Hs nhận xét a, Giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu giờ dạy và ghi tên bài - Hs lắng nghe, nhắc lại đầu bài b, HD viết chính tả * Trao đổi nội dung - Gv đọc 3 khổ thơ - CH: Quê hơng gắn liền với những - 2 hs đọc lại hình ảnh nào? - Quê hơng gắn với hình ảnh: chùm khế ngọt, đờng đi học, con diều biếc,con đò - Em có cảm nhận . giảng : T3 -7 /10 /2008 Tiết 9: Nghe viết ngời lính dũng cảm I. Mục đích yêu cầu: 1. Rèn kĩ năng viết chính tả - Nghe - viết chính tả chính xác một đoạn trong bài Ngời lính dũng cảm - Viết. ********************************************************* Tuần 3: Ngày soạn : 20 / 9 / 2008 Ngày giảng : T3 - 23 /9 /2008 Tiết 5: Nghe - Viết Chiếc áo len I. Mục đích yêu cầu: 1. Rèn kĩ năng viết chính tả - Nghe - viết chính xác đoạn 4 ( 63 chữ. kết quả của nhóm mình 13 - Gv nhận xét. a. Bài 3a: - Gv viết nội dung bài vào bảng phụ 4.Củng cố dặn dò -Nhận xét tiết học - Về nhà đọc lại BT 2, 3 ghi nhớ chính tả - Cả lớp và gv nhận xét chốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Chính tả lớp 3 cả năm_CKTKN, Giáo án Chính tả lớp 3 cả năm_CKTKN,