Gián án Giao an chính tả - lớp 3

10 699 1
Gián án Giao an chính tả - lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TRINH ĐÔNG KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ DỒI DÀO SỨC KHỎE. Thöù ba, ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2011. Chính t ( nghe - vi t)ả ế thoắt chiếc thuyền Thöù ba, ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2011. Chính tả ( nghe – viết) Thửự ba, ngaứy 25 thaựng 1 naờm 2011. Chớnh t ( nghe vit) l mt nh bỏc hc v i. Bng lao ng cn cự v úc sỏng to kỡ diu, ụng ó cng hin cho loi ngi hn mt ngn sỏng ch, gúp phn lm thay i cuc sng trờn trỏi t chỳng ta. Cõu chuyn bỏc hc v b c cho thy ụng rt giu sỏng kin v luụn mong mun mang li iu tt cho con ngi. V i: Cú tm c v cú giỏ tr to ln , ỏng khõm phc. Nh ấ i xn Tỡm tờn riờng trong bi chớnh t? Thöù ba, ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2011. Chính tả ( nghe – viết) Chỗ sửa lỗi Thửự ba, ngaứy 25 thaựng 1 naờm 2011. Chớnh t ( nghe vit) l mt nh bỏc hc v i. Bng lao ng cn cự v úc sỏng to kỡ diu, ụng ó cng hin cho loi ngi hn mt ngn sỏng ch, gúp phn lm thay i cuc sng trờn trỏi t chỳng ta. Cõu chuyn bỏc hc v b c cho thy ụng rt giu sỏng kin v luụn mong mun mang li iu tt cho con ngi. Nh ấ i xn Ch sa li Thöù ba, ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2011. Chính t ( nghe – vi t) ả ế ( 2 ) a) Em chọn tr hay ch để điền vào chỗ trống ? Giải câu đố. Mặt òn, mặt lại đỏ gay . . . Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao Suốt ngày lơ lửng ên cao . . . Đêm về đi ngủ, ui vào nơi đâu? . . . Là gì? Trần Liên Nguyễn tr tr ch Thöù ba, ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2011. Chính t ( nghe – vi t) ả ế Thöù ba, ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2011. Chính t ( nghe – vi t) ả ế HOÏC SINH LÔÙP 3/1 HOÏC SINH LÔÙP 3/1 . ba, ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2011. Chính t ( nghe - vi t)ả ế thoắt chiếc thuyền Thöù ba, ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2011. Chính tả ( nghe – viết) Thửự ba, ngaứy. naêm 2011. Chính t ( nghe – vi t) ả ế Thöù ba, ngaøy 25 thaùng 1 naêm 2011. Chính t ( nghe – vi t) ả ế HOÏC SINH LÔÙP 3/ 1 HOÏC SINH LÔÙP 3/ 1

Ngày đăng: 01/12/2013, 10:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan