0

giáo án địa lí lớp 5 tuần 4

Giáo án địa lí lớp 5 tuần 1-7

Giáo án địa lớp 5 tuần 1-7

Mầm non - Tiểu học

... bi hc u tiờn của phần Địa lớp 5, chúng ta cùng tìm hiểu vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của Việt Nam.Hoạt động 1VỊ TRÍ ĐỊA VÀ GIỚI HẠN CỦA NƯỚC TA- GV hỏi HS cả lớp: Các em có biết ... bị bài Địa hình và khoáng sản”…… …… Kế hoạch dạy học Tuần : 1 Môn: địa (Tiết: ) Bài 1: việt nam - đất nớc chúng taI. MỤC TIÊU:Sau bài học, HS có thể:- Chỉ được vị trí địa và giới ... hoạch dạy học Tuần: Môn: địa (Tiết: ) Bài 2: địa hình và khoáng sảnI. MC TIấU:Sau bi học, HS có thể:- Dựa vào bản đồ (lược đồ) nêu được một số đặc điểm chính của địa hình, khoáng sản nước...
 • 18
 • 7,639
 • 30
Giáo án Địa lí lớp 4- Tuần 19- 20

Giáo án Địa lớp 4- Tuần 19- 20

Địa lý

... Tiết 20- Tuần 20Hoạt động sản xuất của ngời dân Lớp 4 ở đồng bằng Nam Bội. mục tiêu: HS biết:- Đồng bằng Nam Bộ là nơi trồng nhiều lúa gạo , cây ăn trái, đánh bắt và nuôi nhiều ... ởđồng bằng Nam Bộ.*Làm việc theo nhóm 4. B ớc 1 : - HS các nhóm quan sát bảng sốliệu, trả lời câu hỏi của mục nàytrong sách giáo khoa.- HS dựa vào sách giáo khoa, tranhảnh bản đồ ng ngiệp, ... theo nhómB ớc 1 : Các nhóm dựa vào sách giáo khoa, tranh ảnh thảo luậntheo gợi ý:B ớc 2 : HS trao đổi kết quả trớc lớp, GV giúp HS hoàn thiện câutrả lời. 4 C. Củng cố- dặn dò.- GV tổng kết những...
 • 5
 • 3,432
 • 28
Giáo án Địa Lí -Lớp 5 (cả năm)

Giáo án Địa -Lớp 5 (cả năm)

Tiểu học

... thiệu bài mới.HĐ1:Thực hành một số kó năng địa lí liên quan đến các yếu tố địa tự nhiên VN.HĐ2:Ôn tập về đặc điểm của các yếu tố địa tự nhiên VN.3Củng cố, dặn dò.-Nhận xét ... động dạy học.ND – TL Giáo viên Học sinh1. Giới thiệu môn học.2.Bài mới. Giới thiệu bài mới.HĐ1:Vị trí địa và giới hạn của nước ta.- Giới thiệu chung về phần địa lí. -Dẫn dắt và ghi ... vôùi a.3 noái vôùi b. 4 noái với c.-1 HS nêu đáp án của mình.-2 HS lần lượt trình bày trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.-1 Nhóm HS báo cáo kết quả trước lớp, các nhóm khác theo...
 • 73
 • 16,397
 • 252
Giáo án khoa học lớp 5 tuần 1-14

Giáo án khoa học lớp 5 tuần 1-14

Mầm non - Tiểu học

... người.…… 5 tuần 8 tuần 5 thángKhoảng 9 tháng về từng hình, các HS khác theo dõi và bổ sung ý kiến.+ Hình 2: Thai được khoảng 9 tháng.+ Hình 3: Thai được 8 tuần. + Hình 4: Thai được 3 tháng.+ ... hoạ trang 4 - 5 SGK (SGK)- Bộ đồ dùng để thực hiện trò chơi “Bé là con ai?” (đủ dùng theo nhóm) gồm 5 – 7 hình bố, mẹ; 5 – 7 hình em bé có đặc điểm giống bố mẹ; một tờ phiếu to để dán ảnh có ... hàng từ ngoài hành lang đi vào.- Cử 5 HS đứng quan sát, ghi lại những gì em nhìn thấy.- 5 HS đứng quan sát, HS cả lớp xếp hàng đi từ hành lang vào trong lớp, vào chỗ ngồi của mình.- GV yêu...
 • 35
 • 13,895
 • 36
Giáo án kĩ thuật lớp 5 tuần 1-7

Giáo án kĩ thuật lớp 5 tuần 1-7

Mầm non - Tiểu học

... nhóm 4. - GV quan sát, uốn nắn những em làm chưa tốt.Hoạt động 4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM- GV gọi 3 – 4 nhóm lên trưng bày sản phẩm.- 3 – 4 nhóm lên trưng bày.- GV nhắc lại các yêu cầu đánh giá ... trong vòng 15 Hoạt động 2ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM- GV cho HS trưng bày một số sản phẩm trên bảng lớn.- Cử 2 – 3 HS đánh giá sản phẩm của bạn theo đánh giá trong SGK/23.- GV nhận xét đánh giá sản ... phẩm.- 3 – 4 nhóm lên trưng bày.- Gọi HS nhắc lại các yêu cầu đánh giá sản phẩm trong SGK.- 1 em nhắc lại.- Cử 2 – 3 em lên đánh giá sản phẩm của bạn.- 2 – 3 em lên đánh giá.- GV đánh giá,...
 • 17
 • 4,851
 • 19
Giáo án kĩ thuật lớp 5 tuần 8-14

Giáo án kĩ thuật lớp 5 tuần 8-14

Mầm non - Tiểu học

... chổợ U daìi, táúm 25 läù vaì thanh thàóng 5 läù.- 1 HS âoüc.c. Làõp xe chåí haìng- GV yãu cáöu HS lừp theo quy trỗnh.- GV giuùp õồợ nhổợng HS cn lụng tụng.Hoảt âäüng 4. Âạnh giạ kãút qu ... tháưn thại âäü hc táûp ca cạc nhọm v cạ nhán HS.- Hỉåïng dáùn HS chøn bë cạc loải thỉïc àn ca g âãø thỉûc hnh bi “Phán loải thỉïc àn ni g”. KÉ THUÁÛTBaìi 25: LÀÕP XE CHÅÍ HAÌNGI. MUÛC TIÃU: HS ... traớ lồỡi cỏu hoới tổỷ luỏỷn.III. HầNH THặẽC: - Tọứ chỉïc än táûp tải låïp 15- 20 phụt.- Täø chỉïc kiãøm tra viãút 15 phuït.IV. GÅÜI YÏ CÁU HOÍI KIÃØM TRA: Cỏu 1. Haợy õaùnh dỏỳu x vaỡo ồớ...
 • 25
 • 2,287
 • 6
Địa lí lớp 5 (tuần 24-30)

Địa lớp 5 (tuần 24-30)

Tiểu học

... nhóm, lớp. + Thảo luận, điền nội dung vào sơ đồ/SGV.131 và đánh mũi tên nối các ô.+ Nhoựm nhanh, ủuựng thaộng cuoọc.ẹIEU CHặNH BO SUNG * * *RÚT KINH NGHIỆM ĐỊA LÍ: TIẾT 24 ÔN ... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH1’3’1’33’ 14 15 1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Một số nước ở Châu Âu”.- Nêu các đặc điểm của LB Nga?- Nêu các đặc điểm của nước Pháp?- So sánh.3. ... tập.Phương pháp: Trò chơi, thảo luậnnhóm, hỏi đáp.+ Chia lớp thành 4 nhóm (4 tổ).+ Phát cho mỗi nhóm 1 chuông. (để báo hiệu đã có câu trả lời).+ Giáo viên đọc câu hỏi (như SGK).+Ví dụ:+ Hát -...
 • 20
 • 1,923
 • 10
Giáo án khoa học lớp 5(tuần 26-35)

Giáo án khoa học lớp 5(tuần 26-35)

Tiểu học

... sát cáchình trang 1 24, 1 25 SGK.- Học sinh trả lời.+ Câu 1. Con người khai thác gỗ và phá 12’ 4 1’  Hoạt động 2: Triển lãm.Phương pháp: Thuyết trình.- Giáo viên đánh giá kết quả, tuyêndương ... động 3: Quan sát.Phương pháp: Quan sát.- Giáo viên gọi một số học sinh trìnhbày trước lớp.  Hoạt động 4: Củng cố.- Đọc lại toàn bộ nội dung bài. 5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài.- Chuẩn ... của một số loài thú.3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.II. Chuẩn bò:- GV: - Hình veõ trong SGK trang 1 14, 1 15. - HSø: - SGK. 20’ 4 1’- Cây con mọc ra từ lá (lá bỏng)....
 • 33
 • 7,985
 • 71
Giáo án Địa lí lớp 7 từ tiết 1 đến 27

Giáo án Địa lớp 7 từ tiết 1 đến 27

Địa lý

... Các tranh ảnh về cảnh quan dới lạnh Giáo án Địa 7 Năm học 2007 - 2008 Trang 45 Giáo viên: Nguyễn Thị Loan Trờng THCS Bắc Hng Tiên LÃng 4. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập? Phân biệt ... trình trên lớp 1. ổn định tổ chức lớp - Quan sát và điều chỉnh lớp cho hợp tạo không khí học tập 2. Kiểm tra bài cũ Chọn phơng án trả lời đúng nhất cho các câu sau: Giáo án Địa 7 Năm học ... đặc điểm trên 5. Hoạt động nối tiếp. Giáo án Địa 7 Năm học 2007 - 2008 Trang 42 Giáo viên: Nguyễn Thị Loan Trờng THCS Bắc Hng Tiên LÃng-Vùng cận nhiệt đới gió mùa- Vùng Địa trung hải-...
 • 54
 • 8,936
 • 33
Giáo án Địa lí lớp 6

Giáo án Địa lớp 6

Địa lý

... Trỏi t v h qu . Giáo án địa 617 Giáo án địa 6 Ngày tháng năm 200 Tit 1: Bài mở đầuI. Mc tiờu bi hc:- Giỳp HS lm quen với bộ môn Địa lý, nắm được nội dung của môn địalớp 6 lànghiên ... a.D. Hng dn v nh: Giáo án địa 6 35 Ngày tháng năm 200 Tit 7. THC HNH: TẬP SỬ DỤNG ĐỊA BÀN VÀ THƯỚC ĐO ĐỂ VẼ SƠ ĐỒ LỚP HỌCI. Mục tiêu :- HS biết cách sử dụng địa bàn tìm phương hướng ... Giáo án địa 611 Đáp án: Câu 1 (4 điểm):Nêu được ý nghĩa của tỷ lệ bản đồ: 2 điểm.Tính đúng: 2 điểm.1cm trên bản đồ ứng với 300000cm trên thực địa hay 3km.Vậy con sông trên thực địa...
 • 49
 • 3,426
 • 4

Xem thêm