Giáo án địa lí lớp 5 cả năm

41 539 0
Giáo án địa lí lớp 5 cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỊA LÍ Bài Việt Nam - Đất nước I MỤC TIÊU HS cần phải: - Chỉ vị trí địa lí giới hạn nước Việt Nam đồ, lược đồ địa cầu - Mô tả sơ lược vị trí hình dạng ; nêu diện tích lãnh thổ, thuận lợi vị trí đem lại; nêu tên số đảo, quần đảo nước ta đồ - Tự hào đất nước II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ trang 66, 67 SGK - GV: Quả địa cầu, lược đồ Việt Nam khu vực Đông Nam Á III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - HS đọc tên SGK - Giới thiệu nội dung phần Địa lí - Dựa vào mục lục đọc tên chủ đề 5; + Một số tượng tự nhiên, sách lĩnh vực kinh tế xã hội Việt Nam + Một số tượng địa lí châu lục, khu vực Đông Nam Á + Một số nước đại diện cho châu lục - Giới thiệu nội dung học B Bài Hoạt động 1: Vị trí địa lí giới hạn nước ta - Các em có biết Việt Nam nằm - Chỉ vị trí Việt Nam địa cầu khu vực giới không? theo nhóm huy động kiến thức - GV kiểm tra để trả lời - Treo lược đồ Việt Nam khu vực hướng dẫn HS tìm hiểu kĩ nội dung - Hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi theo câu hỏi phần SGK, trang 66 * GV nhận xét nêu câu hỏi cho HS khá, giỏi: + Vậy, đất nước Việt Nam bao gồm phận nào? - Quan sát lược đồ - Thảo luận theo nhóm đôi lược đồ SGK, bạn hỏi bạn trả lời - Đại diện nhóm trình bày kết - Trả lời câu hỏi * GV kết luận: Nội dung SGK * Kết thúc hoạt động Hoạt động 2: Một số thuận lợi vị trí mang lại cho nước ta - Vì nói Việt Nam có nhiều thuận - Suy nghĩ tự trả lời lợi cho việc giao lưu với nước - Một vài HS nêu ý kiến lớp nhận giới đường bộ, đường xét, bổ sung biển, đường hàng không? * Nhận xét câu trả lời xác lại cần * Kết thúc hoạt động Hoạt động 3: Hình dạng diện tích - GV theo dõi HS làm việc - HS xem lược đồ Việt Nam SGK, trang 67 , giúp đỡ HS gặp khó khăn bảng số liệu số nước châu Á thảo luận, hoàn thành tập VBT - Đại diện trình bày, nhóm bạn nhận xét bổ sung - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 68 * GV kết thúc hoạt động * Chốt nội dung toàn Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - Tổ chức cho HS tham gia thi giới thiệu: “Việt Nam đất nước tôi” - HS chuẩn bị theo nhóm, bốc thăm chọn thứ tự dựa vào nội dung học để thi giới thiệu - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 2: Địa hình khoáng sản –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài Địa hình khoáng sản I MỤC TIÊU HS cần phải: - Dựa vào đồ, nêu số đặc điểm địa hình khoáng sản nước ta - Kể tên số dãy núi, đồng lớn nước ta đồ - Kể tên số loại khoáng sản nước ta đồ vị trí mỏ than, sắt, apa-tít, dầu mỏ II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ trang 68, 69 SGK - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra: - HS lần + Chỉ vị trí địa lí nước ta lược đồ Việt Nam lượt trả lời câu hỏi khu vực Đông Nam địa cầu + Phần đất liền nước ta giáp với nước nào? Diện tích lãnh thổ ki-lô-mét vuông? + Chỉ nêu tên số đảo quần đảo nước ta? - GV chốt giới thiệu nội dung học B Bài Hoạt động 1: Địa hình Việt Nam - Hướng dẫn HS thảo luận nhóm - Thảo luận theo nhóm đôi dựa vào đôi theo nội dung câu hỏi: lược đồ địa hình Việt Nam SGK, trang + Câu hỏi SGK, trang 69, 70 69 theo hướng dẫn GV phần - Đại diện nhóm trình bày kết quả, lớp - GV nhận xét hỏi thêm HS nhận xét bổ sung khá, giỏi: - Trả lời câu hỏi + Núi nước ta có hướng chính, hướng nào? - Tổ chức cho HS thi thuyết trình đặc điểm địa hình Việt Nam Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam * GV kết luận: Trên phần đất liền nước ta, 3/4 diện tích đồi núi chủ yếu đồi núi thấp Các dãy núi nước ta chạy theo hai hướng tây bắc - đông nam hướng vòng cung 1/4 diện tích nước ta đồng bằng, đồng chủ yếu sông ngòi phù sa bồi đắp nên * Kết thúc hoạt động Hoạt động 2: Khoáng sản Việt Nam + Hãy đọc tên Lược đồ cho - Quan sát Lược đồ SGk, trang 70 biết Lược đồ dùng để làm gì? suy nghĩ tự trả lời + Câu hỏi SGK, trang 70 - Một vài HS nêu ý kiến lớp nhận * Nhận xét câu trả lời xét, bổ sung xác lại cần * Kết thúc hoạt động 2: Nước ta có nhiều loại khoáng sản như: than, dầu mỏ, khí tự nhiên, sắt, thiếc, đồng, vàng, than đá loịa khoáng sản có nhiều nước ta tập trung chủ yếu Quảng Ninh Hoạt động 3: Những lợi ích địa hình khoáng sản mang lại nước ta - GV theo dõi HS làm việc - HS thảo luận, hoàn thành tập giúp đỡ HS gặp khó khăn VBT - Đại diện trình bày, nhóm bạn nhận * GV kết thúc hoạt động 3: xét bổ sung Đồng nước ta chủ yếu phù sa sông ngòi bù đáp, từ xa xưa nhân dân ta biết trồng lúa đồng kết hợp bồi bổ cho đất Khoáng sản có chữ lượng lớn, cung cấp nguyên liệu cho nhiều nghành công nghiệp ta phải khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 71 * Chốt nội dung toàn Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - Tổ chức cho HS tham gia trò chơi: “Những nhà quản lí khoáng sản tài ba” - HS chuẩn bị theo nhóm, bốc thăm chọn thứ tự - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 3: Khí hậu –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài Khí hậu I MỤC TIÊU HS cần phải: - Trình bày đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa nước ta - Nhận biết mối quan hệ địa lí địa hình khí hậu nước ta cách đơn giản Chỉ lược đồ ranh giới khí hậu; so sánh nêu khác biệt hai miền Nam, Bắc - Nhận biết ảnh hưởng khí hậu đến đời sống sản xuất nhận dân ta II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ trang 72, 73 SGK - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra: - HS trả lời + Trình bày đặc điểm địa hình nước ta? + Nêu tên số dãy núi đồng Bản đồ câu hỏi Địa lí tự nhiên Việt Nam + Kể tên số laọi khoáng sản nước ta cho biết chúng có đâu? - GV chốt sử dụng câu hỏi: Hãy kể số đặc điểm khí hậu nước ta mà em biết? để giới thiệu nội dung học B Bài Hoạt động 1: Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa - Hướng dẫn HS thảo luận nhóm theo nội - Thảo luận theo nhóm dung câu hỏi: dựa vào lược đồ khí + Câu hỏi SGK, trang 72 phần hậu Việt Nam SGK, trang - GV nhận xét hỏi thêm HS khá, giỏi: 73 theo hướng dẫn + Trình bày đặc điểm khí hậu nhiệt đới GV gió mùa? - Đại diện nhóm trình bày - Tổ chức cho HS thi thuyết trình đặc điểm kết quả, lớp nhận xét bổ khí hậu nhiệt đới gió mùa Bản đồ Địa lí tự sung nhiên Việt Nam - Thi thuyết trình dựa vào * GV kết luận: Nước ta nằm vùng địa cầu lược đồ khí khí hậu nhiệt đới gió mùa nên nói chung nóng, hậu Việt Nam có nhiều mưa gó, gió mưa thay đổi theo mùa * Kết thúc hoạt động Hoạt động 2: Khí hậu miền có khác biệt - Câu hỏi thảo luận: + Chỉ ranh giới khí hậu miền Bắc miền Nam? + Câu hỏi SGK, trang 72, phần + Miền Bắc có hướng gó hoạt - Quan sát Lược đồ SGK, trang 73 suy nghĩ trả lời theo nhóm đôi - Một vài HS nêu ý kiến động? ảnh hưởng hướng gió đến khí hậu miền Bắc? + Miền Nam có hướng gó hoạt động? ảnh hưởng hướng gió đến khí hậu miền Nam? theo yêu cầu: Nước ta có miền khí hậu nêu đặc điểm chủ yếu miền khí hậu lớp nhận xét, bổ sung * Nhận xét câu trả lời xác lại - Trả lời câu hỏi cần + Nếu lãnh thổ nước ta không trải dài từ Bắc vào Nam khí hậu nước ta có thay đổi theo miền không? * Kết thúc hoạt động 2: Khí hậu nước ta có khác biệt miền Bắc miền Nam Miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn; Miền Nam nóng quanh năm với màu mưa mùa khô rõ rệt Hoạt động 3: ảnh hưởng khí hậu đến đời sống sản xuất + Câu hỏi SGK, trang 73 - HS thảo luận, hoàn + Tại nói nước ta trồng nhiều thành câu hỏi loại khác nhau? - Đại diện trình bày, * GV kết thúc hoạt động 3: Khí hậu nóng nhóm bạn nhận xét ẩm, mưa nhiều giúp cối phát triển nhanh, xanh bổ sung tốt quanh năm Sự thay đổi khí hậu theo vùng đóng góp tích cực cho việc đa dạng hoá trồng nhiên hàng năm, khí hậu gây nhiều thiệt hại không nhỏ đến đời sống sản xuất nhân - Nêu nội dung ghi nhớ dân SGK, trang 71 * Chốt nội dung toàn Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - Tổng kết khí hậu Việt Nam theo sơ đồ - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 4: Sông ngòi –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài 4: Sông ngòi I MỤC TIÊU HS cần phải: - Chỉ đồ lược đồ số tên sông Việt Nam - Trình bày số đặc điểm sông ngòi Việt Nam, nêu vai trò sông ngòi đời sống sản xuất nhân dân - Nhận biết mối quan hệ địa lí: khí hậu - sông ngòi II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ trang 74, 75 SGK - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra: + Hãy nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới giáo mùa nước ta? - HS trả lời câu + Khí hậu mièn Bắc miền Nam khác nào? hỏi + Khí hậu có ảnh hưởng tới đời sống sản xuất nhân dân ta? - GV chốt giới thiệu nội dung học B Bài Hoạt động 1: Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc sông có nhiều phù sa - Yêu cầu HS quan sát lược đồ SGK hỏi: - Đọc tên lược đồ SGK, lược đồ lược đồ dùng để làm gì? trang 75, trả lời câu hỏi - Hướng dẫn HS làm việc cá nhân theo nội - Làm việc cá nhân dựa dung câu hỏi: vào lược đồ sông ngòi Việt + Câu hỏi SGK, trang 74 phần Nam SGK, trang 75 nhận xét hệ thống sông nước ta theo hướng - GV nhận xét hỏi thêm HS khá, giỏi: dẫn GV + Địa phương em có dòng sông nào? - Trả lời theo hiểu biết, lớp + Về màu lũ em thấy nước dòng sông nhận xét bổ sung địa phương có màu gì? - GV giải thích màu nước sông thay đổi + Nêu lại đặc điểm sông ngòi Việt - Trả lời theo ý: Dày Nam? đặc; phân bố rộng khắp đất * GV kết luận: Mạng lưới sông ngòi nước nước; nước sông có nhiều ta dày đặc phân bố rộng khắp nước Nước phù sa sông có nhièu phù sa * Kết thúc hoạt động Hoạt động 2: Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa - Nội dung bảng thảo luận: - Suy nghĩ hoạt động theo nhóm Thời gian Lượng nước ảnh hưởng tới đời dựa vào nội dung bảng hướng dẫn sống sản xuất - Đại diện nhóm Mùa mưa trình bày lớp Mùa khô nhận xét, bổ sung + Lượng nước sông ngòi phụ thuộc vào yếu tố - Trả lời câu hỏi khí hậu? * Nhận xét câu trả lời xác lại cần * Kết thúc hoạt động 2: Nước sông lên xuống theo mùa gây nhièu khó khăn cho đời sống sản xuất: ảnh hưởng tới giao thông đường thuỷ, hoạt động nhà máy thuỷ điện, đe doạ mùa mạng đời sống nhân dân ven sông Hoạt động 3: Vai trò sông ngòi - Tổ chức cho HS thi tiếp sức kể vai trò - HS chơi theo hướng sông ngòi dẫn GV * GV kết thúc hoạt động 3: Khí hậu nóng - Một HS tổng kết lại ẩm, mưa nhiều giúp cối phát triển nhanh, xanh vai trò sông tốt quanh năm Sự thay đổi khí hậu theo vùng ngòi theo ý: Bồi đắp đóng góp tích cực cho việc đa dạng hoá trồng phù sa, cung cấp thuỷ nhiên hàng năm, khí hậu gây nhiều thiệt điện, thuỷ sản hại không nhỏ đến đời sống sản xuất nhân dân - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 76 * Chốt nội dung toàn Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - Câu hỏi SGK, trang 76 phần - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 5: Vùng biển nước ta –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài 5: Vùng biển nước ta I MỤC TIÊU HS cần phải: - Trình bày số vùng biển nước ta - Chỉ vùng biển nước ta đồ Nêu tên sỗ bãi tắm, điểm du lịch tiếng Nêu vai trò biển khí hậu, đời sống sản xuất - Nhận biết cần thiết phải bảo vệ khai thác tài nguyên biển cách hợp lí II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ trang 76, 77 SGK - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Kiểm tra cũ - Câu hỏi kiểm tra: - HS trả lời + Hãy nêu tên đồ số sông nước ta? câu hỏi + Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì? + Nêu vai trò sông ngòi? - GV chốt giới thiệu nội dung học B Bài Hoạt động 1: Vùng biển nước ta - Yêu cầu HS quan sát lược đồ SGK hỏi: - Đọc tên lược đồ SGK, lược đồ lược đồ dùng để làm gì? trang 77 trả lời câu hỏi - Hướng dẫn HS làm việc cá nhân theo nội - Làm việc cá nhân dựa dung câu hỏi: vào lược đồ khu vực Biển + Biển Đông bao bọc phần đất Đông SGK, trang 77 theo nước ta? hướng dẫn GV - GV nhận xét * GV kết luận: Vùng biển nước ta phận Biển Đông * Kết thúc hoạt động Hoạt động 2: Đặc điểm vùng biển nước ta - Nội dung bảng thảo luận: + Tìm đặc điểm vùng biển Việt Nam? + Mỗi đặc điểm có tác động đến đời sống sản xuất nhân dân? * Nhận xét câu trả lời xác lại cần - Hoạt động nhóm đôi, trao đổi để nêu đặc điểm vùng biển Việt Nam - Đại diện nhóm trình bày lớp nhận xét, bổ sung + Tác động đặc điểm đến đời sống - Trả lời câu hỏi sản xuất nhân dân * Kết thúc hoạt động Hoạt động 3: Vai trò biển - Tổ chức cho HS thảo luận theo nội dung câu hỏi: + Nêu vai trò biển khí hậu, đời sống sản xuất nhân dân? - Gợi ý HS theo câu hỏi: + Biển có tác động khí hậu nước ta? + Biển cung cấp cho loại tài nguyên nào? đóng góp vào đời sống? mang lại thuận lợi cho giao thông? góp phần phát triển nghành kinh tế nào? * GV kết thúc hoạt động 3: Biển điều hoà khí hậu, nguồn tài nguyên giao thông quan trọng Ven biển có nhiều nơi du lịch, nghỉ mát hấp dẫn * Chốt nội dung toàn Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - Tổ chức cho HS hướng dẫn viên du lịch - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 6: Đất rừng –––––––––––––––––––––––––––––––– - HS thảo luận theo nhóm, theo hướng dẫn GV - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 79 ĐỊA LÍ BÀI 6: ĐẤT VÀ RỪNG I Mục tiêu HS cần phải: - Chỉ đồ vùng phân bố dất phe-re-lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn - Nêu số đặc điểm dất phe-ra-lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn Nêu vai trò đất, rừng đói với đời sống sản xuất người - Nhận biết cần thiết phải bảo vệ khai thác đất cách hợp lí II Đồ dùng day- học - HS: Các hình minh hoạ trang 79, 80 SGK - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam III Hoạt động dạy- học A Khởi động + Nêu vị trí đặc điểm vùng biển nước ta? + Biển có vai trò đời sống sản xuất người? + Kể tên đồ vị trí số bãi tắm, khu du lịch biển tiếng nước ta B Bài Hoạt động 1: Các loại đất nước ta - Yêu cầu HS đọc SGK hoàn thành nội dung sơ đồ vào vở: - Nội dung sơ đồ: Các loại đất Việt Nam Vùng Đặc phân điểm bố - GV nhận xét Vùng phân bố Đặc điểm - HS TL - Làm việc cá nhân theo hướng dẫn GV - Một HS làm bảng - Lớp nhận xét bổ sung + Dựa vào sơ đồ trình bày lời * GV kết luận: Nước ta có nhiều loại đất chiếm phần lớn đất phe-ra-lít có màu đỏ đỏ vàng, tập trung vùng đồi núi Đất phù sa sông bồi đắp màu mỡ, tập trung đồng * Kết thúc hoạt động Hoạt động 2: Sử dụng đất cách hợp lí - Nội dung bảng thảo luận: + Đất có phải tài nguyên vô tận không? Từ em rút kết luận vè sử dụng tài nguyên đất? + Nêú sử dụng đất mà không cải tạo, bồi bổ cho - Hoạt động nhóm đôi, trao đổi để nêu câu trả lời - Đại diện nhóm đất gây tác hại gì? + Một số cách cải tạo bảo vệ đất mà em biết? trình bày lớp nhận xét, bổ sung * Nhận xét câu trả lời xác lại cần * Kết thúc hoạt động Hoạt động 3: Các loại rừng nước ta - Tổ chức cho HS làm việc cá nhân * GV kết thúc hoạt động 3: Nước ta - HS làm việc cá nhân: Quan sát hình 1, 2, bài, đọc SGK trả lời câu hỏi SGK, phần - Trả lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung có nhiều loại rừng chủ yếu rừng rậm nhiệt đới rừng ngập mặn Rừng rậm nhiệt đới chủ yếu tập trung vùng đồi núi, rừng ngập mặn thường thấy ven biển Hoạt động 4: Vai trò rừng + Nêu vai trò rừng sản xuất đời sống - HS làm việc người? cá nhân theo + Tại phải khai thác rừng sử dụng nội dung câu cách hợp lí? hỏi * GV kết thúc hoạt động : Rừng nước ta bị tàn - Nêu nội dung phá nhiều, gây nhiều hạu Từ vấn đề cấp bách đặt ghi nhớ SGK, trang 81 trồng rừng bảo vệ rừng HĐ4: Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 7: Ôn tập Sau học, HS có thể: - Dựa vào lược đồ đọc tên nêu vị trí địa lí Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc - Nêu được: Cam-pu-chia Lào hai nước nông nghiệp, phát triển công nghiệp Trung quốc nước có số dân đông giới, phát triển mạnh, tiếng mặt hàng công nghiệp thủ công nghiệp truyền thống II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ SGK, sưu tầm hình ảnh thông tin nước láng giềng Việt Nam III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra cũ: - Lần lượt + Câu 1, SGK, trang 107 HS trả + Câu 2, SGK, trang 107 lời câu hỏi, + Câu 3, SGK, trang 107 lớp nhận xét - Chốt nội dung dẫn vào bổ sung B Bài Hoạt động 1: Cam-pu-chia - Hướng dẫn HS hoạt động cá nhân theo nội dung - HS hoạt động theo câu hỏi: nhóm: Cùng xem + Em nêu vị trí địa lí Cam-pu-chia ? lược đồ khu + Chỉ lược đồ nêu tên thủ đô Cam-pu-chia? vực châu Á lược + Dân cư Cam-pu-chia tham gia sản xuất đồ kinh tế số nghành chủ yếu? Kể tên sản phẩm nước châu để thảo ngành này? luận tìm hiểu + Vì Cam-pu-chia đánh bắt nhiều cá nội dung đất nước ngọt? nước Cam-pu-chia + Mô tả kiến trúc đền Ăng-coVát cho biết tôn - Đại diện trả lời giáo chủ yếu người dân Cam-pu-chia? câu hỏi; Mỗi câu * GV nhận xét kết thúc hoạt động 1: hỏi HS trả lời Cam-pu-chia nằm Đông Nam Á, giáp biên giới Việt nhóm khác nhận Nam Kinh tế Cam-pu-chia trọng phát triển xét, bổ sung nông nghiệp công nghiệp chế biến nông sản Hoạt động 2: Lào - Hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm: - HS hoạt động theo nhóm: + Câu hỏi SGK, trang 108 Cùng xem lược đồ khu + Nêu nét bật địa hình Lào? vực châu Á lược đồ kinh + Kể tên sản phẩm Lào? tế số nước châu để + Mô tả kiến trúc Luông Pha-băng thảo luận tìm hiểu nội Người Lào chủ yếu theo đạo gì? dung đất nước Lào - Theo dõi câu trả lời HS - Đại diện trả lời câu hỏi; - Kết luận: Lào không giáp biển, có Mỗi câu hỏi HS trả lời diện tích rừng lớn, nước nông nghiệp, nhóm khác nhận xét, bổ ngành công nghiệp Lào trọng sung phát triển - Hỏi thêm HS giỏi: So sánh cho - Trả lời câu hỏi biết điẻm giống hoạt động kinh tế ba nước; Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam? Hoạt động3: Trung Quốc - Hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm: + Câu hỏi SGK, trang 108 + Em có nhận xét diện tích dân số Trung Quốc? + Nêu nét bật địa hình Trung Quốc? + Kể tên sản phẩm Trung Quốc? + Em biết Vạn Lí Trường Thành? - Giúp HS sửa chữa sai * Nhận xét kết thúc hoạt động * Chốt nội dung toàn - HS hoạt động theo nhóm: Cùng xem lược đồ khu vực châu Á lược đồ kinh tế số nước châu Á để thảo luận tìm hiểu nội dung đất nước Trung Quốc - Đại diện nhóm báo cáo Lớp thống đến kết - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 109 Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - Thi kể nước láng giềng Việt Nam:GV chia thành nhóm, nhóm thảo luận nội dung hiểu biết nước thi kể, sử dụng hình ảnh minh hoạ - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 20: Châu Âu –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài 20: Châu Âu (trang 109) I MỤC TIÊU Sau học, HS có thể: - Dựa vào lược đồ, nhận biết mô tả vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Âu - Chỉ lược đồ nêu tên số dãy núi lớn, đồng lớn, sông lớn châu Âu - Nêu khái quát địa hình châu Âu II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra cũ: - Lần lượt + Câu 1, SGK, trang 109 HS trả + Câu 2, SGK, trang 109 lời câu hỏi, + Câu 3, SGK, trang 109 lớp nhận xét - Chốt nội dung dẫn vào bổ sung B Bài Hoạt động 1: Vị trí địa lí giới hạn - Hướng dẫn HS hoạt động nhóm đôi theo nội dung - HS hoạt động câu hỏi: theo nhóm đôi: + Nêu vị trí châu Âu? Cùng đọc SGK + Các phía đông, bắc, tây, nam giáp gì? xem đồ tự + Xem bảng diện tích dân số trang 103, SGK để nhiên giới so sánh diện tích châu Âu với châu lục khác? thực nhiệm + Châu Âu nằm vùng khí hậu nào? vụ - Theo dõi chỉnh sửa giúp HS - Đại diện trả lời * GV nhận xét kết thúc hoạt động 1: Châu câu hỏi; Mỗi câu Âu nằm bán cầu Bắc, lãnh thổ trải từ đường vòng hỏi HS trả lời cực Bắc xuống gần đường chí tuyến Bắc Có mặt giáp nhóm khác biển Đại dương Châu Âu có diện tích nhỏ, lớn nhận xét, bổ châu Đại Dương Vị trí châu Âu gắn với châu tạo thành sung dại lục á-Âu, chiếm phần đông bán cầu Bắc Hoạt động 2: đặc điểm tự nhiên châu Âu - Hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm: - HS hoạt động theo nhóm: - Theo dõi giúp đỡ HS gặp khó khăn? Quan sát hình trang 110 - Theo dõi câu trả lời HS trả lời câu hỏi trang 109 - Đại diện trả lời câu hỏi, lớp - Gợi ý HS trả lời câu hỏi để nêu đặc nhận xét, bổ sung điểm địa hình Trung Âu: + Địa hình phía Bắc Trung Âu gì? - Một vài HS mô tả + Phía Nam Trung Âu vùng núi hay khu vực, HS khác theo dõi đồng bằng? Có dãy núi lớn nào? bổ sung ý kiến + Phần chuyển tiếp đồng Tây Âu vùng núi Nam Tây Âu gì? + Khu vực có sông lớn nào? + Cảnh tiêu biểu thiên nhiên vùng gì? - Nhận xét hỏi thêm HS giỏi: Em có biết mùa đông tuyết phủ trắng gần hết châu Âu trừ giải đất phía Nam? * Kết thúc hoạt động Hoạt động3: Người dân châu Âu hoạt động kinh tế - Hướng dẫn HS hoạt động cá nhân: + Mở SGK trang 103, đọc bảng số liệu vè diện tích dân số châu lục để trả lời câu hỏi SGK, trang 111 + Quan sát hình minh hoạ trang 111 mô tả đặc điểm bên người châu Âu Họ có nét khác so với người châu Á? + Trả lời câu hỏi SGK, trang 112 + Quan sát hình minh hoạ cho biết hoạt động sản xuất người dân châu Âu có đặc biệt so với hầu hết hoạt động sản xuất người châu Á? Điều nói lên phát triển khoa học, kĩ thuật kinh tế châu Âu? - Giúp HS sửa chữa sai * Nhận xét kết thúc hoạt động * Chốt nội dung toàn - HS hoạt động cá nhân theo hướng dẫn GV: Mỗi HS trả lời câu hỏi lớp nhận xét - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 112 Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò + Em biết Việt Nam có mối quan hệ với nước châu Âu không? - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 21: Một số nước châu Âu –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài 21: Một số nước châu Âu (trang 113) I MỤC TIÊU Sau học, HS có thể: - Dựa vào lược đồ, nhận biết mô tả vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ Liên bang Nga, Pháp - Nêu số đặc điểm dân cư, kinh tế Nga, Pháp II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra cũ: - Lần lượt + Câu 1, SGK, trang 112 HS trả + Câu 2, SGK, trang 112 lời câu hỏi, + Câu 3, SGK, trang 112 lớp nhận xét - Chốt nội dung dẫn vào bổ sung B Bài Hoạt động 1: Liên bang Nga - Hướng dẫn HS hoạt động cá nhân theo nội dung câu - HS hoạt động hỏi: cá nhân theo + Nêu vị trí Liên Bang Nga? hướng dẫn + Diện tích, dân số, khí hậu Liên Bang Nga ? GV + Tài nguyên khoáng sản, sản phẩm nông nghiệp, sản - Đại diện trả phẩm công nghiệp? lời câu hỏi; - Theo dõi chỉnh sửa giúp HS hỏi thêm HS khá, Mỗi câu hỏi giỏi: Em có biết khí hậu Liên Bang Nga HS trả lời phần thuộc châu Á lạnh, khắc nghiệt không? nhóm khác - Hỏi tiếp: Khí hậu khô kạnh tác động đến cảnh quan nhận xét, bổ thiên nhiên nào? sung - Yêu cầu HS trình bày lại yếu tố địa lí tự nhiên - Trả lời câu sản phẩm ngành sản xuất Liên bang hỏi Nga - Đại diện trình - Nhận xét chỉnh sửa câu trả lời bày sử dụng * GV nhận xét kết thúc hoạt động : Liên lược đồ bang Nga nằm Đông Âu, Bắc Á, quốc gia có diện tích cần lớn giới Liên bang Nga có khí hậu khắc nghiệt, có nhiều tài nguyên khoáng sản, nước có nhiều ngành kinh tế phát triển Hoạt động 2: Pháp - Hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm: - HS hoạt + Trả lời câu hỏi trang 114 động theo + Kể tên số sản phẩm ngành công nghiệp Pháp? nhóm 4: + Dựa vào hiểu biết em hoàn thành sơ đồ sau: Quan sát hình Các phong trang 113 cảnh tự trả lời Khách nhiên câu hỏi Phá du lịch - Đại diện p Các công trả lời câu trình kiến hỏi, lớp trúc đẹp, nhận xét, bổ sung thích đến - Nhận xét yêu cầu HS dựa vào kiến thức , nội dung - HS theo SGK, trang 114 trình bày đặc điểm tự nhiên sản dõi nêu phẩm ngành sản xuất Pháp ý kiến bổ sung * Kết thúc hoạt động Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 22: Ôn tập –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài 22: Ôn tập (Trang 113) I MỤC TIÊU Sau học, HS có thể: - Xác định mô tả sơ lược vị trí, giới hạn lãnh thổ châu Á, châu Âu - Hệ thống hoá kiến thức học châu Á, châu Âu So sánh khác biẹt hai châu lục - Điền vị trí, đọc tên, vị trí dãy núi tiếng hai châu lục Bản đồ giới II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ SGK từ 17 đến 21 - GV: Bản đồ Địa lí tự nhiên giới III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra cũ: - Lần lượt + Em nêu vài nét vị trí địa lí, điều HS trả kiện tự nhiên, sản phẩm Liên bang Nga? lời câu hỏi, + Vì Pháp sản xuất nhiều nông sản? lớp nhận xét + Kể tên số sản phẩm ngành công nghiệp bổ sung Pháp? - Chốt nội dung dẫn vào B Bài Hoạt động 1:Trò chơi: Đối đáp nhanh - Hướng dẫn HS chơi trò chơi: - HS chơi - Tuyển chọn đội chơi: Mỗi đội sử dụng đồ Địa lí trò chơi giới vốn kiến thức học để nhanh trí trả lời câu hỏi theo hướng GV: dẫn GV - Phổ biến luật chơi - Đại diện - Nội dung câu hỏi: trả lời câu + Nội dung câu hỏi phần SGK, trang 115 hỏi; nêu hai + Bạn nêu khu vực châu á? đội + Bạn nêu tên dãy núi có: nhà giới? điểm hai + Bạn nêu tên dãy núi ranh giới phái đông đội có châu Âu với châu Á? quyền hỏi + Hãy kể tên đại dương châu lục tiếp giáp với châu để phân Âu? thắng, thua + Chỉ dãy núi An-pơ? - Trả lời câu - Nhận xét phân thắng thua hỏi * GV nhận xét kết thúc hoạt động Hoạt động 2: So sánh số yếu tố tự nhiên xã hội châu châu Âu - Tổ chức cho HS làm trang - HS làm bảng lớp làm vào 115, SGK vào tự làm tập - Theo dõi giúp đỡ HS - Nhận xét giải thích kiến thức bảng Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 23: Châu Phi –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài 23: Châu Phi (Trang 116) I MỤC TIÊU Sau học, HS có thể: - Xác định đồ nêu vị trí địa lí, giới hạn châu Phi - Nêu ssô đặc điểm vịt rí địa lí, tự nhiên châu Phi - Thấy mối quan hệ vị trí địa lí với khí hậu, khí hậu với thực vật, động vật châu Phi II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ SGK - GV: Bản đồ Địa lí tự nhiên giới III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra cũ: - Lần lượt + Dựa vào 2, trang 115 Em nêu nét HS trả châu á? lời câu hỏi, + Dựa vào 2, trang 115, SGK em nêu nét lớp nhận xét châu Âu? bổ sung - Chốt nội dung dẫn vào B Bài Hoạt động 1: Vị trí địa lí giới hạn châu Phi - Hướng dẫn HS chơi trò chơi: - Làm việc cá + Châu Phi nằm vị trí Trái Đất (trên địa nhân, xem lược cầu)? đồ tự nhiên châu + Câu hỏi phần 1, SGK, trang 116 Phi trả lời câu - Theo dõi nhận xét kết làm việc HS hỏi - Hướng dẫn HS hoạt động cá nhân: - Tiếp tục hoạt + Câu hỏi SGK, phần 1, Trang 117 động cá nhân: * GV nhận xét kết thúc hoạt động 1: Châu Mở SGK, trang Phi nằm phái Nam châu Âu phía Tây Nam châu Á 103, xem bảng Đại phận lãnh thổ nằm hai chí tuyến, có đường thống kê diện xích đạo qua lãnh thổ Châu phi có diện tích 30 tích dân số châu lục triệu km2, đứng thứ giới sau châu châu Mĩ Hoạt động 2: Địa hình châu Phi - Hướng dẫn HS hoạt động nhóm - Làm việc theo nhóm đôi để đôi: quan sát lược đồ tự nhiên châu Phi, + Lục địa châu Phi có chiều cao hình 1, trang 116, SGK tìm câu trả so với mực nước biển? lời + Câu hỏi phần 2, SGk trang 117 - Mỗi câu hỏi HS trình bày, lớp theo - Theo dõi giúp đỡ HS yêu dõi nhận xét, bổ sung cầu HS trình bày lại đặc điểm địa hình sông ngòi châu Phi * Nhận xét chốt: Châu Phi nơi có địa hình tương đối cao, có nhiều bồn địa cao nguyên Hoạt động 3: Khí hậu cảnh quan thiên nhiên châu Phi - Hướng dẫn HS hoạt động - Hoạt động nhóm 6, đọc SGK nhóm: thảo luận để hoàn thành nội dung hoạt động + Tạo sơ đồ tác động vị trí, địa lí, đặc điểm lãnh thổ đến khí - Đại diện báo cáo, lớp nhận xét bổ hậu châu Phi? sung có + Nêu đặc điểm khí hậu, sông ngòi, động thực vật? * Chốt nội dung toàn - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang 118 Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - GV HS sưu tầm thông tin sưu tầm hoang mạc Xa-ha-ra, xa-van rừng rậm nhiệt đới châu Phi - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 24: Châu Phi (tiếp theo) –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài 24: Châu Phi (tiếp theo, trang 118) I MỤC TIÊU Sau học, HS có thể: - Nêu dân số châu Phi, đa số dân cư châu Phi người da đen - Nêu số đặc điểm kinh tế châu Phi, số nét tiêu biểu Ai Cập - Xác định vị trí Ai Cập đồ II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ SGK - GV: Bản đồ Địa lí tự nhiên giới III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra cũ: - Lần lượt + Câu hỏi 1, SGK, trang 118 HS trả + Câu hỏi 2, SGK, trang 118 lời câu hỏi, + Câu hỏi 4, SGK, trang 118 lớp nhận xét - Chốt nội dung dẫn vào bổ sung B Bài Hoạt động 1: Dân cư châu Phi - Hướng dẫn HS hoạt động cá nhân: - Làm việc cá + Nêu số dân châu Phi? nhân, mở SGK + So sánh số dân châu Phi với châu lục khác? trang 113, đọc + Quan sát hình minh hoạ trang 118 mô tả đặc bảng số liệu điểm bên người châu Phi Bức ảnh gợi cho em diện tích dân suy nghĩ điều kiện sống người dân châu Phi? số châu lục + Người dân châu Phi chủ yếu sinh sống vùng nào? để trả lời câu hỏi * GV nhận xét kết thúc hoạt động : Năm 2004 Dân số châu Phi 884 triệu người, 2/3 số họ người da đen Hoạt động 2: Kinh tế châu Phi - Hướng dẫn HS hoạt động nhóm đôi: - Làm việc theo nhóm + Thảo luận kinh tế châu Phi? đôi để thảo luận + Thảo luận loại câu trồng chủ yếu châu nội dung theo hướng Phi? dẫn GV + Thảo luận đời sống người dân châu - Đại diện trình bày Phi? nhóm bạn nhận xét * Nhận xét chốt: Hầu bổ sung có châu Phi có kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân vô khó khăn thiếu thốn Hoạt động 3: Ai Cập - Hướng dẫn HS hoạt động - Hoạt động nhóm 6, đọc SGK nhóm: thảo luận để hoàn thành nội dung hoạt động + Lập bảng thống kê đặc - HS làm bảng, lớp nhận xét bổ sung điểm yếu tố: Vị trí địa lí, có sông ngòi, đất đai, khí hậu, kinh tế, văn hoá-kiến trúc * Kết thúc hoạt động - Nêu nội dung ghi nhớ, SGK, trang 120 * Chốt nội dung toàn Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 25: Châu Mĩ –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài 25: Châu Mĩ (trang 120) I MỤC TIÊU Sau học, HS có thể: - Xác định mô tả sơ lược vị trí địa lí giới hạn châu Mĩ địa cầu Bản đồ giới - Có số hiểu biết thiên nhiên châu Mĩ nêu chúng thuộc khu vực châu Mĩ (Bắc Mĩ, Trung Mĩ hay Nam Mĩ) - Nêu tên lược đồ vị trí số dãy núi đồng lớn châu Mĩ II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ SGK - GV: Bản đồ Địa lí tự nhiên giới III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra cũ: - Lần lượt + Dân số châu Phi theo số liệu năm 2004 HS người Họ chủ yếu có màu da nào? trả lời + Câu hỏi 2, SGK, trang 120 câu hỏi, + Câu hỏi 4, SGK, trang 120 lớp nhận - Chốt nội dung sử dụng câu hỏi: Em có biết nhà xét bổ thám hiểm Crít-tốp Cô-lôm-bô tìm vùng đất sung không? để dẫn vào B Bài Hoạt động 1: Vị trí địa lí giới hạn châu Mĩ - Hướng dẫn HS hoạt động lớp đồ - Làm việc lớp, - Hướng dẫn HS hoạt động cá nhân: quan sát đồ để + Tìm phận châu Mĩ, châu lục tìm bán cầu Đông đại dương tiếp giáp với châu Mĩ? bán cầu Tây - GV yêu cầu HS lên bảng Bản đồ - Làm việc cá nhân: giới Quan sát hình 1, + Trả lời câu hỏi phần 1, SGK, trang 120 trang 103 SGK, lược * GV nhận xét kết thúc hoạt động : đồ châu Lục Châu Mĩ châu lục nằm bán cầu Tây, bao Đại dương gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ, Nam Mĩ Châu Mĩ có diện tích giới để trả lời câu 42 triệu km2, đứng thứ hai châu lục hỏi giới Hoạt động 2: Thiên nhiên châu Mĩ - Hướng dẫn HS hoạt động nhóm - Làm việc theo nhóm + Hoàn thành nội dung tập SGK, trang 122 6: Quan sát hình SGk, + Mô tả đặc điểm thiên nhiên ảnh trang122 để thảo minh hoạ đó? luận nội dung theo - Nhận xét hỏi: Qua tập em có nhận hướng dẫn GV xét thiên nhiên châu Mĩ? - Đại diện trình bày * Nhận xét chốt: Thiên nhiên châu Mĩ nhóm bạn nhận xét đa dạng phong phú, vùng, miền có bổ sung có cảnh đẹp khác Hoạt động 3: Địa hình châu Mĩ - Hướng dẫn HS hoạt động nhóm, gợi ý cách - Hoạt động nhóm đôi mô tả: vừa lược đồ , vừa + Địa hình châu Mĩ có độ cao nào? Độ mô tả cho nghe cao địa hình thay đổi từ Tây sang - Đại diện HS trình bày: Đông? nêu địa hình Bắc Mĩ, + Kể tên vị trí của: Các dãy núi lớn, nêu địa hình Nam Mĩ đồng lớn, cao nguyên lớn? * Kết thúc hoạt động Hoạt động 4: Khí hậu châu Mĩ - Câu hỏi hướng dẫn HS hoạt động cá nhân: + Lãnh thổ châu Mĩ trải dài đới khí hậu nào? + Em lược đồ đới khí hậu trên? - Nhận xét câu trả lời nêu lại đới khí hậu hỏi: + Nêu tác dụng rừng rậm A-ma-dôn khí hậu châu Mĩ? * Kết thúc hoạt động Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò - Hoạt động cá nhân: Nghe, suy nghĩ trả lời câu hỏi - Trả lời câu hỏi + Hãy giải thích thiên nhiên châu Mĩ đa dạng phong phú? - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 26: Châu Mĩ (tiếp theo) –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài 26: Châu Mĩ (tiếp theo, trang 123) I MỤC TIÊU Sau học, HS có thể: - Nêu phần lớn người dân châu Mĩ người nhập cư, kể thành phần dân cư châu Mĩ - Trình bày số đặc điểm kinh tế châu Mĩ số đặc điểm bật Hoa Kì - Xác định đồ vị trí Hoa Kì II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ SGK - GV: Bản đồ giới III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra cũ: - Lần lượt + Kể tên điều em biết vùng rừng A-ma- HS trả dôn? lời câu hỏi, + Câu hỏi 1, SGK, trang 123 lớp nhận xét + Câu hỏi 2, SGK, trang 123 bổ sung - Chốt nội dung dẫn vào B Bài Hoạt động 1: Dân cư châu Mĩ - Hướng dẫn HS hoạt động cá nhân: - Làm việc cá nhân: + Nêu số ân châu Mĩ? Mở SGK trang 103, + So sánh số dân châu Mĩ với châu lục khác? đọc bảng số liệu + Câu hỏi SGK, trang 124 diện tích dân số + Vì dân cư châu Mĩ lại có nhiều thành phần, châu lục để trả nhiều màu da vậy? lời câu hỏi - GV yêu cầu HS lên bảng Bản đồ giới - Đại diện trả lời câu * GV nhận xét kết thúc hoạt động : hỏi, lớp nhận xét Năm 2004 số dân châu Mĩ 876 triệu người đứng thứ bổ sung ba số dân châu lục giới Thành phần dân cư châu Mĩ đa dạng, phức tạp họ chủ yếu người nhập cư từ châu lục khác đến Hoạt động 2: Kinh tế châu Mĩ - Hướng dẫn HS hoạt động nhóm 6: - Làm việc theo - Các tiêu chí so sánh là: nhóm 6: Hoàn + Tình hình chung kinh tế thành bảng so sánh + Ngành nông nghiệp kinh tế Bắc + Ngành công nghiệp Mĩ, Trung Mĩ - Nhận xét yêu cầu HS dựa vào bảng so sánh để Nam Mĩ trình bày khái quát kinh tế châu Mĩ - Đại diện trình * Nhận xét chốt: Bắc Mĩ có kinh tế phát bày nhóm bạn nhận xét bổ triển, ngành công nghiệp, nông nghiệp đại; Trung Mĩ Nam Mĩ có kinh tế phát triển, chủ yếu sản xuất nông phẩm nhiệt đới khai thác khoáng sản Hoạt động 3: Hoa Kì - Hướng dẫn HS hoạt động nhóm, để lập bảng sơ đồ đặc điểm địa lí sau: + Các yếu tố địa lí tự nhiên: Vị trí địa lí; Diện tích; Khí hậu + Kinh tế-xã hội: Thủ đô; Dân số; Kinh tế * Kết thúc hoạt động 3: Hoa Kì nằm Bắc Mĩ, nước có nề kinh tế phát triển giới Hoa Kì tiếng sản xuất điện, ngành công nghệ cao nước xuất nông sản tiếng giới lúa mì, thịt, rau Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm sung có - Hoạt động nhóm để hoàn thành sơ đồ đặc điểm địa lí Hoa Kì - Đại diện HS trình bày - Chuẩn bị 27: Châu Đại Dương châu Nam Cực –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài 27: Châu Đ ại Dương châu Nam Cực (trang 126) I MỤC TIÊU Sau học, HS có thể: - Xác định vị trí địa lí, giới hạn châu Đại Dương châu Nam Cực - Nêu đặc điểm tiêu biểu vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư, kinh tế châu Đại Dương châu Nam Cực II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ SGK - GV: Bản đồ giới III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra cũ: - Lần lượt + Kể tên điều em biết vùng rừng A-ma- HS trả dôn? lời câu hỏi, + Câu hỏi 1, SGK, trang 126 lớp nhận xét + Câu hỏi 2, SGK, trang 126 bổ sung + Câu hỏi 3, SGK, trang 126 - Chốt nội dung dẫn vào B Bài Hoạt động 1: Vị trí địa lí, giới hạn châu Đại Dương - Hướng dẫn HS hoạt động theo cặp: - Làm việc theo + Câu hỏi SGK, phần 1, trang 126 cặp: Cùng xem lược đồ tự nhiên châu - Gọi đại diện HS lên bảng đồ giới, Đại Dương thực số dảo, quần đảo châu Đại Dương nhiệm vụ * GV nhận xét kết thúc hoạt động : - Đại diện trả lời câu Châu Đại Dương nằm Nam bán cầu, gồm lục địa Ô- hỏi, lớp nhận xét xtrây-li-a đảo, quần đảo xung quanh bổ sung Hoạt động 2: Đặc điểm tự nhiên châu Đại Dương - Hướng dẫn HS hoạt động cá nhân theo tieu - Làm việc cá nhân: chí sau: Tự đọc SGK, quan + Địa hình sát lược đồ tự nhiên + Khí hậu châu Đại Dương, so + Thực vật động vật sánh khí hậu, động - Theo dõi giúp đỡ HS gặp khó khăn vật thực vật - Gọi đại diện HS trả lời lục địa với đảo - Nhận xét chỉnh sửa cho HS hỏi thêm đối châu Đại Dương với HS khá, giỏi: - Đại diện trình bày + Vì lục địa Ô-xtrây-li-a lại có khí hậu khô và lớp nhận xét, bổ nóng? sung có * Kết thúc hoạt động Hoạt động 3: Người dân hoạt động kinh tế châu Đại Dương - Hướng dẫn HS hoạt động lớp: - Hoạt động + Nêu số dân châu Đại Dương? lớp: Dựa vào bảng + So sánh số dân châu Đại Dương với châu số liệu diện tích lục khác? dân số châu lục + Nêu thành phần dân cư châu Đại Dương Họ trang 103 SGK để sống đâu? thảo luận + Những nét lục địa Ô-xtrây-li-a? đến thống * Kết thúc hoạt động 3: Lục địa Ô-xtrây-li-a có nội dung câu khí hậu khô hạn, thực vật động vật đọc đáo Ô-xtrây- trả lời li-a nước có kinh tế phát triển châu lục - Đại diện HS trình bày Hoạt động 4: Châu Nam Cực - Câu hỏi phần 2, SGK trang 128 - Hoạt động - Gợi ý HS tìm hiểu đặc điểm tự nhiên châu Nam cá nhân Cực: - HS đọc + Vị trí SGK tìm + Khí hậu hiểu đặc + Động vật điểm tự + Dân cư nhiên - Yêu cầu HS dựa vào kiến thức tự nhiên châu Nam châu Nam Cực giải thích: Cực + Vì châu Nam cực có khí hậu lạnh giới? + Vì người không sinh sống thường xuyên châu - HS báo cáo Nam Cực? kết làm * Kết thúc hoạt động 4: Châu Nam Cực châu lục việc lạnh giới châu lục nhấtkhông có dân cư sinh sống thường xuyên, có nhà khoa học sống để - Nêu nội nghiên cứu dung ghi * Chốt nội dung toàn nhớ, SGK Hoạt động 5: Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 28: Các đại dương giới –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài 28: Các đại dương giới (trang 126) I MỤC TIÊU Sau học, HS có thể: - Nhớ tên tìm vị trí bốn đại dương địa cầu đồ giới - Mô tả vị trí địa lí, độ sâu trung bình, diện tích Đại dương dựa vào đồ bảng số liệu II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ SGK - GV: Bản đồ giới III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra cũ: - Lần lượt + Câu hỏi 1, SGK, trang 129 HS trả + Câu hỏi 2, SGK, trang 129 lời câu hỏi, + Nêu đặc điểm bật châu Nam Cực? lớp nhận xét - Chốt nội dung dẫn vào bổ sung B Bài Hoạt động 1: Vị trí Đại Dương - Có đại dương nêu tên đại - Trả lờo câu hỏi dương đó: - Làm việc theo cặp: Tự quan - Hướng dẫn HS hoạt động theo cặp sát hình trang 130, SGK hoàn thành bảng thống kê dựa vào gợi ý hoàn thành bảng thống kê vị sau: trí, giới hạn đại dương + Vị trí (nằm bán cầu nào)? giới + Tiếp giáp với châu lục đại dương - Đại diện trả lời câu hỏi, lớp nào? nhận xét bổ sung * GV nhận xét kết thúc hoạt động Hoạt động 2: Một số đặc điểm Đại Dương - Hướng dẫn HS hoạt động cá nhân theo tiêu chí sau: + Đọc bảng số liệu đại dương? + Câu hỏi SGK, phần 2, trang 131 - Gọi đại diện HS trả lời - Nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Kết thúc hoạt động Hoạt động 3: Thi kể đại dương - Hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm: + Các nhóm chuẩn bị thông tin để báo cáo * Kết thúc hoạt động * Chốt nội dung toàn - Làm việc cá nhân: Tự đọc SGK, dựa vào bảng số liệu đại dương trang 131, SGK để trả lời câu hỏi - Đại diện trình bày lớp nhận xét, bổ sung có - Hoạt động theo nhóm: Dựa vào kiến thức học thi kể theo hướng dẫn GV - Đại diện HS trình bày - Nêu nội dung ghi nhớ SGK Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị 29: Ôn tập cuối năm –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài 29: Ôn tập cuối năm (trang 126) I MỤC TIÊU Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ địa lí sau: - Nêu đươck số đặc điểm tiêu biểu tự nhiên, dân cư hoạt động kinh tế châu: á, Âu, Mĩ, Phi, Đại Dương - Nhớ tên quốc gia học trược trình châu lục kể Chỉ đồ giới châu lục đại dương II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ SGK - GV: Bản đồ giới để trống châu lục đại dương III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC A Khởi động - Câu hỏi kiểm tra cũ: - Lần lượt HS trả lời + Câu hỏi 1, SGK, trang 131 câu hỏi, lớp nhận xét + Câu hỏi 2, SGK, trang 131 bổ sung - Chốt nội dung dẫn vào B Bài Hoạt động 1: Thi ghép chữ vào hình - Tổ chức cho hai đội chơi để hoàn thành yêu cầu - Hoạt động theo hai tậi đồ giới để trống châu lục đội chơi đại dương hướng dẫn GV * Nhận xét tuyên dương đội chơi - Yêu cầu HS đọc lại toàn châu lục - Đại diện HS trả đại dương giới kết hợp đồ * GV nhận xét kết thúc hoạt động lời Hoạt động 2:Đặc điểm tự nhiên hoạt động kinh tế châu lụcMột số đặc điểm Đại Dương - Hướng dẫn HS hoạt động theo nhóm: - Làm việc theo + Nhóm 1, hoàn thành bảng thống kê a nhóm: Hoàn thành + Nhóm 3, hoàn thành bảng thống kê b, phần bái tập theo theo Châu á, Âu, Phi nhóm + Nhóm 5, hoàn thành bảng thống kê b phần - Đại diện trình bày lại lớp nhận xét, bổ - Gọi đại diện HS báo cáo kết sung có - Nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Kết thúc hoạt động Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học tuyên dương nhóm - Chuẩn bị: Ôn tập để làm kiểm tra cuối năm –––––––––––––––––––––––––––––– ... dương nhóm - Chuẩn bị 2: Địa hình khoáng sản –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài Địa hình khoáng sản I MỤC TIÊU HS cần phải: - Dựa vào đồ, nêu số đặc điểm địa hình khoáng sản nước ta - Kể... nước láng giềng Việt Nam –––––––––––––––––––––––––––––––– ĐỊA LÍ Bài 19: Các nước láng giềng Việt Nam (trang 107) I MỤC TIÊU Sau học, HS có thể: - Dựa vào lược đồ đọc tên nêu vị trí địa lí Cam-pu-chia,... sản xuất nhân dân - Nhận biết mối quan hệ địa lí: khí hậu - sông ngòi II ĐỒ DÙNG DAY- HỌC - HS: Các hình minh hoạ trang 74, 75 SGK - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam III HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC

Ngày đăng: 13/10/2017, 15:33

Hình ảnh liên quan

- HS: Các hình minh hoạ trang 79, 80 SGK. - Giáo án địa lí lớp 5 cả năm

c.

hình minh hoạ trang 79, 80 SGK Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bài 1. Việt Nam - Đất nước chúng ta

 • Bài 2. Địa hình và khoáng sản

 • Bài 3. Khí hậu

 • Bài 4: Sông ngòi

 • Bài 5: Vùng biển của nước ta

 • BÀI 6: ĐẤT VÀ RỪNG

 • Bài 7: Ôn tập

 • Bài 8 : Dân số nước ta

 • Bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư

  • I. MỤC TIÊU

  • BÀI 10: NÔNG NGHIỆP

  • Bài 11: Lâm nghiệp và thuỷ sản

   • I. MỤC TIÊU

   • Bài 12: Công nghiệp

   • BÀI 13: CÔNG NGHIỆP (tiếp theo)

   • Phân bố

    • Bài 14: Giao thông vận tải

    • BÀI 15: THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

    • Bài 16: Ôn tập

    • Bài 17: Châu Á

    • Bài 18: Châu Á (tiếp theo, trang 102)

     • I. MỤC TIÊU

     • Bài 19: Các nước láng giềng của Việt Nam. (trang 107)

     • Bài 20: Châu Âu. (trang 109)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan