GIAO AN DIA LI LOP 5 CA NAM THEO CKT KN MOIxx

64 309 0
GIAO AN DIA LI LOP 5 CA NAM THEO CKT KN MOIxx

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... viên: Phan Văn Biên -2- Năm học: 2014- 20 15 Kính thưa tồn thể đồng chí! Phụ nữ Việt Nam thời – Ln mang phẩm chất cao quí mà Bác Hồ trao tặng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang” Ở cương... Đơng Nam Á Việt Nam vừa có đất li n, vừa có biển, đảo quần đảo + Những nước giáp phần đất li n nước ta: TQ, Lào,CPC + Ghi nhớ diện tích phần đất li n Việt Nam: khoảng 330.000 km2 + Chỉ phần đất li n... học tập - Đất nước Việt Nam gồm có phận - Đất li n, biển, đảo quần ? đảo Giáo viên: Phan Văn Biên -5- Năm học: 2014- 20 15 - Chỉ vị trí đất li n nước ta lược đồ - Phần đất li n nước ta giáp với

Ngày đăng: 09/09/2018, 20:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

 • LỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TOẠ ĐÀM NGÀY 20/10

 • Tiết 1:

 • VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA

 • Hoạt động dạy

 • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

  • KHÍ HẬU

  • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

   • SÔNG NGÒI

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

   • TG

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

   • TG

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

   • TG

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

   • TG

   • HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan