0

Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm

32 1,121 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:26

GIO N A Lí L P 4 LP 4ANguyễn Ngọc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Địa lý Làm quen với bản đồ A- Mục tiêu: Học xong bài HS biết: - Trình bày các bớc sử dụng bản đồ - Xác định đợc 4 hớng chính trên bản đồ theo quy ớc - Tìm 1 số đối tợng địa lý dựa vào bảng chú giải của bản đồ B- Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Bản đồ hành chính Việt Nam C- Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I- Tổ chức: II- Kiểm tra: III- Dạy bài mới: 1. Cách sử dụng bản đồ + HĐ1: Làm việc cả lớp B1: GV treo bản đồ và hỏi - Tên bản đồ cho ta biết điều gì? - Dựa vào chú giải để đọc các ký hiệu của 1 số đối tợng địa lý - Chỉ đờng biên giới phần đất liền của nớc ta B2: Gọi HS trả lời - Đại diện các nhóm trả lời - Nhận xét và bổ sung + B3: HDẫn HS các bớc sử dụng bản đồ 1. Bài tập: + HĐ2: Thực hành theo nhóm B1: Gọi HS trả lời - Các nhóm trả lời - Nhận xét và bổ sung B2: Đại diện các nhóm trình bày KQ - GV nhận xét và hoàn thiện bài tập b, ý 3 kết luận SGV-15 + HĐ3: Làm việc cả lớp - Treo bản đồ hành chính lên bảng - Yêu cầu HS thực hành lên chỉ và giải thích, vị trí của các thành phố - Hát - HS quan sát và trả lời - Bản đồ đó thể hiện nội dung gì? - HS thực hành đọc các chú giải dới bản đồ - Vài em lên chỉ đờng biên giới - Nhận xét và bổ sung - Nhiều em lên bảng thực hành, trả lời câu hỏi và chỉ đờng biên giới - HS thực hành sử dụng bản đồ - Lần lợt HS làm bài tập a, b-SGK - Lần lợt các nhóm trình bày KQ - HS nhận xét và bổ sung - HS thực hành lên chỉ các hớng ở bản đồ và chỉ vị trí, nêu tên một số thành phố IV- Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: Nêu các bớc sử dụng bản đồ? 2- Dặn dò: Về nhà ôn lại bài, và thực hành chỉ bản đồ Trng tiu hc Kim ng 1 GIO N A Lí L P 4 LP 4ANguyễn Ngọc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Địa lý Dãy Hoàng Liên Sơn A- Mục tiêu: Học xong bài này HS biết: - Chỉ vị trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn trên bản đồ - Trình bày đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn ( vị trí, địa hình, khí hậu ) - Mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng - Dựa vào bản đồ, tranh ảnh để tìm ra kiến thức B- Đồ dùng dạy học - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh về dãy núi Hoàng Liên Sơn C- Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I- Tổ chức: II- Kiểm tra: Xác định hớng và phần biên giới n- ớc ta III- Dạy bài mới: 1. Hoàng Liên Sơn-Dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam + HĐ1: Làm việc cá nhân theo từng cặp: B1: GV chỉ vị trí của núi HLS trên bản đồ - HDẫn HS chỉ và trả lời câu hỏi: - Kể tên những dãy núi chính ở phía bắc nớc ta? Dãy nào dài nhất? - Dãy HLS nằm ở phía nào của sông Hồng và sông Đà? - Dãy HLS dài, rộng bao nhiêu km? - Đỉnh, sờn và th/ lũng dãy HLS ntnào? B2: Gọi HS trình bày KQ - GV nhận xét và bổ sung + HĐ2: Thảo luận nhóm B1: HDẫn HS thảo luận các câu hỏi - Chỉ đỉnh núi Phan trên H1 và độ cao ? - Tại sao đỉnh gọi là nóc nhà của Tổ quốc? - Cho HS quan sát tranh và mô tả B2:Đại diện các nhóm báo cáo - Nhận xét và bổ sung + HĐ3: Làm việc cả lớp B1: Cho HS đọc mục 2 SGK và TLCH: - Khí hậu ở những nơi cao HLS ntn? B2: Gọi HS lên chỉ vị trí Sa Pa và TLCH - GV nhận xét và bổ sung - Hát - Vài HS trả lời - Nhận xét và bổ sung - HS dựa vào ký hiệu tìm vị trí của dãy HLS ở H1- SGK - Có 5 dãy: HLS, Sông Gâm, Ngân Sơn trong đó dãy HLS là dài nhất - Dãy HLS nằm giữa sông Đà và Hồng - Dãy chạy dài khoảng 180 km, rộng gần 30 km - Có nhiều đỉnh nhọn, sờn dốc, thung lũng hẹp và sâu - Nhiều HS lên trả lời - HS nhận xét - HS thảo luận nhóm - Vài HS lên chỉ trên bản đồ và trả lời - Phan-xi-păng là đỉnh cao nhất nớc ta - 2 HS mô tả lại - Nhận xét và bổ sung - HS đọc thầm SGK - Vài em trả lời - HS chỉ vị trí và trả lời IV- Hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố: - Trình bày đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn? - Hệ thống bài 2. Dặn dò: Họcbài, chuẩn bị bài sau. Trng tiu hc Kim ng 2 GIO N A Lí L P 4 LP 4ANguyễn Ngọc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Địa lý Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn A- Mục tiêu: Học xong bài HS biết: - Trình bày đợc đặc điểm tiêu biểu về dân c, về sinh hoạt, trang phục, lễ hội - Dựa vào tranh ảnh bảng số liệu để tìm ra kiến thức - Xác lập mqhệ địa lý giữa thiên nhiên và sinh hoạt của con ngời ở HLS - Tôn trọng truyền thống văn hoá ở HLS B- Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lý tự nhiên VN - Tranh ảnh nhà sàn, trang phục, lễ hội, sinh hoạt C- Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I- Tổ chức: II- Kiểm tra: Chỉ vị trí và nêu đ/đ dãy Hoàng Liên Sơn. - Mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng III- Dạy bài mới: 1. HLS - nơi c trú của 1 số dtộc ít ngời + HĐ1: Làm việc cá nhân B1: Hdẫn HS trả lời câu hỏi - Dân c ở HLS ntn? so với đồng bằng? - Kể tên 1 số dân tộc ít ngời ở HLS? - Xếp các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn theo địa bàn c trú từ thấp đến cao? - Ngời dân ở núi cao đi lại bằng? vì sao? B2: Gọi HS trình bày - Nhận xét và bổ sung 2. Bản làng với nhà sàn + HĐ2: Hdẫn quan sát tranh ảnh và TLCH - Bản làng thờng nằm ở đâu? - Bản có nhiều nhà hay ít? - Vì sao 1 số dtộc ở HLS sống ở nhà sàn? - Nhà sàn đợc làm bằng vật liệu gì? - Hiện nay nhsàn có gì thay đổi với trớc? B2: Gọi đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét và sửa 3. Chợ phiên, lễ hội, trang phục + HĐ3: Làm việc theo nhóm B1: Hdẫn HS dựa vào tr/ ảnh- SGK trả lời - Kể tên một số hàng hoá bán ở chợ? - Lễ hội của các dân tộc ở HLS ntn? - Nhận xét trang phục tr/ thống của họ? B2: Đại diện các nhóm trình bày - Nhận xét và sửa cho HS - Hát - 2 HS trả lời - Nhận xét và bổ sung - HS đọc SGK và trả lời - Dân c ở HLS tha hơn ở động bằng - Dân tộc Dao, Mông, Thái, - Dân tộc Thái, Dao, Mông - Chỉ có thể đi bộ hoặc đi bằng ngựa. Vì chủ yếu là đờng mòn đi lại khó khăn - Nối tiếp HS trả lời - Nhân xét và bổ sung - HS quan sát tranh ảnh và trả lời - Bản làng nằm ở sờn núi hoặc th/ lũng - Bản thờng có ít nhà - Họ ở nhà sàn để tránh ẩm thấp và thú dữ - Nhà sàn làm bằng các vật liệu tự nhiên nh gỗ, tre, nứa, Nhiều nơi có nhà sàn mái lợp ngói - HS các nhóm trả lời - Nhận xét và bổ sung - Chợ có: Thổ cẩm, măng, mộc nhĩ, - Hội chợ mùa xuân, hội xuống đồng, - Trang phục đợc may thêu trang trí công phu - Đại diện các nhóm trả lời IV-Hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố:Trình bày đặc điểm tiêu biểu về dân c,trang phục,lễ hộicủa 1 số dân tộc của Hoàng Liên Sơn?. 2. Dặndò: Học bài. Trng tiu hc Kim ng 3 GIO N A Lí L P 4 LP 4ANguyễn Ngọc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Địa lý Hoạt động sản xuất của ngời dân ở Hoàng Liên Sơn A- Mục tiêu: Học xong bài HS biết - Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về HĐ sản xuất của ngời dân ở HLS - Dựa vào tranh ảnh để tìm ra kiến thức - Dựa vào hình vẽ nêu đợc quy trình sản xuất phân lân - Xác lập đợc mối quan hệ địa lý giữa thiên nhiên và hoạt động sản xuất B- Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh phục vụ bài học C- Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I- Tổ chức II- Kiểm tra: Trình bày đặc điểm tiêu biểu về dân c, sinh hoạt, lễ hội của dtộc HLS III- Dạy bài mới: 1. Trồng trọt trên đất dốc + HĐ1: Làm việc cả lớp - Cho HS đọc SGK và trả lời: +Ngời dân ở HLS trồng cây gì? ở đâu? +Ruộng bậc thang thờng đợc làm ở đâu? +Tại sao phải làm ruộng bậc thang? +Ngời dân ở HLS trồng gì ở ruộng bậc ? 2. Nghề thủ công truyền thống + HĐ2: Làm việc theo nhóm B1: Dựa vào tranh ảnh thảo luận và TLCH + Kể tên sản phẩm thủ công nổi tiếng? + Nhận xét về màu sắc hàng thổ cẩm? + Hàng thổ cẩm đợc dùng để làm gì? B2: Đại diện các nhóm trả lời - GV sửa chữa cho HS 3. Khai thác khoáng sản + HĐ3: Làm việc cá nhân B1: Cho quan sát H3 và đọc SGK để TLCH - Kể tên 1 số khoáng sản ở HLS - Dãy HLS hiện nay có khoáng sản nào đợc khai thác nhiều - Mô tả quy trình sản xuất ra phân lân - Tại sao phải bảo vệ, giữ gìn và khai thác khoáng sản hợp lý - Ngời dân miền núi còn khai thác gì? B2: Gọi HS trả lời câu hỏi trên - Nhận xét và bổ sung - Hát - 2 HS trả lời - Nhận xét và bổ sung - HS đọc sách và trả lời - Họ trồng lúa, ngô, chè, - Ruộng bậc thang làm ở sờn núi - Để giúp cho việc giữ nớc và chống sói mòn - Trồng: Lúa, ngô, - Là: Dệt, may, thêu hàng thổ cẩm - Hàng thổ cẩm có hoa văn độc đáo, màu sắc sặc sỡ, bền đẹp - Các nhóm trình bày phần thảo luận - Nhận xét và bổ sung - Có: A-pa-tít, trì, kẽm, A-pa-tít đợc khai thác nhiều nhất - HS mô tả quy trình ( SGV-64 ) - Khai thác hợp lý vì khoáng sản dùng làm nguyêu liệu cho nhiều ngành công nghiệp - Khai thác gỗ, mây, nứa và các lâm sản quý - HS trả lời IV- Hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố: - Hệ thống bài và nhận xét giờ học. 2 Dặn dò:- Học bài, su tầm tranh ảnh vềvùng trung du Bắc Bộ. Trng tiu hc Kim ng 4 GIO N A Lí L P 4 LP 4ANguyễn Ngọc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Địa lý Trung du Bắc Bộ A. Mục tiêu: Học song bài này HS biết: - Mô tả đợc vùng trung du Bắc Bộ. - Xác lập đợc mối quan hệ giữa thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con ngời. - Nêu đợc quy trình chế biến chè. - Dựa vào tranh ảnh, bảng số liệu để tìm kiến thức. - Có ý thức bảo vệ rừng và tham gia trồng cây. B. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành chính VN; bản đồ tự nhiên VN - Tranh ảnh vùng trung du Bắc Bộ C. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Tổ chức: II. Kiểm tra: Tại sao phải bảo vệ giữ gìn, khai thác khoáng sản hợp lý? III. Dạy bài mới: 1. Vùng đồi với đỉnh tròn, sờn thoải + HĐ1: Làm việc cá nhân - Cho HS đọc mục I-SGK và xem tranh - Vùng trung du là núi, đồi hay đồng bằng - Các đồi ở đây nh thế nào? - Mô tả sơ lợc vùng trung du - Nêu nét riêng biệt của vùng tr/ du B/Bộ? - Nhận xét và chữa - Gọi HS lên chỉ bản đồ các tỉnh vùng trung du Bắc Bộ. 2. Chè và cây ăn quả ở trung du + HĐ2: Làm việc theo nhóm B1: Cho HS quan sát sách và trả lời câu hỏi - Trung du Bắc Bộ thích hợp trồng cây gì ? - Hình 1, 2 cho biết Thái Nguyên và Bắc Giang trồng cây gì ? - Xác định hai vị trí đó trên bản đồ ? - Em biết gì về chè Thái ? Trồng làm gì - Trung du Bắc Bộ đã xuất hiện trang trại chuyên trồng cây gì ? B2: Đại diện các nhóm trả lời - GV nhận xét và kết luận 3. H/ động trồng rừng và cây công nghiệp HĐ3: Làm việc cả lớp - Cho HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Nêu hoạt động trồng rừng và cây công nghiệp ở vùng Trung du Bắc Bộ? - Nhận xét và kết luận - Hát - Hai em trả lời - Nhận xét và bổ xung - Học sinh mở sách giáo khoa và tìm hiểu - Học sinh trả lời - Vùng trung du là một vùng đồi với các đỉnh tròn sờn thoải xếp cạnh nhau nh bát úp - Vùng trung du Bắc Bộ mang những dấu hiệu vừa của đồng bằng vừa của miền núi - Học sinh lên bảng chỉ bản đồ - Học sinh trả lời - Thái Nguyên trồng nhiều chè; Bắc Giang trồng vải - Học sinh lên bảng xác định vị trí - Chè Thái Nguyên nổi tiếng thơm ngon. Phục vụ trong nớc và xuất khẩu - Các nhóm lần lợt trả lời câu hỏi - Nhận xét và bổ xung - Học sinh quan sát tranh và trả lời - Nhận xét và bổ xung - Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa IV. Hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố: Vùng Trung du Băc Bộ thờng trồng cây gì?Vì sao? 2. Dặn dò: Về nhà học bài và xem trớc bài sau. Trng tiu hc Kim ng 5 GIO N A Lí L P 4 LP 4ANguyễn Ngọc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Địa lý Tây Nguyên A. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh biết: - Vị trí các cao nguyên ở Tây Nguyên trên bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Trình bày đợc một số đặc điểm của Tây Nguyên ( Vị trí, địa hình, khí hậu - Dựa vào lợc đồ ( Bản đồ) bảng số liệu, tranh ảnh để tìm kiến thức B. Đồ dùng dạy học - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh và t liệu về các cao nguyên C. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Tổ chức II. Kiểm tra: Trung du Bắc Bộ có đặc điểm gì? Đợc trồng cây gì ? III. Dạy bài mới 1.Tây Nguyên- Sứ sở của các cao nguyên xếp tầng + HĐ1: Làm việc ở lớp - GV chỉ trên bản đồ và giới thiệu - Gọi học sinh lên chỉ bản đồ - Xếp các cao nguyên theo thứ tự từ thấp đến cao + HĐ2: Làm việc theo nhóm Phơng án 1 B1: Chia lớp thành 4 nhóm - Phát tranh ảnh và thảo luận B2: Đại diện nhóm trình bày - Nêu một số đặc điểm tiêu biểu của cao nguyên ? B3: GV sửa chữa bổ xung - Nhận xét và kết luận 2. Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa ma + HĐ3: Làm việc cá nhân B1: Cho học sinh dựa vào SGK và trả lời - Buôn Ma Thuột mùa ma vào tháng nào? Mùa khô vào những tháng nào ? - Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Là mùa nào ? - Mô tả cảnh mùa ma và mùa khô ở TN ? B2: Gọi học sinh trả lời - Nhận xét và kết luận - Hát - Hai học sinh trả lời - Nhận xét và bổ xung - Học sinh theo dõi - Vài học sinh lên chỉ các vị trí cao nguyên - Nhận xét và bổ xung - Học sinh trả lời - Chia nhóm thảo luận - Bốn nhóm nhận tranh ảnh và thảo luận - Đại diện các nhóm trả lời về các cao nguyên: Đắc Lắc, Kon Tum, Di Linh, Lâm Viên - Nhận xét và bổ xung - Mùa ma từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau - Tây Nguyên có hai mùa: Mùa ma và mùa khô - Học sinh trả lời - Nhận xét và bổ xung IV. Hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố: - GV tổng kết bài và nhận xét giờ học 2. Dặn dò: - Về nhà học bài và tìm hiểu thêm. Trng tiu hc Kim ng 6 GIO N A Lí L P 4 LP 4ANguyễn Ngọc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Địa lý Một số dân tộc ở Tây Nguyên A. Mục tiêu: Học xong bài này HS biết: - Một số dân tộc ở Tây Nguyên. - Trình bày đợc đặc điểm tiêu biểu về dân c, buôn làng, sinh hoạt,trang phục - Mô tả về nhà rông ở Tây Nguyên. - Dựa vào lợc đồ (bản đồ) , tranh, ảnh để tìm kiến thức. - Yêu quý các dân tộc Tây Nguyên và có ý thức tôn trọng truyền thống văn hoá . B. Đồ dùng dạy học: - Tranh, ảnh về nhà ở, buôn làng, trang phục, lễ hội, các loại nhạc cụ C. Hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Tổ chức II. Kiểm tra: Tây Nguyên có những cao nguyên nào? III. Dạy bài mới. 1. Tây Nguyên- Nơi có nhiều dân tộc chung sống. + HĐ1: Làm việc cá nhân. B1: Cho học sinh đọc sách giáo khoa - Kể tên một số dân tộc ở Tây Nguyên - Các dân tộc đó thì dân tộc nào sống lâu đời ở Tây Nguyên? Dân tộc nào mới đến? - Mỗi dân tộc có những đặc điểm gì riêng? - Để Tây Nguyên giàu đẹp nhà nớc cùng các dân tộc đã và đang làm gì? B2: Gọi học sinh trả lời - Nhận xét và kết luận 2. Nhà Rông ở Tây Nguyên + HĐ2: Làm việc theo nhóm B1: Cho HS quan sát tranh ảnh và hỏi - Mỗi buôn ở Tây Nguyên thờng có ngôi nhà gì đặc biệt? - Nhà Rông đợc dùng để làm gì? Mô tả? - Sự to đẹp của nhà rông biểu hiện điều gì? B2: Đại diện nhóm báo cáo - Giáo viên nhận xét và sửa 3. Trang phục, lễ hội + HĐ3: Làm việc theo nhóm B1: Cho HS quan sát hình SGK và thảo - Nhận xét về trang phục của họ? - Lễ hội tổ chức khi nào? Họ làm gì? B2: Đại diện nhóm báo cáo - Nhận xét và kết luận - Hát. - Hai em trả lời. - Nhận xét và bổ xung. - Học sinh quan sát và trả lời: Gia- rai, Ê- đê, Ba- na, Sơ- đăng, Tày, Nùng, Mông, Kinh - Dân tộc Gia- rai, Ê- đê, Ba- na, Sơ- đăng Dân tộc Tày, Nùng, Mông, Kinh - Mỗi dân tộc có tiếng nói tập quán sinh hoạt riêng. Họ đều chung sức xây dựng Tây Nguyên giàu đẹp - Một số học sinh trả lời - Nhận xét và bổ xung - Mỗi buôn thờng có một nhà rông - Nhà rông là nơi để sinh hoạt tập thể nh hội họp, tiếp khách. Nhà rông to đẹp chứng tỏ buôn càng giàu có thịnh vợng - Vài học sinh mô tả về nhà rông - Nhận xét và bổ xung - Nam thờng đóng khố, nữ quấn váy. Trang phục ngày hội trang trí hoa văn nhiều màu sắc - Lễ hội tổ chức vào mùa xuân hoặc sau mỗi vụ thu hoạch IV- Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: Nêu đặc điểm tiêu biểu của 1 số dân tộc ở Tây Nguyên? 2- Dặn dò :- Về nhà học bài. - Su tẩm tranh ảnh về cây cà phê. Trng tiu hc Kim ng 7 GIO N A Lí L P 4 LP 4ANguyễn Ngọc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Địa lý Hoạt động sản xuất của ngời dân ở Tây Nguyên A. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh biết: - Trình bày 1 số hoạt động tiêu biểu về hoạt động sản xuất của ngời dân ở Tây Nguyên. - Dựa vào lợc đồ ( Bản đồ ) Bảng số liệu, tranh ảnh để tìm kiến thức - Xác lập mối quan hệ địa lý giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con ngời. B. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam. - Tranh ảnh về vùng trồng cà phê. C.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Tổ chức II. Kiểm tra: Tây Nguyên có những dân tộc nào? Trang phục lễ hội của họ ra sao? III. Dạy bài mới: 1. Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan + HĐ1: Làm việc theo nhóm B1: Cho HS đọc SGK và quan sát hình - Kể tên những cây trồng chính ở Tây - Nguyên? Chúng thuộc loại cây gì? - Cây công nghiệp lâu năm nào đợc trồng nhiều nhất? - Tại sao ở Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp? B2: Đại diện nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét và kết luận + HĐ2: Làm việc cả lớp - Cho HS quan sát tranh ảnh - Gọi HS lên chỉ vị trí của Buôn Ma Thuột - GV giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột 2. Chăn nuôi trên đồng cỏ + HĐ3: Làm việc cá nhân B1: Cho HS làm việc với SGK - Hãy kể tên những vật nuôi chính ở Tây Nguyên? - Con vật nào đợc nuôi nhiều ở Tây Nguyên - Tây Nguyên có thuận lợi nào để chăn nuôi trâu bò? - Tây Nguyên nuôi voi để làm gì? B2: Gọi học sinh trả lời - Nhận xét và kết luận - Hát. - Hai học sinh trả lời. - Nhận xét và bổ xung. - Học sinh trả lời - Tây Nguyên trồng cao su, cà phê, hồ tiêu, chè Đó là cây công nghiệp - Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu đợc trồng nhiều nhất - Đất thích hợp trồng cây công nghiệp: Tơi xốp, phì nhiêu - Nhận xét và bổ xung - Học sinh quan sát tranh ảnh - Vài học sinh lên chỉ - Học sinh trả lời - Tây Nguyên chăn nuôi trâu, bò, voi - Trâu, bò đợc nuôi nhiều - Tây Nguyên có những đồn cỏ xanh tốt - Học sinh trả lời - Nhận xét và bổ xung IV. Hoạt động nối tiếp 1- Củng cố: Trình bày đặc điểm hoạt động sản xuất của con ngời vùng Tây nguyên? 2-Dặn dò:Về nhà học bài và xem trớc bài sau. Trng tiu hc Kim ng 8 GIO N A Lí L P 4 LP 4ANguyễn Ngọc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Địa lý Hoạt động sản xuất của ngời dân ở Tây Nguyên( Tiếp theo) A. Mục tiêu: Học xong bài này học sinh biết - Trình bày 1 số đặc điểm tiêu biểu về h/ động sản xuất của ngời dân ở Tây Nguyên - Nêu quy trình làm ra các sản phẩm đồ gỗ - Dựa vào lợc đồ( bản đồ) tranh ảnh để tìm kiến thức - Xác lập mối quan hệ giữa tự nhiên với hoạt động sản xuất của con ngời - Có ý thức tôn trọng bảo vệ thành quả lao động của ngời dân B. Đồ dùng dạy học - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh nhà máy thuỷ điện và rừng ở Tây Nguyên C. Hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I.Tổ chức. II.Kiểm tra: Tây Nguyên trồng cây công nghiệp gì? Phát triển chăn nuôi con gì? III. Dạy bài mới: 3. Khai thác sức nớc. + HĐ1: Làm việc theo nhóm. B1: Cho học sinh quan sát lợc đồ. - Kể tên một số con sông ở Tây Nguyên? - Tại sao sông ở T N lắm thác ghềnh? - Ngời dân T N khai thác nớc để làm gì? - Hồ chứa nớc có tác dụng gì? - Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Yali? B2: Đại diện nhóm trình bày - Nhận xét và kết luận 4. Rừng và việc khai thác rừng ở Tây Nguyên + HĐ2: Làm việc theo từng cặp B1: Cho HS quan sát hình và đọc SGK - Tây Nguyên có những loại rừng nào? - Vì sao ở Tây Nguyên lại có rừng khác nhau? - Mô tả rừng dậm nhiệt đới và rừng khộp? B2: HS trả lời - Nhận xét và kết luận + HĐ3: Làm việc cả lớp - Rừng Tây Nguyên có giá trị gì? - Gỗ đợc dùng làm gì? Quy trình sản xuất - Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc mất rừng ở Tây Nguyên - Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ rừng - Nhận xét và kết luận - Hát. - Hai học sinh trả lời. - Nhận xét và bổ xung. - Học sinh theo dõi lợc đồ. - Có sông Xê Xan, Ba, Đồng Nai. - Sông chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nhau. - Khai thác sức nớc để chạy tua bin sản xuất ra điện. - Hồ chứa để giữ nớc hạn chế những cơn lũ bất thờng - Vài học sinh lên chỉ trên lợc đồ nhà máy thuỷ điện và 3 con sông chính - Nhận xét và bổ xung - Học sinh trả lời - Tây Nguyên có rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp - Do khí hậu có hai mùa rõ rệt: Ma và khô - Nên có hai loại rừng khác nhau - Học sinh trả lời - Rừng cho nhiều sản vật nhất là gỗ - Gỗ để sản xuất đồ dùng gia đình và xuất khẩu - Mất rừng làm cho đất bị sói mòn, hạn hán lũ lụt tăng - Cần tích cực bảo vệ và trồng thêm rừng IV. Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố:GV nhận xét bàigiờ. 2- Dặn dò: Học bài và su tầm tranh ảnh về Đà lạt. Trng tiu hc Kim ng 9 GIO N A Lí L P 4 LP 4ANguyễn Ngọc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Địa lý Thành phố Đà Lạt A. Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: - Vị trí của thành phố Đà Lạt trên bản đồ Việt Nam. - Trình bày đợc những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Đà Lạt. - Dựa vào lợc đồ( bản đồ), tranh ảnh để tìm kiến thức. - Xác lập đợc mối quan hệ địa lý, thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con ngời. B. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam. - Tranh, ảnh về thành phố Đà Lạt. C. Hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Tổ chức: II. Kiểm tra: Ngời dân TN khai thác sức nớc để làm gì?TN có những loại rừng nào? Rừng có giá trị gì? III. Dạy bài mới: GV chỉ vị trí và giới thiệu 1. Thành phố nổi tiếng về rừng thông . + HĐ1: Làm việc cá nhân B1: Cho HS quan sát hình trong SGK - Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào? - Đà Lạt ở độ cao khoảng bao nhiêu m? - Đà Lạt có khí hậu nh thế nào - Mô tả cảnh đẹp của Đà Lạt B2: HS trả lời - GV nhận xét và kết luận 2. Đà Lạt - thành phố du lịch và nghỉ mát + HĐ2: Làm việc theo nhóm B1: Cho HS quan sát hình SGK - Tại sao Đà Lạt đợc chọn là nơi du lịch? - Đà Lạt có công trình nào phục vụ cho nghỉ mát du lịch? B2: Đại diện các nhóm trả lời - GVnhận xét và hoàn thiện 3. Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt + HĐ3: Làm việc theo nhóm B1: Cho quan sát hình 4 và thảo luận - Kể tên một số hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt? Tại sao Đà Lạt trồng đợc rau quả xứ lạnh? - Hoa và rau của Đà Lạt có giá trị ntn? B2: Đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét và kết luận. - Hát. - 2 HS trả lời. - Nhận xét và bổ sung. - HS quan sát và trả lời - Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên - Độ cao khoảng 1500m - Đà Lạt có khí hậu mát mẻ - Một vài HS trả lời - Nhận xét và bổ sung - HS quan sát và đọc SGK - Nhờ thiên nhiên tơi đẹp, không khí trong lành mát mẻ - Đà Lạt có Hồ Xuân Hơng, thác Cam Li, rừng thông, xe ngựa kiểu cổ và nhiều công trình du lịch - Đại diện các nhóm lên trả lời - HS thảo luận nhóm - Đà Lạt có nhiều rau quả xứ lạnh trồng quanh năm trở đi cung cấp nhiều nơi - Bắp cải, súp lơ, cà chua, dâu tây, - Nhờ có khí hậu quanh năm mát mẻ - Hoa và rau đợc tiêu thụ khắp nơi và xuất khẩu ra nớc ngoài IV. Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố:Nêu đặc điểm tiêu biểu của thành phố Đà lạt? 2- Dặn dò:Về nhà học bài và giờ sâu ôn tập. Trng tiu hc Kim ng 10 [...]... kinh tế, văn hoá, khoa học của cả nớc IV Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: GV hệ thống hoá kiến thức của bài 2- Dặn dò:Về nhà ôn bài để chuẩn bị kiểm tra Địa lí Trng tiu hc Kim ng 17 GIO N A Lí LP 4 Anh LP 4ANguyễn Ngọc http://hoabinhvt.kiss.vn Kiểm tra định kì địa lí ( Cuối học kì I ) A.Mục tiêu: -Kiểm tra để đánh giá việc nắm kiến thức mà HS đã đợc học về phân môn địa lí trong học kì I vừa qua - Rèn... đọc kết luận ở SGK D Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: Hệ thống bài 2- Dặn dò:Về nhà ôn lại các bài đã học giờ sau ôn tập Địa lí Trng tiu hc Kim ng 16 GIO N A Lí LP 4 Anh LP 4ANguyễn Ngọc http://hoabinhvt.kiss.vn Ôn tập địa lí A Mục tiêu: - Hệ thống hoá các kiến thức về phân môn địa lý mà các em đã học trong học kì một vừa qua đó là: + Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con ngời ở miền núi và trung... Hoạt động du lịch + HĐ1: Làm việc cả lớp B1: Cho học sinh quan sát H9 và hỏi - Ngời dân miền Trung sử dụng cảnh đẹp đó - Học sinh quan sát tranh SGK để làm gì ? - Học sinh nêu - Giáo viên treo bản đồ - Kể tên một số bãi biển nổi tiếng ở miền - Học sinh quan sát bản đồ Trung mà em biết - Học sinh nêu B2: Giáo viên kết luận 4 Phát triển công nghiệp + HĐ2: Làm việc cả lớp B1: Cho học sinh quan sát H10... Nuôi đánh bắt thuỷ sản : đánh bắt cá, nuôi tôm; Ngành khác : làm muối - Vài học sinh đọc lại kết quả - Học sinh nêu ( sách giáo khoa 140 ) - Một số học sinh trình bày D Hoạt động nối tiếp: - Có những dân tộc nào sinh sống ở duyên hải miền Trung ? - Nhân dân miền Trung hoạt động sản xuất phổ biến là gì ? - Nêu điều kiện của từng hoạt động sản xuất Trng tiu hc Kim ng 28 GIO N A Lí LP 4 Anh LP 4ANguyễn... mới: 1 Thành phố lớn nhất cả nớc + HĐ1: Làm việc cả lớp - Gọi HS lên chỉ vị trí thành phố H.C.M - HS lên chỉ trên bản đồ + HĐ2: Làm việc theo nhóm B1: Cho HS thảo luận câu hỏi - Thành phố nằm bên sông nào? - Thành phố năm bên sông Sài Gòn - Thành phố đã có bao nhiêu tuổi? - Thành phố có lịch sử trên 300 năm - Thành phố đợc mang tên Bác từ năm ? - Thành phố mang tên Bác từ năm 1976 - Thành phố tiếp... sinh lắng nghe 5 Lễ hội + HĐ3: Làm việc cả lớp - Học sinh lắng nghe - GV giới thiệu về một số lễ hội : lễ hội Cá - Vài em đọc ghi nhớ Ông; lễ hội Tháp Bà ở Nha Trang - Cho học sinh đọc ghi nhớ D Hoạt động nối tiếp : - Trình bày về hoạt động sản xuất của ngời dân miền Trung Trng tiu hc Kim ng 29 GIO N A Lí LP 4 Anh LP 4ANguyễn Ngọc http://hoabinhvt.kiss.vn Địa lí Thành phố Huế A Mục tiêu: Học xong bài... báo cáo kết quả - Nổi tiếng là lễ hội bà Chúa Sứ ở Châu Đốc, - Giáo viên nhận xét hội xuân núi Bà, lễ tế thần cá Ông IV- Hoạt động nối tiếp : - Đồng bằng Nam Bộ có những dân tộc nào sinh sống ? Nhà ở có đặc điểm gì ? - Kể tên về một số lễ hội nổi tiếng Trng tiu hc Kim ng 21 GIO N A Lí LP 4 Anh LP 4ANguyễn Ngọc http://hoabinhvt.kiss.vn Địa lí Hoạt động sản xuất của ngời dân ở đồng bằng Nam Bộ A Mục tiêu:...GIO N A Lí LP 4 Anh LP 4ANguyễn Ngọc http://hoabinhvt.kiss.vn Địa lý Ôn tập A Mục tiêu: Sau bài học HS biết: - Hệ thống đợc đặc điểm chính về thiên nhiên, con ngời và hoạt động sản xuất của ngời dân ở Hoàng Liên Sơn, trung du Bắc Bộ và Tây Nguyên - Chỉ đợc dãy núi Hoàng Liên Sơn, các cao nguyên ở Tây Nguyên và thành phố Đà Lạt trên bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam B Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lý tự... xét và bổ xung IV- Hoạt động nối tiếp: - Nêu đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung - Nhận xét và đánh giá giờ học Địa lí Ngời dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung A Mục tiêu: Học xong bài này, HS biết: Trng tiu hc Kim ng 27 GIO N A Lí LP 4 Anh LP 4ANguyễn Ngọc http://hoabinhvt.kiss.vn - Giải thích đợc: Dân c tập trung khá đông ở duyên hải miền Trung do có điều... HĐ2: Làm việc cả lớp - Nhận xét và bổ sung - Kể các cây trồng, vật nuôi của ĐB Bắc Bộ ? - Nơi đây còn trồng ngô, khoai, cây ăn quả, - GV nhận xét và giải thích thêm nuôi gia súc, gia cầm, nuôi và đánh bắt cá - Vùng trồng nhiều rau xứ lạnh tôm + HĐ3: Làm việc theo nhóm B1: Cho HS dựa SGK và thảo luận - HS trả lời - Mùa đông ở ĐB Bắc Bộ dài mấy tháng? - Mùa đông lạnh kéo dài từ 3 đến 4 tháng Nhiệt độ . giờ sau ôn tập. Địa lí Trng tiu hc Kim ng 16 GIO N A Lí L P 4 LP 4ANguyễn Ngọc Anh http://hoabinhvt.kiss.vn Ôn tập địa lí A. Mục tiêu: - Hệ thống hoá các kiến thức về phân môn địa lý mà các em. Lắc, Kon Tum, Di Linh, Lâm Viên - Nhận xét và bổ xung - Mùa ma từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau - Tây Nguyên có hai mùa: Mùa ma và mùa khô - Học sinh trả. học của cả n- ớc IV. Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: GV hệ thống hoá kiến thức của bài 2- Dặn dò:Về nhà ôn bài để chuẩn bị kiểm tra Địa lí Trng tiu hc Kim ng 17 GIO N A Lí L P 4 LP 4ANguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm, Giáo án Địa lí lớp 4 cả năm, , C. Hoạt động dạy học, C. Các hoạt động dạy học