0

de kiem tra cuoi ki 1 mon tieng viet lop 3 nam 20142015

Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, Quảng Ninh

Đề kiểm tra cuối 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, Quảng Ninh

Mầm non - Tiểu học

... ý: - Bài ki m tra viết: 10 điểm (gồm điểm Chính tả điểm Tập làm văn; cho đén 0,5 điểm) - Bài ki m tra đọc: 10 điểm (gồm điểm đọc thành tiếng điểm đọc thầm làm tập; 0,5 điểm) - Điểm ki m tra định ... VIẾT I Chính tả (5 điểm, thời gian 15 phút) GV đọc cho học sinh lớp viết vào giấy ki m tra Con tê tê (TV4 - Tập II - Trang 13 9) Viết đoạn: “Tê tê săn mồi…….lũ ki n xấu số” - Bài viết không mắc ... ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN KI M TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM BÀI KI M ĐỊNH CUỐI HỌC II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Năm học 2 014 - 2 015 (Thời gian 90 phút, không kể thời gian phát đề) A BÀI KI M TRA VIẾT I Chính...
 • 6
 • 3,690
 • 16
Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Đồng

Đề kiểm tra cuối 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Đồng

Mầm non - Tiểu học

... I Ki m tra đọc: (5 điểm) 1) Đọc thành tiếng: (1 điểm) 2) Đọc hiểu: (4 điểm) Đọc thầm “Công việc đầu tiên” SGK TV tập II trang 12 6 Dựa vào nội dung đọc, khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời Câu 1: ... Câu 1: Rải truyền đơn Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: A Câu 6: B Câu 7: B Câu 8: II Ki m tra viết: (5 điểm) 1) Chính tả (2 điểm) Nghe -viết: Tà áo dài Việt Nam (Từ Áo dài phụ nữ đến áo dài tân ... chấm câu sau: Tay bê rổ cá bó truyền đơn giắt lưng quần II .Ki m tra viết: (5 điểm) 1) Chính tả (2 điểm) Nghe -viết: Tà áo dài Việt Nam (Từ Áo dài phụ nữ đến áo dài tân thời) ...
 • 3
 • 1,671
 • 8
Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Đồng

Đề kiểm tra cuối 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Đồng

Đề thi

... I Ki m tra đọc: (5 điểm) 1) Đọc thành tiếng: (1 điểm) 2) Đọc hiểu: (4 điểm) Đọc thầm “Công việc đầu tiên” SGK TV tập II trang 12 6 Dựa vào nội dung đọc, khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời Câu 1: ... Câu 1: Rải truyền đơn Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: A Câu 6: B Câu 7: B Câu 8: II Ki m tra viết: (5 điểm) 1) Chính tả (2 điểm) Nghe -viết: Tà áo dài Việt Nam (Từ Áo dài phụ nữ đến áo dài tân ... chấm câu sau: Tay bê rổ cá bó truyền đơn giắt lưng quần II .Ki m tra viết: (5 điểm) 1) Chính tả (2 điểm) Nghe -viết: Tà áo dài Việt Nam (Từ Áo dài phụ nữ đến áo dài tân thời) ...
 • 3
 • 1,200
 • 4
Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, Quảng Ninh

Đề kiểm tra cuối 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2014-2015 trường TH&THCS Vĩnh Trung, Quảng Ninh

Đề thi lớp 4

... ý: - Bài ki m tra viết: 10 điểm (gồm điểm Chính tả điểm Tập làm văn; cho đén 0,5 điểm) - Bài ki m tra đọc: 10 điểm (gồm điểm đọc thành tiếng điểm đọc thầm làm tập; 0,5 điểm) - Điểm ki m tra định ... VIẾT I Chính tả (5 điểm, thời gian 15 phút) GV đọc cho học sinh lớp viết vào giấy ki m tra Con tê tê (TV4 - Tập II - Trang 13 9) Viết đoạn: “Tê tê săn mồi…….lũ ki n xấu số” - Bài viết không mắc ... ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN KI M TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM BÀI KI M ĐỊNH CUỐI HỌC II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Năm học 2 014 - 2 015 (Thời gian 90 phút, không kể thời gian phát đề) A BÀI KI M TRA VIẾT I Chính...
 • 6
 • 1,658
 • 3
Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Bạch Đằng, Hải Phòng

Đề kiểm tra học 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Bạch Đằng, Hải Phòng

Mầm non - Tiểu học

... A KI M TRA ĐỌC: 10 điểm I Ki m tra đọc thành tiếng: điểm II Ki m tra đọc thầm làm tập: điểm Câu 1: 0, điểm (ý C) Câu 2: 0, điểm (ý A) Câu 3: điểm (ý C) Câu 4: điểm (ý B) Câu 5: điểm (ý B) B KI M ... KI M TRA VIẾT: 10 điểm Chính tả (5 điểm): Mỗi lỗi viết (sai - lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa qui định) trừ 0, điểm Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, ki u ... Câu (1 điểm): Bài thơ có vật nhân hóa? A Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Dã Tràng B Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Dã Tràng C Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Còng, Dã Tràng Câu (1 điểm): Bài thơ...
 • 3
 • 971
 • 3
Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Bạch Đằng, Hải Phòng

Đề kiểm tra học 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Bạch Đằng, Hải Phòng

Đề thi lớp 3

... A KI M TRA ĐỌC: 10 điểm I Ki m tra đọc thành tiếng: điểm II Ki m tra đọc thầm làm tập: điểm Câu 1: 0, điểm (ý C) Câu 2: 0, điểm (ý A) Câu 3: điểm (ý C) Câu 4: điểm (ý B) Câu 5: điểm (ý B) B KI M ... KI M TRA VIẾT: 10 điểm Chính tả (5 điểm): Mỗi lỗi viết (sai - lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa qui định) trừ 0, điểm Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, ki u ... Câu (1 điểm): Bài thơ có vật nhân hóa? A Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Dã Tràng B Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Dã Tràng C Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Còng, Dã Tràng Câu (1 điểm): Bài thơ...
 • 3
 • 854
 • 0
Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Bạch Đằng, Hải Phòng

Đề kiểm tra học 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Bạch Đằng, Hải Phòng

Đề thi lớp 3

... A KI M TRA ĐỌC: 10 điểm I Ki m tra đọc thành tiếng: điểm II Ki m tra đọc thầm làm tập: điểm Câu 1: 0, điểm (ý C) Câu 2: 0, điểm (ý A) Câu 3: điểm (ý C) Câu 4: điểm (ý B) Câu 5: điểm (ý B) B KI M ... KI M TRA VIẾT: 10 điểm Chính tả (5 điểm): Mỗi lỗi viết (sai - lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa qui định) trừ 0, điểm Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, ki u ... Câu (1 điểm): Bài thơ có vật nhân hóa? A Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Dã Tràng B Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Dã Tràng C Cua Càng, Tép, Ốc, Tôm, Sam, Còng, Dã Tràng Câu (1 điểm): Bài thơ...
 • 3
 • 1,109
 • 1
Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng anh lớp 3 trường tiểu học Mỹ Phú

Đề kiểm tra học 1 môn tiếng anh lớp 3 trường tiểu học Mỹ Phú

Đề thi lớp 3

... Question : Listen and tick (1pt) Example:   Question 5: Listen and complete (1pt) Voice 1: What colour is your pencil cases , Miss ? Voice 2: That ‘s ……………… Voice 1: What colour is your pencil ... ………………………………………………………… years /I’m / seven / old ………………………………………………………… PART III: SPEAKING (5 minutes) Question 10 : Speaking (1pt) Listen and repeat Point, ask and answer Listen and comment Interview ĐÁP ... ĐT THỦ THỪA TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHÚ HỌ TÊN:………………………… LỚP:………… ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ MÔN: TIẾNG ANH – LỚP NĂM HỌC: 2 014 – 2 015 THỜI GIAN: 60 PHÚT (TỜ 2) PART II: READING AND WRITING (40 minutes)...
 • 5
 • 4,575
 • 8
Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

Đề kiểm tra học 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

Mầm non - Tiểu học

... Cả hai câu Câu 5: Hai người đào bới đám ruộng để tìm kho báu B BÀI KI M TRA VIẾT: (10 điểm) Chính tả (5điểm) (SGK TV tập trang 93) - Bài viết không mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp: ... hỏi nội dung đoạn đọc) II Đọc thầm làm tập (5 điểm) - 30 phút Mỗi câu khoanh cho điểm Câu 1: Ruộng nhà có kho báu Câu 2: Cả hai câu Câu 3: Vì họ đào bới tìm kho báu nên vô tình làm đất Câu ... chú, dì… ) nào? HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM A BÀI KI M TRA ĐỌC: I Đọc thành tiếng: (6 điểm) - Đọc rõ ràng, rành mạch TĐ học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút); hiểu ý...
 • 3
 • 535
 • 0
Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Sông Mây

Đề kiểm tra học 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Sông Mây

Mầm non - Tiểu học

... sai 1- 2 tiếng (từ) 3- 3,5 điểm: Đọc ngắt nghỉ chưa 2 -3 chỗ, đạt tốc độ quy định , sai 1- 2 tiếng (từ) 2-2,5 điểm: Đọc chưa tốc độ quy định, sai 2 -3 tiếng , từ , ngắt nghỉ sai 2 -3 chỗ 1- 1,5 điểm: ... in đậm Ki u câu Vì sao? Số câu: Số điểm: Dấu chấm, dấu chấm hỏi Tổng số Vận dụng 1 Câu Điền dấu phẩy Số câu: Số điểm: 1 Số câu: Số điểm: 1 câu Tổng số điểm Viết tả Nghe – viết 0.5 0.5 1 Trình ... Xác định ki u câu TNKQ TL TNKQ Cộng TL Câu :1, 2 Hiểu nội dung Số câu: Số điểm: Số câu : Số điểm : Câu 3: Biết từ đặc điểm S˨ câu: S˨ đi˔m: 0.5 S˨ câu: S˨ đi˔m:0.5 Câu 4: Xác định câu ki u Vì...
 • 7
 • 501
 • 0
Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

Đề kiểm tra học 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

Đề thi lớp 2

... Cả hai câu Câu 5: Hai người đào bới đám ruộng để tìm kho báu B BÀI KI M TRA VIẾT: (10 điểm) Chính tả (5điểm) (SGK TV tập trang 93) - Bài viết không mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp: ... hỏi nội dung đoạn đọc) II Đọc thầm làm tập (5 điểm) - 30 phút Mỗi câu khoanh cho điểm Câu 1: Ruộng nhà có kho báu Câu 2: Cả hai câu Câu 3: Vì họ đào bới tìm kho báu nên vô tình làm đất Câu ... chú, dì… ) nào? HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM A BÀI KI M TRA ĐỌC: I Đọc thành tiếng: (6 điểm) - Đọc rõ ràng, rành mạch TĐ học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút); hiểu ý...
 • 3
 • 1,300
 • 2
Đề kiểm tra học kì 2 môn tiếng việt lớp 2 năm 2015 trường tiểu học kim an, Hà Nội

Đề kiểm tra học 2 môn tiếng việt lớp 2 năm 2015 trường tiểu học kim an, Hà Nội

Đề thi lớp 2

... Cả hai câu Câu 5: Hai người đào bới đám ruộng để tìm kho báu B BÀI KI M TRA VIẾT: (10 điểm) Chính tả (5điểm) (SGK TV tập trang 93) - Bài viết không mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp: ... hỏi nội dung đoạn đọc) II Đọc thầm làm tập (5 điểm) - 30 phút Mỗi câu khoanh cho điểm Câu 1: Ruộng nhà có kho báu Câu 2: Cả hai câu Câu 3: Vì họ đào bới tìm kho báu nên vô tình làm đất Câu ... chú, dì… ) nào? HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM A BÀI KI M TRA ĐỌC: I Đọc thành tiếng: (6 điểm) - Đọc rõ ràng, rành mạch TĐ học từ tuần 28 đến tuần 34 (phát âm rõ, tốc độ đọc 50 tiếng/phút); hiểu ý...
 • 3
 • 459
 • 2
Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng việt lớp 2 năm 2015 trường tiểu học sông mây

Đề kiểm tra học 2 môn Tiếng việt lớp 2 năm 2015 trường tiểu học sông mây

Đề thi lớp 2

... sai 1- 2 tiếng (từ) 3- 3,5 điểm: Đọc ngắt nghỉ chưa 2 -3 chỗ, đạt tốc độ quy định , sai 1- 2 tiếng (từ) 2-2,5 điểm: Đọc chưa tốc độ quy định, sai 2 -3 tiếng , từ , ngắt nghỉ sai 2 -3 chỗ 1- 1,5 điểm: ... in đậm Ki u câu Vì sao? Số câu: Số điểm: Dấu chấm, dấu chấm hỏi Tổng số Vận dụng 1 Câu Điền dấu phẩy Số câu: Số điểm: 1 Số câu: Số điểm: 1 câu Tổng số điểm Viết tả Nghe – viết 0.5 0.5 1 Trình ... Xác định ki u câu TNKQ TL TNKQ Cộng TL Câu :1, 2 Hiểu nội dung Số câu: Số điểm: Số câu : Số điểm : Câu 3: Biết từ đặc điểm S˨ câu: S˨ đi˔m: 0.5 S˨ câu: S˨ đi˔m:0.5 Câu 4: Xác định câu ki u Vì...
 • 7
 • 572
 • 0
Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tiếng Việt ( Chuẩn KTKN)

Đề kiểm tra giữa 1 môn Tiếng Việt ( Chuẩn KTKN)

Tiểu học

... em lao động C Bạn Lan giúp mẹ nấu cơm Họ tên: Thứ ngày tháng năm 2 010 Lớp ĐỀ KI M TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Năm học 2 010 -2 011 Môn Tiếng Việt ( Thời gian: 40 phút ) Điểm Lời phê thầy cô giáo Chính...
 • 4
 • 1,321
 • 12
Bài soạn Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Môn Tiếng Việt

Bài soạn Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Môn Tiếng Việt

Tư liệu khác

... :…………………………………………………………… Lớp :3 … Trường TH Nguyễn Huệ ĐỂ KI M TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP Thứ ngày……tháng 12 năm 2 010 Nhận xét giáo viên Điểm đọc I/ PHẦN KI M TRA ĐỌC (10 điểm) ... Trường TH Nguyễn Huệ II/ PHẦN KI M TRA ĐỌC ĐỂ KI M TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP Thứ ngày……tháng 10 năm 2 010 (10 điểm) 1/ Chính Tả ( điểm) - Giáo viên đọc cho học ... Anh Kim Đồng Câu “Anh Kim Đồng nhanh trí dũng cảm” cấu tạo theo mẫu câu nào? a Ai – gì? b Ai – làm gì? c Ai – nào? Họ tên :…………………………………………………………… Lớp :3 … Trường TH Nguyễn Huệ II/ PHẦN KI M TRA...
 • 4
 • 623
 • 1
Bài giảng Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Môn Tiếng Việt

Bài giảng Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Môn Tiếng Việt

Tiểu học

... :…………………………………………………………… Lớp :3 … Trường TH Nguyễn Huệ ĐỂ KI M TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP Thứ ngày……tháng 12 năm 2 010 Nhận xét giáo viên Điểm đọc I/ PHẦN KI M TRA ĐỌC (10 điểm) ... Trường TH Nguyễn Huệ II/ PHẦN KI M TRA ĐỌC ĐỂ KI M TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP Thứ ngày……tháng 10 năm 2 010 (10 điểm) 1/ Chính Tả ( điểm) - Giáo viên đọc cho học ... Anh Kim Đồng Câu “Anh Kim Đồng nhanh trí dũng cảm” cấu tạo theo mẫu câu nào? a Ai – gì? b Ai – làm gì? c Ai – nào? Họ tên :…………………………………………………………… Lớp :3 … Trường TH Nguyễn Huệ II/ PHẦN KI M TRA...
 • 4
 • 579
 • 2
Gián án Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Môn Tiếng Việt

Gián án Đề kiểm tra cuối kỳ 1 Môn Tiếng Việt

Tiểu học

... :…………………………………………………………… Lớp :3 … Trường TH Nguyễn Huệ ĐỂ KI M TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP Thứ ngày……tháng 12 năm 2 010 Nhận xét giáo viên Điểm đọc I/ PHẦN KI M TRA ĐỌC (10 điểm) ... Trường TH Nguyễn Huệ II/ PHẦN KI M TRA ĐỌC ĐỂ KI M TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ NĂM HỌC : 2 010 – 2 011 MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP Thứ ngày……tháng 10 năm 2 010 (10 điểm) 1/ Chính Tả ( điểm) - Giáo viên đọc cho học ... Anh Kim Đồng Câu “Anh Kim Đồng nhanh trí dũng cảm” cấu tạo theo mẫu câu nào? a Ai – gì? b Ai – làm gì? c Ai – nào? Họ tên :…………………………………………………………… Lớp :3 … Trường TH Nguyễn Huệ II/ PHẦN KI M TRA...
 • 4
 • 482
 • 1
Đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng anh lớp 10 ban căn bản - THPT Ngô Quyền - năm 2010-2011 ppt

Đề kiểm tra học 1 môn tiếng anh lớp 10 ban căn bản - THPT Ngô Quyền - năm 2010-2011 ppt

Anh ngữ phổ thông

... 10 The street is blocked off ……… means we can’t go anywhere A which B where C that D ,which 11 He passed the exam ………… he studied so hard last month A because B in spite ... …………………………………? Students in my class plant many flowers Many flowers ………………………………………………………………………… B Combine the sentences using one of the relative pronouns WHO, WHICH, THAT Mr Thompson designed this ... passed the exam ………… he studied so hard last month A because B in spite of C although D because of 12 Did he give you a …………… to that? A permissions B permissibility C permission D permissibilities...
 • 2
 • 955
 • 15

Xem thêm