0

báo cáo kết quả thực tập của sinh viên

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:- Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp. ppt

Tài liệu Báo cáo tốt nghiệp:- Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp. ppt

Báo cáo khoa học

... thích hợp để cải tiến thực trạng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc”.1.2.2.Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 1.2.2.1.Học tậpkết quả học tập (KQHT):Học tập xét về bản chất là ... thể nghiên cứu:Quá trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên. *Đối tượng nghiên cứu:Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên bằng hình thức trắc nghiệm khách ... lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thứctrắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp.2.Mục đích nghiờn cu:Nõng cao cht lng đánh giá kết quả học tập của sinh viên thụng quatmột...
 • 88
 • 881
 • 0
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUAN LÝ VIỆC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ BẰNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH AN GIANG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUAN LÝ VIỆC KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ BẰNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH AN GIANG

Quản trị kinh doanh

... tra – Đánh giá kết quả học tập của học sinh- sinh viên Những yêu cầu sư phạm sau đây thường được tính tới trong việc Kiểm tra – Đánh giá kết quả học tập của học sinh- sinh viên - Đảm bảo ... tổ chức sự hoạt động của tập thể giáo viên, học sinh- sinh viên, của cán bộ công nhân viên để thực hiện kế hoạch công tác. - Chỉ đạo: là phương thức tác động của chủ thể quản lý nhằm điều hành, ... học chứ không đánh giá kết quả học tập của môn học đó, mức độ đánh giá của CBQL ở phần công việc này của giáo viên là không thường xuyên 51,04%. Do đó việc căn cứ mục tiêu của bài, chương, môn...
 • 120
 • 1,241
 • 2
Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT Đồng Tháp

Trung học cơ sở - phổ thông

... lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan ở trường TCYT ng Thỏp.2.Mc ớch nghiờn cu:Nõng cao cht lng đánh giá kết quả học tập của sinh viên thụng qua ... nghiên cứu:Quá trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên. *Đối tượng nghiên cứu:Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên bằng hình thức trắc nghiệm khách ... hảo.1.3.2.Chất lượng đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hình thức trắc nghiệm: Theo nghiên cứu của chúng tôi, chuẩn đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hình thức trắc nghiệm...
 • 86
 • 1,064
 • 5
giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan

giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan

Cao đẳng - Đại học

... chất lượng và hiệu quả công việc”.1.2.2.Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 1.2.2.1.Học tậpkết quả học tập (KQHT):Học tập xét về bản chất là hoạt động liĩnh hội của người học dưới ... với học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý để phân tích thực trạng công tác kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan.- Phương pháp thực nghiệm: ... giá kết quả học tập của học sinh bằng hình thức trắc nghiệm: 26 Nguyên tắc này đòi hỏi các giải pháp được đề xuất hướng vào việc nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên, ...
 • 87
 • 1,235
 • 6
Báo cáo kết quả thực tập

Báo cáo kết quả thực tập "Công tác quản lý văn bản đi của cơ quan"

Báo cáo khoa học

... K36A Báo cáo tèt nghiÖp12 Việc quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan được thực hiện theo bản hướng dẫn của Nhà nước như Nghị định số 58/2001/NĐ–CP ngày 29 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về quản ... Thạch - HCVT K36A Báo cáo tốt nghiệp26 Trường…………….Khoa……………….………… o0o………… BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TÀI:ĐỀCông tác quản lý vn bn i ca c quanTrần Thị Thạch - HCVT K36A Báo cáo tốt nghiệp3 ... việc nên việc tập trung cho công tác văn thư vẫn còn gặp nhiều hạn chế.Là một sinh viên vừa học vừa làm nên thời gian thực tập của tôi cũng gặp rất nhiều thuận lợi, với sự giúp đỡ của các bác,...
 • 28
 • 4,935
 • 13
Tài liệu Tiểu luận - giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan pdf

Tài liệu Tiểu luận - giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan pdf

Báo cáo khoa học

... thích hợp để cải tiến thực trạng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc”.1.2.2.Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 1.2.2.1.Học tậpkết quả học tập (KQHT):Học tập xét về bản chất là ... (%) sinh viên đạt điểm giỏi, khá, trung bình, yếu ở các đề thi STT MÔN KẾT QUẢ HỌC TẬPGIỎI (%) KHÁ (%) TB (%) YẾU (%)40 2.2 .Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ... với học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý để phân tích thực trạng công tác kiểm tra – đánh giá kết quả học tập của sinh viên dưới hình thức trắc nghiệm khách quan.- Phương pháp thực nghiệm:...
 • 88
 • 1,023
 • 1
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 ppt

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGHIÊN CỨU SINH ĐI ĐÀO TẠO Ở NƯỚC NGOÀI THEO ĐỀ ÁN 911 ppt

Biểu mẫu

... …………, ngày ……… tháng …… năm 20.… Người báo cáo (Ký và ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 3,558
 • 8
Báo cáo kết quả thực tập công ty cổ phần luyện cán thép gia sàng.pdf

Báo cáo kết quả thực tập công ty cổ phần luyện cán thép gia sàng.pdf

Quản trị kinh doanh

... đông.ướ ỡ ỏ ỏ ế ậ ế ị ổ Báo cáo ĐHĐ C Đông v tính chính xác, h p lý, trung th c c a vi c ghi chép, l uổ ề ợ ự ủ ệ ư tr ch ng t và l p s k toán, báo cáo tài chính và các báo cáo khác c a công ty.ữ ... ả ể báo cáo đ nh kỳ ho c đ t xu t cho lónh đ o. ị ặ ộ ấ ạ + C ng t c y t : ụ ỏ ế Ch đ o th c hi n môi tr ng v sinh công nghi p, h ng d n v sinh phũng d ch, vỉ ạ ự ệ ườ ệ ệ ướ ẫ ệ ị ệ sinh ... h i khác. Đ i v i sinh viên các nghành kinh t thì vi c t ch c các đ t th c t p t i cácộ ố ớ ế ệ ổ ứ ợ ự ậ ạ công ty, nhà máy, xí nghi p là m t vi c r t c n thi t giúp sinh viên ti p c n, tìm...
 • 64
 • 1,727
 • 2
Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm trung ương

Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm trung ương

Thạc sĩ - Cao học

... tập của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là một nghiên cứu cần thiết.Những mong đợi từ kết quả nghiên cứu của đề tài- Làm rõ thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên ... hiệu quả của việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CĐSPTƯ2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài2.1. Mục đích nghiên cứuNghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của ... kết quả học tập của sinh viên để đo năng lực của thí sinh so với độ khó của câu hỏi. Hơn nữa qua phương pháp còn đánh giá tính khả thi cũng như hiệu quả của nó trong việc ĐGKQHT của sinh viên...
 • 157
 • 2,026
 • 7
Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CDDSPTW

Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường CDDSPTW

Thạc sĩ - Cao học

... các nút cha của đặc tính chất lượng đó được xác địnhMục tiêu của luận văn là sẽ thực hiện đánh giá chất lượng toàn bộ hệ thống do vậy sẽ tập trung vào cách thứ nhất. Quy trình thực hiện gồm ... thu của năm. So với kết quả điều tra năm 2004, có thể thấy năm 2005 doanh nghiệp tỏ ra thận trọng hơn khi phân bổ vốn đầu tư cho các ứng dụng triển khai thương mại điện tử, nhưng hiệu quả thực ... dụngSự lôi cuốn của giao diện Tính khả dụngPhân loại ra từng loại sản phẩm Tính khả dụng và tính hiệu quả Giao dịch trực tiếp với nhân sự của công tyTính hoạt độngHậu quả của FAQ Tính hoạt...
 • 64
 • 844
 • 3
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG QUYẾT THẮNG HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG QUYẾT THẮNG HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU

Quản trị kinh doanh

... tên Báo cáo thực tập Tạ Thị Nhàn28 LỜI CẢM ƠNQuá trình thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn tất yếu của mỗi sinh viên nhằmgiúp sinh viên tìm hiểu thực tế quá trình hoạt động kinh doanh của ... Tạinơi thực tập sinh viên bước đầu được áp dụng những lý thuyết đã học vào thực tế,đồng thời nắm bắt những công việc thực tế cụ thể bổ sung cho những kiến thức đã học.Từ đó giúp sinh viên củng ... ngũ cán bộ của công ty sẽ được nâng cao về tay nghềcũng như trình độ chuyên môn.1. 4Kết quả hoạt động của Công ty TNHH MTV xây dựng Quyết Thắng Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công...
 • 66
 • 894
 • 3
Biện pháp quản lý công tác kiểm tra  đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường cao đẳng du lịch hà nội

Biện pháp quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường cao đẳng du lịch hà nội

Khoa học xã hội

... và quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Chƣơng 3: Biện pháp quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên ... mạnh về quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập * Hạn chế về quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập 2.3.2.2 Nguyên nhân Tiểu kết chƣơng 2 tập của sinh viên tuỳ ... tác KT - ĐG kết quả học tập của sinh viên còn một số hạn chế: 2.2.1 Thực trạng hình thức, phương pháp kiểm tra - đánh giá Công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường...
 • 26
 • 1,310
 • 13
Tài liệu Báo cáo kết quả thực tập Các môn học lâm nghiệp xã hội pptx

Tài liệu Báo cáo kết quả thực tập Các môn học lâm nghiệp xã hội pptx

Lâm nghiệp

... lớp Lâm sinh K08 có đợt thực tập này.1.2/ Giới thiệu chủ đề, mục tiêu, nội dung đợt thực tập  Mục tiêu đợt thực tập: Kết thúc đợt thực tập sinh viên có khả năng:- Đánh gía thực trạng Quản lý ... dân nòng cốt của xã Quảng Tâm tạo điều kiện cho lớp Lâm sinh k08 hoàn thành đợt thực tập vừa qua.Cảm ơn tập thể lớp Lâm sinh K08 đã giúp đỡ em trong đợt thực tập vừa qua. Sinh viên thực hiệnHà ... Nông Lâm nghiệp báo cáo kết quả thực tập Các môn học lâm nghiệp xã hộiTại Bon Bu Nơr, xã Quảng Tâm, H. Tuy Đức, T. Đak NôngTừ ngày 28 /11 đến 8 tháng 12 năm 2011 Sinh viên viết báo cáo: Hà Duy...
 • 17
 • 4,445
 • 22

Xem thêm