0

bài tập về kế toán ngoại tệ

Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

Cao đẳng - Đại học

... phát sinh trên. Cho biết ngoại tệ xuất theo phương pháp FIFO. Cuối năm, đánh giá lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá BQLNH 16.250đ/USD, 22.100đ/EUR. Bài giải 1. Nợ TK ... có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2. 7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ. 8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng ... Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 Email: thien_vodich_no01@yahoo.com CHƯƠNG 1 – KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp khai thường xuyên hàng...
 • 9
 • 1,792
 • 13
Bài tập về phép toán 2 ngôi

Bài tập về phép toán 2 ngôi

Toán học

... nên phép toán * có tính chất giao hoán.- Tính chất kết hợp: ∀ x,y, z ∈ ℚ ta có: (x*y)*z= = = (1) x *(y*z) = = = (2)Từ (1), (2) suy ra phép toán * không có tính chất kết hợp.. Phép toán * ... x ∈ ℤ/ a = 1 = x ∈ ℤ/ x = 0 = 0CÁC BÀI TẬP VÀNH VÀ TRƯỜNG Bài 1: Tìm các ước của 0 trong các vành Z , Z , Z , Z Bài 2: Cho R là một vành. Chứng minh rằng tập Z(R) = a ∈ R \ ax = xa ∀ x ... = y ∗ x y ∗ x = Vậy phép toán * không có tính giao hoán.• Tính chất kết hợp: Trang 4Hà Văn Tùng Bài 1: Chứng tỏ rằng các quy tắc cho tương ứng sau đây là phép toán hai ngôi: (i): x * y...
 • 13
 • 19,360
 • 37
bài tập - giải kế toán quản trị (phần kế toán chi phí).doc

bài tập - giải kế toán quản trị (phần kế toán chi phí).doc

Kế toán

... (II)SD:1.450621)360 622)1.808,8627)1.001,2154I)3.600155)7.200632)1506.770 7.350 SD: 870 BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍBÀI 1. Chi phí năng lượng của một đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2000 (đvt: đồng)Tháng ... 1.600Cộng 178.750 52.000 65.000 295.750 4.550BÀI 16: DN A trong tháng có 2 tài liệu về chi phí sản xuất sản xuất spH như sau:- Chi phí SXDDĐK: dựa vào bài 15- Chi phí sản xuất phát sinh trong ... DC(VLP) = àDc(VLTT) = 2.000.000 + 93.617 = 2.093.617đBÀI 9: DN Huy sản xuất mặt hàng A thuộc diện chịu thuế GTGT theo PPKT thuế, thực hiện kế toán HTK theo phương pháp KKTX. Trong tháng 03/2003...
 • 130
 • 27,403
 • 84
Tổng quan về kế toán quốc tế và các chuẩn mực kế toán.pdf

Tổng quan về kế toán quốc tế và các chuẩn mực kế toán.pdf

Kế toán

... sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán hàng tồn kho theo nguyên tắc giá gốc trừ khi có chuẩn mực kế toán khác quy định cho phép áp dụng phương pháp kế toán ... THỐNG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS) VÀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) 1.4.1 Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế. IASC đã ban hành và công bố được 38 chuẩn mực kế toán có liên quan ... quan IAS 25 Kế toán các khoản đầu tư IAS 26 Kế toán và báo cáo theo quỹ lợi ích hưu trí IAS 27 Báo cáo tài chính tổng hợp và kế toán các khoản đầu tư vào các công ty con IAS 28 Kế toán các khoản...
 • 48
 • 3,152
 • 23
Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)

Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)

Kế toán - Kiểm toán

... DOANHBộ môn Tài chính kế toán Bµi tËp línKÕ to¸n tµi chÝnh 1§Ò sè: Họ tên sinh viên: Lớp: Hà Nội - 2011II- Đặc điểm công tác hạch toán kế toán của Công ty:- Hạch toán hàng tồn kho theo ... 30.000.000đ 71. Ngày 31/12, Cuối tháng kế toán đã thực hiện các công việc: - Tính giá thành sản phẩm hoàn thành. - Thực hiện các bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh, biết thuế thu ... số : Ngân hàng báo về khoản tiền do Công ty K thanh toán tiền mua hàng ở (nghiệp vụ 40) và do thanh toán sớm nên doanh nghiệp cho khách hàng hưởng khoản chiết khấu thanh toán là 1%.60. Ngày...
 • 8
 • 6,479
 • 154
Giới thiệu tổng quan về kế toán quốc tế và các chuẩn mực kế toán quốc tế.

Giới thiệu tổng quan về kế toán quốc tế và các chuẩn mực kế toán quốc tế.

Kế toán - Kiểm toán

... sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán hàng tồn kho theo nguyên tắc giá gốc trừ khi có chuẩn mực kế toán khác quy định cho phép áp dụng phương pháp kế toán ... THỐNG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IAS) VÀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (VAS) 1.4.1 Hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế. IASC đã ban hành và công bố được 38 chuẩn mực kế toán có liên quan ... thanh toán các khoản cho vay đó với khách hàng. Các luồng tiền liên quan đến ngoại tệ 20. Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán...
 • 48
 • 6,199
 • 101
Tổng quan về kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán quốc tế

Tổng quan về kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán quốc tế

Kế toán - Kiểm toán

... đổi kế toán: sự độc lập về kinh tế, đầu tư nước ngoài, MNEs và tập đoàn quốc tế, công nghệ tiên tiến, thị trường tài chính phát triển….Thông tin kế toán: ghi chép kế toán  hệ thống điện toán ... loại kế toán Phương thức kế toán tiền mặt Phương thức kế toán dồn tíchCác khoản thuCác khoản doanh thu, thu nhậpCác khoản chiCác khoản chi phíChi/Thu Lợi nhuận321.3 Phân loại kế toán Phương ... 23.000341.3 Phân loại kế toán Căn cứ vào quan điểm về sự tồn tại doanh nghiệp kế toán  Kế toán tĩnh ra đời dựa trên nguồn gốc pháp lý từ thế kỷ XIII đến thế kỷ XIX do các chuyên gia về luật phá...
 • 83
 • 1,765
 • 8
Báo cáo thực tập về Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng

Báo cáo thực tập về Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng

Kế toán

... từ kế toán 113. Tổ chức hạch toán trên tài khoản kế toán 154. Sổ sách kế toán 29PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊI. Đối với đơn vị thực tập 311. Về công tác quản lý 312. Về công tác kế toán ... - Lớp: K27A4 Trang 4 Kế toán trưởng Kế toán ngân hàng theo dõi tiêu thụ nước đá Kế toán tổng hợp kiêm trưởng phòng Kế toán thành phẩm công nợ, thuế, thống Kế toán vật liệu, CCDC, ... quan, bộ phận kế toán lập bảng thanh toán lương cho kế toán trưởng duyệt làm căn cứ phiếu chi và phát lương, bảng này được lưu tại phòng kế toán. 3. Tổ chức hạch toán trên tài khoản kế toán: a....
 • 37
 • 1,045
 • 5
Báo cáo thực tập về Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nam Tiến

Báo cáo thực tập về Kế toán Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nam Tiến

Kế toán

... THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CƠNG TY1. Về cơng tác kế tốnCơng ty cần khơng ngừng đào tạo và nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ nhân viên kế tốn đặc ... kế tốn đặc biệt là trang bị về những kiến thức về hệ thống kế tốn hiện hành , về kiểm tốn .Bởi vì đó là hành trang khơng thể thiếu được đối với những người làm kế tốn trong giai đoạn đổi mới ... trung thực, nhiệt tình trong cơng tác kế tốn và quản lý tài chính ở Cơng ty. Về hình thức kế tốn và phương pháp kế tốn : Cơng ty áp dụng hình thức sổ sách kế tốn, chứng từ ghi sổ. Nói chung đây...
 • 43
 • 917
 • 1
Một số vấn đề xung quanh chế độ tài chính kế toán ngoại tệ, hạch toán ngoại tệ, biện pháp xử lý chênh lệch ngoại tệ trong các Doanh nghiệp

Một số vấn đề xung quanh chế độ tài chính kế toán ngoại tệ, hạch toán ngoại tệ, biện pháp xử lý chênh lệch ngoại tệ trong các Doanh nghiệp

Kế toán

... khoa kế toán, em xin phép chỉ đi sâu vào lĩnh vực kế toán đối với vấn đề này. cụ thể em sẽ tập trung vào chế độ kế toán ngoại tệ, xử lí chênh lệch tỉ giá, phơng pháp hoạch toán ngoại tệ. Đây ... vụ về ngoại tệ. Từ đó kế toán ngoại tệ mới ra đời. Song trong điều kiện kinh tế ngày càng mở rộng và phát triển nh ngày nay, kế toán ngoại tệ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống kế ... vào sổ kế toán về ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ.Một số sổ, bảng biểu đợc sử dụng để theo dõi ngoại tệ: -Bảng ngoại tệ. -Sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ.-Bảng kiểm quỹ (dùng cho ngoại tệ) .-Sổ...
 • 25
 • 589
 • 1
Tổng quan về hạch toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

Tổng quan về hạch toán ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

Kế toán

... ngoại tệ phải đợc ghi sổ kế toán bằng Đồng Việt Nam, hoặc bằng đơn vị tiền tệ chính thức sử dụng trong kế toán theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán - Đối với các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ... ngọai tệ này để mua, bán hoặc lấy một loại ngoại tệ khác.- Một giao dịch bằng ngoại tệ phảI đợc ghi sổ kế toán theo đơn vị kế toán bắng việc áp dụng tỷ giá hối đoáI giữa đơn vị tiền tệ kế toán ... mặt trong đó có khó khăn về kế toán các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ. Mặc dù, kế toán các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ đợc đề cập đến từ lâu trong chế độ kế toán Việt Nam và thờng xuyên...
 • 40
 • 691
 • 0
Một số vấn đề xung quanh chế độ tài chính kế toán ngoại tệ, hạch toán ngoại tệ, biện pháp xử lí chênh lệch ngoại tệ trong các doanh nghiệp hiện nay

Một số vấn đề xung quanh chế độ tài chính kế toán ngoại tệ, hạch toán ngoại tệ, biện pháp xử lí chênh lệch ngoại tệ trong các doanh nghiệp hiện nay

Kế toán

... vụ về ngoại tệ. Từ đó kế toán ngoại tệ mới ra đời. Song trong điều kiện kinh tế ngày càng mở rộng và phát triển nh ngày nay, kế toán ngoại tệ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống kế ... khoa kế toán, em xin phép chỉ đi sâu vào lĩnh vực kế toán đối với vấn đề này. cụ thể em sẽ tập trung vào chế độ kế toán ngoại tệ, xử lí chênh lệch tỉ giá, phơng pháp hoạch toán ngoại tệ. Đây ... vào sổ kế toán về ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ.Một số sổ, bảng biểu đợc sử dụng để theo dõi ngoại tệ: -Bảng ngoại tệ. -Sổ quỹ kiêm báo cáo quỹ.-Bảng kiểm quỹ (dùng cho ngoại tệ) .-Sổ...
 • 27
 • 480
 • 0
BÀN VỀ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ

BÀN VỀ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ

Kế toán

... cáo.- Đơn vị tiền tệ kế toán: Là đơn vị tiền tệ được sử dụng chính thức trong việc ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.- Ngoại tệ: Là đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ kế toán của một doanh ... ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNKHOA KẾ TOÁNKHOA KẾ TOÁNĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNHĐỀ TÀI: BÀN VỀ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆHọ và tên SV : Nguyễn Mạnh HồngMSSV : CQ481064Lớp : Kế toán 48 B5/2010Đề án chuyên ... hạch toán về tỷ giá hối đoái ngoại tệ ở Việt Nam hiện nay.Đề án bao gồm ba phần chính:Phần 1. Cơ sở lý luận về tỷ giá hối đoái ngoại tệ Phần 2. Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái ngoại tệ Phần...
 • 34
 • 709
 • 6
Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính

Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính

Kế toán - Kiểm toán

... tư. Bài 8: Tự cho ví dụ về kế toán đầu tư vào công ty con ( tự cho các nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ). Bài ... cho ví dụ về kế toán đầu tư vào công ty liên kết (tự cho các nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài chính riêng của đơn vị đầu tư). Bài 10: Tự ... kế hoạch hợp đồng xây dựng? Nêu trình tự kế toán từngtrường hợp?6. Trình bày kế toán vay dài hạn và nợ dài hạn?7. Trình bày phương pháp kế toán phát hành trái phiếu công ty?8. Trình bay kế...
 • 59
 • 4,081
 • 10

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008