0

bài tập về kế toán hành chính sự nghiệp

Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp (2).DOC

Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp (2).DOC

Kế toán

... thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11ch ơng 1 : các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp 1, Khái niệm, nhiệm vụ kế toán hành chính sự nghiệp 1.1 Khái niệm : Kế toán hành chính sự nghiệp ... phải kể đến các đơn vị hành chính sự nghiệp. Vậy, đơn vị hành chính sự nghiệp là gì ?Đơn vị hành chính sự nghiệp là những đơn vị quản lý hành chính Nhà nớc, đơn vị sự nghiệp kinh tế, văn hoá, ... nớc giao .Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệpkế toán chấp hành ngân sách của nhà nớc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của...
 • 132
 • 6,049
 • 11
Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp.DOC

Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp.DOC

Kế toán

... việc chấp hành các chế độ, thể lệ tài chính kế toán và thu nộp ngân sách- Thủ trởng đơn vị và kế toán trởng hay ngời phụ trách kế toán phải chấp hành lệnh kiểm tra kế toán của đơn vị kế toán cấp ... công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp phải đáp ứng đợc những yêu cầu sau - Phản ánh kịp thời đầy đủ, chính ... từ kế toán đó về phòng kế toán trung tâm của đơn vị - Bộ máy kế toán của các đơn vị dự toán này đợc thể hiện qua sơ đồ sauTrờng Trung học Kinh tế Hà Nội 13Trởng phòng kế toán Kế toán Kế...
 • 132
 • 2,810
 • 11
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Kế toán

... lên cho cấp trên CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1, KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1.1 Khái niệm : Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống ... tài chính trong đơn vị Theo chế đó kế toán hành chính sự nghiệp các hình thức kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp 1. Hình thức kế toán nhật ký – sổ cái a) Đặc điểm :- Kết ... các loại hình đơn vị hành chính sự nghiệp .Các đơn vị hành chính sự nghiệp phải căn cứ vào hệ thống tài khoản thống nhất qui định trong chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp đồng thời phải...
 • 76
 • 1,416
 • 3
các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp

các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán

... về kế toán hành chính sự nghiệp I. Khái niệm nhiệm vụ yêu cầu kế toán hành chính sự nghiệp 1.1 Khái niệm Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằngsố liệu để ... kiểm tra kế toán của đơn vị kế toán cấp trên và cơ quan tài chính mà bản thân đơn vị phải tự tổ chức kiểm tracông tác kế toán của đơn vị mình.Công việc kiểm tra kế toán phải đợc tiến hành thờng ... việc chấp hành các chế độthểlệ tài chính. Thủ trởng đơn vị và kế toán trởng phảI chấp hành lệnh kiểm tra kế toán vàcó trách nhiệm cung cấp số liệu cần thiết cho công tác kiểm tra kế toán đợcthuận...
 • 44
 • 828
 • 5
Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp

Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán

... trách kế toán của các đơn vị dự toán cấp dướiPhân chia các công việc theo từng phần hành kế toán Trưởng phòng kế toán đơn vị dự toán cấp trên Kế toán vốn bằng tiềnKế toán vật tư TSC Kế toán thanh ... kiểm tra kế toán là kiểm tra việc ghi chép trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính , kiểm tra việc nhận và sử dụng nguồn kinh phí,Các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp I. ... về kế toán hành chính sự nghiệp I. Khái niệm nhiệm vụ yêu cầu kế toán hành chính sự nghiệp 1.1 Khái niệm Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằngsố liệu để...
 • 49
 • 1,104
 • 4
các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp

các vấn đề chung về kế toán hành chính sự nghiệp

Quản trị kinh doanh

... Thanh Thuý K37 A11+ Tài khoản 1123 : Vàng, bạc, đá quí 4.1.5 Các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu1. Rút tiền gửi ngân hàng, kho bạc về nhập quĩ tiền mặtNợ TK 111 Có TK 1122. Khi nộp tiền mặt vào ... bằng tiền mặt hoặc tiền gửi Nợ TK111, 112 Có TK 441, 461, 4624. Khi thu được các khoản thu sự nghiệp, phí, lệ phí bằng TM, TGNHNợ TK 111, 112 Có TK 5115. Khi thu được các khoản tạm ứng ... Chuyên đề thực tập Trần Thanh Thuý K37 A11- Th trng n v v k toỏn trng hay ngi ph trỏch k toỏn phi chp hnh lnh...
 • 138
 • 765
 • 0
Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán - Kiểm toán

... quy định4. Chi phí điện, nước phải trả 30.000.000 đ17BÀI TẬPKẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆPHà nội, 2011114. Xuất quỹ tiền mặt thanh toán: Trả nợ người bán: 21.000.000 đ. Nộp cấp trên 10.000.000 ... kinh tế phát sinh. Bài số 6: Hạch toán TSCĐ(Hạch toán tăng, giảm TSCĐ hữu hình) Trích tài liệu kế toán ở một đơn vị HCSN về TSCĐ hữu hình:Số dư đầu kỳ của một số tài khoản kế toán: + TK 211: ... đYêu cầu:1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh2. Lập sổ Cái của TK 152 Bài số 4: Hạch toán TSCĐ hữu hìnhCác nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ:1. Rút dự toán chi dự án mua 1 ô tô...
 • 18
 • 13,001
 • 92

Xem thêm