0

bài tập về kế toán ngân hàng

Bài tập môn kế toán ngân hàng

Bài tập môn kế toán ngân hàng

Cao đẳng - Đại học

... bộ công nhân viên chi bằng tiền mặt trong kỳ là 50trYêu cầu: hạch toán các nghiệp vụ trênBAÌ TẬP THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG Bài 1: ngày 20/2/X tại NHCT Đống Đa có các nghiệp vụ sau:1. Cty cơ ... tồn tại số dư Tích số27/06 mang sang 15031/06/0X 72004/07/0X 85014/07/0X 900BÀI TẬP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ Bài 1: Ngày 20/3/X tại NHCT Hải Phòng có các nghiệp vụ phát sinh:1. Cty TNHH ... hạch toán BÀI TẬP HUY ĐỘNG VỐNI. HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI: Bài 1: ông An đến NH làm thủ tục xin mở TK TGTT bằng VND. Các thủ tục hợp lệ và Nh đã chấp nhận. Ông An nộp vào TK 100tr bằng tiền mặtBài...
 • 19
 • 2,539
 • 33
bài tập môn kế toán ngân hàng thương mại

bài tập môn kế toán ngân hàng thương mại

Kinh tế - Quản lý

... toán. - Công ty A, công ty thương mại B là khách hàng của NHCT A. - Các ngân hàng cùng địa bàn cùng tham gia thanh toán bù trừ. Viện NH-TC Bài tập môn Kế toán Ngân hàng TM `- 12 - Bài tập ... 9) Ngân hàng nhận được lệnh thanh toán từ NHCT Đà nẵng về bộ UNT số tiền là 4 triệu đồng. UNT này thanh toán cho HTX vận tải H. Viện NH-TC Bài tập môn Kế toán Ngân hàng TM `- 3 - Bài tập ... Các ngân hàng trong cùng thành phố tham gia thanh toán bù trừ với nhau. 3. Các trường hợp khác xử lý đúng chế độ kế toán hiện hành. Viện NH-TC Bài tập môn Kế toán Ngân hàng TM `- 2 - Bài...
 • 16
 • 1,225
 • 2
BÀI TẬP CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pdf

BÀI TẬP CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pdf

Kế toán - Kiểm toán

... đồng, Ngân hàng thanh toán bằng tiền mặt. Cho biết số lượng vàng tồn đầu kỳ là 80 lượng, tương đương với 720.000.000 đồng. 1 BÀI TẬP CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Bài 1: ... 211.564 10. Vốn và các quỹ của ngân hàng 17.658 11. Tiền vay ngân hàng nhà nước 1.800 Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán của ngân hàng. Bài 3: Tại ngân hàng thương mại X có tình hình hoạt động ... khoản tại Ngân hàng TMCP Á Châu – TP.HCM). Sau khi kiểm tra tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng, Ngân hàng TMCP Á Châu – TP.HCM đã tiến hành thanh toán số tiền trên. Phí ngân hàng thu...
 • 22
 • 2,673
 • 24
Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

Cao đẳng - Đại học

... giấy báo Có của ngân hàng về khoản nợ của khách hàng ở nghiệp vụ 1 trả. 3. Kiểm hàng hóa tại kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá 2.000.000đ chưa rõ nguyên nhân. 4. Xử lý số hàng thiếu như ... vận chuyển hàng hóa đem bán 300.000đ. 5. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ. 6. Nhận được giấy báo có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2. 7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ ... 180.000.000đ (Chi tiết: Khách hàng H: 100.000.000đ, khách hàng K: 80.000.000đ)  TK 139 (Khách hàng H): 30.000.000đ Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng: 1. Bán hàng chưa thu tiền, giá bán chưa...
 • 9
 • 1,792
 • 13
Giới thiệu về kế toán ngân hàng và những văn bản quy định về chế độ kế toán ngân hàng

Giới thiệu về kế toán ngân hàng và những văn bản quy định về chế độ kế toán ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

... điều hoàd. Chức năng của ngân hàng Tuỳ theo từng loại ngân hàng cụ thể mà chức năng của mỗi ngân hàng là khác nhau như :ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại:gồm 2 chức ... tiền ngân hàng trong hệ thống ngân hàng hai cấp Vào cuối thế kỉ 19 hệ thống ngân hàng hai cấp được hình thành, các ngân hàng không còn họat động riêng lẽ nữa mà tạo thành hệ thống, trong đó ngân ... như sau: Tên các ngân hàng Tiền gửi mớiThanh toán cho vay mới Dự trữ bắt buộc Ngân hàng A 1.000.000 900.000 100.000 Ngân hàng B 900.000 810.000 90.000 Ngân hàng C 810.000...
 • 9
 • 1,104
 • 3
Nội dung chính của các văn bản quy định về kế toán ngân hàng

Nội dung chính của các văn bản quy định về kế toán ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

... chức bộ máy kế toán của ngân hàng Bộ máy kế toán ngân hàng hiện nay được tổ chức chung trong toàn hệ thống ngân hàng được phân thành 2 cấp bộ máy kế toán trung ương và bộ máy kế toán tại các ... thuộc.Bộ máy kế toán trung ương dưới sự chỉ chỉ đạo của kế toán trưởng ngân hàng hệ thống trung ương (hoặc Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán) có nhiệm vụ:- Chỉ đạo công tác kế toán toàn ngân hàng hệ ... kế toán Đặc điểmPhức tạp, đa dạng về chủng loạiSử dụng chứng từ gốc do khách hàng lập để ghi sổ kế toán Phân loạiTheo chế độ kế toán (Điều 3 chế độ chứng từ kế toán) Hệ thống chứng từ kế toán...
 • 85
 • 773
 • 0
Tài liệu KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pptx

Tài liệu KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pptx

Ngân hàng - Tín dụng

... Các Ngân hàng Thương mại không trực tiếp kinh doanh bất động sản. III. Một số lý luận cơ bản về kế toán ngân hàng 3.1. Khái niệm về kế toán ngân hàng Kế toán Ngân hàng nói chung bao gồm kế toán ... loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là ... bảng cân đối kế toán là các tài khoản loại 93.7. Qui trình kế toán ngân hàng Khái niệm: Qui trình kế toán ngân hàng là sự kết hợp các phương pháp kế toán để tạo ra sản phẩm kế toán nhằm cung...
 • 37
 • 466
 • 1
TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pptx

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pptx

Kế toán - Kiểm toán

... Các Ngân hàng Thương mại không trực tiếp kinh doanh bất động sản. III. Một số lý luận cơ bản về kế toán ngân hàng 3.1. Khái niệm về kế toán ngân hàng Kế toán Ngân hàng nói chung bao gồm kế toán ... loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là ... trình kế toán ngân hàng là sự kết hợp các phương pháp kế toán để tạo ra sản phẩm kế toán nhằm cung cấp các thông tin chi tiết và tổng quát về tình hình tài chính của ngân hàng. Qui trình kế toán...
 • 164
 • 330
 • 0
Bài tập về kế toán chi phí

Bài tập về kế toán chi phí

Chuyên ngành kinh tế

... 31.786 SD:2.850 BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍBÀI 5: Công ty ABC tổ chức sản xuất gồm 2 bộ phận phục vụ là PX điện và PX sữa chữa, tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo ... 1.600Cộng 178.750 52.000 65.000 295.750 4.550BÀI 16: DN A trong tháng có 2 tài liệu về chi phí sản xuất sản xuất spH như sau:- Chi phí SXDDĐK: dựa vào bài 15- Chi phí sản xuất phát sinh trong ... 80.000 100.000 455.000 4.550BÀI 17: Một DN có 2 PXSX sản phẩm A theo kiểu dây chuyền, hạch toán HTK theo PP khai thường xuyên, chi phí phát sinh trong kỳ được tập hợp như sau: ĐVT: 1.000đChi...
 • 67
 • 2,347
 • 3
Slide bài giảng môn kế toán ngân hàng thương mại - Đại học Kinh tế quốc dân

Slide bài giảng môn kế toán ngân hàng thương mại - Đại học Kinh tế quốc dân

Kế toán ngân hàng thương mại

... loại tài khoản kế toán –Theo bản chất kinh tế–Theo mức độ tổng hợp–Theo mối quan hệ với bảng cân đối kế toán Những vấn đề chung về tài khoản kế toán NHTM6767Quy trình kế toán PH GTCG theo ... KH thanh toán 24Sự cần thiết kiểm soát chứng từ kế toán ngân hàng Tránh lỗi lập sai chứng từ, vì–Thiếu hiểu biết về kỹ thuật lập chứng từ–Sơ suất, nhầm lẫn–Cố ý lập sai89 Bài tập 2Ngày ... động thanh toán đang ở giai đoạn quá độ.Khi cả hệ thống ngân hàng cùng phát triển ở mức độ cao, thanh toán qua ngân hàng chỉ còn 2 phạm vi–Thanh toán cùng hệ thống NHTM–Thanh toán khác...
 • 148
 • 9,081
 • 109
Báo cáo kiến tập về kế toán bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân sx, tm, vt Lâu Nghĩa

Báo cáo kiến tập về kế toán bán hàng tại doanh nghiệp tư nhân sx, tm, vt Lâu Nghĩa

Kinh tế - Thương mại

... đạo : Quan hệ phối hợp 1.5.3. Hình thức kế toán mà Doanh nghiệp áp dụng Kế toán mua bán hàng hóaThủ quỹ, thủ kho Kế toán trưởng Kế toán trưởngKế toán tổng hợp- 27 -08/01 01 08/01BH cho ... doanh. 3.2. Nhận xét về các hình thức kế toán 3.2.1. Hình thức kế toán DN đang áp dụng: Chứng từ ghi sổĐây là hình thức kế toán phù hợp với mọi loại hình, mọi quy mô của DN.Kết cấu đơn giản, ... rời việc ghi Sổ kế toán tổng hợp với Sổ kế toán chi tiết. Theo hình thức này, trình tự ghi sổ sẽ như sau:Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại...
 • 37
 • 870
 • 2
Bài tập kế toán Ngân hàng - bài giải

Bài tập kế toán Ngân hàng - bài giải

Kế toán

... 0.25%/tháng.Ngày 20/10/2007 khách hàng tất toán tiền gửi.Nhân viên ngân hàng dự chi vào ngày 27 hàng tháng.Hạch toán tiền gửi và số tiền lãi khách hàng nhận vào ngày 20/10/2007- Khách hàng rút lãi :Nợ 4913: ... 20/6-Ngày 27 hàng tháng ngân hàng tính lãi dự chi. Số ngày đã đựơc ngân hàng tính lãi dự chi = 33 ngày ( 25/4  27/5)Lãi dự chi = 100 * 6,89%* 33/ 360 =0,6316 (triệu)-Khách hàng rút trước ... 100tr 15/06 15/7 15/8 15/9 20/10 -Khi khách hàng gửi tiền:Nợ 1011: 100.000Có 4232.3T.TVL: 100.000- Ngân hàng tính lãi dự trả:Ngày 27/6/07 ngân hàng tính lãi dự trả từ ngày 15/6/07 đến ngày...
 • 5
 • 9,027
 • 186

Xem thêm