0

bài tập về kế toán tài chính

Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)

Bài tập lớn Kế toán tài chính I (VFU)

Kế toán - Kiểm toán

... KINH DOANHBộ môn Tài chính kế toán Bµi tËp línKÕ to¸n tµi chÝnh 1§Ò sè: Họ tên sinh viên: Lớp: Hà Nội - 2011II- Đặc điểm công tác hạch toán kế toán của Công ty:- Hạch toán hàng tồn kho ... cầu: Lập các sổ sách kế toán sau:1. Nhật ký chung2. Sổ quỹ tiền mặt;3. Sổ cái các tài khoản;4. Thẻ tính giá thành sản phẩm;5. Bảng cân đối số phát sinh;6. Báo cáo tài chính. 8 KHOA KINH ... 30.000.000đ 71. Ngày 31/12, Cuối tháng kế toán đã thực hiện các công việc: - Tính giá thành sản phẩm hoàn thành. - Thực hiện các bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh, biết thuế thu...
 • 8
 • 6,479
 • 154
Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính

Tuyển tập bài tập môn kế toán tài chính

Kế toán - Kiểm toán

... tư. Bài 8: Tự cho ví dụ về kế toán đầu tư vào công ty con ( tự cho các nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ). Bài ... cho ví dụ về kế toán đầu tư vào công ty liên kết (tự cho các nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài chính riêng của đơn vị đầu tư). Bài 10: Tự ... và quỹ dự phòng tài chính? 50 Bài tập số 2.Căn cứ tài liệu đã cho trong bài tập số 2, hãy lập các chứng từ ghi sổ có liên quan và ghi sổ cái tài khoản 334 thấng 01 năm N. Bài tập số: 3.C ty xây...
 • 59
 • 4,081
 • 10
Bài tập lớn kế toán tài chính

Bài tập lớn kế toán tài chính

Cao đẳng - Đại học

... Yêu cầu 5 : Bảng tính Tài sản thuế thu nhập hoãn lại + Từ ngày 1/10/X7 đến ngày 31/12/X7 : Loại TS(1)Chí phí kế toán theo PP số dư giảm dần(2)Chí phí toán theo pp đường thẳng(3)Chênh ... Có TK 635 : 202.803,11126. Nợ TK 421 : 432.259,311 Có TK 911 : 432.259,311• Qua việc tất toán các tài khoản doanh thu và chi phí ta thấy công ty TNHH Hoàng Anh đã kinh doanh lố trong quý hoạt ... Nợ TK 8212 : 33.811,244 Có TK 911 : 33.811,244• Xác định thuế thu nhập doanh nghiêp + kết chuyển các tài khoản chi phí và doanh thu 20 Nợ TK 154 : 533.263 Có TK 621 : 40.000 Có TK 622 :...
 • 17
 • 1,462
 • 10
Bài giảng về kế toán tài chính

Bài giảng về kế toán tài chính

Tài chính doanh nghiệp

... hàng hoá được hạch toán riêng trên tài khoản 1562 – Phí tổn mua hàng hoá, cuối kỳ phân bổ hoặc kết chuyển theo khối lượng hàng tồn cuối kỳ và bán ra trong kỳ. Kế toán tài chính 2 Trang 24 ... 2.6.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu: a. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh: Kế toán tài chính 2 Trang 14 Nợ TK 131 Có SD: xxx − Số tiền phải thu của khách hàng về sản phẩm, ... tài khoản phản ánh tiền bằng ngoại tệ còn được ghi bên Nợ (Nhập) hay bên Có (Xuất) TK 007. 2.6. KẾ TOÁN XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP 2.6.1. Khái niệm: Kế toán xuất khẩu hàng hoá là phương pháp kế...
 • 266
 • 1,192
 • 5
Tài liệu Bài tập môn kế toán tài chính doc

Tài liệu Bài tập môn kế toán tài chính doc

Cao đẳng - Đại học

... tư. Bài 8: Tự cho ví dụ về kế toán đầu tư vào công ty con ( tự cho các nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ). Bài ... cho ví dụ về kế toán đầu tư vào công ty liên kết (tự cho các nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài chính riêng của đơn vị đầu tư). Bài 10: Tự ... 10: Tự cho ví dụ về kế toán đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát (tự cho các nghiệp vụ có số liệu cụ thể, lập ĐK kế toán để ghi sổ kế toán phục vụ cho lập Báo cáo tài chính riêng của đơn...
 • 56
 • 1,423
 • 5
bài giảng tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán việt nam - đại học mở tp hồ chí minh

bài giảng tổng quan về kế toán tài chính hệ thống kế toán việt nam - đại học mở tp hồ chí minh

Tài chính doanh nghiệp

... Giới thiệu hệ thống kế toán Việt NamKhuôn mẫu lý thuyết kế toán Trình bày báo cáo tài chính Tổ chức công tác kế toán Tổng quan về kế toán tài chính 621Luật Kế toán  Do Quốc hội ban ... công tác kế toán –kiểm toán. 3Nội dungTổng quan về kế toán tài chính Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam và ứng dụng tài khoản vào một số hoạt độngĐạo đức nghề nghiệp4Thông tin kế toán và ... sổ sách kế toán • Tổ chức báo cáo kế toán • Tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức công tác kế toán 55Bảng cân đối tài khoảnChứng từ kế toán Sổ nhật ký đặc biệtSỔ NHẬT KÝ CHUNGSổ, thẻ kế toán chi...
 • 18
 • 578
 • 0
Tổng hợp các tài liệu về kế toán tài chính rất hay!.pdf

Tổng hợp các tài liệu về kế toán tài chính rất hay!.pdf

Kế toán

... lắp 1192.3.1.2. Tài khoản kế toán sử dụng 1212.3.1.3. Phương pháp hạch toán 1222.3.2. Kế toán xác định kết quả trong doanh nghiệp xây lắp 1232.3.2.1. Đặc điểm kế toán xác định kết quả trong ... quan.23.2.4.3. Kế toán chăn nuôi súc vật sinh sản 1393.2.4.4. Kế toán chăn nuôi SV lấy sữa 1414.2.4.5. Kế toán chăn nuôi súc vật lấy thịt 1423.2.4.6. Kế toán chăn nuôi gia cầm 1433.2.4.7. Kế toán chăn ... thể công ty 1784.2.5.1. Kế toán chia công ty 1784.2.5.2. Kế toán tách công ty 1804.2.5.3. Kế toán sáp nhập công ty 1824.2.5.4. Kế toán giải thể công ty 183CHƯƠNG 1KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ...
 • 193
 • 911
 • 1
Tổng quan về kế toán tài chính

Tổng quan về kế toán tài chính

Kế toán - Kiểm toán

... trong kế toán, kỳ kế toán; về giá trị của tài liệu, số liệu kế toán; Luật kế toán còn quy định những vấn đề cụ thể về: nội dung công tác kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; ... 1TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 131.2.3 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁNChế độ Kế toán doanh nghiệp gồm:•Chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp•Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp•Chế độ sổ kế toán và ... 271.4 SỔ KẾ TOÁN•Các hình thức kế toán áp dụng tại DN:- Hình thức kế toán Nhật ký chung;- Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái;- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ;- Hình thức kế toán Nhật...
 • 31
 • 506
 • 0
Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

Cao đẳng - Đại học

... Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 Email: thien_vodich_no01@yahoo.com CHƯƠNG 1 – KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp khai thường xuyên hàng ... có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2. 7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ. 8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng ... mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay 360.000đ. 10. Nhận phiếu tính lãi tiền gửi không kì hạn ở ngân hàng 16.000.000đ. 11. Chi TGNH để trả lãi vay NH 3.000.000đ. 12. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt...
 • 9
 • 1,792
 • 13
Bài thực hành kế toán tài chính

Bài thực hành kế toán tài chính

Chuyên ngành kinh tế

... cái các tài khoản4. Lập bảng cân đối số phát sinh các tài khoản.5. Lập bảng cân đối kế toán quí IV/200N6. Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.Biết rằng: - Áp dụng phương pháp kế toán hàng ... nghiệp: 80.000(Bảng thanh toán tiền lương - BHXH tháng 12/N ngày 31/12, Chứng từ kế toán tự lập số 10)53. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỉ lệ qui định 20%. (Chứng từ kế toán tự lập số11)54. ... trong kỳ biết thuế suất thuế TNDN 25%.Xác định kết quả kinh doanh sau thuế TNDN.Yêu cầu:1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.2. Ghi sổ kế toán chi tiết: vật tư, hàng hóa; chi phí sản...
 • 8
 • 1,264
 • 19
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chuyên ngành kinh tế

... nghiệp, kế toán đợc phân chia thànhkế toán tài chínhkế toán quản trị. Kế toán tài chính là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính bằng báo cáo tài chính ... - Đặc điểm của kế toán tài chính: +Kế toán tài chính cung cấp thông tin chủ yếu cho các đói tợng bên ngoài doanh nghiệp,do đóđể đảm bảo tính khách quan, thống nhất kế toán tài chính phải tuân ... kế toán tổng hợp. Kế toán tiền đang chuyển sử dụng các sổ kế toán tổnghợp tuỳ thuộc vào hình thức kế toán đơn vị áp dụng. Trong hình thức kế toán nhật ký chung, căn cứ vào chứng từ gốc kế toán...
 • 339
 • 430
 • 0
Tài liệu Bài giảng môn kế toán tài chính pdf

Tài liệu Bài giảng môn kế toán tài chính pdf

Cao đẳng - Đại học

... thụ.Ngoài các tài khoản kế toán trên, kế toán bán hàng còn sử dụng một số các tài khoản khác cóliên quan như TK 111, TK 112, TK 156, TK 138, TK 333 v.v 6.2.1.2.3. Trình tự kế toán a) Kế toán bán ... NKCT số 8 tuỳ thuộc vào từng tài khoản6.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính Doanh thu hoạt động tài chính là số tiền thu được từ các hoạt động đầu tư tài chính. Bao gồm: - Lợi nhuận nhận ... nghiệp6.1.4.1 . Hạch toán ban đầu296.2.1.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng: Kế toán bán hàng sử dụng các tài khoản sau: Tài khoản 511"Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ". Tài khoản này...
 • 136
 • 1,174
 • 5
Tài liệu Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tài chính daonh nghiệp pptx

Tài liệu Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán tài chính daonh nghiệp pptx

Kế toán - Kiểm toán

... thống sỏ kế toán + Tổ chức hệ thống báo cáo ti chính - Phạm vi của kế toán ti chính Kế toán ti chính l một bộ phận của công tác kế toán trong doanh nghiệp. Phạm vi của kế toán ti chính l ... nghiệp, kế toán đợc phân chia thnhkế toán ti chính v kế toán quản trị. Kế toán ti chính l việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích v cung cấp thông tin kinh tế ti chính bằng báo cáo ti chính cho ... liệu kế toán giữa các thời kỳ trong việc đánh giá tình hình v kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán phải tuân thủ nguyên tắc nhất quán, tức l các chính sách kế toán v phơng pháp kế toán...
 • 77
 • 536
 • 0

Xem thêm