0

bài tập về kế toán doanh nghiệp

báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 1.doc

báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 1.doc

Kế toán

... phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo ,bài viết được thực hiện ba chương :Chương 1 : Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp : Chương ... chức sổ sách kế toán phù hợp góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị mình. Trên đây là toàn bộ nhận thức của bản thân em về thực tiễn của công tác tổ chức hạch toán kế toán nghiệp vụ tiền ... đáo, hớng dẫn chi tiết về quá trình hạch toán kế toán cùng kiến thức đà học ở nhà trờng. Do vậy trong thời gian thực tập em đà có điều kiện tiếp cận một cách tỉ mỷ các nghiệp vụ kinh tế phát...
 • 3
 • 1,430
 • 2
báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 2.doc

báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 2.doc

Kế toán

... doanh nghiệp 213.2 Điều kiện áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm: 21VII. Hệ thống chứng từ kế toán ở Việt Nam: 22PHẦN II: 23KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG THEO CHẾ ĐỘ KẾ ... ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH: 23I. Phương pháp hạch toán tiền lương ở Mỹ: 231. Công nợ liên quan đến tiền lương: 232. Hạch toán thanh toán lương (payroll system): 24II. Kế toán các khoản thanh toán ... chọn đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” làm đề tài cho đề án môn học của mình. Đề án của em gồm 3 phần: Phần I: Tổng quan về kế toán tiền lương. Phần II: Kế toán tiền...
 • 7
 • 877
 • 2
báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 3.doc

báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 3.doc

Kế toán

... KINH DOANH ………………………………… 8ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP CẦU 11 THĂNG LONG. …………………………………………………………….9TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN………………………………………………. .9HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN……………………………………… ... tác kế toán NVL………………………… 513.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC ở Công ty Cầu 11 Thăng Long……………………………………… ……523.2.1. Hoàn thiện việc cài đặt chương trình kế toán ... CCDC……………………………… 342.5.1. Trình tự kế toán nhập NVL, CCDC………………………… 342.5.2. Trình tự kế toán xuất NVL, CCDC………………….………… 43Chương 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại Công...
 • 6
 • 991
 • 1
Bài tập về tài chính doanh nghiệp

Bài tập về tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

... liên doanh, liên kết thuộc:a. Chi phí bán hàngb. Chi phí quản lý doanh nghiệp c. Chi phí tài chính d. Cả a, b, c đều saiCâu 159: Tiền thuê đất được xếp vào:a. Chi phí quản lý doanh nghiệp ... nhập doanh nghiệp Câu 288: Một công ty có hệ số nợ 0,4, vốn chủ bằng 60 vốn vay nợ bằng?a. 100 b. 60c. 40 d. Tất cả các câu trên đều saiCâu 289: Đòn bẩy kinh doanh có tác dụng với doanh ... bình quânc. Doanh thud. Cả a & bCâu 145: Doanh nghiệp có nhu cầu vốn lưu động trong các khâu:a. Khâu dự trữb. Khâu sản xuấtc. Khâu lưu thôngd. Cả 3 khâu trênCâu 146: Cho doanh thu thuần...
 • 78
 • 7,883
 • 12
Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

Cao đẳng - Đại học

... – TCDN 07 – K32 Email: thien_vodich_no01@yahoo.com CHƯƠNG 1 – KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp khai thường xuyên hàng tồn kho, tính ... có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2. 7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ. 8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng ... thien_vodich_no01@yahoo.com Bài 1.3: Tại 1 doanh nghiệp có số dư đầu kỳ ở 1 số TK như sau:  TK 1112: 45.000.000đ (3.000 USD)  TK 1122: 120.000.000đ (8.000 USD) Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát...
 • 9
 • 1,792
 • 13
Bài tập về kế toán chi phí

Bài tập về kế toán chi phí

Chuyên ngành kinh tế

... 31.786 SD:2.850 BÀI TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍBÀI 5: Công ty ABC tổ chức sản xuất gồm 2 bộ phận phục vụ là PX điện và PX sữa chữa, tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho ... = 15.996đ/spBÀI 12: Xí nghiệp B trong cùng quy trình công nghệ sx sử dụng cùng một lượng nguyên vật liệu và lao động, thu được 3 loại sp chính khác nhau là M, N, P. Đối tượng kế toán chi phí ... ZSPHT theo phương án không có tính giá BTPBÀI LÀM:a. Theo phương án có tính Z BTP-Trang 38-Có TK331 1.500 Có TK111 2.172Có TK111 2.118Kết chuyển Kết chuyểnNợ TK154 39.204 Nợ TK154 31.876Có...
 • 67
 • 2,347
 • 3
Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Phần I) ppsx

Bài tập thống trong doanh nghiệp (Phần I) ppsx

Cao đẳng - Đại học

... BI TậP CƠ BảN Chơng I: Đối tợng nghiên cứu của thống doanh nghiệp 1.1. ý nghĩa v tác dụng của thống doanh nghiệp: Xét về góc độ lý luận thống doanh nghiệp thì thống doanh nghiệp ... của doanh nghiệp - Thống phân tích hiệu quả v lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp - Thống phân tích việc lựa chọn các quyết định đúng đắn v hớng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp ... lâu di. 1.5. Tổ chức hạch toán - thống v thông tin phục vụ quản lý kinh doanh của doanh nghiệp: a. Tổ chức hạch toán: Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đa dạng, trên nhiều...
 • 2
 • 2,418
 • 22
Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Chương III) docx

Bài tập thống trong doanh nghiệp (Chương III) docx

Cao đẳng - Đại học

... bình quân ton doanh nghiệp do ảnh hởng 2 nhân tố: Năng suất của từng bộ phận v kết cấu về số lợng lao động hao phí? Bi số 10:Có số liệu về tình hình sản xuất v lao động của doanh nghiệp Y trong ... phận. - T: Tổng số công nhân trong ton doanh nghiệp. B. CáC bi tập CƠ BảN: Bi số 1: Có ti liệu về tình hình lao động trong danh sách của 1 doanh nghiệp trong 2 tháng 9 v 10 năm báo cáo ... pháp giản đơn v kết hợp với kết quả sản xuất? 4. Phân tích mối quan hệ giữa tốc độ tăng năng suất lao động v tốc độ tăng số lợng lao động? Bi số 17: Có ti liệu về 1 doanh nghiệp Cơ khí trong...
 • 11
 • 2,384
 • 23
Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Chương V) potx

Bài tập thống trong doanh nghiệp (Chương V) potx

Cao đẳng - Đại học

... 7.3.3. Chi phí về đất: * Tổng diện tích mặt bằng của doanh nghiệp * Tổng diện tích sử dụngvo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 7.3.4 Tổng nguồn lực đợc huy động vo sản xuất kinh doanh: Tuỳ ... thuộc về lao động (W, T) ? 51THốNG HIệU quả sản xuất KINH DOANH CủA Doanh nghiệp A. Tóm tắt lý thuyết: 7.1. Khái niệm: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh ... m doanh nghiệp phải chi ra trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tính cho 1 thời kỳ nhất định. Theo quan điểm hiện nay, chi phí doanh nghiệp bao gồm: - Chi phí hoạt động kinh doanh. ...
 • 16
 • 1,918
 • 15
Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Phần II) pdf

Bài tập thống trong doanh nghiệp (Phần II) pdf

Cao đẳng - Đại học

... Bi số 4: Có số liệu thống về tình hình sản xuất của một doanh nghiệp cơ khí trong năm 2005 nh sau: (Đvt : Triệu đồng) I. kế hoạch 1. Giá trị sản xuất công nghiệp : 6.000 2. Tổng quỹ tiền ... vụ công nghiệp : 150 Trong đó: - Sửa chữa MMTB sản xuất công nghiệp DN : 20 - Sửa chữa lớn nh xởng của doanh nghiệp : 100 - Sửa chữa cho bên ngoi : 30 - Giá trị 1 số phụ tùng mua về lắp ... quỹ lơng doanh nghiệp sử dụng trong quý 3 l: 250 triệu đồng v quý 4 l:312 triệu đồng. Yêu cầu: 1. Xác định giá tri sản xuất công nghiệp (GO)? 2. Xác định tổng doanh thu, trong đó doanh thu...
 • 5
 • 952
 • 12
Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Phần III) potx

Bài tập thống trong doanh nghiệp (Phần III) potx

Cao đẳng - Đại học

... III: HƯớng dẫn giảI các bI tập cơ bản Chơng II: Thống kết quả sxkd của Doanh nghiệp Bi số 1: 1. Tính sản lợng hiện vật quy ớc của tất cả các loại sản phẩm trên theo kế hoạch v thực tế lấy ... nên xí nghiệp thu đợc lợi nhuận nhiều hơn Ngy 05 tháng 4 năm 2006 Thủ trởng đơn vị Ngời lập biểu Kế toán trởng (ký tên v đóng dấu) CHơng III: thống lao động trong Doanh nghiệp ... 840 946 2. Đánh giá tình hình hon thnh kế hoạch sản xuất của xí nghiệp chế biến x phòng thực tế so với kế hoạch: * Theo đơn vị hiện vật: hon thnh đúng kế hoạch * Theo đơn vị hiện vật quy...
 • 21
 • 1,233
 • 7
Bài Tập kế toán doanh nghiệp 1.doc

Bài Tập kế toán doanh nghiệp 1.doc

Kế toán

... Nợ TK 142 30.000.000 (A1)Có TK 153. ĐDCT 30.000.000 Bài tập 8: Doanh nghiệp sản xuất – Thương Mại Viễn Tây trong tháng 2 có tình hình về số liệu như sau: (đơn vị tính: Đồng)A: Số dư đầu tháng ... thuế GTGT 100.000đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán. Đồng thời nhà cung cấp cho biết doanh nghiệp được hưởng chiết khấu thương mại doanh nghiệp mua hàng thường xuyên với số lượng lớn số tiền ... cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 10kg.18. Bao bì luân chuyển xuất kho dung cho hoạt động bán hàng 300 cái.19. Xuất kho công cụ dụng cụ Z dung cho hoạt động quản lý doanh nghiệp 10 cái, dùng...
 • 6
 • 3,225
 • 70

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25