0

bài tập về kế toán doanh nghiệp 2

báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 2.doc

báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 2.doc

Kế toán

... Nam: 22 PHẦN II: 23 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH: 23 I. Phương pháp hạch toán tiền lương ở Mỹ: 23 1. Công nợ liên quan đến tiền lương: 23 2. Hạch ... 23 2. Hạch toán thanh toán lương (payroll system): 24 II. Kế toán các khoản thanh toán với người lao động ở Việt Nam: 25 1. Tính lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội: 25 2. Thanh toán lương: 26 3. Tài ... 19 2. Phúc lợi: 21 3. Phụ cấp: 21 3.1 Các khoản phụ cấp lương của người lao động trong các doanh nghiệp 21 3 .2 Điều kiện áp dụng phụ cấp độc hại, nguy hiểm: 21 VII. Hệ thống chứng từ kế toán...
 • 7
 • 877
 • 2
Bài giảng điện tử: Kế toán doanh nghiệp 2 (Chương 6)

Bài giảng điện tử: Kế toán doanh nghiệp 2 (Chương 6)

Kế toán - Kiểm toán

... kỳ. 12 1.3- Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương- Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị, bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, đúng đắn các chế độ ghi chép ban đầu về lao ... việc 27 ngày. Số ngày theo chế độ DN áp dụng là 26 ngày.Tiền lương của NV A trong tháng= 27 X3.54 * 540.000 26 411.5.4- Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Điều kiện để nhận được trợ cấp thất nghiệp: ... 338, 335, 111, 1 12 …. 32 1.5.1- Quỹ tiền lương: Về phương diện hạch toán, tiền lương được chia làm 2 loại:-Tiền lương chính-Tiền lương phụ 431.5.4- Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Đối tượng...
 • 256
 • 856
 • 3
báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 1.doc

báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 1.doc

Kế toán

... đầu, kết luận và tài liệu tham khảo ,bài viết được thực hiện ba chương :Chương 1 : Một số vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp : Chương 2 : Thực ... chức sổ sách kế toán phù hợp góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị mình. Trên đây là toàn bộ nhận thức của bản thân em về thực tiễn của công tác tổ chức hạch toán kế toán nghiệp vụ tiền ... đáo, hớng dẫn chi tiết về quá trình hạch toán kế toán cùng kiến thức đà học ở nhà trờng. Do vậy trong thời gian thực tập em đà có điều kiện tiếp cận một cách tỉ mỷ các nghiệp vụ kinh tế phát...
 • 3
 • 1,430
 • 2
báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 3.doc

báo cáo thực tập môn kế toán doanh nghiệp chuyên đề NVL_CCDC 3.doc

Kế toán

... CCDC…………………………………… 18 2. 4 .2. Thủ tục xuất kho NVL,CCDC…………………… ……… 25 2. 5. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC……………………………… 34 2. 5.1. Trình tự kế toán nhập NVL, CCDC………………………… 34 2. 5 .2. Trình tự kế toán xuất NVL, ... nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC ở Công ty Cầu 11 Thăng Long……………………………………… …… 52 3 .2. 1. Hoàn thiện việc cài đặt chương trình kế toán trên máy vi tính…… 52 3 .2. 2. Lập biên bản kiểm nghiệm ... CCDC……………………………………………… 15 2. 2 .2. Đánh giá NVL, CCDC…………………………………………… 16 2. 3. Tài khoản kế toán sử dụng………………………………….……… 17 2. 4. Thủ tục nhập, xuất NVL, CCDC………………….… 18 2. 4.1. Thủ tục nhập kho...
 • 6
 • 991
 • 1
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 2

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp 2

Kế toán - Kiểm toán

... kỳ kế toán và kết chuyển giá trị hàng hoá tồn kho đầu kỳ, tồn kho cuối kỳ kế toán. PHƯƠNG PHáP HạCH TOáN Kế TOáN MộT Số NGHIệP Vụ KINH Tế CHủ YếU I. Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, ... lại nhập kho. Tài khoản 6 32 không có số d cuối kỳ. 2. Trờng hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm định kỳ. 2. 1. Đối với doanh nghiệp kinh doanh thơng mại. Bên Nợ: ... 621 , 622 , 623 , 627 Có các TK 111, 1 12, 1 52, 21 4, 334, - Cuối kỳ, kết chuyển chi phí sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp, ghi: Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Có các TK 621 ,...
 • 34
 • 1,277
 • 9
Bài tập về tài chính doanh nghiệp

Bài tập về tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp

... suất chiếtkhấu là 10%?T = 0 T = 1 T = 2 - 20 0.000 22 0.000 24 2.000a. 20 0.000b. 22 0.000c. 24 2.000d. -20 0.000c. 20 0d. 100e. Không câu nào đúngCâu 1 32: Nội dung giá thành toàn bộ của sản ... đây là bao nhiêu nếu lãi suất chiết khấu là 10%?T = 0 T = 1 T = 2 - 20 0.000 22 0.000 24 2.000a. 20 0.000b. 22 0.000c. 24 2.000d. -20 0.000Câu 48 : Ngân hàng ACB quy định lãi suất danh nghĩa với ... vốn Câu 25 2: Một dự án đầu tư phát sinh dòng tiền -300$, 20 0$, 125 $ mỗi năm tính bắt đầu tại năm 0. Tính NPV của dự án nếu lãi suất thị trường là 15%/năm.a. - 31,57$b. - 25 $c. 25 $d. 20 %Câu...
 • 78
 • 7,883
 • 12
Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

Bài tập về kế toán tiền và các khoản phải thu

Cao đẳng - Đại học

... 16 .20 0 Có TK 11 12: 9.000.000 = 600 x 15.000 Có TK 515: 720 .000 Có TK 007: 600 USD 7. Nợ TK 1 122 : 25 9. 520 .000 = 16.000 x 16 .22 0 Có TK 131: 25 9 .20 0.000 = 16.000 x 16 .20 0 Có TK 515: 320 .000 ... sách: 22 0.000.000 = 10.000 x 22 .000 Điều chỉnh: 22 1.000.000 = 10.000 x 22 .100 Nợ TK 413: 1.000.000 Có TK 331: 1.000.000 Đánh giá lại cuối kỳ: Nợ TK 413: 2. 270.000 Có TK 515: 2. 270.000 ... x 16 .25 0 Nợ TK 11 12: 3.000.000 Có TK 413: 3.000.000 TK 1 122 : Sổ sách: 145.980.000 = 9.000 x 16 .22 0 Điều chỉnh: 146 .25 0.000 = 9.000 x 16 .25 0 Nợ TK 1 122 : 27 0.000 Có TK 413: 27 0.000...
 • 9
 • 1,792
 • 13
Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 1 pptx

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 1 pptx

Tài chính doanh nghiệp

... BắcĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦNHọc kỳ I: Năm học 20 09 -20 10Môn thi: Kế toán doanh nghiệp 2 Lần thi: (Đề thi chính)Thời gian: 90 phút // ĐỀ SỐ 01:BÀI 1 (5 đ)Một Doanh nghiệp sản xuất có ... 10.000.000 đ,thuế GTGT khấu trừ 5%,chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 20 0.000 đ, tiền mua chưa thanh toán. 2/ Xuất kho công cụ 2. 000.000 đ cho phân xưởng sx, phân bổ 4 tháng trong năm.3/ Xuất kho ... nhân trực tiếp sản xuất : 20 .000.000 đ.8/Trích BHXH ,KPCĐ,BHYT,BHTN theo đúng chế độ qui định hiện hành.9/Nhận hóa đơn thanh toán Tiền điện nước, điện thoại ,Fax 12. 000.000 đ và thuế GTGT khấu...
 • 2
 • 1,626
 • 11
Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 3 doc

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 - Đề số 3 doc

Tài chính doanh nghiệp

... BắcĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦNHọc kỳ I: Năm học 20 09 -20 10Môn thi: Kế toán doanh nghiệp 2 Lần thi: (Đề thi chính)Thời gian: 90 phút // ĐỀ SỐ 03:BÀI 1 (5 điểm) Doanh nghiệp tổ chức 2 phân xưởng ... 22. 200.000 đồng, tiền lương của nhân viên phân xưởng điện 500.000 đồng, tiền lương của nhân viên phân xưởng 2 là 1.800.000 đồng, bộ phần bán hàng 1 .20 0.000 đồng,bộ phận quản lý Doanh nghiệp ... PX 2 là 4 .20 0.000 đồng, phục vụ ở PX điện 100.000 đồng ở PX 2 là 300.000 đồng.5. Công cụ xuất dùng cho phân xưởng điện thuộc loại phân bổ 1 lần có trị giá là 148.000 đồng.Tài liệu 2: Kết...
 • 2
 • 919
 • 3
Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 doc

Tài liệu Đề thi kết thúc học phần môn Kế toán doanh nghiệp 2 doc

Tài chính doanh nghiệp

... BắcĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦNHọc kỳ I: Năm học 20 09 -20 10Môn thi: Kế toán doanh nghiệp 2 Lần thi: (Đề thi chính)Thời gian: 90 phút // ĐỀ SỐ 02: Câu 01: (5 điểm)Tại một DN trong kỳ có các nghiệp ... 20 09 -20 10Môn thi: Kế toán doanh nghiệp 2 Lần thi: (Đề thi chính)Thời gian: 90 phút // ĐỀ SỐ 01:Câu 01: (5 điểm)Có tài liệu liên quan đến tiền lương tháng 5 /20 09 ở 1 DN như sau:1. Rút TGNH về nhập ... để tạm ứng lương kỳ I cho nhân viên là 42. 000.000đ. 2. Chi tạm ứng lương kỳ I cho nhân viên 52. 000.000 đ.3. Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương tháng 5 /20 09, tổng hợp tiền lương phải trả cho...
 • 7
 • 843
 • 5
Bài tập về kế toán chi phí

Bài tập về kế toán chi phí

Chuyên ngành kinh tế

... 2- TK 154(SC) SD: 800 2. 269 ( 627 ) 621 ) 5 .20 0 6353 ,2 (641) 622 ) 1 .22 0 627 ) 2. 706 453,8 (6 42) 5.744 5.744 SD: 850 TK 154(Đ) SD: 0 2. 897 ( 627 ) 621 ) 3.000 1.738 ,2 (641) 622 ) 7 32 627 ) 2. 0 12 154SC) ... TK 621 13.000 Nợ TK 621 15 .20 0 Có TK1 52 13.000 Có TK1 52 15 .20 0Nợ TK 622 1.9 52 Nợ TK 622 1 .22 0Có TK334 1.600 Có TK334 1.000Có TK338 3 52 Có TK338 22 0Nợ TK 627 24 .25 2 Nợ TK 627 15.366Có TK 1 52 2.100 ... TK152P 5 .20 0 (2) Nợ TK338 (PX1 ;2) 23 4Có TK111 23 4(3) Nợ TK 627 (PX1 ;2) 7.800Có TK214(PX1) 5 .20 0Có TK214(PX2) 2. 600(4) Nợ TK 621 (PX1 ;2) 6.500Có TK1 52( P) 6.500(5) Nợ TK 622 (PX1) 2. 600Nợ TK 622 (PX2)...
 • 67
 • 2,347
 • 3
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2 docx

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2 docx

Kế toán - Kiểm toán

... hoạt động công đoàn tại cơ sở.Hàng tháng (quý), Doanh nghiệp quyết toán khoản chi tiêu tại doanh nghiệp. 1.5.5- Kinh phí công đoàn 24 1.4.1 .2- Hình thức tiền lương theo SP. Thế nào là Tiền ... thưởng: 12 1.3- Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương- Hướng dẫn kiểm tra các đơn vị, bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, đúng đắn các chế độ ghi chép ban đầu về lao ... phải trả trong kỳ. 29 1.5.1- Quỹ tiền lương: Thế nào là quỹ tiền lương?Là toàn bộ tiền lương mà doanh nghiệp tính trả cho cán bộ công nhân viên trong danh sách do doanh nghiệp quản lý và...
 • 256
 • 513
 • 0
Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Phần I) ppsx

Bài tập thống trong doanh nghiệp (Phần I) ppsx

Cao đẳng - Đại học

... BI TậP CƠ BảN Chơng I: Đối tợng nghiên cứu của thống doanh nghiệp 1.1. ý nghĩa v tác dụng của thống doanh nghiệp: Xét về góc độ lý luận thống doanh nghiệp thì thống doanh nghiệp ... kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng v phát triển nền kinh tế nói chung. 1 .2. Đối tợng v phạm vi nghiên cứu của thống doanh nghiệp: Đối tợng v phạm vi nghiên cứu của thống doanh nghiệp ... của doanh nghiệp - Thống phân tích hiệu quả v lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp - Thống phân tích việc lựa chọn các quyết định đúng đắn v hớng phát triển kinh doanh của doanh nghiệp...
 • 2
 • 2,418
 • 22
Bài tập thống kê trong doanh nghiệp (Chương III) docx

Bài tập thống trong doanh nghiệp (Chương III) docx

Cao đẳng - Đại học

... lao động trong danh sách: - Ngy 1 /2/ 20 06 : Có 50 ngời đang lm việc thực tế - Ngy 6 /2/ 20 06 : Tăng 24 ngời - Ngy 16 /2/ 20 06 : Giảm 12 ngời - Ngy 21 /2 /20 06 : Tăng 6 ngời Từ đó đến cuối tháng ... 400 32. 400 1 .20 0 26 7.400 8 .20 0 500 8.03044034. 320 29 1. 720 17.160 528 Yêu cầu: 1. Tính toán các chỉ tiêu phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động của công nhân sản xuất? 2. Kiểm ... Tháng 6 Tháng 5 Tháng 6I 900 129 6 18.000 25 . 920 100 144 II 960 120 9 24 .000 25 .935 80 90 III 1050 936 10.500 7.800 70 60 Cộng 29 10 3441 52. 500 59.655 25 0 29 4 Yêu cầu: 1. Phân tích tình hình...
 • 11
 • 2,384
 • 23

Xem thêm