0

bài tập về kế toán nguyên vật liệu

Một số vấn đề về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.DOC

Một số vấn đề về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.DOC

Kế toán

... hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất.II/ nội dung kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất1. Phân loại nguyên vật liệu Nguyên vật liệu sử dụng trong doanh ... thống sổ kế toán và ghi sổ kế toán - Tổ chức sổ kế toán kế toán theo hình thức nhật ký chung:Sơ đồ 3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung21Sổ kế toán chi tiết Tài liệu tham ... phù hợp với chuẩn mực kế toán hàng tồn kho trong công tác hạch toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp, nguyên vật liệu đợc tính theo giá thực tế.Giá thực tế của nguyên vật liệu là loại giá đợc...
 • 27
 • 1,863
 • 3
Lý luận chung về kế toán nguyen vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

Lý luận chung về kế toán nguyen vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

Kiến trúc - Xây dựng

... hàng Kế toán tiền l-ơng vàBHXH Kế toán Tàisảncốđịnh Kế toán mua hàng và thanh toán với ngời bán Kế toán NVLvà công cụ dụng cụ Kế toán tập hợp CFSXvà tính giá thành Kế toán ... hạch toán của VL xuất khoHệ số giá vật liệu Giá thực tế vật liệu xuât khox=Hệ số giá vật liệu Giá hạch toán vật liệu nhập trong kìGiá thực tế vật liệu nhập trong kì+Giá thực tế vật liệu ... nhập xuất nguyên vật liệu a. Đối với nguyên vật liệu nhập khoCăn cứ vào nhu cầu sản xuất sản phẩm và định mức tiêu hao nguyên vật liệu, phòng Vật t lên kế hoạch nhập nguyên vật liệu. Hàng tháng...
 • 55
 • 652
 • 3
Cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

Cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

Kiến trúc - Xây dựng

... Thơng Lớp Kế toán 41CLuận văn tốt nghiệp- Đối với vật liệu: công ty không chia thành vật liệu chính, vật liệu phụ mà coi chung là vật liệu chính. Đây là đối tợng chủ yếu, là cơ sở vật chất ... bộ máy kế toán Nguyễn Thị Huyền Thơng Lớp Kế toán 41CLuận văn tốt nghiệp Kế toán phải mở thẻ (sổ) kế toán chi tiết NVL cho từng danh điểm NVL tơng ứng với thẻ kho mở ở kho. Thẻ (sổ) kế toán ... Kết hợp giữa phần hành kế toán NVL với các phần hành kế toán khác để có đợc những chỉ tiêu tổng hợp về kết quả kinh doanh, về quy mô giá trị từng loại tài sản của DN phục vụ cho việc tính toán...
 • 81
 • 889
 • 7
Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư thương mại an thành

Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư thương mại an thành

Kế toán

... tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Cổ phần đầu t thơng mại An Thành.Qua một thời gian thực tập tại Công ty, tìm hiểu về công tác kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ tôi thấy kế toán ... chi phí của công ty.- Kế toán nguyên vật liệu , vật tư thành phẩm : theo dõi tình hình nhập xuất tồn Nguyên Vật Liệu , ghi chép chi tiết hàng ngày tình hình biến động về số lượng giá trị chất ... chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm , phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau :- Chứng từ ghi sổ.-...
 • 40
 • 884
 • 1
Thực trạng về kế toán nguyên vật liệu , ở nhà máy thuốc lá Thăng Long

Thực trạng về kế toán nguyên vật liệu , ở nhà máy thuốc lá Thăng Long

Kế toán - Kiểm toán

... hơn.- Về kế toán chi tiết nguyên vật liệu : Để hạch toán chi tiết nguyên vật liệu, nhà máy sử dụng phơng pháp thẻ song song phơng pháp kế toán đơn giản nhất và dễ làm đối với kế toán vật liệu ... trong kế toán .Mô hình bộ máy kế toán đợc thể hiện qua sơ đồ sau: kế toán tiền lơng các khoản BH, KPCĐ kế toán tiêu thụ xác định KQKD kế toán tt bán hàng công nợ với ngời mua Kế toán Phó phòng kế ... hợp xuất vật liệu , kế toán sẽ phản ánh thực tế của vật liệu xuất dùng vào bên Có TK 152 và 153 và bên Nợ của các TK liên quan. Kế toán tổng hợp dùng các TK để hạch toán xuất nguyên vật liệu ,...
 • 59
 • 683
 • 4
Bàn Về Kế Toán Nguyên Vật Liệu Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất

Bàn Về Kế Toán Nguyên Vật Liệu Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất

Kế toán

... gốc bao gồm:+ Nguyên vật liệu mua ngoài+ Nguyên vật liệu tự gia công chế biến+ Nguyên vật liệu thuê ngoài gia công chế biến+ Nguyên vật liệu nhận góp vốn liên doanh+ Nguyên vật liệu do được ... có).SV: Lê Văn Khiêm Lớp: Kế toán K20-VB2Đề án môn họcCHƯƠNG II: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH1. Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán nguyên vật liệu Phiếu nhập kho (mẫu ... gồm:+ Nguyên vật liệu dùng cho sản xuất.+ Nguyên vật liệu dùng cho quản lý doanh nghiệp+ Nguyên vật liệu dùng cho bộ phận bán hàngSV: Lê Văn Khiêm Lớp: Kế toán K20-VB2Đề án môn học4. Kế toán...
 • 26
 • 819
 • 1
Một số vấn đề về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Một số vấn đề về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Kinh tế - Thương mại

... Đối chiếu số liệu trên sổ kế toán chi tiết vật liệu với thẻ kho của thủ kho. + Từ sổ kế toán chi tiết vật liệu, kế toán lấy số liệu để ghi vào bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn vật liệu theo từng ... điểm nguyên vật liệu, tránh việc dự trữ quá nhiều hoặc quá ít một loại nguyên vật liệu nào đó. Định mức tồn kho của nguyên vật liệu còn là cơ sở để xây dựng kế hoạch thu mua nguyên vật liệu ... phơng pháp Sổ số d.IV/. Kế toán tổng hợp vật liệu 1. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phơng pháp khai thờng xuyên (*) Tài khoản sử dụng - Tài khoản 152: Nguyên liệu, vật liệu Tài khoản này dùng...
 • 28
 • 939
 • 0
Một số ý kiến về Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Một số ý kiến về Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Kế toán

... 5Chuyên đề tốt nghiệp - Kế toán nguyên vật liệu trong DN sản xuất. Phần 1: Những lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu 1. Những vấn đề chung về nguyên vật liệu: 1.1. Khái niệm, đặc điểm, ... kế toán trởng khoá 28 của mình.Chuyên đề tốt nghiệp có kết cấu gồm 2 phần:Phần 1: Những lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.Phần 2: Một số ý kiến về kế toán ... tính giá nguyên vật liệu: 2.1. Phân loại nguyên vật liệu: 2Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trong DN s¶n xuÊt. 14Chuyên đề tốt nghiệp - Kế toán nguyên vật liệu trong...
 • 14
 • 466
 • 0
Một số ý kiến về kế toán nguyên vật liệu trong Doanh nghiệp sản xuất

Một số ý kiến về kế toán nguyên vật liệu trong Doanh nghiệp sản xuất

Kế toán

... 12Chuyên đề tốt nghiệp - Kế toán nguyên vật liệu trong DN sản xuất. Phần 1: Những lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu 1. Những vấn đề chung về nguyên vật liệu: 1.1. Khái niệm, đặc điểm, ... kế toán trởng khoá 28 của mình.Chuyên đề tốt nghiệp có kết cấu gồm 2 phần:Phần 1: Những lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.Phần 2: Một số ý kiến về kế toán ... thiệt hại có thể xảy ra.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu: 2.1. Phân loại nguyên vật liệu: 2Chuyên đề tốt nghiệp - Kế toán nguyên vật liệu trong DN sản xuất. Có Tk 611 Trị giá NVL...
 • 12
 • 416
 • 2
Tìm hiểu về kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

Tìm hiểu về kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp khai thường xuyên

Kế toán

... Các vật liệu khác: gồm những vật liệu còn lại ngoài những thứ kể trên.1.1.2.2. Phân theo nguồn nguyên vật liệu + Nguyên vật liệu mua vào+ Nguyên vật liệu tự sản xuất gia công+ Nguyên vật liệu ... liên doanh+ Nguyên vật liệu đợc biếu tặng, viện trợ không hoàn lại+ Nguyên vật liệu phát hiện thừa trong kiểm kê1.1.3. Tính giá nguyên vật liệu nhập - xuất khoTrong hạch toán vật liệu đợc tính ... Inhững lý luận cơ bản về Nguyên vật liệu 1.1. Một số nội dung tổng quát về nguyên vật liệu 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của công tác kế toán 1.1.1.1. Khái niệm Vật liệu là những đối tợng...
 • 27
 • 1,380
 • 8
Một số ý kiến về kế toán nguyên vật liệu trong Doanh nghiệp sản xuất 

Một số ý kiến về kế toán nguyên vật liệu trong Doanh nghiệp sản xuất 

Kế toán

... 12Chuyên đề tốt nghiệp - Kế toán nguyên vật liệu trong DN sản xuất. Phần 1: Những lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu 1. Những vấn đề chung về nguyên vật liệu: 1.1. Khái niệm, đặc điểm, ... kế toán trởng khoá 28 của mình.Chuyên đề tốt nghiệp có kết cấu gồm 2 phần:Phần 1: Những lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.Phần 2: Một số ý kiến về kế toán ... thiệt hại có thể xảy ra.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu: 2.1. Phân loại nguyên vật liệu: 2Chuyên đề tốt nghiệp - Kế toán nguyên vật liệu trong DN sản xuất.- Đối với NVL đợc cấp:Giá...
 • 12
 • 379
 • 0
32 Tìm hiểu về kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

32 Tìm hiểu về kế toán nguyên vật liệu trong các Doanh nghiệp sản xuất theo phương pháp khai thường xuyên

Kế toán

... đối kế toán) .- Nếu NVL thừa xác định là của doanh nghiệp, kế toán ghi.Nợ TK 152Có TK 711 Nguyên liệu, vật liệu thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê* Mọi trờng hợp thiếu hụt nguyên liệu, vật liệu ... kế toán 21.1.2. Phân loại nguyên vật liệu 31.1.2.1. Phân loại dựa vào vai trò và tác dụng của vật liệu trong sản xuất. 31.1.2.2. Phân theo nguồn nguyên vật liệu 41.1.3. Tính giá nguyên vật ... trạng công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 172.1.1. Về công tác quản lý NVL 172.1.2 .Về đánh giá vật liệu ở doanh nghiệp 182.1.3 .Về công tác kế toán chi tiết NVL...
 • 27
 • 601
 • 0
166 Một số vấn đề về Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

166 Một số vấn đề về Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Kế toán

... nguyên vật liệu Tính giá nguyên vật liệu là một công tác quan trọng trong việc tổ chức hạch toán nguyên vật liệu. Tính giá nguyên vật liệu là dùng tiền để biểu hiện giá trị của nguyên vật liệu. ... hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất.II/ nội dung kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất1. Phân loại nguyên vật liệu Nguyên vật liệu sử dụng trong doanh ... điểm nguyên vật liệu, tránh việc dự trữ quá nhiều hoặc quá ít một loại nguyên vật liệu nào đó. Định mức tồn kho của nguyên vật liệu còn là cơ sở để xây dựng kế hoạch thu mua nguyên vật liệu...
 • 28
 • 666
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Kế toán

... MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VỀ NGUYÊN, VẬT LIỆU 301.5.2. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở PHÁP 321.5.3. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở MỸ 32PHẦN 2. THỰC TẾ KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ... NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN, VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG1.1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU1.1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUYÊN, VẬT LIỆU Bất kì doanh nghiệp ... chính Kế toán trưởng Kế toán thuế - thu vốn và công nợ - Đầu tư Kế toán tổng hợp -kế toán nhật kí chung- công nợ nội bộ- kế toán tiền lương Kế toán ngân hàng – tiền mặtThủ quỹ - kế toán...
 • 97
 • 743
 • 4
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Kế toán

... của kế toán nguyên vật liệu. 1.2.1. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu. * TK 611 “ mua hàng” ( tiểu khoản 6111. “ Mua nguyên liệu, vật liệu ). Dùng để phản ánh tình hình thu mua, tăng giảm nguyên ... đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất một cách có hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, kế toán nguyên vật liệu còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế toán giá thành.- Làm tốt công tác kế toán nguyên vật liệu trong ... Đánh giá nguyên vật liệu. 1.3.2.1. Mục đích của việc đánh giá nguyên vật liệu. - Tổng hợp các nguyên vật liệu khác nhau để báo cáo tình hình nhập- xuất- tồn kho nguyên vật liệu. - Giúp kế toán thực...
 • 49
 • 599
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25