0
 1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Mạng thế hệ sau Next Generation Network

CÁC THIẾT BỊ TRÊN MẠNG THẾ HỆ MỚI

CÁC THIẾT BỊ TRÊN MẠNG THẾ HỆ MỚI

Prefix/Length Type Next Hop Dist/Met Intf ------------------ ------- --------------- -------------- -------------------- 0.0.0.0/0 O-E1 203.210.146.69 114/16 POS11/0 172.30.100.0/24 O-I 203.210.146.69 110/180 POS11/0
 • 32
BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CẤU TRÚC NGN PART 3 PPSX

BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CẤU TRÚC NGN PART 3 PPSX

Do những đặc điểm này, ở nhiều quốc gia, việc tổ chức mạng dựa trên số lượng thuê bao theo vùng địa lý và nhu cầu phát triển dịch vụ, không tổ chức theo địa bàn hành chính mà tổ chức theo vùng lưu lượng. Trong quá trình xây dựng và tổ chức mạng phạm vi giữa các lớp, việc kết nối giữa các thành phần mạng được xác định và phân định rõ ràng trách nhiệm và quyền lợi của các nhà kinh doanh dịch vụ (cung cấp dịch vụ) và các nhà kinh doanh mạng ( cung cấp kết nối), nhằm đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh để cùng phát triển, đồng thời giữ vững vai trò chủ đạo của Nhà nước nhằm đảm bảo an toàn thông tin, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xã hội và phát triển kinh tế trên toàn quốc.
 • 5
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG THẾ HỆ MỚI (QUALITY OR SERVICE CONTROL IN NEXT GENERATION NETWORKS)

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG THẾ HỆ MỚI (QUALITY OR SERVICE CONTROL IN NEXT GENERATION NETWORKS)

CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ MỚI V ớ i m ụ c đ ích tìm ra m ộ t ki ế n trúc m ạ ng đ áp ứ ng đượ c nhu c ầ u ngày càng t ă ng c ủ a khách hàng cùng v ớ i yêu c ầ u gi ả m chi phí và c ả i thi ệ n tính b ả o m ậ t, trên c ơ s ở xem xét s ự phát tri ể n c ủ a ngành công nghi ệ p truy ề n thông, s ự bùng n ổ c ủ a l ư u l ượ ng IP và s ự h ộ i t ụ m ạ ng, n ă m 2004 t ổ ch ứ c tiêu chu ẩ n hóa toàn c ầ u International Telecommunication Union - Telecommunication (ITU-T) đ ã đề ngh ị ki ế n trúc m ạ ng NGN.
 • 98
BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CẤU TRÚC NGN PART 4 PDF

BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CẤU TRÚC NGN PART 4 PDF

với mạng PSTN/ISDN, WG (Wireless Gateway) kết nối mạng lõi với mạng di động,... - Chức năng : Lớp truyền thông có khả năng tương thích các kỹ thuật truy nhập khác với kỹ thuật chuyển mạch gói IP hay ATM ở mạng đường trục. Hay nói cách khác, lớp này chịu trách nhiệm chuyển đổi các loại môi trường ( chẳng hạn như PSTN, FramRelay, LAN, vô tuyến,…) sang môi trường truyền dẫn gói được áp dụng trên mạng lõi và ngược lại.
 • 5
BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH PART 2 PPTX

BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH PART 2 PPTX

− Bảo vệ tối đa nguồn vốn đã đầu tư trên mạng hiện tại. 1.3 Nhược điểm − Việc nâng cấp các chuyển mạch hiện có từ TDM sang IP/ATM chỉ là bước đệm mà không thay đổi được về cơ bản công nghệ chuyển mạch phục vụ cho các dịch vụ mới. Điều này có nghĩa là không giải quyết được vấn đề cơ bản là khả năng tạo dịch vụ mới cũng như nguyên tắc tổ chức mạng thế hệ mới. Và nó sẽ làm phát sinh nhiều vấn đề chuyển tiếp và làm tăng chi phí về sau.
 • 6
BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CẤU TRÚC NGN PART 6 PPS

BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CẤU TRÚC NGN PART 6 PPS

2.5. Application Server/Feature Server Server đặc tính là một server ở mức ứng dụng chứa một loạt các dịch vụ của doanh nghiệp. Chính vì vậy nó còn được gọi là Server ứng dụng thương mại. Vì hầu hết các Server này tự quản lý các dịch vụ và truyền thông qua mạng IP nên chúng không ràng buộc nhiều với Softswith về việc phân chia hay nhóm các thành phần ứng dụng.
 • 5
Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 5 - Nguyễn Tâm Hiền

Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 5 - Nguyễn Tâm Hiền

Chương 5 - Mạng thế hệ mới NGN (Next Generation Network). Những nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Nhu cầu tiến hóa của mạng, sự hội tụ giữa các mạng, sự phát triển từ PSTN lên mạng NGN, các dịch vụ NGN. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 35
Phát hiện đột biến gen khiếm thính bẩm sinh bằng kỹ thuật DNA Microadray và Next – Generation Sequencing

Phát hiện đột biến gen khiếm thính bẩm sinh bằng kỹ thuật DNA Microadray và NextGeneration Sequencing

Bài viết ứng dụng kỹ thuật DNA Microadray và Next – Generation Sequencing giải trình gen thế hệ mới trên 250 trẻ khiếm thính và 250 trẻ bình thường trong khu vực Hà Nội nhằm phát hiện đột biến gen khiếm thính bẩm sinh.
 • 7
BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CẤU TRÚC NGN PART 7 PDF

BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CẤU TRÚC NGN PART 7 PDF

Tuy nhiên, bên cạnh đó, phương thức định tuyến và chuyển tin này nâng cao độ tin cậy cũng như khả năng mở rộng của mạng. Giao thức định tuyến động cho phép mạng phản ứng lại với sự cố bằng việc thay đổi tuyến khi router biết được sự thay đổi về topo mạng thông qua việc cập nhật thông tin về trạng thái kết nối. Với các phương thức như CDIR (Classless Inter Domain Routing), kích thước của bản tin được duy trì ở mức chấp nhận được, và do việc tính toán định tuyến đều do các nút tự thực hiện, mạng có thể mở rộng mà không cần bất cứ thay đổi nào.
 • 5
BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK  CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN DỊCH VỤ PART 2 PPS

BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN DỊCH VỤ PART 2 PPS

này có thể kể đến: hội nghị truyền hình chất lượng cao, thanh toán tài chính thời gian thực,… ƒ Dịch vụ kiểm soát tải: không đảm bảo về băng tần hay trễ, nhưng khác với best effort ở điểm không giảm chất lượng một cách đáng kể khi tải mạng tăng lên. Dịch vụ này phù hợp cho các ứng dụng không nhạy cảm lắm với độ trễ hay mất gói như truyền hình multicast audio/video chất lượng trung bình.
 • 7
BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK  DỊCH VỤ TRONG NGN PART 3 POT

BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK DỊCH VỤ TRONG NGN PART 3 POT

TRANG 2 ƒ Cung cấp một flatform phân phối dịch vụ đối với các dịch vụ tiên tiến ƒ SIP là giao thức được sử dụng giữa các bộ điều khiển cuộc gọi MGC và các server ứng dụng.. ƒ Có thể cung[r]
 • 6
BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK  CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN DỊCH VỤ PART 1 POT

BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN DỊCH VỤ PART 1 POT

3. Các vấn đề cần bảo mật Các vấn đề này được thực hiện trong mọi dạng cấu hình NGN, bao gồm các dạng truyền dẫn khác nhau và xử lý các nguy cơ sau đây: ƒ Từ chối dịch vụ: Nguy cơ này tấn công vào các thành phần mạng truyền dẫn bằng cách liên tục đưa dồn dập dữ liệu làm cho các khách hàng NGN khác không thể sử dụng tài nguyên mạng.
 • 7
BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH PART 1 PPT

BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH PART 1 PPT

− Xây dựng một mạng đường trục duy nhất. Triển khai các cổng tích hợp VoATM-GW/ VoIP-GW, các giao thức chuyển mạch mềm (MeGaCo, MGCP, SIP, SIGTRAN, BICC,), định hướng chuyển mạch quá giang sang mạng NGN. Đồng thời lắp đặt các cổng điều khiển phương tiện MGC, thực hiện chuyển đổi mạng NGN ở cấp quá giang.
 • 6
GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ

GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ

 Duy trì mạng: khi mạng truyền dẫn xảy ra sự cố thì vẫn có khả năng tiếp tục cung cấp được dịch vụ (truyền tin vẫn thông suốt)  Thực tế, chỉ có 99,999% khả năng là duy trì được mạng (thời gian sự cố < 5 phút/năm)  Một kết nối giữa nguồn và đích: gồm nhiều node mạng và cáp: các phần tử này có thể bị hỏng
 • 155
AUERBACH BUSINESS STRATEGIES FOR THE NEXT GENERATION NETWORK DOC

AUERBACH BUSINESS STRATEGIES FOR THE NEXT GENERATION NETWORK DOC

In the third section of the book, ỘBusiness and Technology Issues,Ợ I identify some more innovative business models. Service Providers such as Vonage and Skype have redefi ned what voice means for the portfolio, but what has been the carrier response? Proposing to block their traffi c has had at least as much air time as more forward-thinking business models and public resources such as Spectrum, which have hitherto been used ỘfreeỢ by carriers, are at last being monetized through such mechanisms as public auctions. A good thing or a bad thing? I then look at Peer-to-Peer Networks, both how they work and the associated politics, economics, and security issues. Finally in this section, I examine the prospects for the automation of natural language understanding and production. You may have had the experience of ỘtalkingỢ with an automated call center agent to book a fl ight or a hotel. Unless your transaction was extremely conventional and rou- tine, you may have encountered problems that resisted all attempts to Ộback out.Ợ Our next-generation networks are still primarily mechanisms for transporting conversation, yet the networks themselves do not understand what is being said. If this changes over the next few years, what will be the implications?
 • 314
BÀI GIẢNG MÔNGHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐGIỚI THIỆU MÔN HỌC THỜI LƯỢNG MÔN POT

BÀI GIẢNG MÔNGHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐGIỚI THIỆU MÔN HỌC THỜI LƯỢNG MÔN POT

 Đồng bộ khung: khôi phục trật tự các bit trong khung  Đồng bộ gói: thông tin được phân thành các gói để truyền theo các đường khác nhau, đồng bộ gói tức là khôi phục lại thông tin từ các gói thu được  Đồng bộ mạng: hoạt động của một node trong mạng sẽ phải đồng bộ với các node khác trong mạng và luồng dữ liệu đến
 • 142
MẠNG THÔNG MINH VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA MẠNG THÔNG MINH PPT

MẠNG THÔNG MINH VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA MẠNG THÔNG MINH PPT

KHÁI NI Ệ M MễI TR ƯỜ NG KI Ế N T Ạ O D Ị CH V Ụ - SCE 9 L à p hần mềm ứng dụng chạy trên một mạng máy tính đ − ợc kết nối với điểm quản lý dịch vụ SMP. 9 Chứa toàn bộ công cụ và giao diện ng − ời - máy giúp cho việc phát triển, kiến tạo hoặc sửa đổi dịch vụ một cách nhanh chóng.
 • 44
LUẬN VĂN: ĐỊNH VỊ ROBOT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ÁNH SÁNG NHÌN THẤY KẾT HỢP VỚI BỘ LỌC KALMAN MỞ RỘNG

LUẬN VĂN: ĐỊNH VỊ ROBOT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG ÁNH SÁNG NHÌN THẤY KẾT HỢP VỚI BỘ LỌC KALMAN MỞ RỘNG

73 TRANG 8 6 DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT 4G Fourth Generation Mạng di động thế hệ thứ tư 5G Fifth Generation Mạng di động thế hệ thứ năm AOA Angle of Arrival Góc của tia sáng tới AOA[r]
 • 91
BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK  BÁO HIỆU PART 2 PPTX

BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK BÁO HIỆU PART 2 PPTX

3. Vùng hoạt động Một vùng hoạt động H.323 là tập hợp tất cả các đầu cuối, các GW và các MCU chịu sự quản lý duy nhất của một GK. Vùng hoạt động này độc lập với topo của mạng thực tế và có thể bao gồm nhiều đoạn mạng (segment) nối với nhau qua router hay các thiết bị khác.
 • 6
TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ MỚI – NEXT GENERATION NETWORK (NGN)

TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG THẾ HỆ MỚI – NEXT GENERATION NETWORK (NGN)

THUẬT NGỮ VIẾT TẮTiLời nói đầuChương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU NGN31.1. SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGN31.1.1. Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN31.1.2. C
 • 99
BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK : GIẢI PHÁP CỦA CÁC HÃNG PART 1 PPSX

BÀI GIẢNG NEXT GENERATION NETWORK : GIẢI PHÁP CỦA CÁC HÃNG PART 1 PPSX

− Truyền thoại qua mạng băng rộng: SURPASS đưa ra giải pháp này nhằm cung cấp dịch vụ thoại và dịch vụ thế hệ mới sử dụng truy nhập tốc độ cao tới các thuê bao dựa trên gói (packet-based). Giải pháp này bao gồm tập đặc tính tốt nhất của PSTN, độ tin cậy cao với băng thông lớn, sự linh hoạt và các giao diện mở để giao tiếp với mạng gói. Nó có thể cung cấp VoDSL, VoCable và đặc biệt là VoAnyNet.
 • 6
AUERBACH BUSINESS STRATEGIES FOR THE NEXT GENERATION NETWORK DOCX

AUERBACH BUSINESS STRATEGIES FOR THE NEXT GENERATION NETWORK DOCX

In this appendix, I will fi rst look at the diff erent kinds of auction and discuss optimal bidding strategies. I will then look again at the experiences of mobile phone spectrum auctions in Europe and show how poor design can permit bid- der tactics such as collusion and predation that can wreck the auction as a means to develop competitive markets as well as a generator of revenues. Organizations taking part in large public auctions put together high-powered bidding teams to advise them on strategy and tactics. Neither this appendix, nor even its references ( e.g., Klemperer 2004), can substitute for those. But understanding something about the principles and pitfalls of the auction process can be valuable to man- agers in the context of the next-generation network. Th is is not just about radio spectrum, although there are numerous spectrum auctions planned, such as those for further 3G, the sale of WiMAX frequency band licenses and the disposal of analogue TV spectrum following digital switch-over. With Internet trading, many commodity itemsỞsome high-value such as IP routersỞare being auctioned. And the standard RFQ purchasing process is also an auction, albeit one where the objective is to buy at the lowest price (other things being equal) rather than sell at the highest. Auctions have been around for a long time, and as prologue, let us consider one of the strangest.
 • 314
ĐỀ TÀI NEXT GENERATION NETWORK

ĐỀ TÀI NEXT GENERATION NETWORK

TRANG 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : THS NGÔ ĐẮC THUẦN THỰC HIỆN: LÊ TRUNG 0620081 TRƯỞNG NHÓM TRANG 2 NỘI DUNG I.SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHU[r]
 • 72
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ (QOS) TRONG MẠNG NGN CỦA VNPT-I

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ (QOS) TRONG MẠNG NGN CỦA VNPT-I

Bài viết đưa ra các nghiên cứu về giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ (QoS: Quality of Services) phát huy ưu điểm và giải quyết các vấn đề bất tiện của các công cụ giám sát hiện có nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giám sát QoS trong mạng NGN (Next Generation Network: mạng thế hệ sau) của VNPT-I.
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: i tổng quan về mạng ngntổng quan về mạng thế hệ mới ngntổng quan về mạng viễn thông thế hệ mới ngntổng quan về mạng truyền tải và phương thức truyền dẫn theo hướng mạng thế hệ sau ngntổng quan về mạng thế hệ sau ngn 8tổng quan về mạng thông tin di động gsm gprsBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015