0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Hệ điều hành >

Cài đaịt RedHat Linux

BIÊN DỊCH NHÂN LINUX PART 2 DOC

BIÊN DỊCH NHÂN LINUX PART 2 DOC

Số thứ ba: 26 là chỉ định cho số hiệu phát hành của một phiên bản nhân Linux. Một phiên bản ổn định của một nhân Linux có thể có nhiều số hiệu phát hành khác nhau. Đây là các quy ước chung cho dạng nhân Linux " vanilla " có nghĩa là ứng dụng cho các phiên bản nhân từ http://www.kernel.org, các phiên bản nhân được điều chỉnh bởi mỗi bản phân phối có những điểm dị biệt. Có nhiều bản Linux xử dụng số hiệu con 2 cho phiên bản nhân họ đã điều chỉnh. Ví dụ RedHat có những cập nhật phụ cho các kernel như: 2.4.20-8 chẳng hạn. Điều cần nắm ở đây là chỉ nên xử dụng phiên bản ổn định ( stable ) của nhân Linux (số chẵn ở giữa) cho môi trường production và dùng phiên bản thử nghiệm 3 của nhân Linux (số lẻ) cho môi trường thử nghiệm và phát triển.
 • 5
Giáo trình Hệ thống mạng Linux

Giáo trình Hệ thống mạng Linux

TRUY C壱P VÀO MỎY TỚNH 8Ó CÀI 8員T H羽"8K隠U HÀNH LINUX Kh荏i 8瓜ng mỏy 8ó cài 8員t Linux, xu医t hi羽n d医u nh逸c kh荏i 8瓜ng h羽"8k隠u hành: Boot : linux Khi HAH Linux kh荏i 8瓜ng, xu医t hi羽n d医u nh逸c tr[r]
 • 47
CÀI ĐẶT HỀ ĐIỀU HÀNH LINUX

CÀI ĐẶT HỀ ĐIỀU HÀNH LINUX

N ế u trờn màn hỡnh xu ấ t hi ệ n : Reply from 200.201.202.180 ... thỡ ngh ĩ a là mỏy tớnh cú kh ả n ă ng truy c ậ p vào Server LINUX, ng ượ c l ạ i, n ế u cú thụng bỏo nào khỏc thụng bỏo nh ư trờn thỡ nờn ki ể m tra l ạ i c ấ u hỡnh m ạ ng trờn mỏy. Ti ế p theo, ta gừ l ệ nh :
 • 47
Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Linux introduction - Nguyễn Xuân Vinh

Bài giảng Nhập môn Hệ điều hành: Linux introduction - Nguyễn Xuân Vinh

Chương này giới thiệu về Hệ điều hành Linux. Thông qua chương này người học sẽ tìm hiểu về lịch sử của Linux, biết được tại sao sử dụng Linux, biết được các bản phân phối của Linux,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 21
Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 6: Mạng và các dịch vụ trên Linux

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 6: Mạng và các dịch vụ trên Linux

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 6: Mạng và các dịch vụ trên Linux. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Cấu hình địa chỉ IP trong Linux, một số dịch vụ trên Linux. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 11
Giải bài tập shell linux cơ bản

Giải bài tập shell linux cơ bản

Giải bài tập shell linux cơ bản chi tiết. Làm quen hệ điều hành linux. Lập trình nhúng. Hệ điều hành nhúng.Giải bài tập shell linux cơ bản chi tiết. Làm quen hệ điều hành linux. Lập trình nhúng. Hệ điều hành nhúng.
 • 5
CÀI ĐẶT HỀ ĐIỀU HÀNH LINUX PDF

CÀI ĐẶT HỀ ĐIỀU HÀNH LINUX PDF

N ế u trờn màn hỡnh xu ấ t hi ệ n : Reply from 200.201.202.180 ... thỡ ngh ĩ a là mỏy tớnh cú kh ả n ă ng truy c ậ p vào Server LINUX, ng ượ c l ạ i, n ế u cú thụng bỏo nào khỏc thụng bỏo nh ư trờn thỡ nờn ki ể m tra l ạ i c ấ u hỡnh m ạ ng trờn mỏy. Ti ế p theo, ta gừ l ệ nh :
 • 47
LINUX TOÀN TẬP

LINUX TOÀN TẬP

N ế u trờn màn hỡnh xu ấ t hi ệ n : Reply from 200.201.202.180 ... thỡ ngh ĩ a là mỏy tớnh cú kh ả n ă ng truy c ậ p vào Server LINUX, ng ượ c l ạ i, n ế u cú thụng bỏo nào khỏc thụng bỏo nh ư trờn thỡ nờn ki ể m tra l ạ i c ấ u hỡnh m ạ ng trờn mỏy. Ti ế p theo, ta gừ l ệ nh :
 • 47
TIN HỌC 10 BÀI 13

TIN HỌC 10 BÀI 13

TRANG 10 TRANG 11 HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX  HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX LÀ HỆ ĐIỀU HÀNH MÃ NGUỒN MỞ GIÚP HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX LÀ HỆ ĐIỀU HÀNH MÃ NGUỒN MỞ GIÚP CHO NG ỜI SỬ DỤNG DỄ DÀN[r]
 • 13
CÁC BÀI THỰC HÀNH LINUX

CÁC BÀI THỰC HÀNH LINUX

TRUY CẬP VÀO MỎY TỚNH ĐÓ CÀI ĐẶT HỆĐIỀU HÀNH LINUX Khởi động mỏy đó cài đặt Linux, xuất hiện dấu nhắc khởi động hệđiều hành: Boot : linux Khi HĐH Linux khởi động, xuất hiện dấu nhắc truy[r]
 • 47
CÁC BÀI THỰC HÀNH LINUX PHẦN 1 PPS

CÁC BÀI THỰC HÀNH LINUX PHẦN 1 PPS

[user12@linux user12]$ 3.2.4. Xem thông tin v ề t ậ p tin và th ư m ụ c Cú pháp : ls <file1> <file2> ... <fileN> <Tham số> <file1> . . . <fileN> là danh sách tên t ậ p tin hay th ư m ụ c. <Tham s ố > :
 • 13
ỨNG DỤNG CỎ VETIVER TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

ỨNG DỤNG CỎ VETIVER TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 Trốầng thí nghịêịm, đánh gịá khaỏ nặng sốống phát trịêỏn và xưỏ lí ố nhịêễm TRANG 12 TRANG 13 TRANG 14  ĐỊÊẦU TRA THƯỊC ĐỊỊA LẦỐY MẦỄU NƯƠỐC XÉT MƯỐC ĐỐỊ Ố NHỊÊỄM, ĐO ĐAỊT DỊÊỊN TÍCH [r]
 • 18
NGUỒN LỰC LINUX PPT

NGUỒN LỰC LINUX PPT

One of Linux’s great traits is its flexibility. Commercial companies such as Cisco have hidden Linux under very simple interfaces to make its Linksys routers and other products user-friendly. We can do that, too. ISPConfig ( http://ispconfig.org ), a user-friendly Linux project under a free software (BSD) license, allows us to build a multifunctional, working Internet server from a single downloadable application. Once we install it, we will have a tool that helps us to configure and easily maintain a server that allows us to manage web sites; provide domain name services; perform email and file transfers; and add users, administra- tors, and others who can access the system for various administrative tasks. Oh, and did we mention we can do all those administration tasks from a graphical interface? We selected ISPConfig primarily because it allows us to deploy powerful server applications on Linux without sacrificing any power or flexibility. Furthermore:
 • 297
MEGANBOOK VERSION 6 1 PART 24 PDF

MEGANBOOK VERSION 6 1 PART 24 PDF

FEDORA LINUX Red.Hat.The.Complete.Reference.Enterprise.Linux.and.Fedora.Edition.chm O'Reilly - Learning Red Hat Enterprise Linux and Fedora _1.chm OReilly Learning Red Hat Enterprise Linux and Fedora 4th Edition 059600589 OReilly Learning Red Hat Enterprise Linux and Fedora 4th Edition 059600589 OReilly Learning Red Hat Enterprise Linux and Fedora 4th Edition 059600589 OReilly Learning Red Hat Enterprise Linux and Fedora 4th Edition 059600589 Red.Hat.The.Complete.Reference.Enterprise.Linux.and.Fedora.Edition.chm.html Red Hat Linux Fedora 3 Unleashed ISBN 0672327082 PASSWORD:
 • 6
BÀI GIẢNG HỆ ĐIỀU HÀNH MÃ NGUỒN MỞ: CHƯƠNG 9 - THS. LƯƠNG MINH HUẤN

BÀI GIẢNG HỆ ĐIỀU HÀNH MÃ NGUỒN MỞ: CHƯƠNG 9 - THS. LƯƠNG MINH HUẤN

Bài giảng Hệ điều hành mã nguồn mở - Chương 9: Lập trình C-Python trên linux cung cấp cho người học các kiến thức: Cài đặt bộ biên dịch C trên Linux, gọi chương trình C trên Linux, cài đặt Python trên Linux. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 14
Bài giảng Hệ điều hành mã nguồn mở: Chương 9 - ThS. Lương Minh Huấn

Bài giảng Hệ điều hành mã nguồn mở: Chương 9 - ThS. Lương Minh Huấn

Bài giảng Hệ điều hành mã nguồn mở - Chương 9: Lập trình C-Python trên linux cung cấp cho người học các kiến thức: Cài đặt bộ biên dịch C trên Linux, gọi chương trình C trên Linux, cài đặt Python trên Linux. Mời các bạn cùng tham khảo.
 • 14
GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

GIÁO TRÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

2.4.1 Tìm hiểu về phân vùng Khi PC xuất hiện, phần lớn các hệ điều hành, chương trình và dữ liệu đều để trên đĩa mềm. Khi máy PC XT ra đời, hãng IBM mới có thêm ổ đĩa cứng 10 MB. Các hệ điều hành sơ khai như DOS chỉ truy cập được một dung lượng rất hạn chế trên ổ đĩa cứng. Sau đó các nhà sản xuất hàng năm đều tăng dung lượng của ổ đĩa cứng khiến cho DOS khó theo kịp để quản lý những dung lượng mới lớn hơn. DOS tránh né vấn đề bằng cách cho phép người sử dụng chia ổ đĩa cứng thành nhiều vùng logic, gọi là phân vùng. Các phân vùng này lưu giữ được những tệp chương trình, các hệ điều hành khác, hoặc dữ liệu. DOS thường được khởi động tại một ổ đĩa cứng gọi là ổ C. Nếu chia ổ này làm ba thì các phân vùng ổ đĩa logic sẽ gọi là C, D, E. DOS cho phép lắp nhiều ổ đĩa (ổ cứng hoặc CD), do đó nếu lắp thêm một ổ đĩa nữa, nó sẽ được gọi là F, v.v. UNIX và Linux không dùng các chữ cái ấy để gọi phân vùng, mà dùng cách khác. Người sử dụng Linux có thể đặt nhiều thư mục khác nhau trên những phân vùng khác nhau (của cùng một ổ đĩa cứng) và ngay cả trên các ổ đĩa cứng khác. Bạn cũng có thể đặt các hệ điều hành khác nhau trên các phân vùng khác nhau.
 • 383
Tải Những phần mềm cần thiết sau khi cài Win - Những phần mềm bạn nên cài sau khi cài Windows

Tải Những phần mềm cần thiết sau khi cài Win - Những phần mềm bạn nên cài sau khi cài Windows

3. Phần mềm xem Video và nghe nhạc Windows Media Player là phần mềm nghe nhạc mặc định của Microsoft, mang lại cho bạn những tiện ích tuyệt với khả năng chơi nhạc và video hiệu quả. Phần mềm này được cài mặc định cùng với hệ điều hành Windows. Windows Media Player hỗ trợ người dùng quản lý, nghe nhạc với những định dạng khác nhau, rất tiện lợi. Nếu máy tính của bạn chưa có Windows Media Player, hãy tải ngay tại đây nhé.
 • 3
INTRODUCTION ABOUT LINUX

INTRODUCTION ABOUT LINUX

Linux là hệ điều hành đa nhiệm và đa người dùng • Linux tương thích với các bản Unix chuẩn • Linux có thể được cài đặt cùng với các hệ điều hành khác • Linux hỗ trợ nhiều hệ thống tập tin khác nhau
 • 54
Lab Linux phan I, II Installing Linux as a Server

Lab Linux phan I, II Installing Linux as a Server

- Linux có nhi ều chương tr ình cho phép so ạn thảo văn bản như: vi, emacs, joe, pico,… ở đây sẽ gi ới thiệu đến các bạn trương tr ình so ạn thảo văn bản thông d ụng nhất đó l à vi. - T ạo một tập tin text.txt với nội dung sau: “Cong cha nhu nui thai son
 • 99
Pro linux embedded systems by gene sally

Pro linux embedded systems by gene sally

Understanding which category your project falls into helps you understand the development approach and how Linux can be used. In both cases, development begins on a (aptly named) development board that has nearly all the peripherals supported by the chip. Chip vendors like to target their chips to certain market segments (such as cell phone, automotive, or industrial control); they sell development kits containing a board with the processor bundled with the peripherals used by those developers so the engineers can quickly prototype a system. For example, a cell phone development kit includes a small screen, a numeric keypad, and GPRS hardware so software and hardware engineering can begin quickly. The final hardware design includes the same, or a similar, CPU chip on a custom- designed board with the necessary peripherals for the design that are similar to those included with the development kit.
 • 445
OPERATING SYSTEM CONCEPTS - CHAPTER 21: THE LINUX SYSTEM POT

OPERATING SYSTEM CONCEPTS - CHAPTER 21: THE LINUX SYSTEM POT

„ The registration of multiple loader routines allows Linux to support both the ELF and a.out binary formats „ Initially, binary-file pages are mapped into virtual memory z Only when a program tries to access a given page will a page fault result in that page being loaded into physical memory
 • 62
Huong dan phan quyen cho user, tap tin, thu muc tren linux

Huong dan phan quyen cho user, tap tin, thu muc tren linux

Hoc linux cơ bản, tìm hiểu về linux, linux tuyển tập từ cơ bản đến nâng cao, giao trinh phan quyen cap quyen thu muc, tap tin tren linux, dai hoc cao dang, linux co ban, cong nghe thong, linux linux, huong dan cho nguoi moi su dung linux
 • 19
CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

CÂU HỎI ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

111 : Bạn có một máy tính và đang cài Windows98 và muốn cài thêm Linux trên đó song bạn không còn đủ không gian đĩa cứng để cài đặt.Bằng cách nào tối ưu nhất bạn có thể thực hiện công việc trên a. Sử dụng Disk Manager để thay đổi lại kích thước (resize ) của partition chứa Windows 98.
 • 15
LAB LPI

LAB LPI

Biên soạn: ThS Âu Bửu Long-Khoa CNTT-Trường ĐH Sư Phạm TP. HCM Trang 2 h. H ộ p tho ạ i [Host name] gõ vào “UbuntuServer” i. N ế u máy giao ti ế p đượ c v ớ i Internet, trình cài đặ t s ẽ xác nh ậ n v ề múi gi ờ hi ệ n t ạ i. N ế u múi gi ờ ch ư a đ úng thì trong h ộ p tho ạ i [Is this timezone correct?] ta ch ọ n <No> và ch ọ n l ạ i múi gi ờ là “Ho Chi Minh”
 • 9
8 dòng lệnh “chết người” trên linux  geeklinux

8 dòng lệnh “chết người” trên linux geeklinux

Những lệnh sử dụng trong linux. Khi sử dụng những lệnh này hay vô tình sử dụng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, cài lại hệ điều hành, phần cứng ,...v.v.v.....................................................
 • 5
CÀI LINUX LÊN Ổ USB VỚI UNETBOOTIN POT

CÀI LINUX LÊN Ổ USB VỚI UNETBOOTIN POT

 Lựa chọn thứ ba hơi đòi hỏi kĩ năng chuyên nghiệp hơn. Dùng nhân (kernel) và Ram Disk (Initrd) của Linux. Cách dễ nhất theo ý kiến của tác giả là lựa chọn một nhà phân phối (Mirror) nào đó có tốc độ tải nhanh để lấy bản iso về và làm theo lựa chọn thứ 2.
 • 5
SHARE DỮ LIỆU GIỮA WIN XP VÀ LINUX TRONG WMWARE DÙNG WIN SCP DOC

SHARE DỮ LIỆU GIỮA WIN XP VÀ LINUX TRONG WMWARE DÙNG WIN SCP DOC

TRANG 1 SHARE DỮ LIỆU GIỮA WIN XP VÀ LINUX TRONG WMWARE DÙNG WIN SCP Win SCP là một phần mềm cho phép trao đổi dữ liệu giữa hai máy tính cài Windows và Linux khá dễ dàng Giao diên WinSCP[r]
 • 5
Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 9 - Trương Xuân Nam

Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 9 - Trương Xuân Nam

Nội dung Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Bài 9 do Trương Xuân Nam biên soạn được trình bày như sau: Quản lý phần mềm trên linux, cài đặt phần mềm từ mã nguồn, cài đặt phần mềm từ script setup, cài phần mềm với bộ quản lý gói, quy ước đặt tên gói,...
 • 18
120_Cau_trac_Nghiem_MNM ppt

120_Cau_trac_Nghiem_MNM ppt

112 :Bạn đang cài Linux lên máy tính của bạn.Bạn muốn có 5 partitions khác nhau và đã tạo ra được 4 partition.Còn partition thứ 5 không cách nào tạo ra được.Điều gì đã xảy ra : a. Hard drive của bạn không đủ chỗ để tạo hơn 4 partition. b. Bạn phải tạo swap partition .
 • 15
TÀI LIỆU CHO NGƯỜI MỚI DÙNG UBUNTU

TÀI LIỆU CHO NGƯỜI MỚI DÙNG UBUNTU

Distribution: tự động tải tệp iso từ server về và tiến hành cài đặt.Bạn có thể chọn dòng Linux cũng như phiên bản của dòng đó ở 2 ô bên cạnh.UNetbootin hỗ trợ hầu hết các dòng Linux thông dụng hiện nay.Phiên bản của từng dòng mà nó hỗ trợ là phiên bản mới nhất trở vể trước tính từ lúc phiên bản UNetbootin bạn đang dùng ra đời.Như vậy sau mỗi lần một dòng Linux cho ra đời 1 phiên bản mới UNetbootin cũng phải ra một phiên bản mới để cập nhật lại sự thay đổi này.Để xem phiên bản Linux mà UNetbootin hỗ trợ, bạn có thể xem tại nơi tải phần mềm này đã giới thiệu ở trên.
 • 21
BIẾN USB FLASH DRIVE THÀNH Ổ CỨNG CỐ ĐỊNH FIXED PDF

BIẾN USB FLASH DRIVE THÀNH Ổ CỨNG CỐ ĐỊNH FIXED PDF

Nhưng nếu bạn biết cách làm usb ấy thành 1 đĩa cứng cố định thay vì lưu động (mobile) thì điều ấy bạn sẽ làm được. giúp bạn cài nhiều hệ điều hành như mong muốn. Cách làm ấy liệu có khó lắm không. Hoàn toàn không khó gì lắm với người biết 1 tí về XP registry.
 • 7
KHẮC PHỤC SỰ CỐ “MẤT LINUX” KHI CÀI LẠI WIN ĐỂ CHẠY CẢ 2 HỆ ĐIỀU HÀNH PDF

KHẮC PHỤC SỰ CỐ “MẤT LINUX” KHI CÀI LẠI WIN ĐỂ CHẠY CẢ 2 HỆ ĐIỀU HÀNH PDF

Nó sẽ hiện các hộp thoại chọn keyboard, ngôn ngữ, cứ để mặc định. 2) Sau đó sẽ vào dòng lệnh của shell, lúc này bạn gỏ grub . 3) Vào phân vùng boot của linux bằng lệnh root (hd0,0). Ở đây, mình ví dụ là phân vùng /boot của bạn là hda1.
 • 4
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THE NETWORK SIMULATOR  NS 2 PPTX

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THE NETWORK SIMULATOR NS 2 PPTX

- Base System : cài gần hết Xong rồi bạn quay ra làm cốc cafe quay lại là nó cài xong. Khi khởi động lại nó sẽ chạy vào HĐH mặc định, để chọn HĐH khác bạn bấm bất kỳ phím gì để vào Grub, sau đó bạn có thể lựa chọn.
 • 7
MULTIBOOKS  TỔNG HỢP IT  PC PART 43 PPSX

MULTIBOOKS TỔNG HỢP IT PC PART 43 PPSX

Lưu ý: Nếu chưa có 3 tệp font ABC trên, bạn có thể tải về tại địa chỉ trang web ở cuối tài liệu này. 5) Cài các ứng dụng của Microsoft Windows trên Ubuntu. + Chuyển vào thư mục chứa chương trình cài cần đặt. + Tại cửa sổ gõ lệnh, bạn gõ:
 • 6
HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU DRIVER WEBOS NGAY TRÊN MÁY TÍNH- P1 POTX

HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU DRIVER WEBOS NGAY TRÊN MÁY TÍNH- P1 POTX

Sau khi cài thành công những ứng dụng trên, kích hoạt Palm Emulator thư mục Applications trong OS X và menu trong Linux: TRANG 3 sau đó lưu ý rằng bạn nên chọn độ phân giải cao nhất: Ứng[r]
 • 5
CHỌN PHÂN VÙNG SCHEME TRONG LINUX POT

CHỌN PHÂN VÙNG SCHEME TRONG LINUX POT

- Phần còn lại dành cho việc lưu trữ dữ liệu và các thành phần khác /home Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như công việc của bạn mà thay đổi dung lượng của từng phân vùng, nhưng thông thường hãy bắt đầu với swap. Nếu làm nhiều việc có liên quan đến chỉnh sửa media, hoặc máy tính có bộ nhớ RAM khá khiêm tốn, hãy tăng kích thước của vùng swap này lên. Nếu bạn sở hữu lượng bộ nhớ khá lớn, có thể hạn chế dung lượng swap này, mặc dù một số phiên bản Linux thường có vấn đề khi chuyển sang chế độ standby hoặc hibernating mà không cần quá nhiều swap. Nguyên tắc lựa chọn ở đây là chỉ nên chọn độ chênh lệch từ 1,5 đến 2 lần tổng dung lượng RAM, thông thường nên chọn phân vùng swap này ở đầu hoặc cuối ổ cứng. Mặc dù cài đặt bao nhiêu ứng dụng đi chăng nữa thì dung lượng 20 GB tối đa dành cho phân vùng root là đủ. Hầu hết các bản phân phối của Linux ngày nay đều sử dụng định dạng ext3 hoặc
 • 6
LẬP TRÌNH HỆ NHÚNG VIỆN CNTT BÁCH KHOA HÀ NỘI

LẬP TRÌNH HỆ NHÚNG VIỆN CNTT BÁCH KHOA HÀ NỘI

Cách thức biên dịch chương trình § Cách 1 : Sử dụng lệnh của cross compiler • VD: arm-linux-gcc –g –o Hello Hello.c • Kết quả: biên dịch ra một file thực thi có tên là Hello từ một file mã nguồn là Hello.c, file này có hỗ trợ khả năng debug
 • 113

Xem thêm

Từ khóa: chương trình chuyển đổi file docx sang docphân tích nội bộ doanh nghiệp docxphần mềm chuyển đổi file docx sang doctài liệu bài tập lớn kỹ thuật xung số docxtài liệu hướng dẫn sử dụng word 2010 part 22 docxnew microsoft word document docxmột số nghiên cứu về hàm băm và giao thức mật mã docxtài liệu lò hơi chương 2 docxtài liệu lò hơi chương 5 docxtài liệu lò hơi chương 6 docxtài liệu bài tập luật dân sự có đáp án docxtài liệu tập viết tiết2 các nét cơ bản docxsở giao dịch chứng khoán đài loan docxtài liệu longman preparation series for the new toeic test part 7 docxhướng dẫn sử dụng coreldraw x5 part 1 docxNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ