0

Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô

50 880 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2012, 09:27

Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô GVHD: TS. Lê Kim Ngọc Chuyên đề thực tập chuyên ngànhLỜI MỞ ĐẦUVốn bằng tiền sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà còn được mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Do đó, quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lý chúng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Mặt khác kế toáncông cụ để điều hành quản lý các hoạt động tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán của doanh nghiệp chia ra làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng mối quan hệ hữu gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự hiệu quả cao. Do đó việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng và cấu của vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quản lý thể nắm bắt được những thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra những quyết định tối ưu nhất về đầu tư, chi tiêu cho tương lai như thế nào. Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ, sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua đó chúng ta biết được hiệu quả kinh tế của đơn vị mình.Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Viễn Thông Đông Đô là một đơn vị chuyên kinh doanh đồ văn phòng, linh kiện điện tử, máy tính…. Trên thị trường rất nhiều doanh nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực. Việc cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ trước, trong và sau bán hàng trở thành bài toán cần giải quyết hàng ngày tại công ty. Ý thức được điều đó tập thể ban lãnh đạo công ty đã áp những chính sách tổ chức, quản lý linh hoạt cho từng thời kỳ hoạt động. Việc tổ chức công tác kế toán tại Công ty là một trong những vấn đề được quan tâm đối với ban lãnh đạo công ty. Hạch toán kế toán là bộ phận quan trọng cấu thành lên hệ thống công cụ quản lý kinh tế hạch toán kế toán với tư SVTH: Trần Thị Huệ Lớp: K38 - Cục Đường bộ1GVHD: TS. Lê Kim Ngọc Chuyên đề thực tập chuyên ngànhcách là công cụ quản lý kinh doanh tài chính gắn liền hoạt động sản xuất kinh doanh. Xuất phát từ những vấn đề trên và thông qua thời gian thực tế tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Viễn Thông Đông Đô với sự hướng dẫn nhiệt tình của cán bộ công ty và TS Lê Kim Ngọc . Em xin chọn đề tài sau để đi sâu nghiên cứu và viết chuyên đề “Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô”Chuyên đề gồm ba phần:Phần 1: Tổng quan về công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô.Phần 2: Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô.Phần3: Hoàn thiện kế toán bằng vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô.SVTH: Trần Thị Huệ Lớp: K38 - Cục Đường bộ2GVHD: TS. Lê Kim Ngọc Chuyên đề thực tập chuyên ngànhPhần1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công tyCông ty CPDVTM Viễn Thông Đông Đô được thành lập theo Giấy phép ĐKKD số 0103025734 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 10/7/2002.*Địa chỉ trụ sở chính: 35 Quang Trung – Hoàn Kiếm - HNĐiện thoại : 0439446907*Ngành nghề kinh doanh.Điện tử tin học,tư vấn tin học.Thiết bị văn phòng và điện tử viễn thông* Danh sách nhân viên góp vốn:STT Họ và tênnơi đăng kí hộ khẩu thường trúGT góp vốn (trđ)Phần vốn góp(%)1 Đăng Thu Hà Hà Nội 300 402 Nguyễn Quốc Đại Nam Định 150 203 Tất Ứng Nam Định 100 13.34 Nguyễn Khánh Toàn Hà Nội 150 205 Trần Trí Hiếu Hà Nội 50 6.7*Người đại diện theo pháp luật của công ty.Chức danh: Giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên.Họ và tên: Đặng Thị Thu HàSinh ngày: 10/12/1975Dân tộc : kinhNơi đăng kí hộ khẩu thường trú: Hà NộiGiấy chứng nhận đăng kí kinh doanh do ông Hoàng Xuân Bích trưỏng phòng ký.Ngay sau khi được thành lập công ty đã tìm hiểu nhiệm vụ kinh doanh chính là: dịch vụ và lắp đặt các sản phẩm trong lĩnh vực điện tử tin học. Công ty đã và đang mở rộng quy mô và mặt hàng ra thị trường tiêu thụ .SVTH: Trần Thị Huệ Lớp: K38 - Cục Đường bộ3GVHD: TS. Lê Kim Ngọc Chuyên đề thực tập chuyên ngànhDưới đây là bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thương Mại dịch vụ viễn thông Đông Đô năm 2007 – 2008. Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (ĐVT: Đồng)TT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008So SánhChênh lệchTỷ lệ(%)1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ33.191.461.157 40.854.001.758 7.662.540.601 23.092Các khoản giảm trừ DT156.709.920 175.168.469 18.458.549 11.783DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ33.034.751.237 40.678.833.289 7.644.082.052 23.144 Giá vốn hàng bán 30.756.852.132 37.764.157.600 7.007.305.468 22.785Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ2.277.899.105 2.914.675.689 636.776.584 27.956Doanh thu hoạt động tài chính69.381.354 142.759.264 73.377.910 105.767 Chi phí Tài chính 78.128.391 88.863.514 10.735.123 13.748 Chi phí bán hàng 715.042.125 948.160.945 233.118.820 32.609 Chi phí quản lý DN 1.463.580.558 1.789.109.040 325.528.482 22.2410LN thuần từ hoạt động kinh doanh90.529.385 231.301.454 140.772.069 155.511 Thu nhập khác 21.503.659 479.272 (21.024.387) -9812 Chi phí khác 22.017.359 27.217.558 5.200.199 2413 Lợi nhuận khác (513.700) (26.738.286) (26.224.586)5105.0414Tổng LN kế toán trước thuế90.015.685 204.563.168 114.547.483 127.2515 Thuế TNDN phải nộp 25.204.392 57.277.687 32.073.295 127.2516 Tổng số thuế phải nộp 458.674.565 512.729.472 54.054.907 11.7917Lợi nhuận sau thuế TNDN64.811.293 147.285.481 82.474.188 127.25(Nguồn : Trích BCTC Công Ty Cổ Phần DVTMVT Đông Đô năm 2007 – 2008)SVTH: Trần Thị Huệ Lớp: K38 - Cục Đường bộ4GVHD: TS. Lê Kim Ngọc Chuyên đề thực tập chuyên ngànhTheo bảng so sánh trên : Năm 2008 tổng giá trị tài sản của công ty đã tăng 20,53%, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 23,09% so với năm 2007. Điều đó cho thấy quy mô của công ty ngày càng mở rộng. Lợi nhuận năm 2008 tăng rất cao so với năm 2007, đặc biệt là lĩnh vực hoạt động tài chính đã khắc phục được từ lỗ sang lãi làm tăng một phần đáng kể vào tổng lợi nhuận. Do đặc thù là ngành thương mại nên công ty rất chú trọng đến việc tìm hiểu và nghiên cứu nhu cầu sử dụng các loại hàng hoá trên thị trường, không ngừng cải thiện các phương pháp kinh doanh, nâng cao cách phục vụ tới từng khách hàng…nhằm nắm bắt khả năng kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng của thị trường để đưa ra các biện pháp kinh doanh hiệu quả cao nhất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm thu lợi nhuận tối đa.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh:1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.Hiện nay công ty Đông Đô là một trong những công ty thương mại về lĩnh vực Điện tử tin học, tư vấn tin học, thiết bị văn phòng và điện tử viễn thông .Công ty đã và đang mở rộng quy mô và các mặt hàng ra thị trường tiêu thụ.a. Chức năng.- Công ty phân phối và cung cấp thiết bị văn phòng, điện tử viễn thông cho cả khách hàng cá nhân, tổ chức hoặc các cửa hàng, công ty khác kinh doanh cùng lĩnh vực.- Mua bán máy tính: sửa chữa, lắp đặt và bảo hành bảo trì cho khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức.b. Nhiệm vụ - Liên hệ với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để khai thác và mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển nguồn hàng.- nhiệm vụ sử dụng hiệu quả các nguồn vốn trong kinh doanh, đảm bảo kinh doanh lãi, đẩy nhanh vòng quay của vốn tránh để khách hàng chiếm dụng vốn, làm thất thoát vốn.- Không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý và mạng lưới kinh doanh.SVTH: Trần Thị Huệ Lớp: K38 - Cục Đường bộ5GVHD: TS. Lê Kim Ngọc Chuyên đề thực tập chuyên ngành- Chịu sự kiểm tra giám sát của các quan chức năng trong ngành và quan chức năng nhà nước, trách nhiệm chấp hàng nghiêm chỉnh các chế độ của Nhà nước, các quy định của pháp luật, nghĩa vụ đóng góp đầy đủ và kịp thời các khoản thuế cho nhà nước.1.2.2. Yếu tố về vốnTrong sản xuất kinh doanh, yếu tố về vốn và sử dụng vốn hiệu quả là rất quan trọng. Yếu tố về vốn của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Viễn Thông Đông Đô được thể hiện ở bảng 1.5 như sau .BẢNG CẤU VỐN CỦA CÔNG TY TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2008Đơn vị tính: Tỷ đồngTTChỉ tiêuNăm 2005Năm 2006Năm 2007Năm 2008So sánh 2008/ 2007(%)Nguồn vốn 263.054 301.806 312.085 365.236 100.51Nợ phải trả 129.615 123.012 168.036 146.231 87.02-Nợ dài hạn 99.102 69.890 93.236 86.192-Nợ ngắn hạn 30.513 53.122 74.8 60.044SVTH: Trần Thị Huệ Lớp: K38 - Cục Đường bộ6GVHD: TS. Lờ Kim Ngc Chuyờn thc tp chuyờn ngnh2Ngun vn ch s hu 133.439 178.848 144.049 219.005-Li nhun cha phõn phi36.016 26.238 23.361 20.561-Vn kinh doanh 97.423 152.61 120.688 198.444 164.4Nguụn: Bao cao kờt qua kinh doanh cua Cụng ty nm 2008Qua quan sat yờu tụ vụn, c cõu vụn cua cụng ty t nm 2005 ờn nm 2008 cho thõy vụn cua cụng ty kha ụn inh. So sanh nm 2008 vi nm 2007 tụng sụ vụn at mc 100.5% so vi nm 2006 tng 0.5%.Nờu xet riờng yờu tụ vụn va c cõu nm 2008 thi ty trong vụn cụ inh chiờm 58.93%, vụn lu ụng la 41.07%. ụi vi nguụn vụn cua Cụng ty thi ty trong n phai tra chiờm 40% con vụn chu s hu la 60%, iờu nay cho thõy Cụng ty rõt chu ụng trong viờc s dung vụn. N ngn han chiờm 7.5% trong sụ n phai tra, con n dai han la 92.44%.1.3. c im t chc b mỏy qun lý .Nhim v ch yu ca cụng ty l dch v lp rỏp, sn xut cỏ sn phm phc v cho nghnh in t viờn thụng . Hin nay cụng ty ó thc hin mụ hỡnh theo kiu trc tuyn õy l mụ hỡnh khỏ mi i vi cỏc doanh nghip trong c nc núi chung v c nc núi riờng . Xong cng cú mt s ni, mt s cụng ty ỏp dng thnh cụng. Mnh dõn ch ng i mi theo kp tỡnh hỡnh kinh t ca th trng.Theo c cu nay chc nng c chuyờn mụn húa hỡnh thnh cỏc phũng ban cú nhim v tham mu giỳp cho giỏm c trong phm vi, chc nng ca mỡnh qun lý iu hnh doanh nghip cú hiu qu hn.1.3.1. S c cu b mỏy t chc ca Cụng tySVTH: Trn Th Hu Lp: K38 - Cc ng b7GIáM ĐốCPHòNG KINH DOANHPHòNG MAKETINGPHòNG Kỹ THUậT PHòNG Kế TOáNPHó GIáM ĐốCGVHD: TS. Lê Kim Ngọc Chuyên đề thực tập chuyên ngànhGiám đốc: Là người quyền điều hành cao nhất của công ty, chịu trách nhiệm trước toàn công ty và trước pháp luật. Thực hiên các quyền hạn và nghĩa vụ đã quy định và các văn bản hiện hành.Thực hiện các quy chế, quy định trong công tác kinh doanh và các chế độ cho người lao động:+ Quyết định mua sắn thiết bị.+ Duyệt các chi phí tiếp khách.Điều hành chung mọi hoạt động của công ty, trực tiếp ký kết hợp đồng trong phạm vi hoạt động của công ty, nghiên cứu các mô hình chiến lược phát triển kinh doanh của đơn vị và chịu trách nhiệm hoạt động của công ty.Phó giám đốc:Tham mưu cho giám đốc và trực tiếp chỉ đạo công tác kế toán kinh doanh, duyệt phương án kinh doanh và kiểm tra quyết toán các phòng các bộ phận.Được giám đốc ủy quyền giải quyết một số công việc cụ thể trong công ty.- Trực tiếp chỉ đạo các phòng theo phân cấp.- Nghiên cứu đề suất của giám đốc công ty về chính sách viên thông nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác kinh doanh và quản lý.- Chỉ đạo lập các báo cáo kinh doanh.- Chỉ đạo công tác quản lý theo đúng quy định của pháp luật.- Chỉ đạo điều hành xây dựng tư vấn thiết kế các dự án về việc kinh doanh.Phòng kinh doanh.- Chức năng:+ Chỉ đạo công tác kinh doanh.+ Điều hành hệ thống kinh doanh.+ Nghiên cứu đề xuất với giám đốc về chiến lược, kế hoạch kinh doanh.+ Chỉ đạo thành lập các báo cáo công tác kinh doanh.- Nhiệm vụ:SVTH: Trần Thị Huệ Lớp: K38 - Cục Đường bộ8GVHD: TS. Lê Kim Ngọc Chun đề thực tập chun ngành+ Lập các phương án kỹ thuật.+ Thực hiện cơng tác an tồn.+ Thực hiện cơng tác cải tiến kỹ thật, cơng tác đào tạo nâng bậc.Phòng kế tốn: gồm 1 kế tốn trưởng, 1 kế tốn thuế, 1 Kế tốn tài sản cố định (thủ quỹ), 1 kế tốn thanh tốn, 1 kế tốn tiền lương.- Chức năng:+ Tham mưu, đề xuất giúp giám đốc và phó giám đốc cơng ty trong việc quản lý tài chính.+ Quản lý quyết tốn chế độ kế tốn tài chính .+ Quản lý tài sản các loại nguồn vốn.+ Quản lý các khoản thu nộp cơng nợ.Phòng kế tốn cung cấp các thơng tin về tình hình tài chính của cơng ty, phục vụ cho việc quản lý và tham mưu cho giám đốc nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp. Tổng hợp các bài tài chính kế tốn theo mẫu quy định.1.3.2. Mối quan hệ giữa các bộ phậnTrong cơng ty tất cả các bộ phận như trên đều là bộ phận hữu trong một thể, quan hệ tác động qua lại lẫn nhau khơng thể tách rời. Các bộ phận quản lý từ lãnh đạo Cơng ty đến các phòng ban thực hiện tốt vai trò chức năng quản lý của mình là điều kiện đến việc phát triển sản xuất của cơng ty quan hệ móc xích với nhau, bộ phận bộ hỗ trợ cho bộ phận kia, đều hướng tới mục đích chung tồn cơng ty là sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả.1.4 Đặc điểm cơng tác kế tốn tại cơng ty .1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tốn.a.Sơ đồ bộ máy kế tốnSƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TỐN CỦA CƠNG TYSVTH: Trần Thị Huệ Lớp: K38 - Cục Đường bộ9Kế tốn TSCD (thủ quỹ )Kế tốn tiền lươngKế tốn thanh tốn Kế tốn thuếKế tốn trưởng GVHD: TS. Lê Kim Ngọc Chuyên đề thực tập chuyên ngànhBộ máy của công ty được hình thành và phát triển cùng với sự ra đời của công ty. Hiện nay phòng kế toán của công ty gồm 5 người chuyên đảm nhiệm từng phần kế toán cụ thể theo sự phân công của kế toán trưởngNhiệm vụ và chức năng của bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán của Công ty chức năng theo dõi, kiểm tra, đánh giá về tình hình tài chính của Công ty, tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp các báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các quan quản lý.b. Chức năng của từng bộ phận trong bộ máy kế toánBộ máy kế toán của công ty được hình thành và phát triển cùng với sự ra đời của công ty. Nó thực hiện chức năng giám đốc về mặt tài chính, thu thập số liệu phản ánh vào sổ sách và cung cấp thông tin kinh tế kịp thời phục vụ cho việc ra quyết định của giám đốc. Bộ máy kế toán thường xuyên báo cáo kịp thời tình hình tài chính, đưa ra các biện pháp hạ giá thành, tiết kiệm chi phí lập kế hoạch quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý, hợp pháp làm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Kế toán trưởng và từng thành viên trong bộ máy kế toán của công ty chức năng sau:- Kế toán trưởng: nhiệm vụ giúp công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác thống thông tin kinh tế, chịu sự chỉ đạo của của giám đốc. ngoài ra kế toán trương còn chỉ đạo trực tiếp trong phòng kế toán và kiêm kế toán tổng hợp.- Kế toán thuế : là người cùng giám đốc theo dõi và đôn đốc nhân viên tập hợp số liệu, giấy báo phản ánh một cách chính xác tình hình thu chi của công ty và làm thủ tục thanh toán với các đối tượng.- Kế toán tiền lương: Căn cứ vào bảng chấm công kế toán lên bảng chấm công cho công nhân viên.- Kế toán tài sản cố định: nhiệm vụ theo dõi toàn bộ tài sản cố định tính và phân bổ khấu hao các đối tượng sử dụng.SVTH: Trần Thị Huệ Lớp: K38 - Cục Đường bộ10[...]... ty cho ban giỏm c, cỏc i tng khỏc ngoi cụng ty Cụng ty lp c 4 bỏo cỏo ti chớnh: Bng cõn i k toỏn, kt qu hot ng kinh doanh, bỏo cỏo lu chuyn tin t, thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh nh k hng quý cỏc n v trc thuc np bỏo cỏo lờn phũng k toỏn cụng ty quyt toỏn Cỏc cỏn b chuyờn qun lý cú nhim v kim tra hot ng k toỏn ni b m nhim vai trũ nhim v kim tra theo nh kỡ - Cụng ty hch toỏn theo thỏng, quý, nm - Cụng ty. .. k toỏn * Hỡnh thc s k toỏn cụng ty hin ang s dng Hin ti, cụng ty s dng hỡnh thc ghi s l: Chng t ghi s Cụng ty s dng c hai loi s l: S tng hp v s chi tit phn ỏnh cỏc nghip SVTH: Trn Th Hu 13 Lp: K38 - Cc ng b GVHD: TS Lờ Kim Ngc Chuyờn thc tp chuyờn ngnh v kinh t phỏt sinh Tuy nhiờn hỡnh thc ny cng c k toỏn cụng ty thay i, ci tin cho phự hp vi c im kinh doanh ca cụng ty c im ch yu: Mi nghip v kinh... thanh toỏn khỏc d Hỡnh thc t chc b mỏy k toỏn Cụng ty t chc theo hỡnh thc k toỏn tp trung do xut phỏt t tỡnh hỡnh thc t, khi lng cụng vic nhiu, trỡnh cỏc nhõn viờn k toỏn tng i ng u nờn cụng ty ỏp dng t chc k toỏn trờn mỏy vi tớnh 1.4.2 Tỡnh hỡnh vn dng ch k toỏn ti cụng ty a.Ch k toỏn ỏp dng *Ch k toỏn cụng ty ỏp dng - Ch k toỏn ỏp dng ti cụng ty: Ch k toỏn ban hnh theo quyt nh 15/2006/Q-BTC... lu chuyn tin t Mu s B03 DN Bỏo cỏo ti chớnh ca cụng ty phi lp v gi vo cui nm ti chớnh cho cỏc c quan sau: -C quan thu m cụng ty ng ký kờ khai np thu -Cc thng kờ Ngoi ra phc v cho cụng tỏc sn xut kinh doanh ụi khi bỏo cỏo ti chớnh cũn c np cho s k hoch u t, ngõn hng m cụng ty thng giao dch xin vay vn, u t sn xut V thu cng nh nhiu cụng ty khỏc Cụng ty CPDVVT ụng ụ np khỏ nhiu loi thu nh: thu GTGT, thu... 2.1.3 c im vn bng tin - L ngun vn quan trng phc v trc tip cho quỏ trỡnh hot ng kinh doanh ca cụng ty v cỏc ca hng - Th hin mi quan h T- H -T gia hng húa v tin - L cu ni gia cụng ty vi khỏch hng v cỏc i tỏc - Th hin ngun ti chớnh ca cụng ty chớnh l nng lc ti chớnh ca cụng ty - Doanh thu v li nhun ca cụng ty u c th hin thụng quan vn bng tin 2.1.4 Nguyờn tc hch toỏn vn bng tin mt bao gm: - Hch toỏn k toỏn... hỡnh vn dng ch chng t k toỏn ti cụng ty *Khỏi quỏt h thng chng t k toỏn ỏp dng ti cụng ty H thng chng t k toỏn ca cụng ty bao gm 2 h thng ú l: - H thng chng t k toỏn bt buc l cỏc chng t mang bn cht phn ỏnh mi quan h gia cỏc phỏp nhõn cú yờu cu qun lý cht ch, mang tớnh phõn bit rng rói - H thng chng t k toỏn hng dn: Ch yu l cỏc loi chng t s dng trong ni b cụng ty, Nh nc ch gi vai trũ hng dn ni dung... lý vn bng tin ca cụng ty ch yu do b phn k toỏn m nhim, mi hot ng kinh t phỏt sinh cú liờn quan n vn bng tin u phi thụng qua b phn k toỏn ca cụng ty Trong ú k toỏn trng v th qu l nhng ngi úng vai trũ quan trng nht Nhng nghip v kinh t phỏt sinh u c k toỏn ghi li mt cỏch y , v vic s dng vn bng tin u c xem xột phự hp vi hot ng ca cụng ty thỡ mi c ký duyt 2.2 K toỏn tin mt ti cụng ty CPDVTM Vin Thụng ụng... cụng ty: - Ngy 5/10 mua MONITOR Mn hỡnh mỏy tớnh của cụng ty Huy Hong N TK 156 : 86.941.100 N TK 133 : 8.694.110 Cú TK 111 : 95.635.210 - Ngy 7/10 tm ng cho anh Bựi Thanh Tõm s tin 10.000.000 N TK 141 :10.000.000 Cú TK 111 : 10.000.000 SVTH: Trn Th Hu 22 Lp: K38 - Cc ng b GVHD: TS Lờ Kim Ngc Chuyờn thc tp chuyờn ngnh - Ngy 10/10 cụng ty mua mt mỏy vi tớnh tr giỏ 7.218.750 bao gm c thu GTGT 10% cụng ty. .. ngnh Biu s 5 n v : Cụng ty CPDVVT ụng ụ a ch: 35 Quang Trung HN Mu s: 02- TT Ban hnh theo Q s 15/2006/Q-BTC Ngy 20/03/2006 ca B Trng B Ti Chớnh CHNG T GHI S S 21 Ngy 30 thỏng 10 nm 2009 Đơn vị tính: VNĐ Trích yếu TKĐƯ Nợ 156 111 133 141 111 211 111 Số tiền Mua hàng hoá Nợ 86.941.100 Tạm ứng Mua máy vi tính 8.694.110 10.000.000 6.562.500 133 331 111 112 111 Thanh toán nợ Rút tiền mặt gửi ngân Có... khon thanh toỏn u vit giy ngh thanh toỏn c Tỡnh hỡnh vn dng ch ti khon k toỏn - H thng ti khon k toỏn ca cụng ty ang ỏp dng theo quyt nh s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng B ti chớnh Tuy nhiờn k toỏn vn bng tin ca cụng ty m hin ang s dng liờn quan ch yu n mt s ti khon sau Ti cụng ty cỏc ti khon c s dng bao gm: *.K toỏn tin mt SVTH: Trn Th Hu 12 Lp: K38 - Cc ng b GVHD: TS Lờ Kim Ngc Chuyờn . Đô .Phần 2: Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô .Phần3 : Hoàn thiện kế toán bằng vốn bằng tiền tại công ty cổ. Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô Chuyên đề gồm ba phần: Phần 1: Tổng quan về công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô, Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô, , Chức năng của từng bộ phận trong bộ máy kế toán Nhiệm vụ Bộ máy kế toán, Khái niệm vốn bằng tiền Phân loại vốn bằng tiền Đặc điểm vốn bằng tiền Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền mặt bao gồm:, Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán a. Tài khoản sử dụng, Nguyên tắc hạch toán tiền mặt tại quỹ trên TK 111, Những ưu điểm

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN