0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Nguyờn tắc hạch toỏn trờn tài khoản 112-TGNH

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 30 -30 )

- Khi phỏt hành cỏc chứng từ tài khoản TGNH, cỏc doanh nghiệp chỉ được phộp phỏt hành trong phạm vi số dư tiền gửi của mỡnh. Nếu phỏt hành quỏ số dư là doanh nghiệp vi phạm kỷ luật thanh toỏn và phải chị phạt theo chế độ quy định. Chớnh vỡ vậy kế toỏn trưởng phải thường xuyờn phản ỏnh được số dư tài khoản phỏt hành cỏc chứng từ thanh toỏn.

- Khi nhận được cỏc chứng từ do ngõn hàng gửi đến kế toỏn phải kiểm tra đối chiếu với cỏc chứng từ gốc kềm theo. Trường hợp cú sự chờnh lệch giữa số liệu trờn sổ kế toỏn của doanh nghiệp, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trờn chứng từ của Ngõn hàng thỡ doanh nghiệp phải bỏo cho Ngõn hàng để cựng đối chiếu xỏc minh và xử lý kịp thời. Nếu đến cuối kỳ vẫn chưa xỏc định rừ nguyờn nhõn chờnh lệch thỡ kế toỏn nghi sổ theo giấy bỏo hay bản sao kờ của Ngõn hàng. Số chờnh lệch được nghi vào tài khoản chờ xử lý.(TK138.3tài sản thiếu chờ xử lý. TK 338.1- tài khoản thừa chờ xử lý). Sang kỳ sau phải tiếp tục kiểm tra đối chiếu tỡm nguyờn nhõn chờnh lệch để điều chỉnh lại số liệu đó ghi sổ.

- Trường hợp doanh nghiệp mở TK TGNH ở nhiều Ngõn hàng thỡ kế toỏn phải tổ chức hạch toỏn chi tiết theo từng Ngõn hàng để tiện cho việc kiểm tra đối chiếu.

- Tại những đơn vị cú bộ phận phụ thuộc cần mở tài khoản chuyờn thu, chuyờn chi phự hợp để thuận tiện cho cụng tỏc giao dịch, thanh toỏn. Kế toỏn phải mở sổ chi tiết để giỏm sỏt chặt chẽ tỡnh hỡnh sử dụng từng loại tiền gửi nơi trờn.

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 30 -30 )

×