0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Những ưu điểm

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 40 -42 )

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG Chứng

3.1.1 Những ưu điểm

Cụng Ty Cổ Phần DVTMVT Đụng Đụ thời gian qua đó cú nhiều biện phỏp nhằm hoàn thiện, đổi mới trong cụng tỏc tổ chức hạch toỏn kế toỏn tại đơn vị mỡnh. Vỡ vậy cụng tỏc tổ chức hạch toỏn kế tại cụng ty đó đạt được những thành tựu, gúp phần quan trọng vào quỏ trỡnh của cụng ty trong thời kỳ mới.

- Việc giữ gỡn và bảo quản tiền mặt trong kột được đảm bảo tớnh an toàn cao. Cỏc nghiệp vụ kinh tế phỏt sinh được cập nhật hàng ngày nờn thụng tin kinh tế mang tớnh liờn tục và chớnh xỏc. Cụng tỏc kế toỏn tổng hợp được đơn giản húa tới mức tối đa, cho phộp ghi chộp kịp thời một cỏch tổng hợp những hiện tượng kinh tế cú liờn quan đến tỡnh trạng biến động của vốn bằng tiền.

- Cụng ty đó sử dụng đầy đủ đỳng mẫu chứng từ cỏc chứng từ bắt buộc theo quy định và thực hiện nghiờm tỳc cỏc bước trong quy trỡnh luõn chuyển chứng từ, tạo điều kiện cho cụng tỏc hạch toỏn ban đầu được chớnh xỏc và cụng tỏc hạch toỏn kế toỏn vốn bằng tiền thuận lợi hơn. Việc tổ chức, bảo quản, lưu trữ chứng từ khoa học, đầy đủ, dễ kiểm tra, kiểm soỏt, tạo điều kiện cung cấp thụng tin kịp thời, chớnh xỏc khi cần đến.

- Về hệ thống tài khoản:

+ Việc sử dụng Tài khoản kế toỏn được thực hiện theo hệ thống Tài khoản ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chớnh đảm bảo việc cập nhật những quy định mới nhất về Tài khoản kế toỏn.

+Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi sự biến động của vốn bằng tiền hoàn toàn tuân thủ theo quy định và đã đợc chi tiết tối đa cho từng loại tiền. Sự chi tiết đó đã cho phép ban lãnh đạo nắm bắt đợc những số liệu cụ thể và chi tiết của vốn bằng tiền , từ đó có thể ra các quyết định một cách chính xác và hợp lý.

- Về việc vận dụng hỡnh thức sổ CTGS:

Hiện nay cụng ty đang ỏp dụng hỡnh thức chừng từ ghi sổ. Hỡnh thức ghi sổ này hoàn toàn phự hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và quy mụ của cụng ty. Nú giỳp giảm bớt cụng việc ghi chộp, thuận lợi cho việc làm bỏo cỏo tài chớnh và rỳt ngắn thời gian quyết toỏn. Bờn cạnh hệ thống sổ tổng hợp theo quy định của Bộ Tài chớnh, cụng ty cũn mở sổ chi tiết để theo dừi chi tiết,, lập cỏc bảng biểu theo yờu cầu quản lý, giỳp kế toỏn dễ theo dừi, tỡm và cung cấp thụng tin một cỏch kịp thời.

- Về cụng tỏc tổ chức cỏc phần hành kế toỏn

Bộ mỏy kế toỏn của cụng ty tương đối gọn nhẹ, mỗi kế toỏn đều được phõn cụng cụng việc rừ ràng. Trỡnh độ của nhõn viờn khụng ngừng được nõng cao thường xuyờn được bồi dưỡng và đào tạo nghiệp vụ chuyờn mụn, biết vận dụng khộo lộo và nhịp nhàng giữa lý thuyết và thực tế tại cụng ty. Đội ngũ kế toỏn đều cú trỡnh độ đại học trở lờn và là những người nhiệt tỡnh với cụng việc.

- Việc ỏp dụng phần mềm kế toỏn : Hiện nay cụng ty đang ỏp dụng kế toỏn mỏy cho tất cả cỏc phần hành kế toỏn, vỡ vậy giảm nhẹ cụng việc ghi chộp, trỏnh sự trựng lặp thụng tin đặc biệt đối với kế toỏn vốn bằng tiền.

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ (Trang 40 -42 )

×