0

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ

8 600 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 19:20

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ 3.1 Nhận xét, đánh giá về kế toán vốn bằng tiền của công ty Cổ Phần DVTMVT Đông Đô Sau một thời gian thực tập tốt nghiệp tại phòng kế toán công ty cổ phấn DVVT Đông Đô, được tìm hiểu, tiếp xúc với thực tế công tác quản lý nói chung, công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng ở công ty, em nhận thấy công tác quản lý cũng như công tác kế toán đã tương đối hợp lý nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề chưa phù hợp. Với mong muốn hoàn thiện hơn nữa công tác kế toáncông ty em một số nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán vốn bằng tiền như sau 3.1.1 Những ưu điểm Công Ty Cổ Phần DVTMVT Đông Đô thời gian qua đã nhiều biện pháp nhằm hoàn thiện, đổi mới trong công tác tổ chức hạch toán kế toán tại đơn vị mình. Vì vậy công tác tổ chức hạch toán kế tại công ty đã đạt được những thành tựu, góp phần quan trọng vào quá trình của công ty trong thời kỳ mới. - Việc giữ gìn và bảo quản tiền mặt trong két được đảm bảo tính an toàn cao. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được cập nhật hàng ngày nên thông tin kinh tế mang tính liên tục và chính xác. Công tác kế toán tổng hợp được đơn giản hóa tới mức tối đa, cho phép ghi chép kịp thời một cách tổng hợp những hiện tượng kinh tế liên quan đến tình trạng biến động của vốn bằng tiền. - Công ty đã sử dụng đầy đủ đúng mẫu chứng từ các chứng từ bắt buộc theo quy định và thực hiện nghiêm túc các bước trong quy trình luân chuyển chứng từ, tạo điều kiện cho công tác hạch toán ban đầu được chính xác và công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền thuận lợi hơn. Việc tổ chức, bảo quản, lưu trữ chứng từ khoa học, đầy đủ, dễ kiểm tra, kiểm soát, tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời, chính xác khi cần đến. - V h thng ti khon: + Vic s dng Ti khon k toỏn c thc hin theo h thng Ti khon ban hnh theo Quyt nh 15/2006/Q-BTC ngy 20/3/2006 ca B trng B Ti chớnh m bo vic cp nht nhng quy nh mi nht v Ti khon k toỏn. +Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi sự biến động của vốn bằng tiền hoàn toàn tuân thủ theo quy định và đã đợc chi tiết tối đa cho từng loại tiền. Sự chi tiết đó đã cho phép ban lãnh đạo nắm bắt đợc những số liệu cụ thể và chi tiết của vốn bằng tiền , từ đó thể ra các quyết định một cách chính xác và hợp lý. - V vic vn dng hỡnh thc s CTGS: Hin nay cụng ty ang ỏp dng hỡnh thc chng t ghi s. Hỡnh thc ghi s ny hon ton phự hp vi c im sn xut kinh doanh v quy mụ ca cụng ty. Nú giỳp gim bt cụng vic ghi chộp, thun li cho vic lm bỏo cỏo ti chớnh v rỳt ngn thi gian quyt toỏn. Bờn cnh h thng s tng hp theo quy nh ca B Ti chớnh, cụng ty cũn m s chi tit theo dừi chi tit,, lp cỏc bng biu theo yờu cu qun lý, giỳp k toỏn d theo dừi, tỡm v cung cp thụng tin mt cỏch kp thi. - V cụng tỏc t chc cỏc phn hnh k toỏn B mỏy k toỏn ca cụng ty tng i gn nh, mi k toỏn u c phõn cụng cụng vic rừ rng. Trỡnh ca nhõn viờn khụng ngng c nõng cao thng xuyờn c bi dng v o to nghip v chuyờn mụn, bit vn dng khộo lộo v nhp nhng gia lý thuyt v thc t ti cụng ty. i ng k toỏn u cú trỡnh i hc tr lờn v l nhng ngi nhit tỡnh vi cụng vic. - Vic ỏp dng phn mm k toỏn : Hin nay cụng ty ang ỏp dng k toỏn mỏy cho tt c cỏc phn hnh k toỏn, vỡ vy gim nh cụng vic ghi chộp, trỏnh s trựng lp thụng tin c bit i vi k toỏn vn bng tin. 3.1.2 Những tồn tại Trong những năm qua, mặc dù áp dụng nhiều biện pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác kế toán tuy nhiên không phải công tác tổ chức hạch toán kế toán tại công ty không những hạn chế. - Công ty tài khoản TGNH tại các NH như: NH Công thương Đống Đa, Đông Anh, Gia Lâm . nhưng việc ghi chép chi tiết đối với từng NH vẫn chưa rõ ràng. - Hiện nay việc hạch toán kế toán vốn bằng tiền mới chủ yếu hạch toán 2 loại tiềntiền mặt và tiền gửi ngân hàng mà công ty chưa hạch toán tiền đang chuyển một cách chi tiết như 2 lọai trên. - Do chưa một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể cũng như một kế hoạch thanh toán tiền công nợ thống nhất nên dẫn đến tình trạng số tiền mặt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc gây ứ đọng quá nhiều tiền làm vòng quay của vốn bị chậm - Về phân công lao động kế toán Hiện nay do số lượng nhân viên kế toán còn ít nên một nhân viên kế toán thường đảm nhiệm hai hoặc ba phần hành. Hơn nữa trong quá trình công tác vì một lý do nào đó nhân viên phải nghỉ làm một thời gian, người thay thế sẽ phải tìm hiểu từ đầu về phần hành đó. Điều đó thể làm cho áp lực công việc dồn lên những người còn lại. Việc luân chuyển công việc sang vị trí khác đôi khi gây khó khăn cho cả người đến và người đi vì chưa chuẩn bị kĩ về việc bàn giao công việc nên không thể không sai sót. - Về việc luân chuyển chứng từ : Việc luân chuyển chừng từ của công ty được áp dụng theo đúng quy định. Tuy nhiên do công ty hoạt động trên địa bàn cách xa nhau mà công tác kế toán lại tập trung ở một nơi nên việc kiểm tra là rất khó khăn, thụng tin c cp nht hng ngy l cha , vỡ vy vic luõn chuyn chng t cũn chm tr. - Bỏo cỏo lu chuyn tin t l mt bỏo cỏo ti chớnh phn ỏnh cỏc khon thu v chi tin trong k ca doanh nghip theo tng hot ng kinh doanh, hot ng u t v hot ng ti chớnh. Thụng qua nú ch doanh nghip cú th d oỏn c lng tin mang li t cỏc hot ng trong tng lai. Nh qun lý cú th thy trc c kh nng thanh toỏn trong k hot ng ti . Vỡ s quan trng ú m hu ht cỏc doanh nghip u bỏo cỏo lu chuyn tin t. Nhng cho n nay Cụng ty vn cha s dng vai trũ ca bỏo cỏo ny. 3.2 S cn thit phi hon thin k toỏn vn bng tin ti cụng ty c phn dch v vin thụng ụng ụ Vn bng tin : l ton b tin mt ca TSL gm: tin mt ti qu v tin gi ti cỏc ngõn hng, cụng ty ti chớnh v tin ang chuyn vi tớnh lu hot cao nht vn bng tin c dựng ỏp ng nhu cu thanh toỏn ca doanh nghip, thc hin vic mua sm v chi phớ. Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh thuộc tài sản lu động của doanh nghiệp đợc hình thành trong quá trình bán hàng và tron các quan hệ thanh toán. Trong điều kiện hiện nay của nền kinh tế nớc ta chuyển sang chế thi trờng thì việc tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán vốn bằng tiền nói riêngcó ý nghĩa rất quan trọng. Nó quyết định ến kết quả sản xuất và sự tồn tại của công ty. Kế toán vốn bằng tiềnphần hành kế toán không thể thiếu đợc đối với tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty. Nó là công cụ điều chỉnh, quản lý, và sử dụng vật t tài sản. Nó đảm bảo quyền tự chủ tài chính của công ty, kế toấn vốn bằng tiền giúp công ty xác định mức vốn cần thiết quản lý và sử dụng hiệu quả vốn kinh doanh. Nó đảm bảo cho các nhu cầu chi trả thanh toán thờng xuyên, hàng ngày và đảm bảo cho quá trình hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra thờng xuyên, liên tục. Trong quá trình hoạt động kinh doanh công ty phải thờng xuyên sử dụng các loại vốn bằng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán giữa công ty với các đối tợng trong mối quan hệ mua bán vật t, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ, các khoản thuế phải nộp, tiền lơng, bảo hiểm xã hội, về thanh toán trong nội bộ công ty và các khoản chi phí khác bằng tiền. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn bằng tiền đến với các doanh nghiệp là loại vốn rất cần thiết không thể thiếu đợc, đặc biệt trong điều kiện đổi mới chế quản lý và tự chủ về tài chính thì vốn bằng tiền càng vị trí quan trọng. Thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và đạt hiệu quả kinh tế cao. Vốn bằng tiền là một loại vốn tính lu động nhah chóng vào mọi khâu của quá trình sản xuất. Trong điều kiện hiện nay doanh nghiệp càng phải kế hoạch hoá cao việc thu, chi tiền mặt, việc thanh toán qua ngân hàng, không những đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà còn tiết kiệm đợc vốn lu động, tăng thu nhập cho hoạt động tài chính, góp phần quay vòng nhanh của vốn lu động. Để phản ánh và giám đốc chặt chẽ vốn bằng tiền, kế toán phải thực hiên các nhiệm vụ chủ yếu sau: - Phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ tình hình hiện và sự biến động của từng loại vốn bằng tiền - -Giám đốc chặt chẽ chấp hành các chế độ thu tiền mặt, tiền gửi, quản lý ngoại tệ, vàng bạc, đá quý. Vỡ th vic hon thin k toỏn vn bng tin i vi cỏc doanh nghip núi chung v i vi cụng ty CPDVVT hin nay l rt cn thit. 3.3 Mt s gii phỏp gúp phn hon thin cụng tỏc hch toỏn k toỏn vn bng tin ti cụng ty c phn dch v vin thụng ụng ụ Hin nay cụng ty khụng ngng y mnh cỏc mi quan h khụng ch vi cỏc t chc trong nc m c vi cỏc t chc quc t. Do ú yờu cu thanh toỏn bng ngoi t rt quan trng. Trong khi đó công ty chỉ tài khoản 112.2 “ Tiền gửi Ngân hàng bằng ngoại tệ” dùng để phản ánh tình hình tăng giảm ngoại tệ của đơn vị tại Ngân hàng mà không đăng ký sử dụng TK 111.1 “Tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ”. Điều này gây nên không ít những khó khăn. Giả sử khi khách hàng đến thanh toán bằng tiền bằng ngoại tệ thì đơn vị lại không thể nhập quỹ mà phải cử một người đi đổi lấy đồng Việt Nam hoặc đem gửi vào tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ tại Ngân hàng.Đây là sự lãng phí thời gian và nhân công một cách vô lý.Vì vậy theo em doanh nghiệp nên đăng ký sử dụng thêm tài khoản 111.2 “ Tiền mặt tại quỹ bằng ngoại tệ” để phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh được thuận lợi. - Công ty nên tiến hành báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm giúp cho những nhà quản lý được các quyết định một cách nhanh chóng và chính xác. - Do đơn vị chưa một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể như một kế hoạch thanh toán tiền công nợ thống nhất nên dẫn đến tình trạng số tiền mặt tại quỹ đơn vị không ổn định, lúc ít lúc quá nhiều. Điều này gây nên những khó khăn cho công ty trong việc chi tiêu tiền mặt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc gây ứ đọng quá nhiều tiền làm vòng quay của vốn chậm lại. Để khắc phục nhược điểm này theo em công ty nên xây dựng một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể theo tưng kỳ hạch toán căn cứ vào kế hoạch thu chi tiền mặt trong kỳ. Định mức này công ty thể được xê dịch trong kỳ hạch toán, nhưng không được phép tăng quá cao hoặc quá thấp gây tình trạng bất ổn trong quỹ tiền mặt của doanh nghiệp. Bên cạnh đó công ty cũng cần lập kế hoạch thu hồi và thanh toán công nợ sao cho số tiền sẽ phải trả nợ cũng như số tiền nợ thu hồi cân đối nhau, đảm bảo được nhu cầu thu, chi tiền mặt của công ty - Các chứng từ gốc khi được chuyển về văn phòng cần phải được phân loại, sắp xếp riêng theo từng nội dung để thuận tiện cho công tác theo dõi, đối chiếu số liệu để vào các hồ sơ, thẻ, bảng liên quan. Chẳng hạn thể sắp xếp theo cỏch sau: cỏc húa n GTGT, phiu thu, phiu chimi loi c lu vo mt tp khỏc nhau. Trong mi tp ú li chia ra lm cỏc tp nh c phõn loi theo tng thỏng - Công ty tài khoản TGNH tại các NH nh : NH Công thơng Đống Đa, Đông Anh,Gia Lâm, . nên việc ghi chép chi tiết đối với từng NH là rất cần thiết, bởi nó giúp cho quá trình kiểm tra sổ sách đợc dễ dàng hơn. Công ty cũng đã tiến hành ghi chi tiết nhng theo em cần phải ghi chi tiết hơn nữa đối với từng NH và từng nghiệp vụ phát sinh. - Do đơn vị cha một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể cũng nh một kế hoạch thanh toán tiền công nợ thống nhất nên dẫn đến tình trạng số tiền mặt tại quỹ của đơn vị không ổn định, lúc quá ít lúc quá nhiều. Điều này dễ gây nên những khó khăn cho Công ty trong việc chi tiêu tiền mặt phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc gây ứ đọng quá nhiều tiền làm vòng quay của vốn bị chậm lại. Để khắc phục nhợc điểm này, theo em Công ty nên xây dựng một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể trong từng kỳ hạch toán căn cứ vào kế hoạch thu chi tiền mặt trong kỳ. Định mức này thể đợc xê dịch trong kỳ hạch toán, nhng không đ- ợc phép tăng quá cao hoặc quá thấp gây tình trạng bất ổn trong quỹ tiền mặt của doanh nghiệp. Bên cạnh đó Công ty cũng cần lập kế hoạch thu hồi và thanh toán công nợ sao cho số tiền sẽ phải trả nợ cũng nh số tiền nợ sẽ thu hồi cân đối nhau, đảm bảo đợc nhu cầu thu , chi tiền mặt của Công ty. - Cụng ty nờn ch ng hn v nhõn s ca phũng k toỏn cú th tng s lng nhõn viờn ca phũng k toỏn hoc cú mt lng nhõn viờn d phũng nht nh. mi nhõn viờn cú th tp trung vo nhim v chớnh ca mỡnh hn l mt lỳc phi lm hai n ba cụng vic. KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập, kết hợp với nghiên cứu lý luận và thực tiễn em nhận thấy công tác kế toán vốn bằng tiền vừa mang tính ký luận vừa mang tinh thực tế cao. Để kế toán phát huy được vai trò của mình trong quản lý kinh tế thông qua việc phản ánh với giám đốc một cách chặt chẽ, toàn vẹn tài sản vốn của công ty ở mọi khâu của quá trình tái sản xuất nhằm cung cấp các thông tin chính xác và hợp lý phục vụ cho việc lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó việc hoàn thiện công tác kế toán của công ty là một tất yếu nhất là trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang chế thị trường sự quản lý của nhà nước. Vốn bằng tiền đã trở thành mối quan tâm hàng đầu với moi doanh nghiệp cũng như các nhà quản lý thì việc hạch toán vốn bằng tiền đòi hỏi cũng phải được kiện toàn. Qua thời gian thực tập tại Công ty CPDVVT Đông Đô em thấy đây là một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh quy mô lớn, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao năm sau cao hơn năm trước, thu nhập bình quân người lao động ngày càng cao và ổn định. Doanh nghiệp đã nhanh chóng áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công nghệ thiết bị sản xuất, đứng đầu là giám đốc công ty ngày đêm tận tụy với công việc luôn phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật công nghệ, thiết bị tiên tiến để ngày càng hoàn thiện công nghệ sản xuất sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và hợp với túi tiền người tiêu dùng. Công tác kế toán vốn bằng tiền của công ty cũng đang được hoàn thiện dần dần và được lãnh đạo công ty rất quan tâm. Trên đây là toàn bộ phần nhận thức tổng quan về quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty CPDVVT Đông Đô. Do hạn chế về hiểu biết lý luận và thực tiễn hơn nữa thời gian thực tập tại công ty hạn nên trong quá trình nghiên cứu và trình bày bài viết này em không tránh khỏi những sai sót và hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và giúp đỡ, của giáo viên hướng dẫn thực tập, các thầy trong trường cùng với sự góp ý của phòng tài chính- kế toán của công ty để báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn TS Lê Kim Ngọc và các thầy trong khoa Kế toán- Trường Đại học Kinh tế quốc dân và các anh chị trong phòng kế toán công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Đông Đô đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết này Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2010 Sinh viên Trần Thị Huệ . HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ 3.1 Nhận xét, đánh giá về kế toán vốn bằng tiền của công ty. ty Cổ Phần DVTMVT Đông Đô Sau một thời gian thực tập tốt nghiệp tại phòng kế toán công ty cổ phấn DVVT Đông Đô, được tìm hiểu, tiếp xúc với thực tế công
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ, HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ,

Từ khóa liên quan